W dniu 20.11.2018r. została podpisana Umowa o dofinansowanie “Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk odc. Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 POIS.03.01.00-00-0044/18-00 Priorytet III – rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego Działanie 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T”. Umowy zostały podpisane przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych i Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Całkowity koszt budowy wyniesie ponad 2 mld zł, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej przekroczy 984 mln złotych.

Kategorie: postep prac