W dniu 11.12.2018 odbyła się Narada Techniczna nr 6 – na spotkaniu omówiono postęp prac Wykonawcy w odniesieniu do etapu projektowego.

Kategorie: postep prac