W dniu 05.09.2018 odbyła się Narada Koordynacyjna nr 3 w siedzibie Zamawiającego mająca na calu szczegółowe omówienie zakresu wymagań w odniesieniu do węzła Strzebielino. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego (GDDKiA Oddział Gdańsk), Wykonawcy (PORR S.A.) i Konsultanta (Lafrenz-Polska).

Kategorie: postep prac