Narada Koordynacyjna nr 8 – 29.05.2019 – spotkanie miało na celu omówienie zagadnień projektowych z branży elektrycznej.

Kategorie: postep prac