W dniu 08.01.2019 r. odbyła się Narada Techniczna nr 7 – na spotkaniu omówiono postęp prac Wykonawcy w odniesieniu do etapu projektowego.

Kategorie: postep prac