fundusze
Data podpisania Umowy na realizację robót

11/06/2018 r.

Kwota kontraktowa brutto
0 PLN
Czas realizacji

31 miesięcy

Zgodnie z WK

„Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk-Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta.
Zadanie 1: węzeł Bożepole Wielkie (z węzłem) – węzeł Luzino (z węzłem)”
Numer umowy na roboty: 84/I-4/2018
Numer umowy na nadzór: 92/I-4/2018

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej, na odcinku od km 4+600,00do km 15+003,30.
Powyższy odcinek stanowi fragment drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Lębork (wraz z Obwodnicą Lęborka) - Obwodnica Trójmiasta, oraz zlokalizowany jest na terenie województwa pomorskiego, w powiecie wejherowskim na terenie gmin Łęczyce oraz Luzino.

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania drogi ekspresowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego konieczne opinie i warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania Kontraktu zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego i Warunkami Kontraktu, wykonać roboty budowlane i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na użytkowanie.

Etap projektowy
Finansowy postęp zaawansowania prac
100%
72.11%
Rzeczowy postęp zaawansowania prac
100%
60.12%
Etap budowy
Finansowy postęp zaawansowania prac
0%
100%
0%
Rzeczowy postęp zaawansowania prac
0%
100%
0%
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
 
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Ministerstwo Infrastruktury
Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Zamawiający

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

Nadzór
LAFRENTZ POLSKA Sp. z o. o. 
 
Wykonawca
PORR S.A. 
 

Liczba odwiedzin: 6164
Ostatnia aktualizacja: 03.10.2019 r.
Projekt i wykonanie: M2 Studio