W dniu 02.04.2019 r. odbyła się Rada Techniczna nr 10 – spotkanie miało na celu szczegółowe omówienie tematów spornych związanych z dokumentacją projektową dla ZRID 1 i ZRID 2.

Kategorie: postep prac