fundusze

Październik 2020

PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

Trasa zasadnicza – b. drogowa:

 • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
 • Koordynacja międzybranżowa.
 • Prace na Projektem Wykonawczym.

Branża mostowa:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
 • Prace na Projektem Wykonawczym.

Branża sanitarna:

 • Prace na Projektem Wykonawczym.
 • Prace nad operatem wodnoprawnym.

Branża energetyczna:

 • Koordynacja międzybranżowa.
 • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
 • Prace na Projektem Wykonawczym.

Branża teletechniczna:

 • Koordynacja międzybranżowa.
 • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

Branża melioracyjna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

Ochrona Środowiska:

 • Nie dotyczy.

Branża geologiczna i geotechniczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża zieleń:

 • Prowadzenie Nadzoru Autorskiego.

Branża geodezyjna:

 • Nie dotyczy.

Architektura:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Wykonanie nasypu DD9, OUD, D1, DD6.
 • Wykonanie wykopu na km 13+800-13+850, DD6, DD9.
 • Zdjęcie podszytu leśnego D5DW, km 8+000-9+200.
 • Humusowanie teren płaski między DD8 a LS3,
  km 13+600-13+800 SP.
 • Karpinowanie D5-DW, DD0a, km 8+000-9+200.
 • Warstwa mrozoochronna DD9 km 0+650-+0667, DD9a km 0+667-0+800.
 • Karpinowanie terenu budowy na obiekcie
  PZMz-31.
 • Karpinowanie terenu budowy na obiekcie
  PZMz-32.
 • Betonowanie ławy fundamentowej 1P, montaż zbrojenia fundamentu 1L, montaż deskowania ławy fundamentowej 1L, wykop pod fundament podpory 2P i 2L na obiekcie WS-37.
 • Deskowanie, betonowanie płyty zespalającej
  na obiekcie PZM-42.
 • Rozdeskowanie poprzecznic po betonowaniu ustroju nośnego, obróbka betonu płyty pomostu, ułożenie izolacji cienkiej na fundamentach 1 i 3, betonowanie płyty dennej fundamentu wylotu na obiekcie WD-43.
 • Betonowanie płyty dennej fundamentu wylotu na obiekcie PZMz-44.
 • Rozdeskowanie półek dla zwierząt po betonowaniu – wlot, przygotowanie powierzchni pod izolację bitumiczno-lateksową na obiekcie PZMz-45.
 • Deskowanie ustroju nośnego – nitka P, zbrojenie ustroju nośnego, montaż kotew talerzowych, montaż zakotwień kabli, instalacja splotów kabli kotwionych biernie na obiekcie PZDd-48.
 • Rozdeskowanie po betonowaniu belek progowych na obiekcie PZŁ-1.
 • Betonowanie korpusu podpory 1L, montaż zbrojenia skrzydła 1P, deskowanie skrzydła podpory 2L na obiekcie WS-50.
 • Deskowanie belek progowych na obiekcie PZŁ-2.
 • Zbrojenie belek progowych na obiekcie PZŁ-3.
 • Wykop między palami w komorze podpory 1L i 1P na obiekcie PZMz-51.
 • Roboty ziemne – wykop na obiekcie ZB-05.
 • Budowa wpustów drogowych i przykanalików na łącznicy LB-3.
 • Budowa linii kablowych do oświetlenia drogowego km 10+000-10+300.
 • Kontrola herpetologiczna i odłowy płazów.
PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

Trasa zasadnicza – b. drogowa:

 • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
 • Koordynacja międzybranżowa.
 • Koordynacja międzyzadaniowa nt. uzgodnienia styku.
 • Prace na Projektem Wykonawczym.

Branża mostowa:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

Branża sanitarna:

 • Prace na Projektem Wykonawczym.

Branża energetyczna:

 • Koordynacja międzybranżowa.
 • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
 • Prace na Projektem Wykonawczym.

Branża teletechniczna:

 • Koordynacja międzybranżowa.
 • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

Branża melioracyjna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

Ochrona Środowiska:

 • Nie dotyczy.

Branża geologiczna i geotechniczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża zieleń:

 • Nie dotyczy.

Branża geodezyjna:

 • Nie dotyczy.

Architektura:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Wykonanie nasypu LB-3, LB-4, DD9, OUD, D1.
 • Wykonanie wykopu na km 14+100-14+400, DD9.
 • Zdjęcie podszytu leśnego km 7+500-9+200, DD6.
 • Humusowanie teren płaski przy DD8, DD9,
  km 11+300-11+500 SP.
 • Karpinowanie D5-DW, DD1, km 7+800.
 • Stabilizacja C5/6 km 13+250-13+370, km 12+900-13+150.
 • Zbrojenie, szalowanie fundamentu P1P
  na obiekcie WS-37.
 • Zbrojenie, szalowanie płyty zespalającej
  na obiekcie PZM-42.
 • Betonowanie ustroju nośnego na obiekcie WD-43.
 • Zbrojenie fundamentów wylotu, szalowanie wylotu, montaż prefabrykatów na obiekcie
  PZMz-44.
 • Przygotowanie powierzchni pod izolację bitumiczno-lateksową, betonowanie półek dla zwierząt -wlot na obiekcie PZMz-45.
 • Szalowanie, zbrojenie ustroju nośnego, montaż rur osłonowych kabli sprężających, montaż korpusów głowic (elementy sprężenia) na obiekcie PZDd-48.
 • Zbrojenie, szalowanie korpusu P1L, rozbiórka szalunków korpusu P2L na obiekcie WS-50.
 • Montaż ścianek szczelnych na obiekcie PZMz-51.
 • Roboty ziemne – wykop na obiekcie ZB-06.
 • Budowa linii kablowych do oświetlenia drogowego km 10+000-10+300.
 • Budowa kanalizacji deszczowej w korpusie drogowym km 12+350-12+500,
  km 13+420-13+700.
 • Kontrola herpetologiczna i odłowy płazów.

PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

Trasa zasadnicza – b. drogowa:

 • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
 • Koordynacja międzybranżowa.
 • Koordynacja międzyzadaniowa nt. uzgodnienia styku.

Branża mostowa:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

Branża sanitarna:

 • Prace na Projektem Wykonawczym.

Branża energetyczna:

 • Koordynacja międzybranżowa.
 • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
 • Prace na Projektem Wykonawczym.

Branża teletechniczna:

 • Koordynacja międzybranżowa.
 • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

Branża melioracyjna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

Ochrona Środowiska:

 • Nie dotyczy.

Branża geologiczna i geotechniczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża zieleń:

 • Nie dotyczy.

Branża geodezyjna:

 • Nie dotyczy.

Architektura:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Wykonanie nasypu LB-3, LB-4, DD9, OUD.
 • Wykonanie wykopu na km 14+100-14+400, DD9.
 • Wycinka drzew km 7+900.
 • Humusowanie Węzeł Strzebielino, km 9+240-9+440SL, D5-DW.
 • Stabilizacja C1,5/2 DD9 km 0+890-1+000, DD9a km 0+420-0+650.
 • Warstwa mrozoochronna gr 31cm C1,5/2 DD9 km 0+800-0+890.
 • Rozbiórka deskowania po betonowaniu na obiekcie PZMz-36.
 • Wykop pod fundament P1, beton podkładowy P1 na obiekcie WS-37.
 • Zasypka obiektu, beton podkładowy pod wsporniki płyty zespalającej, zbrojenie płyty zespalającej na obiekcie PZM-42.
 • Zbrojenie, szalowanie ustroju nośnego, montaż kotew talerzowych – cz. dolna na obiekcie WD-43.
 • Beton wyrównawczy pod fundamenty wlotu i wylotu, montaż prefabrykatów skrzynkowych na obiekcie PZMz-44.
 • Szalowanie, zbrojenie półek dla zwierząt od str. wlotu, izolacja bitumiczno-lateksowa – przygotowanie powierzchni ścian pionowych na obiekcie PZMz-45.
 • Szalowanie, zbrojenie ustroju nośnego, betonowanie ciosów P1P na obiekcie PZDd-48.
 • Szalowanie, betonowanie korpusu P2L, zbrojenie, szalowanie korpusu P1L na obiekcie WS-50.
 • Montaż ścianek szczelnych na obiekcie PZMz-51.
 • Odhumusowanie na D1.
 • Kontrola herpetologiczna i odłowy płazów.
 • Wykonanie tymczasowych płotków herpatologicznych km 7+750-7+900.
Wrzesień 2020

PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

Trasa zasadnicza – b. drogowa:

 • Prace na Projektem Wykonawczym.
 • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
 • Koordynacja międzybranżowa.

Branża mostowa:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

Branża sanitarna:

 • Prace na Projektem Wykonawczym.

Branża energetyczna:

 • Koordynacja międzybranżowa.
 • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
 • Prace na Projektem Wykonawczym.

Branża teletechniczna:

 • Koordynacja międzybranżowa.
 • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

Branża melioracyjna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

Ochrona Środowiska:

 • Nie dotyczy.

Branża geologiczna i geotechniczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża zieleń:

 • Nie dotyczy.

Branża geodezyjna:

 • Nie dotyczy.

Architektura:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Wykonanie nasypu km 14+380-14+420, LB-3,
  LB-4, DD9.
 • Wykonanie wykopu na km 14+100-14+400, DD9.
 • Wycinka drzew km 7+000-7+400, km 11+900-12+080.
 • Humusowanie Węzeł Strzebielino, km 11+500-11+700, km 13+200-13+400 SP, Rondo Pd-wS.
 • Stabilizacja C5/6 km 9+240-9+440, km 9+540-9+790, km 9+860-10+200, LS-3, LS-4, LS-1-2.
 • Zbrojenie, deskowanie, betonowanie skrzydeł 1L, 1P na obiekcie PZMz-36.
 • Przygotowanie objazdu na obiekt WS-37.
 • Zasypka ścian przepustu na obiekcie PZM-42.
 • Montaż kotew talerzowych, deskowanie ustroju nośnego, montaż zbrojenia ustroju nośnego
  na obiekcie WD-43.
 • Zbrojenie, betonowanie płyty fundamentowej, pod obiekt PZMz-44.
 • Montaż zbrojenia półek na skrzydłach wlotu
  na obiekcie PZMz-45.
 • Montaż deskowania ustroju nośnego – nitka P
  na obiekcie PZDd-48.
 • Szalowanie, zbrojenie korpusu P2L na obiekcie WS-50.
 • Montaż ścianek szczelnych na obiekcie PZMz-51.
 • Wykonanie warstwy wyrównawczej na obiekcie PZŁ-2.
 • Wykonanie wykopu na obiekcie PZŁ-3.
 • Odhumusowanie na ZB-05, ZB-06.
 • Kontrola herpetologiczna i odłowy płazów.
 • Naprawa płotków herpatologicznych.

PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

Trasa zasadnicza – b. drogowa:

 • Prace na Projektem Wykonawczym.
 • Prace nad dokumentacją dot. dostosowania DK 6.

Branża mostowa:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża sanitarna:

 • Koordynacja międzybranżowa.
 • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

Branża energetyczna:

 • Koordynacja międzybranżowa.
 • Prace na Projektem Wykonawczym.

Branża teletechniczna:

 • Koordynacja międzybranżowa.
 • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

Branża melioracyjna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Ochrona Środowiska:

 • Nie dotyczy.

Branża geologiczna i geotechniczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża zieleń:

 • Nie dotyczy.

Branża geodezyjna:

 • Nie dotyczy.

Architektura:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Wykonanie nasypu km 14+380-14+420, LB-3,
  LB-4.
 • Wykonanie wykopu na km 14+100-14+400.
 • Wycinka drzew km 7+000-7+400, km 11+990-12+060.
 • Humusowanie D5-DW, LS-1, km 10+100-10+330 SP, Rondo Pd-wS.
 • Odhumusowanie na D1.
 • Zbrojenie skrzydeł 1L, 1P, szalowanie skrzydeł na obiekcie PZMz-36.
 • Izolacja natryskowa lateksowo-bitumiczna na obiekcie PZM-42.
 • Przygotowanie górnej powierzchni belek (piaskowanie), montaż zbrojenia ustroju nośnego na obiekcie WD-43.
 • Wykop pod obiekt PZMz-44.
 • Betonowanie półek na skrzydłach wylotu na obiekcie PZMz-45.
 • Instalacja ścianki szczelnej: komora nr 2 na obiekcie PZMz-47.
 • Montaż deskowania ustroju nośnego – nitka P na obiekcie PZDd-48.
 • Wykonanie wykopu, wykonanie warstwy wyrównawczej pod fundament na obiekcie PZMz-49.
 • Szalowanie, betonowanie korpusu P1P, szalowanie, zbrojenie korpusu P2L, izolacja cieńka fundamentu na obiekcie WS-50.
 • Zbrojenie fundamentu wlotu/wylotu, wykonanie belek progowych na obiekcie PZŁ-1.
 • Wykonanie wykopów na obiekcie PZŁ-2.
 • Przepusty na łącznicach Węzeł Strzebielino – b. elektryczna, b. teletechniczna.
 • Odhumusowanie na ZB-05, ZB-06.
 • Kontrola herpetologiczna i odłowy płazów.
 • Naprawa płotków herpatologicznych.


PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

Trasa zasadnicza – b. drogowa:

 • Prace na Projektem Wykonawczym.
 • Prace nad dokumentacją dot. dostosowania DK 6.

Branża mostowa:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

Branża sanitarna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża energetyczna:

 • Koordynacja międzybranżowa.
 • Prace na Projektem Wykonawczym.

Branża teletechniczna:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
 • Koordynacja międzybranżowa.
 • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

Branża melioracyjna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Ochrona Środowiska:

 • Nie dotyczy.

Branża geologiczna i geotechniczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża zieleń:

 • Nie dotyczy.

Branża geodezyjna:

 • Nie dotyczy.

Architektura:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Wykonanie nasypu LB-3, LB-4.
 • Wykonanie wykopu na km 14+100-14+400.
 • Wycinka drzew km 5+900-6+000, ul. Ofiar Stutthofu.
 • Humusowanie D5-DW, LS-1, km 9+220-9+440 teren płaski.
 • Stabilizacja C5/6: LS-1 km 0+150-0+241, LS-2
  km -0+008-0+120, LS-2 km 0+160-0+220, LS-4 km 0+130-0+220, T.Z km 9+590-9+800, T.Z km 9+860-10+080.
 • Warstwa mrozoochronna C1.5/2 gr 31cm na DD9a.
 • Szalowanie, zbrojenie korpusu P1P na obiekcie PZMz-36.
 • Izolacja bitumiczno-lateksowa na obiekcie PZM-42.
 • Zbrojenie ustroju nośnego na obiekcie WD-43.
 • Wykop pod fundament na obiekcie PZMz-44.
 • Wbijanie ścianek szczelnych na obiekcie PZMz-47.
 • Przygotowanie platformy pod podparcie ustroju nośnego, szalowanie ustroju nośnego na obiekcie PZDd-48.
 • Szalowanie korpusu P1P, zbrojenie korpusu P2P, zbrojenie korpusu P2L, zbrojenie korpusu P1 na obiekcie WS-50.
 • Palowanie, warstwa wyrównawcza pod fundamenty wlotu/wylotu na obiekcie PZMz-51.
 • Wykonanie wykopów na obiekcie PZŁ-1.
 • Przepusty na łącznicach Węzeł Strzebielino – b. elektryczna, b. teletechniczna.
 • Rozpoczęcie prac związanych z budową kanalizacji deszczowej na ZRID 1.
 • Wyznaczenie w terenie drzew pod wycinkę zgodnie z projektem oraz w uzgodnieniu
  z Lasami Państwowymi na D5-DW, D3 km 4+600-9+200, km 11+800-14+958.
PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

Trasa zasadnicza – b. drogowa:

 • Prace na Projektem Wykonawczym.
 • Prace nad dokumentacją dot. dostosowania DK 6.

Branża mostowa:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

Branża sanitarna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża energetyczna:

 • Koordynacja międzybranżowa.
 • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

Branża teletechniczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Koordynacja międzybranżowa.

Branża melioracyjna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Ochrona Środowiska:

 • Nie dotyczy.

Branża geologiczna i geotechniczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża zieleń:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

Branża geodezyjna:

 • Nie dotyczy.

Architektura:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Wykonanie nasypu LB-3, LB-4.
 • Wykonanie wykopu na km 14+100-14+400,
  km 11+900.
 • Wycinka drzew km 8+600-9+200, ul. Przemysłowa, DD1, Wjazd na DK6.
 • Humusowanie km 14+100-14+400, LS-3.
 • Szalowanie, zbrojenie korpusu P1P na obiekcie PZMz-36.
 • Uszczelnianie styków między prefabrykatami, wykonanie faset na styku fundamentów i ścian na obiekcie PZM-42.
 • Montaż belek prefabrykowanych, zbrojenie ustroju na obiekcie WD-43.
 • Odwadnianie wykopu na obiekcie PZMz-44.
 • Przygotowanie powierzchni ścian do izolacji bitumiczno-lateksowej na obiekcie PZMz-45.
 • Wykonanie platformy pod podparcie ustroju na obiekcie PZDd-48.
 • Palowanie na obiekcie PZM-49.
 • Szalowanie, zbrojenie korpusu P1P, zbrojenie korpusu P2P, przygotowanie powierzchni do wykonania izolacji cienkiej na obiekcie WS-50.
 • Palowanie na obiekcie PZMz-51.
 • Wykonanie wykopów na obiekcie PZŁ-1.
 • Kolizja teletechniczna BW6 i BW7,BW8,BW9.
 • Kolizja EN nn 01, EN nn 11, EN nn 08.
 • Wyznaczenie w terenie drzew pod wycinkę zgodnie z projektem oraz w uzgodnieniu
  z Lasami Państwowymi na D5-DW, D3 km 4+600-9+200, km 11+800-14+958.
 • Kontrola herpetologiczna i odłowy płazów.Sierpień 2020

PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

Trasa zasadnicza – b. drogowa:

 • Prace na Projektem Wykonawczym.
 • Prace nad dokumentacją dot. dostosowania DK 6.

Branża mostowa:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

Branża sanitarna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża energetyczna:

 • Koordynacja międzybranżowa.
 • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

Branża teletechniczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Koordynacja międzybranżowa.

Branża melioracyjna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Ochrona Środowiska:

 • Nie dotyczy.

Branża geologiczna i geotechniczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża zieleń:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

Branża geodezyjna:

 • Nie dotyczy.

Architektura:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Wykonanie nasypu na km 12+500-12+600,
  km 13+410-13+510 SP, km 10+330-10+400,
  LB-3, LB-4, D1.
 • Wykonanie wykopu na km 13+600-13+700,
  km 14+100-14+400, km 9+700-10+000,
  km 11+900-12+000.
 • Rozbiórka budynku w m. Bożepole Wielkie.
 • Humusowanie na DD8.
 • Betonowanie korpusu P1L, zbrojenie korpusu P1P na obiekcie PZMz-36.
 • Izolacja fundamentów P1, P2, P3, zasypanie wykopów P2 na obiekcie WD-43.
 • Zbrojenie półek dla zwierząt, izolacja fundamentów, uszczelnianie styków między prefabrykatami, zbrojenie płyty zespalającej, odwadnianie wykopu- igłofiltry, betonowanie płyty zespalającej na obiekcie PZMz-45.
 • Palowanie na obiekcie PZMz-47.
 • Szalowanie, betonowanie skrzydła P1L, wykonanie platformy pod podparcie ustroju na obiekcie PZDd-48.
 • Zbrojenie korpusu P2 nitka prawa na obiekcie WS-50.
 • Wykonanie platformy pod podparcie ustroju – blok referencyjny.
 • Kolizja teletechniczna Orange STR 1A 27 w km 9+230.
 • Kolizja SN nn 01 na D2 km 0+320.
 • Wyznaczenie w terenie drzew pod wycinkę zgodnie z projektem oraz w uzgodnieniu
  z Lasami Państwowymi na D5-DW, D3 km 4+600-9+200, km 11+800-14+958.
 • Kontrola ornitologiczna terenu wyznaczonego pod wycinkę, weryfikacja występowania gniazd lub budek lęgowych na terenie objętym wycinką na D5-DW, D3 km 4+600-9+200, km 11+800-14+958.
 • Kontrola herpetologiczna i odłowy płazów.

PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

Trasa zasadnicza – b. drogowa:

 • Prace na Projektem Wykonawczym.
 • Prace nad dokumentacją dot. dostosowania DK 6.

Branża mostowa:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

Branża sanitarna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża energetyczna:

 • Koordynacja międzybranżowa.
 • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

Branża teletechniczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Koordynacja międzybranżowa.

Branża melioracyjna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Ochrona Środowiska:

 • Nie dotyczy.

Branża geologiczna i geotechniczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża zieleń:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża geodezyjna:

 • Nie dotyczy.

Architektura:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Wykonanie nasypu na km 12+500-12+600,
  km 13+410-13+510 SP, km 10+330-10+370,
  km 10+600-10+700, LS 1-2.
 • Wykonanie nasypu przeciążeniowego
  km 14+450-14+550.
 • Wykonanie wykopu na km 13+200-13+400 SP, 13+500-13+600.
 • Rozbiórka budynku w m. Bożepole Wielkie.
 • Podłoże pod konstrukcję km 13+087-13+220.
 • Humusowanie na D4.
 • Podbudowa pomocnicza C5/6 na LS-1, LS-3.
 • Podbudowa pomocnicza C3/4 na D5-DW.
 • Zbrojenie, szalowanie korpusu P1L na obiekcie PZMz-36.
 • Uszczelnianie styków między prefabrykatami na obiekcie PZM-42.
 • Szalowanie poprzecznic, zbrojenie poprzecznic P1, P3, izolacja fundamentów P1, P2, betonowanie ciosów P1, P3, betonowanie poprzecznic P1, P3 na obiekcie WD-43.
 • Wykonanie wykopów pod fundamenty na obiekcie PZMz-44.
 • Szalowanie, betonowanie ścian bocznych wlotu, odwadnianie wykopu- igłofiltry na obiekcie PZMz-45.
 • Palowanie na obiekcie PZMz-47.
 • Zbrojenie, szalowanie, betonowanie skrzydła P1P, szalowanie, zbrojenie skrzydła P1L na obiekcie PZDd-48.
 • Zbrojenie korpusu P1 nitka prawa, zbrojenie korpusu P2 nitka prawa na obiekcie WS-50.
 • Kolizja teletechniczna Orange STR 1A 27 w km 9+230.
 • Kolizja teletechniczna SM2 Orange na D5-DW km 0+025.
 • Kontrola herpetologiczna i odłowy płazów.


PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

Trasa zasadnicza – b. drogowa:

 • Prace na Projektem Wykonawczym.
 • Prace nad dokumentacją dot. dostosowania DK 6.

Branża mostowa:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

Branża sanitarna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża energetyczna:

 • Koordynacja międzybranżowa.
 • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

Branża teletechniczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Koordynacja międzybranżowa.

Branża melioracyjna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Ochrona Środowiska:

 • Nie dotyczy.

Branża geologiczna i geotechniczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża zieleń:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża geodezyjna:

 • Nie dotyczy.

Architektura:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Wykonanie nasypu na km 12+500-12+600, km 13+410-13+510 SP, km 10+330-10+370, D1.
 • Wykonanie wykopu na km 13+200-13+400 SP, 13+500-13+600, LB-3, LB4.
 • Rozbiórka budynku w m. Bożepole Wielkie.
 • Podłoże od konstrukcję km 13+087-13+220.
 • Zbrojenie, szalowanie korpusu P1L na obiekcie PZMz-36.
 • Uszczelnianie styków między prefabrykatami, izolacja fundamentów na obiekcie PZM-42.
 • Zbrojenie poprzecznic P1, P3, izolacja fundamentów P1, P2 na obiekcie WD-43.
 • Przełożenie cieku do tymczasowego koryta na obiekcie PZMz-44.
 • Zbrojenie, szalowanie ścian bocznych wylotu, odwadnianie wykopu- igłofiltry na obiekcie PZMz-45.
 • Betonowanie skrzydła P3P, szalowanie, zbrojenie skrzydła P1P, szalowanie, zbrojenie skrzydła P1L, Zbrojenie, izolacja fundamentów P1, P2, P3 na obiekcie PZDd-48.
 • Betonowanie fundamentów P1, P2 i rozpór nitka lewa na obiekcie WS-50.
 • Wykonanie bloków referencyjnych I etap.
 • Kolizja teletechniczna Orange STR 1A 27 w km 9+230.
 • Kolizja elektroenergetyczna EN_SN_01 w km 9+230.
 • Kontrola herpetologiczna i odłowy płazów.
 • Wykonanie wygrodzenia miejsca poboru wody w celu uniemożliwienia dostawiania się do niego płazów w km 10+400.PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

Trasa zasadnicza – b. drogowa:

 • Prace na Projektem Wykonawczym.

Branża mostowa:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

Branża sanitarna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża energetyczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Koordynacja międzybranżowa.
 • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

Branża teletechniczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Koordynacja międzybranżowa.

Branża melioracyjna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Ochrona Środowiska:

 • Nie dotyczy.

Branża geologiczna i geotechniczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża zieleń:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża geodezyjna:

 • Nie dotyczy.

Architektura:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Wykonanie nasypu na km 12+600-12+840, km 13+410-13+500, km 13+100-13+400.
 • Wykonanie wykopu na km 12+800-13+100, 13+500-13+800.
 • Rozbiórka budynku w m. Bożepole Wielkie.
 • Odhumusowanie na D1.
 • Zbrojenie, szalowanie i betonowanie fundamentu P1P na obiekcie PZMz-36.
 • Uszczelnianie styków między prefabrykatami na obiekcie PZM-42.
 • Szalowanie i zbrojenie poprzecznic P1, P3 na obiekcie WD-43.
 • Zbrojenie, szalowanie, betonowanie ścian bocznych wylotu, odwadnianie wykopu- igłofiltry na obiekcie PZMz-45.
 • Zbrojenie, szalowanie skrzydła P3P na obiekcie PZDd-48.
 • Zbrojenie, szalowanie fundamentu P1L, zbrojenie fundamentu P2L, zbrojenie rozpór na obiekcie WS-50.
 • Wykonanie bloków referencyjnych I etap.
 • Kolizja teletechniczna Orange STR 1A 27 w km 9+230.
 • Kolizja teletechniczna SM2 Orange na D5-DW km 0+025.
 • Kontrola herpetologiczna i odłowy płazów.PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

Trasa zasadnicza – b. drogowa:

 • Prace na Projektem Wykonawczym.

Branża mostowa:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

Branża sanitarna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża energetyczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Koordynacja międzybranżowa.

Branża teletechniczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża melioracyjna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Ochrona Środowiska:

 • Nie dotyczy.

Branża geologiczna i geotechniczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża zieleń:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża geodezyjna:

 • Nie dotyczy.

Architektura:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Wykonanie nasypu na km 12+600-12+840, km 12+300-12+500, km 13+100-13+400.
 • Wykonanie wykopu na km 13+500-13+800; km 12+800-13+100.
 • Rozbiórka budynku w m. Bożepole Wielkie.
 • Odhumusowanie na DD0A.
 • Szalowanie i betonowanie fundamentu P1L, zbrojenie fundamentu P1P na obiekcie PZMz-36.
 • Uszczelnianie styków między prefabrykatami na obiekcie PZM-42.
 • Szalowanie i zbrojenie poprzecznic P1, P3 na obiekcie WD-43.
 • Zbrojenie ścian bocznych wylotu, szalowanie ścian bocznych wylotu, uszczelnianie styków między prefabrykatami, odwadnianie wykopu- igłofiltry na obiekcie PZMz-45.
 • Zbrojenie, szalowanie, betonowanie skrzydła P3L; zbrojenie, szalowanie, betonowanie korpusu P1L; zbrojenie, szalowanie skrzydła P3P na obiekcie PZDd-48.
 • Zbrojenie fundamentu P1L, zbrojenie fundamentu P2L, zbrojenie rozpór, betonowanie fundamentów nitka prawa na obiekcie WS-50.
 • Przebudowa kolizji SN09, SN10 w km 6+150.
 • Przebudowa kolizji SN02 na D2 w km 0+500.
 • Przebudowa kolizji ABnn01, nn03 na D2 w km 0+520.
 • Kolizja teletechniczna BW6 na D2 0+250.
 • Kolizja teletechniczna Orange STR 1A 27 w km 9+230.
 • Kolizja teletechniczna BM1 Orange w km 6+060.
 • Kontrola herpetologiczna i odłowy płazów.


Lipiec 2020

PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

Trasa zasadnicza – b. drogowa:

 • Prace na Projektem Wykonawczym.
 • Prace nad STWIORB.

Branża mostowa:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

Branża sanitarna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża energetyczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Koordynacja międzybranżowa.

Branża teletechniczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Koordynacja międzybranżowa.

Branża melioracyjna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Ochrona Środowiska:

 • Nie dotyczy.

Branża geologiczna i geotechniczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża zieleń:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża geodezyjna:

 • Nie dotyczy.

Architektura:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Wykonanie nasypu na km 12+600-12+840, km 12+300-12+500, km 13+420-13+500,  km 13+100-13+400, LS1-2, LS1, LS2, LS3, LS4.
 • Wykonanie wykopu na km 12+840-13+100; km 12+800-13+100; DD9a.
 • Rozbiórka budynku w m. Luzino.
 • Rozbiórka budynku w m. Bożepole Wielkie.
 • Uszczelnianie styków między prefabrykatami na obiekcie PZM-42.
 • Szalowanie, zbrojenie skrzydeł, betonowanie skrzydła P1P, betonowanie skrzydła P1L, szalowanie poprzecznicy P1, P3, szalowanie ciosów łożyskowych P1, P3 na obiekcie WD-43.
 • Zbrojenie ścian bocznych wlotu/wylotu, szalowanie ścian bocznych wylotu na obiekcie PZMz-45.
 • Szalowanie, zbrojenie skrzydła P3L, szalowanie, zbrojenie korpusu P1L, betonowanie korpusu P3P na obiekcie
  PZDd-48.
 • Zbrojenie fundamentu P1P, zbrojenie fundamentu P2P, zbrojenie rozpór NP, szalowanie fundamentu nitka prawa na obiekcie WS-50.
 • Przebudowa kolizji SN03 w km 4+900.
 • Kolizja teletechniczna BW6 na D2 0+250
 • Kontrola herpetologiczna i odłowy płazów.
 • Kontrola i poprawa płotków herpetologicznych zamontowanych
  na terenie budowyPRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

Trasa zasadnicza – b. drogowa:

 • Prace na Projektem Wykonawczym.
 • Prace nad STWIORB.

Branża mostowa:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym Etap I
  i Etap II.
 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

Branża sanitarna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża energetyczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Koordynacja międzybranżowa.

Branża teletechniczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Koordynacja międzybranżowa.
 • Rozmowy z gestorami sieci.

Branża melioracyjna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Ochrona Środowiska:

 • Nie dotyczy.

Branża geologiczna i geotechniczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża zieleń:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża geodezyjna:

 • Nie dotyczy.

Architektura:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Wykonanie nasypu na km 12+600-12+840, LS1-2, km 12+350-12+500, km 10+900.
 • Wykonanie wykopu na km 12+840-13+100; km 10+000-10+300, km 13+500-13+800.
 • Stabilizacja C3/4 na D4
 • Stabilizacja C5/6 na km 9+240-9+440; km 10+050-10+300
 • Rozbiórka budynku w Luzinie
 • Szalowanie, zbrojenie, betonowanie wylotu
  i uszczelnianie styków między prefabrykatami na obiekcie PZM-42.
 • Szalowanie, zbrojenie skrzydeł, betonowanie skrzydła P3P, zbrojenie poprzecznic
  na odkładzie P1, P3; szalowanie ciosów łożyskowych P1, P3 na obiekcie WD-43.
 • Zbrojenie ścian bocznych wlotu/wylotu, szalowanie ścian bocznych wlotu na obiekcie PZMz-45.
 • Zbrojenie, szalowanie korpusu P1L, zbrojenie, szalowanie skrzydła P3L na obiekcie PZDd-48.
 • Zbrojenie fundamentu P1P, zbrojenie fundamentu P2P na obiekcie WS-50.
 • Przebudowa kolizji SN03 w km 4+900.
 • Kontrola herpetologiczna i odłowy płazów.
 • Kontrola i poprawa płotków herpetologicznych zamontowanych na terenie budowyPRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

Trasa zasadnicza – b. drogowa:

 • Prace na Projektem Wykonawczym.
 • Prace nad STWIORB.

Branża mostowa:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym Etap I
  i Etap II.

Branża sanitarna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża energetyczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Koordynacja międzybranżowa.

Branża teletechniczna:

 • Koordynacja międzybranżowa.

Branża melioracyjna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Ochrona Środowiska:

 • Nie dotyczy.

Branża geologiczna i geotechniczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża zieleń:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża geodezyjna:

 • Nie dotyczy.

Architektura:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Odhumusowanie na km DD2.
 • Wykonanie nasypu na km 12+600-12+840, DD7, D4, LS1-2, km 12+350-12+500,
 • Wykonanie wykopu na DD7, D4, km 11+850-12+000, km 11+000, km 12+840-13+100;
 • Szalowanie ścian wylotu, zbrojenie wylotu na obiekcie PZM-42.
 • Szalowanie poprzecznicy P2, betonownie poprzecznicy P2 na obiekcie WD-43.
 • Montaż prefabrykatów, zbrojenie fundamentu wlotu i wylotu, szalowanie fundamentu wlotu i wylotu, betonowanie fundamentu wlotu i wylotu, odwadnianie wykopu – igłofiltry na obiekcie PZMz-45.
 • Szalowanie korpusu P1L, szalowanie korpusu P3P, zbrojenie korpusu P1L, zbrojenie korpusu P3P na obiekcie PZDd-48.
 • Wykop pod fundamenty, beton podkładowy pod fundamenty obiektu WS-50.
 • Kontrola herpetologiczna i odłowy płazów.

PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

Trasa zasadnicza – b. drogowa:

 • Prace na Projektem Wykonawczym.
 • Prace nad STWIORB.

Branża mostowa:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym Etap I
  i Etap II.

Branża sanitarna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża energetyczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Koordynacja międzybranżowa.

Branża teletechniczna:

 • Koordynacja międzybranżowa.

Branża melioracyjna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Ochrona Środowiska:

 • Nie dotyczy.

Branża geologiczna i geotechniczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża zieleń:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża geodezyjna:

 • Nie dotyczy.

Architektura:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Odhumusowanie na km 5+200–7+300.
 • Wykonanie nasypu na km 11+200-11+300, D4, LS1-2. D5-DW, km 12+350-12+500, Węzeł Strzebielino.
 • Wykonanie wykopu na km 11+000-11+150, 11+520-11+660, km 11+850-12+000, km 12+840-13+100.
 • Szalowanie ścian wlotu i wylotu, zbrojenie wlotu, betonowanie ścian wlotu na obiekcie PZM-42.
 • Szalowanie, zbrojenie, betonowanie korpusu P1, szalowanie i betonowanie skrzydła P3L, szalowanie, zbrojenie poprzecznicy P2 na obiekcie WD-43.
 • Szalowanie fundamentu wlotu i wylotu, odwadnianie wykopu – igłofiltry, zbrojenie fundamentu wlotu i wylotu, montaż prefabrykatów na obiekcie PZMz-45.
 • Szalowanie, betonowanie korpusu P1P, zbrojenie i szalowanie korpusu P3P
  na obiekcie PZDd-48.
 • Wykop pod fundamenty obiektu WS-50.
 • Kontrola herpetologiczna i odłowy płazów.Czerwiec 2020

PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

Trasa zasadnicza – b. drogowa:

 • Prace na Projektem Wykonawczym.
 • Prace nad STWIORB.

Branża mostowa:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym Etap II.

Branża sanitarna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża energetyczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Koordynacja międzybranżowa.

Branża teletechniczna:

 • Koordynacja międzybranżowa.

Branża melioracyjna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Ochrona Środowiska:

 • Nie dotyczy.

Branża geologiczna i geotechniczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża zieleń:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża geodezyjna:

 • Nie dotyczy.

Architektura:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Odhumusowanie na km 5+200–7+300,
  km 14+600-14+800, km 7+500-7+800
 • Wykonanie nasypu na km 11+200-11+300, D4, LS1-2. D5-DW, km 12+350-12+500, Węzeł Strzebielino.
 • Wykonanie wykopu na km 11+000-11+150, 11+520-11+660, km 11+850-12+000
 • Zbrojenie wlotu, szalowanie ścian wlotu
  i wylotu na obiekcie PZM-42.
 • Szalowanie korpusu P1, szalowanie skrzydła P3L, zbrojenie skrzydła P3L na obiekcie
  WD-43.
 • Dogęszczanie podłoża fundament P1
  na obiekcie PZMz-36.
 • Szalowanie fundamentu wlotu i wylotu, odwadnianie wykopu – igłofiltry na obiekcie PZMz-45.
 • Szalowanie korpusu P1P, zbrojenie
  i szalowanie korpusu P3P na obiekcie
  PZDd-48.
 • Wykop pod fundamenty obiektu WS-50.
 • Kontrola herpetologiczna i odłowy płazów.


PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

Trasa zasadnicza – b. drogowa:

 • Prace na Projektem Wykonawczym.
 • Prace nad STWIORB.

Branża mostowa:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym Etap II.

Branża sanitarna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża energetyczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Koordynacja międzybranżowa.

Branża teletechniczna:

 • Koordynacja międzybranżowa.

Branża melioracyjna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Ochrona Środowiska:

 • Nie dotyczy.

Branża geologiczna i geotechniczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża zieleń:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża geodezyjna:

 • Nie dotyczy.

Architektura:

 • Dostosowanie projektu do zlokalizowania w budynku socjalno-biurowym urządzeń na potrzeby SZR
 • Ustalanie projektów aranżacji wnętrz
 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Odhumusowanie na km 5+900–5+800, km 6+700–6+900, km 13+700-13+900, DD11, Rondo pł. Luzino.
 • Wykonanie nasypu na km 10+500-10+600, D4, LS1-2. LS-3, km 12+350-12+500, Węzeł Strzebielino..
 • Wykonanie wykopu na km 11+000-11+150, 11+520-11+660, km 11+850-12+000
 • Zbrojenie wlotu i wylotu, szalowanie ścian wlotu na obiekcie PZM-42.
 • Szalowanie korpusu P1, szalowanie skrzydła P3L na obiekcie WD-43.
 • Dogęszczanie podłoża fundament P1 na obiekcie PZMz-36.
 • Zbrojenie, szalowanie fundamentu, betonowanie fundamentu część pod prefabrykaty na obiekcie PZMz-45.
 • Szalowanie korpusu P1P, szalowanie i betonowanie korpusu P3L, szalowanie i betonowanie filarów P2L na obiekcie PZDd-48.
 • Wykop pod fundamenty obiektu WS-50.
 • Kontrola herpetologiczna i odłowy płazów.PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

Trasa zasadnicza – b. drogowa:

 • Prace na Projektem Wykonawczym.
 • Prace nad STWIORB.

Branża mostowa:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym Etap II.

Branża sanitarna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża energetyczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Koordynacja międzybranżowa.
 • Prace nad pozyskaniem brakujących uzgodnień.

Branża teletechniczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Koordynacja międzybranżowa.

Branża melioracyjna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Ochrona Środowiska:

 • Nie dotyczy.

Branża geologiczna i geotechniczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża zieleń:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża geodezyjna:

 • Nie dotyczy.

Architektura:

 • Dostosowanie projektu do zlokalizowania w budynku socjalno-biurowym urządzeń na potrzeby SZR
 • Ustalanie projektów aranżacji wnętrz
 • Odhumusowanie na km 14+300-14+500, km 13+550-13+650
 • Wykonanie nasypu na km 11+200-11+300, D4, LS1-2. LS-3, km 12+350-12+500, Węzeł Strzebielino,
 • Wykonanie wykopu na km 11+000-11+150, 11+520-11+660, km 11+850-12+000
 • Zbrojenie wlotu i wylotu na obiekcie PZM-42
 • Szalowanie korpusu P1 na obiekcie WD-43
 • Wykop pod fundament, beton wyrównawczy, zbrojenie fundamentu na obiekcie PZMz-45
 • Zbrojenie i betonowanie ławy P1L, szalowanie i betonowanie filarów P2P na obiekcie PZDd-48
 • Wykop pod fundamenty obiekty WS-50
 • Odwadnianie wykopu na obiekcie PZMz-45
 • Kontrola herpetologiczna i odłowy płazów.


PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

Trasa zasadnicza – b. drogowa:

 • Prace na Projektem Wykonawczym.
 • Prace nad STWIORB.
 • Prace nad ekranami akustycznymi.
 • Poprawki w zakresie dostosowania DK6.

Branża mostowa:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym Etap II.

Branża sanitarna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża energetyczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Kontynuowanie rozmów z gestorami sieci.
 • Koordynacja międzybranżowa.
 • Prace nad pozyskaniem brakujących uzgodnień.

Branża teletechniczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Koordynacja międzybranżowa.

Branża melioracyjna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Ochrona Środowiska:

 • Nie dotyczy.

Branża geologiczna i geotechniczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża zieleń:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża geodezyjna:

 • Nie dotyczy.

Architektura:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Zdjęcie podszytu leśnego km 9+200-9+500
 • Odhumusowanie na km 14+300-14+500, D1
 • Wykonanie nasypu na km 11+750-11+850, km 12+350-12+500, D4, D5-DW, LS1-2,Węzeł Strzebielino,
 • Wykonanie wykopu na km 11+000-11+150, 11+520-11+660, km 11+850-12+000
 • Betonowanie fundamentów ścian bocznych wlotu i wylotu, zbrojenie ścian bocznych wlotu i wylotu na obiekcie PZM-42
 • Zbrojenie, szalowanie i betonowanie korpusu P3 na WD-43
 • Przygotowanie platformy P2 na obiekcie PZMz-47
 • Betonowanie ławy P1p, zbrojenie ławy P1L na obiekcie PZDd-48
 • Wbijanie ścianki szczelnej P1 na obiekcie PZMz-36
 • Odwadnianie wykopu na obiekcie PZMz-45
 • Kontrola herpetologiczna i odłowy płazów.


Maj 2020

PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

Trasa zasadnicza – b. drogowa:

 • Prace na Projektem Wykonawczym.
 • Prace nad STWIORB.
 • Prace nad ekranami akustycznymi.

Branża mostowa:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym Etap II.

Branża sanitarna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża energetyczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Kontynuowanie rozmów z gestorami sieci.
 • Koordynacja międzybranżowa.

Branża teletechniczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Koordynacja międzybranżowa.

Branża melioracyjna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Ochrona Środowiska:

 • Nie dotyczy.

Branża geologiczna i geotechniczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża zieleń:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża geodezyjna:

 • Nie dotyczy.

Architektura:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Zdjęcie podszytu leśnego km 9+200-9+500
 • Odhumusowanie na km 4+600-4+800, km 4+800-5+000, km 14+100-14+300, km 12+700-13+400, km 13+800-14+000, DD1
 • Wykonanie nasypu na km 11+700-11+850, , D4, Węzeł Strzebielino,
 • Wykonanie wykopu na km 11+520-11+660, km 11+850-12+000
 • Zrębkowanie korzeni i wywożenie km 11+200
 • Szalowanie fundamentu pod skrzydła , zbrojenie skrzydeł wlotu i wylotu, montaż prefabrykatów przepusty na obiekcie PZM-42
 • Zbrojenie i szalowanie korpusu P3; betonowanie filaru P2; zbrojenie korpusu P1 na WD-43
 • Przygotowanie platformy na obiekcie PZMz-47
 • Zbrojenie i betonowanie ławy P2, zbrojenie ławy wykop pod fundament P1L, szalowanie korpusu P3L na obiekcie PZDd-48
 • Odhumusowanie terenu P1, P2; wykop pod fundament P1; wbijanie ścianki szczelnej P1 na obiekcie PZMz-36
 • Kontrola herpetologiczna i odłowy płazów.
 • Poprawa płotków herpatologicznych km 10+100-10+200
 • Kontrola środowiskowa nadzoru przyrodniczego GW- ZRID 1, ZRID 2


PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

Trasa zasadnicza – b. drogowa:

 • Prace na Projektem Wykonawczym.
 • Prace nad STWIORB.
 • Prace nad aktualizacją przedmiarów.
 • Prace nad ekranami akustycznymi.

Branża mostowa:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym Etap II.

Branża sanitarna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża energetyczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Kontynuowanie rozmów z gestorami sieci.
 • Koordynacja międzybranżowa.

Branża teletechniczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Koordynacja międzybranżowa.

Branża melioracyjna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Ochrona Środowiska:

 • Nie dotyczy.

Branża geologiczna i geotechniczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża zieleń:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża geodezyjna:

 • Nie dotyczy.

Architektura:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Zdjęcie podszytu leśnego km 9+200-9+500
 • Odhumusowanie na OUD, WB LB-3,
  WB LB-4, km 12+400-12+450, km 12+500-12+700, km 13+000-13+100
 • Wykonanie nasypu na km 10+300-10+330, km 10+000-10+200, km 11+700-11+840, Rondo Płd.,
 • Wykonanie wykopu na km 11+520-11+660, km 11+800-11+900
 • Zrębkowanie korzeni i wywożenie km 9+200 i km 11+100
 • Zbrojenie skrzydeł wlotu i wylotu oraz szalowanie fundamentu pod skrzydła na obiekcie PZM-42
 • Zbrojenie i szalowanie korpusu P3 na WD-43
 • Zbrojenie i betonowanie ławy P2, wykop pod fundament P1 i beton podkładowy P1 na obiekcie PZDd-48
 • Przygotowanie platformy na obiekcie PZMz-47
 • Kontrola herpetologiczna i odłowy płazów.
 • Zabezpieczanie drzew poprzez wygrodzenia
 • Wkopanie wiaderek przed płotkami herpetologicznymi
 • Kontrola ornitologiczna na terenie ZRID 2PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

Trasa zasadnicza – b. drogowa:

 • Prace na Projektem Wykonawczym.
 • Prace nad STWIORB.
 • Prace nad aktualizacją przedmiarów.

Branża mostowa:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym Etap II.

Branża sanitarna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża energetyczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Kontynuowanie rozmów z gestorami sieci.
 • Koordynacja międzybranżowa.

Branża teletechniczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Kontynuowanie rozmów z gestorami sieci.
 • Koordynacja międzybranżowa.

Branża melioracyjna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Ochrona Środowiska:

 • Nie dotyczy.

Branża geologiczna i geotechniczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża zieleń:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża geodezyjna:

 • Nie dotyczy.

Architektura:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Zdjęcie podszytu leśnego na D4, km 11+000-11+050,
 • Odhumusowanie na OUD, obiekt WD-35
 • Wykonanie nasypu na km 10+200-10+300, km 11+700-11+840, km 11+300-11+700, km 9+500-9+700, km 10+400-10+600, Rondo Płd., LS1-2
 • Wykonanie wykopu na km 11+520-11+660, km 10+400-10+600, DD9
 • Zrębkowanie korzeni i wywożenie km 9+200 i km 11+100
 • Zbrojenie ław pod wlot i wylot na obiekcie PZM-42
 • Zbrojenie korpusu P1 i P3, szalowanie korpusu P3, zbrojenie i szalowanie P2 na WD-43
 • Wbijanie ścianki szczelnej, zbrojenie i szalowanie ławy P3, betonowanie ławy P3 na obiekcie PZDd-48
 • Kontrola herpetologiczna i odłowy płazów.
 • Zabezpieczanie drzew poprzez wygrodzenia
 • Wkopanie wiaderek przed płotkami herpetologicznymi

PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

Trasa zasadnicza – b. drogowa:

 • Prace na Projektem Wykonawczym.
 • Prace nad STWIORB.
 • Prace nad aktualizacją przedmiarów.

Branża mostowa:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym Etap II.

Branża sanitarna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża energetyczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Kontynuowanie rozmów z gestorami sieci.
 • Koordynacja międzybranżowa.

Branża teletechniczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Kontynuowanie rozmów z gestorami sieci.
 • Koordynacja międzybranżowa.

Branża melioracyjna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Ochrona Środowiska:

 • Nie dotyczy.

Branża geologiczna i geotechniczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża zieleń:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża geodezyjna:

 • Nie dotyczy.

Architektura:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Zdjęcie podszytu leśnego na DD9a, km 10+300-10+700, km 11+900-12+000,
 • Wykonanie nasypu na km 9+500-9+600, D4,LS4, LS2, LS1, km 11+300-11+500, km 11+700-11+900, Rondo Płn., Pł.
 • Wykonanie wykopu na km 11+500-11+700, km 10+500-10+700, km 9+800-9+900
 • Zrębkowanie korzeni i wywożenie km 9+200
 • Zbrojenie ław pod wlot i wylot na obiekcie PZMz-42
 • Zbrojenie korpusu P3 i zbrojenie P2 na WD-43
 • Zbijanie ścianki szczelnej, zbrojenie, szalowanie i betonowanie ławy P3 na obiekcie PZDd-48
 • Kontrola herpetologiczna i odłowy płazów.
 • Wykop pod fundamenty na WD-35Kwiecień 2020

PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

Trasa zasadnicza – b. drogowa:

 • Prace na Projektem Wykonawczym.
 • Prace nad STWIORB.
 • Prace nad aktualizacją przedmiarów.

Branża mostowa:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym Etap II.

Branża sanitarna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża energetyczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Kontynuowanie rozmów z gestorami sieci.
 • Koordynacja międzybranżowa.
 • Aktualizacja przedmiarów.

Branża teletechniczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Kontynuowanie rozmów z gestorami sieci.
 • Koordynacja międzybranżowa.

Branża melioracyjna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Ochrona Środowiska:

 • Nie dotyczy.

Branża geologiczna i geotechniczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża zieleń:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża geodezyjna:

 • Nie dotyczy.

Architektura:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Zdjęcie podszytu leśnego na DD9a, km 10+300-10+700, km 11+900-12+000
 • Wykonanie nasypu na km 9+500-9+600, D4,LS4, LS2, LS1, km 11+300-11+500, km 11+700-11+900, Rondo Płn,Pł
 • Wykonanie wykopu na km 11+500-11+700, km 10+500-10+700, km 9+800-9+900
 • Zrębkowanie korzeni i wywożenie km 9+200
 • Szalowanie, zbrojenie i betonowanie płyty fundamentowej na obiekcie PZM-42
 • Zbrojenie, szalowanie i betonowanie fundamentów P1 i P2 na WD-43
 • Wykop pod fundamenty przepustu na obiekcie PZMz-45
 • Wykop pod fundamenty P3, beton wyrównawczy pod ławę fundamentową P3 na obiekcie PZDd-48
 • Kontrola herpetologiczna i odłowy płazów.PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

Trasa zasadnicza – b. drogowa:

 • Prace na Projektem Wykonawczym.
 • Prace nad STWIORB.

Branża mostowa:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym Etap II.

Branża sanitarna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża energetyczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Kontynuowanie rozmów z gestorami sieci.
 • Koordynacja międzybranżowa.
 • Aktualizacja przedmiarów.

Branża teletechniczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Kontynuowanie rozmów z gestorami sieci.
 • Koordynacja międzybranżowa.

Branża melioracyjna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Ochrona Środowiska:

 • Nie dotyczy.

Branża geologiczna i geotechniczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża zieleń:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża geodezyjna:

 • Nie dotyczy.

Architektura:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Zdjęcie podszytu leśnego na DD9a, km
  10+100-10+300
 • Wykonanie nasypu na DD8, D5-DW, LS1-2,
  km 11+300-11+500.
 • Wykonanie wykopu na km 11+520-11+660
 • Zbrojenie ławy fundamentowej na obiekcie
  PZM-42
 • Zbrojenie i szalowanie ławy fundamentowej
  P3 i P2 na WD-43
 • Betonowanie ławy fundamentowej P3 na
  obiekcie WD-43
 • Wykop- przekopy kontrolne na obiekcie
  PZMz-45
 • Wykop pod fundament P3 na obiekcie
  PZDd-48
 • Kontrola herpetologiczna i odłowy płazów.
PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

Trasa zasadnicza – b. drogowa:

 • Prace na Projektem Wykonawczym.
 • Prace nad STWIORB.

Branża mostowa:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym Etap II.

Branża sanitarna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża energetyczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Kontynuowanie rozmów z gestorami sieci.
 • Koordynacja międzybranżowa.
 • Aktualizacja przedmiarów.

Branża teletechniczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Kontynuowanie rozmów z gestorami sieci.
 • Koordynacja międzybranżowa.

Branża melioracyjna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Ochrona Środowiska:

 • Nie dotyczy.

Branża geologiczna i geotechniczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża zieleń:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża geodezyjna:

 • Nie dotyczy.

Architektura:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Zdjęcie podszytu leśnego na LS-1, LS-2.
 • Wykonanie nasypu na DD8, D5-DW, LS1-2, km 11+300-11+500.
 • Wykopy pod fundamenty na obiekcie PZM-42.
 • Beton podkładowy pod fundamenty przepustu na obiekcie PZM-42.
 • Wykop – przekopy kontrolne na obiekcie PZMz-45.PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

Trasa zasadnicza – b. drogowa:

 • Prace na Projektem Wykonawczym.
 • Prace nad dostosowaniem DK6.
 • Prace nad STWIORB.

Branża mostowa:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym Etap I
  i Etap II.

Branża sanitarna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża energetyczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Kontynuowanie rozmów z gestorami sieci.
 • Koordynacja międzybranżowa.
 • Aktualizacja przedmiarów.

Branża teletechniczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Kontynuowanie rozmów z gestorami sieci.
 • Koordynacja międzybranżowa.

Branża melioracyjna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Ochrona Środowiska:

 • Nie dotyczy.

Branża geologiczna i geotechniczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża zieleń:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża geodezyjna:

 • Nie dotyczy.

Architektura:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Karpinowanie na odcinku ZRID 1.
 • Zdjęcie podszytu leśnego na odcinku ZRID 1.
 • Wykonanie nasypu na DD8, D5-DW, LS1-2
 • Wykopy pod fundamenty na obiekcie WD-43
 • Przekopy kontrolne na obiekcie PZM-42PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

Trasa zasadnicza – b. drogowa:

 • Prace na Projektem Wykonawczym.
 • Prace nad dostosowaniem DK6.
 • Prace nad STWIORB.
 • Prace nad Projektem Stałej Organizacji Ruchu.

Branża mostowa:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym Etap I
  i Etap II.

Branża sanitarna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża energetyczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Kontynuowanie rozmów z gestorami sieci.
 • Koordynacja międzybranżowa.
 • Aktualizacja przedmiarów.

Branża teletechniczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Kontynuowanie rozmów z gestorami sieci.
 • Koordynacja międzybranżowa.

Branża melioracyjna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym – rewizja 3.

Ochrona Środowiska:

 • Nie dotyczy.

Branża geologiczna i geotechniczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża zieleń:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża geodezyjna:

 • Prace nad mapami w projektach podziałów.

Architektura:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Karpinowanie na odcinku ZRID 1.
 • Zdjęcie podszytu leśnego na odcinku ZRID 1.
 • Kontrola herpetologiczna i odłowy płazów.Marzec 2020

PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

Trasa zasadnicza – b. drogowa:

 • Prace na Projektem Wykonawczym.
 • Uzyskanie decyzji ZRID na II Etap inwestycji.
 • Prace nad dostosowaniem DK6.

Branża mostowa:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym Etap I
  i Etap II.

Branża sanitarna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża energetyczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Kontynuowanie rozmów z gestorami sieci.
 • Koordynacja międzybranżowa.

Branża teletechniczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Kontynuowanie rozmów z gestorami sieci.
 • Koordynacja międzybranżowa.

Branża melioracyjna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym – rewizja 3.

Ochrona Środowiska:

 • Nie dotyczy.

Branża geologiczna i geotechniczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża zieleń:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża geodezyjna:

 • Prace nad mapami w projektach podziałów.

Architektura:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Karpinowanie na odcinku ZRID 1.
 • Zdjęcie podszytu leśnego na odcinku ZRID 1.
 • Kontrola ornitologiczna na terenie inwestycji.


PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

Trasa zasadnicza – b. drogowa:

 • Uzyskanie odstępstwa drogowego na węzeł Bożepole Wielkie
 • Wprowadzanie zmian w projekcie drogowym

Branża mostowa:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym Etap II.

Branża sanitarna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża energetyczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Kontynuowanie rozmów z gestorami sieci.
 • Koordynacja międzybranżowa.

Branża teletechniczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Kontynuowanie rozmów z gestorami sieci.
 • Koordynacja międzybranżowa.

Branża melioracyjna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym – rewizja 3.

Ochrona Środowiska:

 • Nie dotyczy.

Branża geologiczna i geotechniczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża zieleń:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża geodezyjna:

 • Prace nad mapami w projektach podziałów

Architektura:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Karpinowanie na odcinku ZRID 1.
 • Stabilizacja osnowy geodezyjnej na ZRID 1.

Trasa zasadnicza – b. drogowa:

 • Prace na Projektem Wykonawczym.

Branża mostowa:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym Etap II.

Branża sanitarna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża energetyczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Kontynuowanie rozmów z gestorami sieci.
 • Koordynacja międzybranżowa.

Branża teletechniczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Kontynuowanie rozmów z gestorami sieci.
 • Koordynacja międzybranżowa.

Branża melioracyjna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym – rewizja 3.

Ochrona Środowiska:

 • Nie dotyczy.

Branża geologiczna i geotechniczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża zieleń:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża geodezyjna:

 • Przypisywanie klas bonitacji na mapach projektów podziału.

Architektura:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Trasa zasadnicza – b. drogowa:

 • Prace na Projektem Wykonawczym
 • Prace nad dostosowaniem DK6

Branża mostowa:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym Etap II.

Branża sanitarna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża energetyczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Kontynuowanie rozmów z gestorami sieci.
 • Koordynacja międzybranżowa.

Branża teletechniczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Kontynuowanie rozmów z gestorami sieci.
 • Koordynacja międzybranżowa.

Branża melioracyjna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym – rewizja 2.

Ochrona Środowiska:

 • Nie dotyczy.

Branża geologiczna i geotechniczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża zieleń:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża geodezyjna:

 • Nie dotyczy.

Architektura:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Luty 2020

Trasa zasadnicza – b. drogowa:

 • Prace na Projektem Wykonawczym
 • Prace nad odstępstwem drogowym.
 • Rozmowy z gminami i Zarządem Powiatu w sprawie upublicznienia dróg – ZRID 2.

Branża mostowa:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym Etap II.

Branża sanitarna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Prace nad aktualizacją przedmiarów.
 • Optymalizacja rozwiązań projektowych.

Branża energetyczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Kontynuowanie rozmów z gestorami sieci.
 • Koordynacja międzybranżowa.

Branża teletechniczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Kontynuowanie rozmów z gestorami sieci.
 • Koordynacja międzybranżowa.

Branża melioracyjna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym – rewizja 2.

Ochrona Środowiska:

 • Nie dotyczy.

Branża geologiczna i geotechniczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża zieleń:

 • Wprowadzanie korekt do Projektu Wykonawczego.

Branża geodezyjna:

 • Zmiany projektów podziałów ze względu na podział działki 95/6 w m. Bożepole Wielkie

Architektura:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Trasa zasadnicza – b. drogowa:

 • Prace na Projektem Wykonawczym
 • Prace nad odstępstwem drogowym.
 • Rozmowy z gminami i Zarządem Powiatu w sprawie upublicznienia dróg – ZRID 2.
 • Prace nad zestawieniem działek na czasowe zajęcie wraz z niezbędnymi informacjami zgodnie z SP. 30.20.00 dla Etapu I i Etapu II

Branża mostowa:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym Etap II.

Branża sanitarna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Prace nad aktualizacją przedmiarów.
 • Optymalizacja rozwiązań projektowych.

Branża energetyczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża teletechniczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Kontynuowanie rozmów z gestorami sieci.

Branża melioracyjna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym – rewizja 2.

Ochrona Środowiska:

 • Nie dotyczy.

Branża geologiczna i geotechniczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża zieleń:

 • Wprowadzanie korekt do Projektu Wykonawczego.

Branża geodezyjna:

 • Zmiany projektów podziałów ze względu na podział działki 95/6 w m. Bożepole Wielkie

Architektura:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Prace nad Projektem Budowlanym Magazynu Soli.

Trasa zasadnicza – b. drogowa:

 • Prace na Projektem Wykonawczym
 • Oczekiwanie na wytyczne od GDDKiA w sprawie KSZR.
 • Prace nad odstępstwem drogowym.
 • Rozmowy z gminami w sprawie upublicznienia dróg – ZRID 2.
 • Prace nad zestawieniem działek na czasowe zajęcie wraz z niezbędnymi informacjami zgodnie z SP. 30.20.00 dla Etapu I i Etapu II

Branża mostowa:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym Etap II.

Branża sanitarna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Prace nad aktualizacją przedmiarów.
 • Optymalizacja rozwiązań projektowych.

Branża energetyczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża teletechniczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Kontynuowanie rozmów z gestorami sieci.

Branża melioracyjna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym – rewizja 2.

Ochrona Środowiska:

 • Prace nad wnioskiem o odstępstwo od zakazów i nakazów w zakresie chronionych gatunków roślin.

Branża geologiczna i geotechniczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża zieleń:

 • Wprowadzanie korekt do Projektu Wykonawczego.

Branża geodezyjna:

 • Nie dotyczy.

Architektura:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Prace nad Projektem Budowlanym Magazynu Soli.

Trasa zasadnicza – b. drogowa:

 • Prace na Projektem Wykonawczym ekranów akustycznych.
 • Oczekiwanie na wytyczne od GDDKiA w sprawie KSZR.
 • Prace nad odstępstwem drogowym.
 • Rozmowy z gminami w sprawie upublicznienia dróg – ZRID 2.
 • Prace nad dostosowaniem DK6.

Branża mostowa:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym Etap II.

Branża sanitarna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Prace nad aktualizacją przedmiarów.
 • Optymalizacja rozwiązań projektowych.

Branża energetyczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża teletechniczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Kontynuowanie rozmów z gestorami sieci.

Branża melioracyjna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym – rewizja 2.

Ochrona Środowiska:

 • Prace nad wnioskiem o odstępstwo od zakazów i nakazów w zakresie chronionych gatunków roślin.

Branża geologiczna i geotechniczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża zieleń:

 • Wprowadzanie korekt do Projektu Wykonawczego.

Branża geodezyjna:

 • Nie dotyczy.

Architektura:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Prace nad Projektem Budowlanym Magazynu Soli.

Styczeń 2020

Trasa zasadnicza – b. drogowa:

 • Prace na Projektem Wykonawczym ekranów akustycznych
 • Oczekiwanie na wytyczne od GDDKiA w sprawie KSZR
 • Prace nad odstępstwem drogowym
 • Rozmowy z gminami w sprawie upublicznienia dróg – ZRID 2
 • Prace nad dostosowaniem DK6

Branża mostowa:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym Etap II

Branża sanitarna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Prace nad aktualizacją przedmiarów.
 • Optymalizacja rozwiązań projektowych.

Branża energetyczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Koordynacja międzybranżowa.

Branża teletechniczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Kontynuowanie rozmów z gestorami sieci.
 • Koordynacja międzybranżowa.

Branża melioracyjna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym – rewizja 2

Ochrona Środowiska:

 • Prace nad wnioskiem o odstępstwo od zakazów i nakazów w zakresie chronionych gatunków roślin

Branża geologiczna i geotechniczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża zieleń:

 • Wprowadzanie korekt do Projektu Wykonawczego.

Branża geodezyjna:

 • Nie dotyczy.

Architektura:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Przygotowanie Magazynu Soli.

Trasa zasadnicza – b. drogowa:

 • Prace na Projektem Wykonawczym ekranów akustycznych
 • Oczekiwanie na wytyczne od GDDKiA w sprawie KSZR
 • Prace nad odstępstwem drogowym.

Branża mostowa:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym Etap II

Branża sanitarna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Prace nad aktualizacją przedmiarów.
 • Optymalizacja rozwiązań projektowych.

Branża energetyczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Koordynacja międzybranżowa.

Branża teletechniczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Kontynuowanie rozmów z gestorami sieci.
 • Koordynacja międzybranżowa.

Branża melioracyjna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym – rewizja 2

Ochrona Środowiska:

 • Prace nad wnioskiem o odstępstwo od zakazów i nakazów w zakresie chronionych gatunków roślin
 • Wysłanie opinii botanicznej w zakresie przenoszenia chronionych gatunków roślin

Branża geologiczna i geotechniczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża zieleń:

 • Wprowadzanie korekt do Projektu Wykonawczego.

Branża geodezyjna:

 • Nie dotyczy.

Architektura:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Przygotowanie Magazynu Soli.

Trasa zasadnicza – b. drogowa:

 • Spotkanie wielobranżowe biura projektowego i Wykonawcy
 • Prace na Projektem Wykonawczym ekranów akustycznych
 • Spotkanie w spawie KSZR.
 • Prace nad odstępstwem kolejowym.

Branża mostowa:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym Etap II

Branża sanitarna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Prace nad aktualizacją przedmiarów.
 • Optymalizacja rozwiązań projektowych.

Branża energetyczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Koordynacja międzybranżowa.

Branża teletechniczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Kontynuowanie rozmów z gestorami sieci.
 • Koordynacja międzybranżowa.

Branża melioracyjna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym – rewizja 2

Ochrona Środowiska:

 • Nie dotyczy.

Branża geologiczna i geotechniczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża zieleń:

 • Wprowadzanie korekt do Projektu Wykonawczego.

Branża geodezyjna:

 • Nie dotyczy.

Architektura:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Przygotowanie Magazynu Soli.

Trasa zasadnicza – b. drogowa:

 • Przekazanie PZT dla OUD
 • Prace na Projektem Wykonawczym ekranów akustycznych
 • Spotkanie w spawie KSZR.
 • Prace nad odstępstwem kolejowym

Branża mostowa:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym Etap II

Branża sanitarna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Prace nad aktualizacją przedmiarów.
 • Optymalizacja rozwiązań projektowych.

Branża energetyczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Koordynacja międzybranżowa.

Branża teletechniczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Kontynuowanie rozmów z gestorami sieci.
 • Koordynacja międzybranżowa.

Branża melioracyjna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym – rewizja 2

Ochrona Środowiska:

 • Nie dotyczy.

Branża geologiczna i geotechniczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża zieleń:

 • Wprowadzanie korekt do Projektu Wykonawczego.

Branża geodezyjna:

 • Nie dotyczy.

Architektura:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Przygotowanie Magazynu Soli.

Trasa zasadnicza – b. drogowa:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Prace na Projektem Wykonawczym ekranów akustycznych.
 • Prace nad uszczegółowieniem KSZR.
 • Prace nad przedmiarami

Branża mostowa:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym

Branża sanitarna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Prace nad aktualizacją przedmiarów.
 • Optymalizacja rozwiązań projektowych.

Branża energetyczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Koordynacja międzybranżowa.

Branża teletechniczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Kontynuowanie rozmów z gestorami sieci.
 • Koordynacja międzybranżowa.

Branża melioracyjna:

 • Nie dotyczy.

Ochrona Środowiska:

 • Nie dotyczy.

Branża geologiczna i geotechniczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża zieleń:

 • Wprowadzanie korekt do Projektu Wykonawczego.

Branża geodezyjna:

 • Nie dotyczy.

Architektura:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Przygotowanie Magazynu Soli.

Liczba odwiedzin: 25185
Ostatnia aktualizacja: 22.10.2020 r.
Projekt i wykonanie: M2 Studio