W dniu 25.04.2019 odbyła się Rada Techniczna nr 11 – spotkanie miało na celu omówienie zaawansowania prac projektowych i zagadnień związanych z Kontraktem.

Kategorie: postep prac