W dniu 12.02.2019 r. odbyła się Narada koordynacyjna nr 6 – spotkanie miało na celu omówienie zagadnień związanych z infrastruktura związaną z obwodem OUD w m.Luzino

Kategorie: postep prac