W dniu 28.02.2019 r. odbyła się Narada Techniczna nr 9 – spotkanie miało na celu omówienie zagadnień technicznych, rozwiązań projektowych, wymagań dokumentacji kontraktowej.

Kategorie: postep prac