W dniu 19.02.2019 r. odbyła się Rada Budowy nr 7. Celem Rady Budowy było omówienia zakresu prac i problemów związanych z Kontraktem jakie pojawiły się w miesiącu luty 2019 r. wraz ze szczegółowym omówieniem zagadnień projektowych.

Kategorie: postep prac