W dniu 22.08.2018 w siedzibie Zamawiającego odbyło się spotkanie w sprawie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, hydrologicznej i geotechnicznej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego (GDDKiA Oddział Gdańsk), Wykonawcy (PORR S.A.) i Konsultanta (Lafrenz-Polska).

Kategorie: postep prac