Narada Koordynacyjna (organizacyjna) w dniu 04.07.2018 r. w siedzibie Zamawiającego – w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego (GDDKiA Oddział Gdańsk), Wykonawcy (PORR S.A.) oraz Konsultanta (Lafrentz – Polska). W trakcie spotkania dokonano prezentacji uczestników realizacji Kontraktu oraz wstępnych założeń koncepcyjnych dotyczących budowy drogi ekspresowej S-6 w zakresie objętym Kontraktem.

Kategorie: postep prac