fundusze

Grudzień 2020

PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

 

   • Montaż zbrojenia ławy P1, deskowanie ławy fundamentowej P1 na obiekcie WD-34.
   • Szalowanie korpusu P3, betonowanie korpusu P3 na obiekcie WD-35.
   • Betonowanie ławy fundamentowej P2L na obiekcie PZMz-36.
   • Deskowanie korpusu przyczółka, zbrojenie korpusu P1L, betonowanie korpusu P1L na obiekcie
    WS-37.
   • Rozszalowanie ustroju nośnego jezdnia lewa, zasypanie fundamentów na obiekcie
    PZDd-48.
   • Izolacja belek progowych na PZŁ-3.
   • Zbrojenie ławy fundamentowej P1 na obiekcie
    PZMz-51.
   • Rozszalowanie fundamentu P1, zbrojenie korpusu P1 na obiekcie WD-52.
   • Zabezpieczenie drzew i krzewów na terenie budowy.
   PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

   Trasa zasadnicza – b. drogowa:

   • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
   • Koordynacja międzybranżowa.
   • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
   • Prace na Projektem Wykonawczym.

   Branża mostowa:

   • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

   Branża sanitarna:

   • Prace nad operatem zamiennym.

   Branża energetyczna:

   • Rozmowy z wykonawcami i wyjaśnianie wątpliwości w zakresie dokumentacji.
   • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
   • Prace na Projektem Wykonawczym.

   Branża teletechniczna:

   • Koordynacja międzybranżowa.
   • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
   • Rozmowy z wykonawcami i wyjaśnianie wątpliwości w zakresie dokumentacji.
   • Optymalizacja rozwiązań monitoringu OUD.

   Branża melioracyjna:

   • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

   Branża geologiczna i geotechniczna:

   • Prace nad Projektem Wykonawczym.

   Branża zieleń:

   • Prowadzenie Nadzoru Autorskiego.

   Architektura:

   • Prace nad Projektem Wykonawczym.
   • Koordynacja na styku branż teletechnicznych w budynkach i na zewnątrz.
     • Wykonanie nasypu: OUD, 12+200-12+280, 12+300-12+350, D5-DW, 6+100-6+270, 5+400-5+800, LB-1, LB-2, D2-DK6, CRP-1, DD3.
     • Wykonanie wykopu: Magazyn przy OUD, LL-1,
      km 12+000-12+100, 8+500-8+600.
     • Odhumusowanie: DD2.
     • Roboty brukarskie: D4, LS1-2, LS-2, LS-3.
     • Zbrojenie ławy fundamentowej P1, deskowanie ławy fundamentowej P1 na obiekcie WD-34.
     • Montaż zbrojenia, montaż deskowania korpusu P3 na obiekcie WD-35.
     • Betonowanie ławy fundamentowej P2P na obiekcie PZMz-36.
     • Deskowanie korpusu przyczółka P1L na obiekcie
      WS-37.
     • Wykop pod podporę P4: wykonanie odwodnienia wykopu na obiekcie MS-39.
     • Montaż ścianki szczelnej na obiekcie PZMz-40.
     • Wykop pod podporę nr 1 na obiekcie PZGd-41.
     • Betonowanie półek dla zwierząt – wlot na obiekcie PZM-44.
     • Zasypanie wykopów pod przepust na obiekcie PZMz-45.
     • Zbrojenie fundamentu P1 na obiekcie WD-46.
     • Betonowanie fundamentów P2L na obiekcie
      PZMz-47.
     • Rozszalowanie ustroju nośnego jezdnia lewa, zasypanie fundamentów P3 na obiekcie
      PZDd-48.
     • Zbrojenie ław pod skrzydła na obiekcie PZM-49.
     • Zasypka ław fundamentowych na obiekcie WS-50.
     • Izolacja belek progowych na PZŁ-3.
     • Zbrojenie ławy fundamentowej P1 na obiekcie
      PZMz-51.
     • Deskowanie filarów P2, betonowanie filarów P2, zbrojenie korpusu P1 na obiekcie WD-52.
     • Budowa kanalizacji deszczowej km 12+320-12+380.
     • Budowa linii kablowych do zasilania obiektów km 9+300-9+700.
     • Układanie geowłókniny, układanie warstwy filtrującej z piasku na geowłókninę, układanie warstwy filtrującej ze żwiru, montaż geokomóek wypełnionych żwirem na skarpach, wykonanie zjazdu do zbiornika, humusowanie skarp i terenu wokół zbiornika ZB-03.
     • Zabezpieczenie drzew i krzewów na terenie budowy.
     PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

     Trasa zasadnicza – b. drogowa:

     • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
     • Koordynacja międzybranżowa.
     • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
     • Prace na Projektem Wykonawczym.

     Branża mostowa:

     • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

     Branża sanitarna:

     • Prace nad operatem zamiennym.

     Branża energetyczna:

     • Rozmowy z wykonawcami i wyjaśnianie wątpliwości w zakresie dokumentacji.
     • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
     • Prace na Projektem Wykonawczym.

     Branża teletechniczna:

     • Koordynacja międzybranżowa.
     • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
     • Rozmowy z wykonawcami i wyjaśnianie wątpliwości w zakresie dokumentacji.
     • Optymalizacja rozwiązań monitoringu OUD.

     Branża melioracyjna:

     • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

     Branża geologiczna i geotechniczna:

     • Prace nad Projektem Wykonawczym.

     Branża zieleń:

     • Prowadzenie Nadzoru Autorskiego.

     Architektura:

     • Prace nad Projektem Wykonawczym.
     • Koordynacja na styku branż teletechnicznych w budynkach i na zewnątrz.

       • Wykonanie nasypu: OUD, 12+200-12+280, 12+300-12+350, D5-DW, 5+400-5+800, LB-1, LB-2,
        D2-DK6, CRP-1, DD3.
       • Wykonanie wykopu: Magazyn przy OUD, LL-1,
        km 12+000-12+100, 8+500-8+600.
       • Odhumusowanie km 5+900-6+070.
       • Podbudowa z BA AC22P km 9+690-10+080JL, D5-DW km 1+040-1+485, D5-DW km 0+040-0+360.
       • Humusowanie: DD6, D5-DW km 0+800-0+900,
        km 13+500-13+650.
       • Roboty brukarskie (obrzeża): D4.
       • Zbrojenie ławy fundamentowej P1, deskowanie ławy fundamentowej P1 na obiekcie WD-34.
       • Montaż zbrojenia, montaż deskowania ścianki zaplecznej P1, betonowanie korpusu przyczółka P1, montaż zbrojenia, montaż deskowania korpusu P3 na obiekcie WD-35.
       • Zbrojenie ławy fundamentowej P2 obiektu PZMz-36.
       • Betonowanie korpusu przyczółka P2P, montaż zbrojenia korpusu P2P na obiekcie WS-37.
       • Wykop pod podporę P4: wykonanie odwodnienia wykopu na obiekcie MS-39.
       • Montaż ścianki szczelnej na obiekcie PZMz-40.
       • Rozpoczęcie wykopu w osi podpory P1 na obiekcie PZGd-41.
       • Szalowanie, betonowanie płyty zespalającej, szalowanie, zbrojenie półek dla zwierząt, betonowanie półek dla zwierząt – wylot na obiekcie PZM-44.
       • Zasypanie wykopów pod przepust na obiekcie PZMz-45.
       • Wykop pod fundament P1, beton podkładowy pod fundament P1, zbrojenie fundamentu P1 na obiekcie WD-46.
       • Betonowanie fundamentów P1L i P2P, zbrojenie fundamentu P2L na obiekcie PZMz-47.
       • Sprężanie ustroju nośnego jezdnia lewa, rozszalunek ustroju nośnego jezdnia lewa- rusztowania, iniekcja kanałów kablowych jezdnia lewa na obiekcie
        PZDd-48.
       • Zbrojenie fundamentów ścian bocznych wylotu na obiekcie PZM-49.
       • Wykonanie przypory z betonu C5/6, wykonanie zasypki przepustu, wklejenie reperów na wlocie/wylocie z przepustu PZŁ-2.
       • Zbrojenie ławy fundamentowej P1 na obiekcie
        PZMz-51.
       • Deskowanie ławy fundamentowej P1, betonowanie ławy P1, zbrojenie filarów podpory P2, deskowanie filarów P2 na obiekcie WD-52.
       • Budowa kanalizacji deszczowej km 12+320-12+420, D3.
       • Montaż linii kablowych oświetlenia drogowego na Węźle Strzebielino – rondo południowe.
       • Wykop, układanie geowłókniny, układanie warstwy filtrującej z piasku na geowłókninę, układanie warstwy filtrującej ze żwiru, montaż i wypełnienie żwirem geokraty na skarpach zbiornika ZB-03.
       • Zabezpieczenie drzew i krzewów na terenie budowy.
       PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

       Trasa zasadnicza – b. drogowa:

       • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
       • Koordynacja międzybranżowa.
       • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
       • Prace na Projektem Wykonawczym.

       Branża mostowa:

       • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

       Branża sanitarna:

       • Prace nad operatem zamiennym.

       Branża energetyczna:

       • Rozmowy z wykonawcami i wyjaśnianie wątpliwości w zakresie dokumentacji.
       • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
       • Prace na Projektem Wykonawczym.

       Branża teletechniczna:

       • Koordynacja międzybranżowa.
       • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
       • Rozmowy z wykonawcami i wyjaśnianie wątpliwości w zakresie dokumentacji.
       • Optymalizacja rozwiązań monitoringu OUD.

       Branża melioracyjna:

       • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

       Branża geologiczna i geotechniczna:

       • Prace nad Projektem Wykonawczym.

       Branża zieleń:

       • Prowadzenie Nadzoru Autorskiego.

       Architektura:

       • Prace nad Projektem Wykonawczym.
       • Koordynacja na styku branż teletechnicznych w budynkach i na zewnątrz.


        • Wykonanie nasypu: OUD, 12+200-12+280, 12+300-12+350, D5-DW, D4, 5+400-5+800, LB-1, LB-2,
         D2-DK6, CRP-1.
        • Wykonanie wykopu: LL-1, km 12+000-12+100, 8+500-8+600.
        • Podbudowa z KŁSM 0/31,5: D5-DW 0+060-0+360,
         LS-4 0+100-0+210.
        • Podbudowa z BA AC22P km 9+580-9+880JL
         I warstwa, 10+090-10+300 JL II warstwa.
        • Warstwa wiążąca AC16W: D4-DP1454G 0+120-0+570.
        • Humusowanie: D4 ścieżka rowerowa.
        • Montaż ścianki szczelnej: podpora P1 na obiekcie PZMz-31.
        • Wykop pod podporę P1, warstwa podbudowy
         z chudego betonu na obiekcie WD-34.
        • Montaż deskowania korpusu P1, montaż zbrojenia korpusu P3, montaż deskowania korpusu P3 na obiekcie WD-35.
        • Dostawa stali zbrojeniowej na podporę P2 obiektu PZMz-36.
        • Deskowanie korpusu 2P, montaż zbrojenia korpusu 2P na obiekcie WS-37.
        • Wbijanie pali prefabrykowanych, badanie dynamiczne pali testowych na obiekcie PZMz-38.
        • Wykop pod podporę P4 obiektu MS-39.
        • Wbijanie pali prefabrykowanych, wykop- obniżenie terenu przed wykonaniem ścianki szczelnej, montaż ścianki szczelnej na obiekcie PZMz-40.
        • Uszczelnienie styków taśmami, montaż zbrojenia półek na wylocie, montaż zbrojenia płyty zespalającej na obiekcie PZM-44.
        • Zasypka ścian przepustu na obiekcie PZMz-45.
        • Dostawa stali zbrojeniowej na podporę P1 obiektu WD-46.
        • Montaż zbrojenia ławy 2P, 1L na obiekcie PZMz-47.
        • Betonowanie ustroju nośnego nitka lewa na obiekcie PZDd-48.
        • Betonowanie ławy fundamentowej pod prefabrykaty, dostawa prefabrykatów przepustu na obiekcie
         PZM-49.
        • Budowa materaca kruszywowego, dren odwadniający, montaż rur przepustu, dostawa materiału na zasypkę obiektu PZŁ-2.
        • Izolacja belek progowych obiektu PZŁ-3.
        • Betonowanie ławy fundamentowej P2, montaż zbrojenia ławy P1, montaż deskowania ławy P1 na obiekcie WD-52.
        • Budowa kanalizacji deszczowej km 12+320-12+420, 10+410-10+480, D3, Węzeł Strzebielino – rondo południowe.
        • Montaż linii kablowych oświetlenia drogowego na
         LS-4, Węzeł Strzebielino – rondo południowe.
        • Wykop, układanie geowłókniny, układanie warstwy filtrującej z piasku na geowłókninę, układanie warstwy filtrującej ze żwiru na ZB-03.
        • Zabezpieczenie drzew i krzewów na terenie budowy.

        PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

        Trasa zasadnicza – b. drogowa:

        • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
        • Koordynacja międzybranżowa.
        • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
        • Prace na Projektem Wykonawczym.

        Branża mostowa:

        • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

        Branża sanitarna:

        • Prace nad operatem zamiennym.

        Branża energetyczna:

        • Rozmowy z wykonawcami i wyjaśnianie wątpliwości w zakresie dokumentacji.
        • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
        • Prace na Projektem Wykonawczym.

        Branża teletechniczna:

        • Koordynacja międzybranżowa.
        • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
        • Rozmowy z wykonawcami i wyjaśnianie wątpliwości w zakresie dokumentacji.
        • Optymalizacja rozwiązań monitoringu OUD.

        Branża melioracyjna:

        • Prace nad Projektem Wykonawczym.
        • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

        Branża geologiczna i geotechniczna:

        • Prace nad Projektem Wykonawczym.

        Branża zieleń:

        • Prowadzenie Nadzoru Autorskiego.

        Architektura:

        • Prace nad Projektem Wykonawczym.
         • Wykonanie nasypu km 5+500-5+800, 7+550-7+900, D5-DW, DD2.
         • Wykonanie wykopu: magazyn OUD, LL1.
         • Odhumusowanie km 6+000-6+270, D2-DK6.
         • Podbudowa C5/6: LB-4.
         • Podbudowa z BA AC22P km 10+090-10+310SL,
          D4-DP1452G 0+080-0+580.
         • Humusowanie km 12+900-13+350SL, 13+500-13+650SL, rondo północne WS.
         • Montaż ścianki szczelnej: podpora P1 na obiekcie PZMz-31.
         • Prace przygotowawcze, budowa drogi dojazdowej DD3 do obiektu WD-34.
         • Demontaż deskowania słupów po betonowaniu P2, montaż zbrojenia korpusu P1, montaż deskowania przyczółka P1, montaż deskowania przyczółka P3, montaż zbrojenia korpusu P3 na obiekcie WD-35.
         • Warstwa podbudowy z chudego betonu podpora 2 na obiekcie PZMz-36.
         • Betonowanie korpusu 1P, deskowanie korpusu 2P, montaż zbrojenia korpusu 2P na obiekcie WS-37.
         • Budowa drogi dojazdowej do obiektu PZMz-38.
         • Budowa drogi dojazdowej do obiektu MS-39.
         • Wbijanie pali prefabrykowanych na obiekcie PZMz-40.
         • Betonowanie skrzydeł wlotu, montaż zbrojenia półek na wylocie na obiekcie PZM-44.
         • Zasypka ścian przepustu na obiekcie PZMz-45.
         • Wykop pod fundament P1 na obiekcie WD-46.
         • Betonowanie ławy fundamentowej 1P, montaż zbrojenia ławy 2P, 1L na obiekcie PZMz-47.
         • Montaż zbrojenia ustroju nośnego nitka L, montaż kotew talerzowych, instalacja splotów w kanały kablowe na obiekcie PZDd-48.
         • Zdawka elementów szalunkowych na obiekcie WS-50.
         • Betonowanie belek progowych na PZŁ-3.
         • Próbne obciążenie pali metodą statyczną na obiekcie PZMz-51.
         • W-wa podbudowy pod ławę P1,montaż zbrojenia ławy P1, montaż deskowania ławy P2 na obiekcie WD-52.
         • Budowa kanalizacji deszczowej: D1, D3.
         • Przepięcie kolizji: D1,DD-0A
         • Wykonanie części osadnikowej zbiornika, wypełnienie kruszywem 0/31.5 otworów w płytach na dnie i skarpach zbiornika, humusowanie skarp zbiornika ZB-05.
         • Wykonanie części osadnikowej zbiornika, wypełnienie kruszywem 0/31.5 otworów w płytach na dnie i skarpach zbiornika, humusowanie skarp zbiornika ZB-06.
         • Wykop pod ZB-03.
         • Zabezpieczenie drzew i krzewów na terenie budowy.

         Listopad 2020

         PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

         Trasa zasadnicza – b. drogowa:

         • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
         • Koordynacja międzybranżowa.
         • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
         • Prace na Projektem Wykonawczym.

         Branża mostowa:

         • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

         Branża sanitarna:

         • Prace nad operatem zamiennym.

         Branża energetyczna:

         • Rozmowy z wykonawcami i wyjaśnianie wątpliwości w zakresie dokumentacji.
         • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
         • Prace na Projektem Wykonawczym.

         Branża teletechniczna:

         • Koordynacja międzybranżowa.
         • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
         • Rozmowy z wykonawcami i wyjaśnianie wątpliwości w zakresie dokumentacji.

         Branża melioracyjna:

         • Prace nad Projektem Wykonawczym.
         • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

         Ochrona Środowiska:

         • Nie dotyczy.

         Branża geologiczna i geotechniczna:

         • Prace nad Projektem Wykonawczym.

         Branża zieleń:

         • Prowadzenie Nadzoru Autorskiego.

         Branża geodezyjna:

         • Nie dotyczy.

         Architektura:

         • Prace nad Projektem Wykonawczym.

          • Wykonanie nasypu km 8+100-8+200, 7+500-7+600, 9+470-9+520, 12+280-12+320, D5-DW, DD2.
          • Wykonanie wykopu km 8+500-8+600, DD2, 12+000-12+100, magazyn OUD, 9+500-9+600 rowy, 9+800-9+900SP.
          • Odhumusowanie DD2,D7-DP.
          • Podbudowa z kruszywa 0/31,5 S6 km 10+500-10+700SP II warstwa.
          • Podbudowa C3/4 D5-DW 0+040-0+380.
          • Podbudowa C5/6 LB-4, km 13+120-13+300, LS-4 0+100-0+130.
          • Wymiana gruntu DD1.
          • Podbudowa z BA AC22P km 9+260-9+365 SP.
          • Humusowanie km 9+500-9+600, DD10, rondo północne WS.
          • Wymiana gruntu na dojazdach do obiektu PZMz-31.
          • Prace przygotowawcze, budowa drogi dojazdowej DD3 do obiektu WD-34.
          • Montaż zbrojenia słupów P2, montaż deskowania słupów P2, betonowanie słupów P2, montaż zbrojenia korpusu P1, P3 na obiekcie WD-35.
          • Prace przygotowawcze, budowa drogi DD2 do obiektu PZMz-36.
          • Montaż zbrojenia korpusu 1P, montaż deskowania korpusu 1P, montaż zbrojenia korpusu 2P na obiekcie WS-37.
          • Wymiana gruntu, budowa drogi dojazdowej do obiektu PZMz-38.
          • Budowa niezależnej drogi dojazdowej przez las do obiektu MS-39.
          • Profilowanie pod platformę roboczą na obiekcie PZMz-40.
          • Wykonanie izolacji MMA metodą natryskową na płycie zespalającej i części płyt przejściowych, zasypka i uciąglenie konstrukcji drogowej powyżej obiekt PZM-42.
          • Betonowanie skrzydeł wylotu, montaż zbrojenia skrzydeł wylotu, montaż deskowania skrzydeł wlotu na obiekcie PZM-44.
          • Zasypka ścian przepustu, wykonanie izolacji bitumiczno-lateksowej na półkach, wykonanie uszczelnienia styków wewnątrz przepustu, wykonanie izolacji MMA metodą natryskową na płycie zespalającej na obiekcie PZMz-45.
          • Próbne obciążenie pali metodą statyczną: podpora 1, badanie ciągłości pali, montaż zbrojenia ławy 1P, 2P na obiekcie PZMz-47.
          • Montaż deskowania ustroju nośnego nitka L, montaż zbrojenia ustroju nośnego nitka L, montaż elementów systemu sprężania: rury spiro, głowice kotwiące nitka L, wykonanie izolacji bitumiczno-lateksowej na podporach P1 i P3 oraz skrzydłach od strony zasypowej na obiekcie PZDd-48.
          • Deskowanie płyty fundamentowej na obiekcie PZM-49.
          • Wykonanie przypór – stabilizacja rur przepustu z mieszanki C5/6 na PZŁ-1.
          • Demontaż deskowania skrzydeł 1L i 2P na obiekcie WS-50.
          • Betonowanie belek progowych na PZŁ-3.
          • Badanie ciągłości pali, dostawa stali zbrojeniowej, utwardzenie zaplecza i platformy roboczej na obiekcie PZMz-51.
          • Wykop pod podporę P1, montaż zbrojenia ławy P2 na obiekcie WD-52.
          • Ułożenie i zagęszczenie warstwy dociążającej na dnie i skarpach, rozpoczęcie układania płyt betonowych na dnie zbiornika, ułożenie płyt ażurowych na skarpach zbiornika, ułożenie warstwy cementowo-piaskowej na skarpach zbiornika , wykonanie zjazdu do zbiornika ZB-05.
          • Ułożenie i zagęszczenie warstwy dociążającej na dnie i skarpach, rozpoczęcie układania płyt betonowych na dnie zbiornika, ułożenie płyt ażurowych na skarpach zbiornika, ułożenie warstwy cementowo-piaskowej na skarpach zbiornika , wykonanie zjazdu do zbiornika ZB-06.
          • Skablowanie kolizji DD-0A 1+200.
          • Przepięcie kolizji elektroenergetycznych D2-DK6 0+320-0+450.
          • Budowa kanału technologicznego km 11+400-11+700.
          • Kontrola stanu płotków herpetologicznych
           i zabezpieczenie drzew.
          PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

          Trasa zasadnicza – b. drogowa:

          • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
          • Koordynacja międzybranżowa.
          • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
          • Prace na Projektem Wykonawczym.

          Branża mostowa:

          • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

          Branża sanitarna:

          • Prace nad operatem zamiennym.

          Branża energetyczna:

          • Rozmowy z wykonawcami i wyjaśnianie wątpliwości w zakresie dokumentacji.
          • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
          • Prace na Projektem Wykonawczym.

          Branża teletechniczna:

          • Koordynacja międzybranżowa.
          • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
          • Rozmowy z wykonawcami i wyjaśnianie wątpliwości w zakresie dokumentacji.

          Branża melioracyjna:

          • Prace nad Projektem Wykonawczym.
          • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

          Ochrona Środowiska:

          • Nie dotyczy.

          Branża geologiczna i geotechniczna:

          • Prace nad Projektem Wykonawczym.

          Branża zieleń:

          • Prowadzenie Nadzoru Autorskiego.

          Branża geodezyjna:

          • Prace nad projektem podziału działki
           nr 845/36 o. Luzino.

          Architektura:

          • Prace nad Projektem Wykonawczym.


           • Wykonanie nasypu km 5+400-5+800, 4+800-5+300, OUD, 12+300-12+350, D5-DW, D1.
           • Wykonanie wykopu km 8+500-8+600, 12+900-12+960, LL-1,  11+950-12+050.
           • Odhumusowanie D7, 9+000, LL-1.
           • Podbudowa z kruszywa S6 km 9+940-10+310, LS-1 km 0+000-0+150, S6 km 9+760-9+870 SL, LS-4 km 0+000-0+150.
           • Podbudowa C5/6 km 12+960-13+100SP, 10+500-10+600SL.
           • Korekta korpusu drogowego: Rondo północne.
           • Wymiana gruntu na dojazdach do obiektu PZMz-31.
           • Transport materiału i przygotowania do wbicia ścianki szczelnej na obiekcie PZMz-32.
           • Montaż zbrojenia korpusu P1, montaż deskowania korpusu P1, montaż zbrojenia słupów P2, betonowanie ławy P3 na obiekcie WD-35.
           • Wykop w osi podpory P2 na obiekcie PZMz-36.
           • Przygotowanie powierzchni ław przed izolacją cienką, montaż zbrojenia korpusu 1P, montaż zbrojenia korpusu 2P na obiekcie WS-37.
           • Budowa drogi dojazdowej DD6 do obiektu PZMz-40.
           • Budowa drogi dojazdowej DD6 do obiektu PZGd-41.
           • Śrutowanie płyt przejściowych i płyty zespalającej przez izolacją natryskową MMA na obiekcie PZM-42.
           • Izolacja gruba ścian przyczółka 1 i 3: warstwa właściwa, wykonanie zasypki ławy P3 na obiekcie WD-43.
           • Zasypka ścian przepustu na obiekcie PZMz-45.
           • Montaż ścianki szczelnej przy P2 na obiekcie WD-46.
           • Przebudowa rowu melioracyjnego przy obiekcie PZMz-46A.
           • Warstwa podbudowy w osi podpory 2L i 2P, wykop między palami w osi podpory 1L i 1P, warstwa podbudowy w osi podpory 1L i 1P, próbne obciążenie pali metodą statyczną: podpora 2 i 1 na obiekcie PZMz-47.
           • Rozdeskowanie konstrukcji ustroju nośnego po sprężaniu nitka P, montaż deskowania ustroju nośnego nitka L, montaż zbrojenia ustroju nośnego nitka L na obiekcie PZDd-48.
           • Montaż zbrojenia płyty dennej na odcinku pod prefabrykatami na obiekcie PZM-49.
           • Betonowanie skrzydeł 1L i 2P na obiekcie WS-50.
           • Materac kruszywowy, montaż rur GRP na PZŁ-2.
           • Wykonanie warstwy podbudowy z chudego betonu w komorze podpory 1 i 2, rozkucie głowic pali P1 i P2 na obiekcie PZMz-51.
           • Wykop pod podporę P1, P2, warstwa podbudowy pod ławę P2 na obiekcie WD-52.
           • Konsolidacja gruntu w technologii przeciążenia na dojazdach pod obiekt PZDsz-53.
           • Ułożenie i zagęszczenie warstwy dociążającej na dnie i skarpach, rozpoczęcie układania płyt betonowych na dnie zbiornika, ułożenie warstwy cementowo-piaskowej w dnie zbiornika ZB-05.
           • Ułożenie i zagęszczenie warstwy dociążającej na dnie i skarpach, rozpoczęcie układania płyt betonowych na dnie zbiornika, ułożenie warstwy cementowo-piaskowej w dnie zbiornika ZB-06.
           • Budowa kanalizacji deszczowej w km 5+035-5+185.
           • Budowa kanału technologicznego km 9+970-10+400.
           • Przebudowa kolizji elektroenergetycznej na D5-DW.
           • Uszczelnienie zabezpieczenia herpatologicznego do koryta rzeki Łeba strona lewa.
           • Zabezpieczenie drzew poprzez odeskowanie
            km 4+300-14+958.
           • Kontrola herpetologiczna i odłowy płazów.
           PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

           Trasa zasadnicza – b. drogowa:

           • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
           • Koordynacja międzybranżowa.
           • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

           Branża mostowa:

           • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

           Branża sanitarna:

           • Prace nad operatem zamiennym.

           Branża energetyczna:

           • Rozmowy z wykonawcami i wyjaśnianie wątpliwości w zakresie dokumentacji.
           • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
           • Prace na Projektem Wykonawczym.

           Branża teletechniczna:

           • Koordynacja międzybranżowa.
           • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
           • Rozmowy z wykonawcami i wyjaśnianie wątpliwości w zakresie dokumentacji.

           Branża melioracyjna:

           • Prace nad Projektem Wykonawczym.
           • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

           Ochrona Środowiska:

           • Nie dotyczy.

           Branża geologiczna i geotechniczna:

           • Prace nad Projektem Wykonawczym.

           Branża zieleń:

           • Prowadzenie Nadzoru Autorskiego.

           Branża geodezyjna:

           • Prace nad mapą dla podzielonej dodatkowo działki nr 845/31 o. Luzino.

           Architektura:

           • Prace nad Projektem Wykonawczym.            • Wykonanie nasypu km 5+400-5+800, 4+800-5+300, OUD, 12+300-12+350, D5-DW 0+100-0+380, D1.
            • Wykonanie wykopu km 8+500-8+600, LL-1, rondo północne WL, D5-DW.
            • Odhumusowanie D1.
            • Podbudowa z kruszywa km 9+900-10+300SP,
             D5-DW.
            • Podbudowa C5/6 km 9+760-9+860SL, 10+500-10+700SP, 10+600-10+700SL.
            • Korekta korpusu drogowego: Rondo północne, Rondo południowe.
            • Wymiana gruntu km 7+200-7+500.
            • Prace przygotowawcze do wymiany gruntu na dojazdach do obiektu PZMz-31.
            • Montaż zbrojenia ławy P3, montaż zbrojenia ławy P1,P2, deskowanie ławy P1,P2,P3, betonowanie ławy P1 i P2 na obiekcie WD-35.
            • Montaż ścianki szczelnej – podpora P2 na obiekcie PZMz-36.
            • Demontaż deskowania ławy 2P po betonowaniu, montaż deskowania przyczółka 1P, montaż zbrojenia korpusu 1P na obiekcie WS-37.
            • Prace przygotowawcze, wymiana gruntu na dojazdach do obiektu PZMz-38.
            • Budowa drogi dojazdowej DD6 do obiektu PZMz-40.
            • Budowa drogi dojazdowej DD6, wykop w części drogowej, obniżenie terenu istniejącego dla obiektu PZGd-41.
            • Rozdeskowanie płyt przejściowych po betonowaniu, izolacja cienka płyt przejściowych na obiekcie PZM-42.
            • Izolacja gruba ścian przyczółka 1 i 3:primer, izolacja cienka skrzydełek na obiekcie WD-43.
            • Deskowanie skrzydeł wylotu, montaż zbrojenia skrzydeł wlotu i wylotu na obiekcie PZMz-44.
            • Prace przygotowawcze, karczowanie podszytu pod obiekt WD-46.
            • Prace przygotowawcze: odhumusowanie terenu budowy, budowa nasypu od strony północnej pod obiekt PZMz-46A.
            • Wykop w osi podpory 2 na obiekcie PZMz-47.
            • Iniekcja kabli, rozdeskowanie konstrukcji ustroju nośnego po sprężaniu nitka P, montaż rusztowań pod ustrój nośny nitka L na obiekcie PZDd-48.
            • Warstwa podbudowy z chudego betonu na obiekcie PZM-49.
            • Montaż rur GRP przepustu na PZŁ-1.
            • Montaż zbrojenia skrzydeł 1L i 2P, deskowanie skrzydeł 1L i 2P na obiekcie WS-50.
            • Izolacja cienka belek progowych na PZŁ-2.
            • Przygotowanie wykopu do w-wy podbudowy na obiekcie PZMz-51.
            • Wykop pod podporę P1 na obiekcie WD-52.
            • Konsolidacja gruntu w technologii przeciążenia na dojazdach pod obiekt PZDsz-53.
            • Ułożenie i zagęszczenie warstwy dociążającej na dnie i skarpach, rozpoczęcie układania płyt betonowych na dnie zbiornika ZB-05.
            • Ułożenie i zagęszczenie warstwy dociążającej na dnie zbiornika ZB-06.
            • Budowa kanalizacji deszczowej w km 5+035-5+185.
            • Budowa kanału technologicznego km 9+970-10+400.
            • Przebudowa kolizji elektroenergetycznej na D5-DW.
            • Wykonanie przepustów kablowych pod zasilanie obiektów km 4+970-5+030.
            • Budowa kanału technologicznego km 5+250.
            • Budowa rowu krytego pod trasą zasadniczą – kolizja melioracyjna 2b km 5+670.
            • Zabezpieczenie drzew poprzez odeskowanie
             km 4+300-14+958.
            • Kontrola herpetologiczna i odłowy płazów.
            PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

            Trasa zasadnicza – b. drogowa:

            • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
            • Koordynacja międzybranżowa.
            • Prace na Projektem Wykonawczym.

            Branża mostowa:

            • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
            • Prace na Projektem Wykonawczym.

            Branża sanitarna:

            • Prace nad operatem wodnoprawnym.

            Branża energetyczna:

            • Koordynacja międzybranżowa.
            • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
            • Prace na Projektem Wykonawczym.

            Branża teletechniczna:

            • Koordynacja międzybranżowa.
            • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
            • Rozmowy z wykonawcami i wyjaśnianie wątpliwości w zakresie dokumentacji.

            Branża melioracyjna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

            Ochrona Środowiska:

            • Nie dotyczy.

            Branża geologiczna i geotechniczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża zieleń:

            • Prowadzenie Nadzoru Autorskiego.

            Branża geodezyjna:

            • Prace nad mapą dla podzielonej dodatkowo działki nr 845/31 o. Luzino.

            Architektura:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Wykonanie nasypu km 5+400-5+800, 5+175-5+300, 12+300-12+340, D1.
            • Wykonanie wykopu km 4+800-5+175, 8+500-8+700.
            • Humusowanie LS-3,LS-2.
            • Odhumusowanie LB-1, LB-2, D2-DK6, DD3
            • Stabilizacja C1,5/2 na DD6 .
            • Podbudowa z kruszywa km 9+900-10+300,
             9+580-9+760, LS3, D4.
            • Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej km 12+900-13+350SP.
            • Korekta korpusu drogowego na LS-2, Rondo południowe.
            • Wymiana gruntu km 7+200-7+500.
            • Prace przygotowawcze, budowa drogi dojazdowej do obiektów PZMz-31 i PZMz-32.
            • Osłonięcie kabla TKD na obiekcie WD-34.
            • Wykop pod podporę P1, P2, P3, warstwa podbudowy pod ławy fundamentowe, montaż zbrojenia ławy fundamentowej P3 na obiekcie WD-35.
            • Obniżenie terenu (wykop- etap 1) w osi podpory 2L i 2P, montaż ścianki szczelnej – podpora P2 na obiekcie PZMz-36.
            • Demontaż deskowania ławy 2L po betonowaniu, montaż zbrojenia korpusu 1P, montaż zbrojenia ławy 2P, montaż deskowania ławy 2P, betonowanie ławy 2P na obiekcie WS-37.
            • Prace przygotowawcze, wymiana gruntu na dojazdach do obiektu PZMz-38.
            • Montaż ścianek szczelnych: podpora 3L i 3P na obiekcie MS-39.
            • Montaż zbrojenia płyt przejściowych, deskowanie płyt przejściowych, betonowanie płyt przejściowych na obiekcie PZM-42.
            • Przygotowanie ciosów do montażu łożysk, izolacja cienka skrzydełek na obiekcie WD-43.
            • Betonowanie płyty dennej wlotu, montaż zbrojenia skrzydeł wlotu i wylotu oraz rozpoczęcie deskowania na obiekcie PZMz-44.
            • Prace przygotowawcze, karczowanie podszytu pod obiekt WD-46.
            • Prace przygotowawcze: odhumusowanie terenu budowy, budowa nasypu od strony północnej pod obiekt PZMz-46A.
            • Instalacja igłofiltrów: odwodnienie wykopu na obiekcie PZMz-47.
            • Izolacja cienka fundamentów: prace poprawkowe; sprężenie kabli ustroju nitka P, rozdeskowanie konstrukcji ustroju nośnego po sprężeniu nitka P, podbudowa pod rusztowania UN nitka L: konstrukcja, rozpoczęcie montażu rusztowań pod jezdnię lewą na obiekcie PZDd-48.
            • Demontaż konstrukcji po próbnym obciążeniu pali na obiekcie PZM-49.
            • Izolacja cienka ścianek progowych, montaż rur drenarskich, montaż rur GRP przepustu na PZŁ-1.
            • Betonowanie skrzydła 1P i 2L, montaż zbrojenia skrzydeł 1L i 2P, deskowanie skrzydeł 1L i 2P na obiekcie WS-50.
            • Rozdeskowanie po betonowaniu ścianek progowych na PZŁ-2.
            • Wykop w osi podpory 2 na obiekcie PZMz-51.
            • Wykop pod podporę P1 na obiekcie WD-52.
            • Konsolidacja gruntu w technologii przeciążenia na dojazdach pod obiekt PZDsz-53.
            • Układanie i zgrzewanie geomembrany na ZB-05
             i ZB-06.
            • Budowa kanalizacji deszczowej w km 5+700.
            • Kolizja melioracyjna nr 7 – wykonanie przejścia poprzecznego przez trasę zasadniczą w km 10+700.
            • Wykonanie przepustów kablowych pod zasilanie obiektów km 4+970-5+030.
            • Budowa kanału technologicznego km 5+250.
            • Budowa rowu krytego pod trasą zasadniczą – kolizja melioracyjna 2b km 5+670.
            • Zabezpieczenie drzew poprzez odeskowanie
             km 4+300-14+958.
            • Kontrola herpetologiczna i odłowy płazów.

            Październik 2020

            PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

            Trasa zasadnicza – b. drogowa:

            • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
            • Koordynacja międzybranżowa.
            • Prace na Projektem Wykonawczym.

            Branża mostowa:

            • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
            • Prace na Projektem Wykonawczym.

            Branża sanitarna:

            • Prace nad operatem wodnoprawnym.

            Branża energetyczna:

            • Koordynacja międzybranżowa.
            • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
            • Prace na Projektem Wykonawczym.

            Branża teletechniczna:

            • Koordynacja międzybranżowa.
            • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
            • Rozmowy z wykonawcami i wyjaśnianie wątpliwości w zakresie dokumentacji.

            Branża melioracyjna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

            Ochrona Środowiska:

            • Nie dotyczy.

            Branża geologiczna i geotechniczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża zieleń:

            • Prowadzenie Nadzoru Autorskiego.

            Branża geodezyjna:

            • Prace nad mapą dla podzielonej dodatkowo działki nr 845/31.
            • Analiza braku instalacji wodociągowej do studni na działce 58/1 w Godętowie.

            Architektura:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Wykonanie nasypu km 5+400-5+800.
            • Wykonanie wykopu km 8+500-8+700.
            • Wycinka drzew D5-DW, D1.
            • Zdjęcie podszytu leśnego D5-DW.
            • Humusowanie km 10+000-10+330SP,
             km 9+250-9+400SP, LS-4, LS-1.
            • Stabilizacja C3/4 na D5-DW 1+040-1+300.
            • Stabilizacja C5/6 km 12+900-13+220 SL,
             km 12+360-12+460.
            • Korekta korpusu drogowego na LS-1, LS-4,
             km 10+275-10+400.
            • Wymiana gruntu km 7+200-7+500.
            • Prace przygotowawcze, budowa drogi dojazdowej do obiektów PZMz-31 i PZMz-32.
            • Prace archeologiczne na terenie obiektu WD-35.
            • Prace archeologiczne na terenie podpory P2 obiektu PZMz-36.
            • Demontaż deskowania ławy 1L po betonowaniu, montaż zbrojenia korpusu 1P, montaż zbrojenia ławy 2L, montaż deskowania ławy 2L, betonowanie ławy 2L na obiekcie WS-37.
            • Prace przygotowawcze, wymiana gruntu na dojazdach do obiektu PZMz-38.
            • Montaż ścianek szczelnych: podpora 3L i 3P, 1L i 1P na obiekcie MS-39.
            • Dogęszczenie ostatniej w-wy gruntu pod płyty przejściowe: badania na obiekcie PZM-42.
            • Izolacja cienka fundamentu nr 1 na obiekcie WD-43.
            • Montaż zbrojenia i deskowania płyty dennej wlotu na obiekcie PZMz-44.
            • Wykonanie izolacji grubej (lateksowo-bitumicznej) na obiekcie PZMz-45.
            • Instalacja piezometrów na obiekcie PZMz-47.
            • Pielęgnacja betonu płyty UN po betonowaniu, podbudowa pod rusztowania UN nitka L: rozpoczęcie robót na obiekcie PZDd-48.
            • Próbne obciążenie pali metodą statyczną na obiekcie PZM-49.
            • Materac kruszywowy na PZŁ-1.
            • Betonowanie korpusu podpory 2P, montaż zbrojenia, deskowania skrzydła 1P i 2L – przygotowanie do betonowania na obiekcie WS-50.
            • Betonowanie belek progowych – etap 2 na PZŁ-2.
            • Wykop w osi podpory 2 na obiekcie PZMz-51.
            • Wykop pod podporę P3 na obiekcie WD-52.
            • Konsolidacja gruntu w technologii przeciążenia na dojazdach pod obiekt PZDsz-53.
            • Roboty ziemne – wykop, montaż igłofiltrów na ZB-05.
            • Montaż wlotów i wylotów na ZB-06.
            • Przepięcia i przebudowy kolizji.
            • Zabezpieczenie drzew poprzez odeskowanie
             km 4+300-14+958.
            • Kontrola herpetologiczna i odłowy płazów.
            PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

            Trasa zasadnicza – b. drogowa:

            • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
            • Koordynacja międzybranżowa.
            • Prace na Projektem Wykonawczym.

            Branża mostowa:

            • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

            Branża sanitarna:

            • Prace nad operatem wodnoprawnym.

            Branża energetyczna:

            • Koordynacja międzybranżowa.
            • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
            • Prace na Projektem Wykonawczym.

            Branża teletechniczna:

            • Koordynacja międzybranżowa.
            • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

            Branża melioracyjna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

            Ochrona Środowiska:

            • Nie dotyczy.

            Branża geologiczna i geotechniczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża zieleń:

            • Prowadzenie Nadzoru Autorskiego.

            Branża geodezyjna:

            • Nie dotyczy.

            Architektura:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Wykonanie nasypu km 5+400-5+800.
            • Wykonanie wykopu na km 9+780-9+860SL,
             8+500-8+700.
            • Wycinka drzew D5-DW.
            • Zdjęcie podszytu leśnego D5-DW, km 8+000-9+200.
            • Odhumusowanie na D5-DW.
            • Humusowanie teren płaski między LS-1-2 a LS-4,
             km 13+600-13+800SL.
            • Stabilizacja C1,5/2 na DD9a 0+650-0+667,
             DD9 0+667-0+890.
            • Korekta korpusu drogowego na LS-3, LS-4,
             km 10+275-10+400.
            • Wymiana gruntu na km 7+200-7+500.
            • Przekładka rowu melioracyjnego na terenie obiektu PZMz-31.
            • Karpinowanie terenu budowy pod obiekt PZMz-32.
            • Prace archeologiczne na terenie obiektu WD-34
             i WD-35.
            • Prace porządkowe, zdawka deskowania podpór na obiekcie PZMz-36
            • Betonowanie ławy fundamentowej 1L, montaż zbrojenia korpusu 1P, wykop pod fundament podpory 2P i 2L, warstwa podbudowy pod fundament z chudego betonu podpora 2P i 2L na obiekcie WS-37.
            • Montaż ścianek szczelnych: podpora 2L i 2P, 1L i 1P na obiekcie MS-39.
            • Warstwa wyrównawcza z chudego betonu pod płyty przejściowe na obiekcie PZM-42.
            • Rozdeskowanie poprzecznic po betonowaniu ustroju nośnego, obróbka betonu płyty pomostu, zasypka ław fundamentowych na obiekcie WD-43.
            • Montaż zbrojenia skrzydeł wylotu, montaż zbrojenia płyty dennej wlotu na obiekcie PZMz-44.
            • Przygotowanie powierzchni pod izolację bitumiczno-lateksową na obiekcie PZMz-45.
            • Instalacja piezometrów na obiekcie PZMz-47.
            • Przygotowanie płyty ustroju nośnego nitka P do betonowania, prace porządkowe, betonowanie ustroju nośnego nitka P na obiekcie PZDd-48.
            • Demontaż deskowania ściany przedniej korpusu 1L po betonowaniu, deskowanie skrzydła 1P, przygotowanie do betonowania, montaż zbrojenia skrzydła 2L, deskowanie korpusu przyczółka 2P, przygotowanie do betonowania na obiekcie WS-50.
            • Budowa zjazdu ze skarpy drogowej, prace ziemne (przygotowawcze) przed rozpoczęciem robót mostowych, wytyczenie obiektu WD-52.
            • Konsolidacja gruntu w technologii przeciążenia na dojazdach pod obiekt PZDsz-53.
            • Roboty ziemne – wykop, montaż igłofiltrów na obiekcie ZB-05.
            • Montaż wlotów i wylotów na obiekcie ZB-06.
            • Przepięcia i przebudowy kolizji.
            • Zabezpieczenie drzew poprzez odeskowanie
             km 4+300-14+958.
            • Kontrola herpetologiczna i odłowy płazów.
            PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

            Trasa zasadnicza – b. drogowa:

            • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
            • Koordynacja międzybranżowa.
            • Prace na Projektem Wykonawczym.

            Branża mostowa:

            • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
            • Prace na Projektem Wykonawczym.

            Branża sanitarna:

            • Prace na Projektem Wykonawczym.
            • Prace nad operatem wodnoprawnym.

            Branża energetyczna:

            • Koordynacja międzybranżowa.
            • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
            • Prace na Projektem Wykonawczym.

            Branża teletechniczna:

            • Koordynacja międzybranżowa.
            • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

            Branża melioracyjna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

            Ochrona Środowiska:

            • Nie dotyczy.

            Branża geologiczna i geotechniczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża zieleń:

            • Prowadzenie Nadzoru Autorskiego.

            Branża geodezyjna:

            • Nie dotyczy.

            Architektura:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Wykonanie nasypu DD9, OUD, D1, DD6.
            • Wykonanie wykopu na km 13+800-13+850, DD6, DD9.
            • Zdjęcie podszytu leśnego D5DW, km 8+000-9+200.
            • Humusowanie teren płaski między DD8 a LS3,
             km 13+600-13+800 SP.
            • Karpinowanie D5-DW, DD0a, km 8+000-9+200.
            • Warstwa mrozoochronna DD9 km 0+650-+0667, DD9a km 0+667-0+800.
            • Karpinowanie terenu budowy na obiekcie
             PZMz-31.
            • Karpinowanie terenu budowy na obiekcie
             PZMz-32.
            • Betonowanie ławy fundamentowej 1P, montaż zbrojenia fundamentu 1L, montaż deskowania ławy fundamentowej 1L, wykop pod fundament podpory 2P i 2L na obiekcie WS-37.
            • Deskowanie, betonowanie płyty zespalającej
             na obiekcie PZM-42.
            • Rozdeskowanie poprzecznic po betonowaniu ustroju nośnego, obróbka betonu płyty pomostu, ułożenie izolacji cienkiej na fundamentach 1 i 3, betonowanie płyty dennej fundamentu wylotu na obiekcie WD-43.
            • Betonowanie płyty dennej fundamentu wylotu na obiekcie PZMz-44.
            • Rozdeskowanie półek dla zwierząt po betonowaniu – wlot, przygotowanie powierzchni pod izolację bitumiczno-lateksową na obiekcie PZMz-45.
            • Deskowanie ustroju nośnego – nitka P, zbrojenie ustroju nośnego, montaż kotew talerzowych, montaż zakotwień kabli, instalacja splotów kabli kotwionych biernie na obiekcie PZDd-48.
            • Rozdeskowanie po betonowaniu belek progowych na obiekcie PZŁ-1.
            • Betonowanie korpusu podpory 1L, montaż zbrojenia skrzydła 1P, deskowanie skrzydła podpory 2L na obiekcie WS-50.
            • Deskowanie belek progowych na obiekcie PZŁ-2.
            • Zbrojenie belek progowych na obiekcie PZŁ-3.
            • Wykop między palami w komorze podpory 1L i 1P na obiekcie PZMz-51.
            • Roboty ziemne – wykop na obiekcie ZB-05.
            • Budowa wpustów drogowych i przykanalików na łącznicy LB-3.
            • Budowa linii kablowych do oświetlenia drogowego km 10+000-10+300.
            • Kontrola herpetologiczna i odłowy płazów.
            PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

            Trasa zasadnicza – b. drogowa:

            • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
            • Koordynacja międzybranżowa.
            • Koordynacja międzyzadaniowa nt. uzgodnienia styku.
            • Prace na Projektem Wykonawczym.

            Branża mostowa:

            • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

            Branża sanitarna:

            • Prace na Projektem Wykonawczym.

            Branża energetyczna:

            • Koordynacja międzybranżowa.
            • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
            • Prace na Projektem Wykonawczym.

            Branża teletechniczna:

            • Koordynacja międzybranżowa.
            • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

            Branża melioracyjna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

            Ochrona Środowiska:

            • Nie dotyczy.

            Branża geologiczna i geotechniczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża zieleń:

            • Nie dotyczy.

            Branża geodezyjna:

            • Nie dotyczy.

            Architektura:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Wykonanie nasypu LB-3, LB-4, DD9, OUD, D1.
            • Wykonanie wykopu na km 14+100-14+400, DD9.
            • Zdjęcie podszytu leśnego km 7+500-9+200, DD6.
            • Humusowanie teren płaski przy DD8, DD9,
             km 11+300-11+500 SP.
            • Karpinowanie D5-DW, DD1, km 7+800.
            • Stabilizacja C5/6 km 13+250-13+370, km 12+900-13+150.
            • Zbrojenie, szalowanie fundamentu P1P
             na obiekcie WS-37.
            • Zbrojenie, szalowanie płyty zespalającej
             na obiekcie PZM-42.
            • Betonowanie ustroju nośnego na obiekcie WD-43.
            • Zbrojenie fundamentów wylotu, szalowanie wylotu, montaż prefabrykatów na obiekcie
             PZMz-44.
            • Przygotowanie powierzchni pod izolację bitumiczno-lateksową, betonowanie półek dla zwierząt -wlot na obiekcie PZMz-45.
            • Szalowanie, zbrojenie ustroju nośnego, montaż rur osłonowych kabli sprężających, montaż korpusów głowic (elementy sprężenia) na obiekcie PZDd-48.
            • Zbrojenie, szalowanie korpusu P1L, rozbiórka szalunków korpusu P2L na obiekcie WS-50.
            • Montaż ścianek szczelnych na obiekcie PZMz-51.
            • Roboty ziemne – wykop na obiekcie ZB-06.
            • Budowa linii kablowych do oświetlenia drogowego km 10+000-10+300.
            • Budowa kanalizacji deszczowej w korpusie drogowym km 12+350-12+500,
             km 13+420-13+700.
            • Kontrola herpetologiczna i odłowy płazów.

            PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

            Trasa zasadnicza – b. drogowa:

            • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
            • Koordynacja międzybranżowa.
            • Koordynacja międzyzadaniowa nt. uzgodnienia styku.

            Branża mostowa:

            • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

            Branża sanitarna:

            • Prace na Projektem Wykonawczym.

            Branża energetyczna:

            • Koordynacja międzybranżowa.
            • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
            • Prace na Projektem Wykonawczym.

            Branża teletechniczna:

            • Koordynacja międzybranżowa.
            • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

            Branża melioracyjna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

            Ochrona Środowiska:

            • Nie dotyczy.

            Branża geologiczna i geotechniczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża zieleń:

            • Nie dotyczy.

            Branża geodezyjna:

            • Nie dotyczy.

            Architektura:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Wykonanie nasypu LB-3, LB-4, DD9, OUD.
            • Wykonanie wykopu na km 14+100-14+400, DD9.
            • Wycinka drzew km 7+900.
            • Humusowanie Węzeł Strzebielino, km 9+240-9+440SL, D5-DW.
            • Stabilizacja C1,5/2 DD9 km 0+890-1+000, DD9a km 0+420-0+650.
            • Warstwa mrozoochronna gr 31cm C1,5/2 DD9 km 0+800-0+890.
            • Rozbiórka deskowania po betonowaniu na obiekcie PZMz-36.
            • Wykop pod fundament P1, beton podkładowy P1 na obiekcie WS-37.
            • Zasypka obiektu, beton podkładowy pod wsporniki płyty zespalającej, zbrojenie płyty zespalającej na obiekcie PZM-42.
            • Zbrojenie, szalowanie ustroju nośnego, montaż kotew talerzowych – cz. dolna na obiekcie WD-43.
            • Beton wyrównawczy pod fundamenty wlotu i wylotu, montaż prefabrykatów skrzynkowych na obiekcie PZMz-44.
            • Szalowanie, zbrojenie półek dla zwierząt od str. wlotu, izolacja bitumiczno-lateksowa – przygotowanie powierzchni ścian pionowych na obiekcie PZMz-45.
            • Szalowanie, zbrojenie ustroju nośnego, betonowanie ciosów P1P na obiekcie PZDd-48.
            • Szalowanie, betonowanie korpusu P2L, zbrojenie, szalowanie korpusu P1L na obiekcie WS-50.
            • Montaż ścianek szczelnych na obiekcie PZMz-51.
            • Odhumusowanie na D1.
            • Kontrola herpetologiczna i odłowy płazów.
            • Wykonanie tymczasowych płotków herpatologicznych km 7+750-7+900.
            Wrzesień 2020

            PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

            Trasa zasadnicza – b. drogowa:

            • Prace na Projektem Wykonawczym.
            • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
            • Koordynacja międzybranżowa.

            Branża mostowa:

            • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

            Branża sanitarna:

            • Prace na Projektem Wykonawczym.

            Branża energetyczna:

            • Koordynacja międzybranżowa.
            • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
            • Prace na Projektem Wykonawczym.

            Branża teletechniczna:

            • Koordynacja międzybranżowa.
            • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

            Branża melioracyjna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

            Ochrona Środowiska:

            • Nie dotyczy.

            Branża geologiczna i geotechniczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża zieleń:

            • Nie dotyczy.

            Branża geodezyjna:

            • Nie dotyczy.

            Architektura:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Wykonanie nasypu km 14+380-14+420, LB-3,
             LB-4, DD9.
            • Wykonanie wykopu na km 14+100-14+400, DD9.
            • Wycinka drzew km 7+000-7+400, km 11+900-12+080.
            • Humusowanie Węzeł Strzebielino, km 11+500-11+700, km 13+200-13+400 SP, Rondo Pd-wS.
            • Stabilizacja C5/6 km 9+240-9+440, km 9+540-9+790, km 9+860-10+200, LS-3, LS-4, LS-1-2.
            • Zbrojenie, deskowanie, betonowanie skrzydeł 1L, 1P na obiekcie PZMz-36.
            • Przygotowanie objazdu na obiekt WS-37.
            • Zasypka ścian przepustu na obiekcie PZM-42.
            • Montaż kotew talerzowych, deskowanie ustroju nośnego, montaż zbrojenia ustroju nośnego
             na obiekcie WD-43.
            • Zbrojenie, betonowanie płyty fundamentowej, pod obiekt PZMz-44.
            • Montaż zbrojenia półek na skrzydłach wlotu
             na obiekcie PZMz-45.
            • Montaż deskowania ustroju nośnego – nitka P
             na obiekcie PZDd-48.
            • Szalowanie, zbrojenie korpusu P2L na obiekcie WS-50.
            • Montaż ścianek szczelnych na obiekcie PZMz-51.
            • Wykonanie warstwy wyrównawczej na obiekcie PZŁ-2.
            • Wykonanie wykopu na obiekcie PZŁ-3.
            • Odhumusowanie na ZB-05, ZB-06.
            • Kontrola herpetologiczna i odłowy płazów.
            • Naprawa płotków herpatologicznych.

            PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

            Trasa zasadnicza – b. drogowa:

            • Prace na Projektem Wykonawczym.
            • Prace nad dokumentacją dot. dostosowania DK 6.

            Branża mostowa:

            • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża sanitarna:

            • Koordynacja międzybranżowa.
            • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

            Branża energetyczna:

            • Koordynacja międzybranżowa.
            • Prace na Projektem Wykonawczym.

            Branża teletechniczna:

            • Koordynacja międzybranżowa.
            • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

            Branża melioracyjna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Ochrona Środowiska:

            • Nie dotyczy.

            Branża geologiczna i geotechniczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża zieleń:

            • Nie dotyczy.

            Branża geodezyjna:

            • Nie dotyczy.

            Architektura:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Wykonanie nasypu km 14+380-14+420, LB-3,
             LB-4.
            • Wykonanie wykopu na km 14+100-14+400.
            • Wycinka drzew km 7+000-7+400, km 11+990-12+060.
            • Humusowanie D5-DW, LS-1, km 10+100-10+330 SP, Rondo Pd-wS.
            • Odhumusowanie na D1.
            • Zbrojenie skrzydeł 1L, 1P, szalowanie skrzydeł na obiekcie PZMz-36.
            • Izolacja natryskowa lateksowo-bitumiczna na obiekcie PZM-42.
            • Przygotowanie górnej powierzchni belek (piaskowanie), montaż zbrojenia ustroju nośnego na obiekcie WD-43.
            • Wykop pod obiekt PZMz-44.
            • Betonowanie półek na skrzydłach wylotu na obiekcie PZMz-45.
            • Instalacja ścianki szczelnej: komora nr 2 na obiekcie PZMz-47.
            • Montaż deskowania ustroju nośnego – nitka P na obiekcie PZDd-48.
            • Wykonanie wykopu, wykonanie warstwy wyrównawczej pod fundament na obiekcie PZMz-49.
            • Szalowanie, betonowanie korpusu P1P, szalowanie, zbrojenie korpusu P2L, izolacja cieńka fundamentu na obiekcie WS-50.
            • Zbrojenie fundamentu wlotu/wylotu, wykonanie belek progowych na obiekcie PZŁ-1.
            • Wykonanie wykopów na obiekcie PZŁ-2.
            • Przepusty na łącznicach Węzeł Strzebielino – b. elektryczna, b. teletechniczna.
            • Odhumusowanie na ZB-05, ZB-06.
            • Kontrola herpetologiczna i odłowy płazów.
            • Naprawa płotków herpatologicznych.


            PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

            Trasa zasadnicza – b. drogowa:

            • Prace na Projektem Wykonawczym.
            • Prace nad dokumentacją dot. dostosowania DK 6.

            Branża mostowa:

            • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

            Branża sanitarna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża energetyczna:

            • Koordynacja międzybranżowa.
            • Prace na Projektem Wykonawczym.

            Branża teletechniczna:

            • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
            • Koordynacja międzybranżowa.
            • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

            Branża melioracyjna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Ochrona Środowiska:

            • Nie dotyczy.

            Branża geologiczna i geotechniczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża zieleń:

            • Nie dotyczy.

            Branża geodezyjna:

            • Nie dotyczy.

            Architektura:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Wykonanie nasypu LB-3, LB-4.
            • Wykonanie wykopu na km 14+100-14+400.
            • Wycinka drzew km 5+900-6+000, ul. Ofiar Stutthofu.
            • Humusowanie D5-DW, LS-1, km 9+220-9+440 teren płaski.
            • Stabilizacja C5/6: LS-1 km 0+150-0+241, LS-2
             km -0+008-0+120, LS-2 km 0+160-0+220, LS-4 km 0+130-0+220, T.Z km 9+590-9+800, T.Z km 9+860-10+080.
            • Warstwa mrozoochronna C1.5/2 gr 31cm na DD9a.
            • Szalowanie, zbrojenie korpusu P1P na obiekcie PZMz-36.
            • Izolacja bitumiczno-lateksowa na obiekcie PZM-42.
            • Zbrojenie ustroju nośnego na obiekcie WD-43.
            • Wykop pod fundament na obiekcie PZMz-44.
            • Wbijanie ścianek szczelnych na obiekcie PZMz-47.
            • Przygotowanie platformy pod podparcie ustroju nośnego, szalowanie ustroju nośnego na obiekcie PZDd-48.
            • Szalowanie korpusu P1P, zbrojenie korpusu P2P, zbrojenie korpusu P2L, zbrojenie korpusu P1 na obiekcie WS-50.
            • Palowanie, warstwa wyrównawcza pod fundamenty wlotu/wylotu na obiekcie PZMz-51.
            • Wykonanie wykopów na obiekcie PZŁ-1.
            • Przepusty na łącznicach Węzeł Strzebielino – b. elektryczna, b. teletechniczna.
            • Rozpoczęcie prac związanych z budową kanalizacji deszczowej na ZRID 1.
            • Wyznaczenie w terenie drzew pod wycinkę zgodnie z projektem oraz w uzgodnieniu
             z Lasami Państwowymi na D5-DW, D3 km 4+600-9+200, km 11+800-14+958.
            PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

            Trasa zasadnicza – b. drogowa:

            • Prace na Projektem Wykonawczym.
            • Prace nad dokumentacją dot. dostosowania DK 6.

            Branża mostowa:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

            Branża sanitarna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża energetyczna:

            • Koordynacja międzybranżowa.
            • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

            Branża teletechniczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Koordynacja międzybranżowa.

            Branża melioracyjna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Ochrona Środowiska:

            • Nie dotyczy.

            Branża geologiczna i geotechniczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża zieleń:

            • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

            Branża geodezyjna:

            • Nie dotyczy.

            Architektura:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Wykonanie nasypu LB-3, LB-4.
            • Wykonanie wykopu na km 14+100-14+400,
             km 11+900.
            • Wycinka drzew km 8+600-9+200, ul. Przemysłowa, DD1, Wjazd na DK6.
            • Humusowanie km 14+100-14+400, LS-3.
            • Szalowanie, zbrojenie korpusu P1P na obiekcie PZMz-36.
            • Uszczelnianie styków między prefabrykatami, wykonanie faset na styku fundamentów i ścian na obiekcie PZM-42.
            • Montaż belek prefabrykowanych, zbrojenie ustroju na obiekcie WD-43.
            • Odwadnianie wykopu na obiekcie PZMz-44.
            • Przygotowanie powierzchni ścian do izolacji bitumiczno-lateksowej na obiekcie PZMz-45.
            • Wykonanie platformy pod podparcie ustroju na obiekcie PZDd-48.
            • Palowanie na obiekcie PZM-49.
            • Szalowanie, zbrojenie korpusu P1P, zbrojenie korpusu P2P, przygotowanie powierzchni do wykonania izolacji cienkiej na obiekcie WS-50.
            • Palowanie na obiekcie PZMz-51.
            • Wykonanie wykopów na obiekcie PZŁ-1.
            • Kolizja teletechniczna BW6 i BW7,BW8,BW9.
            • Kolizja EN nn 01, EN nn 11, EN nn 08.
            • Wyznaczenie w terenie drzew pod wycinkę zgodnie z projektem oraz w uzgodnieniu
             z Lasami Państwowymi na D5-DW, D3 km 4+600-9+200, km 11+800-14+958.
            • Kontrola herpetologiczna i odłowy płazów.            Sierpień 2020

            PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

            Trasa zasadnicza – b. drogowa:

            • Prace na Projektem Wykonawczym.
            • Prace nad dokumentacją dot. dostosowania DK 6.

            Branża mostowa:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

            Branża sanitarna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża energetyczna:

            • Koordynacja międzybranżowa.
            • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

            Branża teletechniczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Koordynacja międzybranżowa.

            Branża melioracyjna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Ochrona Środowiska:

            • Nie dotyczy.

            Branża geologiczna i geotechniczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża zieleń:

            • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

            Branża geodezyjna:

            • Nie dotyczy.

            Architektura:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Wykonanie nasypu na km 12+500-12+600,
             km 13+410-13+510 SP, km 10+330-10+400,
             LB-3, LB-4, D1.
            • Wykonanie wykopu na km 13+600-13+700,
             km 14+100-14+400, km 9+700-10+000,
             km 11+900-12+000.
            • Rozbiórka budynku w m. Bożepole Wielkie.
            • Humusowanie na DD8.
            • Betonowanie korpusu P1L, zbrojenie korpusu P1P na obiekcie PZMz-36.
            • Izolacja fundamentów P1, P2, P3, zasypanie wykopów P2 na obiekcie WD-43.
            • Zbrojenie półek dla zwierząt, izolacja fundamentów, uszczelnianie styków między prefabrykatami, zbrojenie płyty zespalającej, odwadnianie wykopu- igłofiltry, betonowanie płyty zespalającej na obiekcie PZMz-45.
            • Palowanie na obiekcie PZMz-47.
            • Szalowanie, betonowanie skrzydła P1L, wykonanie platformy pod podparcie ustroju na obiekcie PZDd-48.
            • Zbrojenie korpusu P2 nitka prawa na obiekcie WS-50.
            • Wykonanie platformy pod podparcie ustroju – blok referencyjny.
            • Kolizja teletechniczna Orange STR 1A 27 w km 9+230.
            • Kolizja SN nn 01 na D2 km 0+320.
            • Wyznaczenie w terenie drzew pod wycinkę zgodnie z projektem oraz w uzgodnieniu
             z Lasami Państwowymi na D5-DW, D3 km 4+600-9+200, km 11+800-14+958.
            • Kontrola ornitologiczna terenu wyznaczonego pod wycinkę, weryfikacja występowania gniazd lub budek lęgowych na terenie objętym wycinką na D5-DW, D3 km 4+600-9+200, km 11+800-14+958.
            • Kontrola herpetologiczna i odłowy płazów.

            PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

            Trasa zasadnicza – b. drogowa:

            • Prace na Projektem Wykonawczym.
            • Prace nad dokumentacją dot. dostosowania DK 6.

            Branża mostowa:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

            Branża sanitarna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża energetyczna:

            • Koordynacja międzybranżowa.
            • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

            Branża teletechniczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Koordynacja międzybranżowa.

            Branża melioracyjna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Ochrona Środowiska:

            • Nie dotyczy.

            Branża geologiczna i geotechniczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża zieleń:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża geodezyjna:

            • Nie dotyczy.

            Architektura:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Wykonanie nasypu na km 12+500-12+600,
             km 13+410-13+510 SP, km 10+330-10+370,
             km 10+600-10+700, LS 1-2.
            • Wykonanie nasypu przeciążeniowego
             km 14+450-14+550.
            • Wykonanie wykopu na km 13+200-13+400 SP, 13+500-13+600.
            • Rozbiórka budynku w m. Bożepole Wielkie.
            • Podłoże pod konstrukcję km 13+087-13+220.
            • Humusowanie na D4.
            • Podbudowa pomocnicza C5/6 na LS-1, LS-3.
            • Podbudowa pomocnicza C3/4 na D5-DW.
            • Zbrojenie, szalowanie korpusu P1L na obiekcie PZMz-36.
            • Uszczelnianie styków między prefabrykatami na obiekcie PZM-42.
            • Szalowanie poprzecznic, zbrojenie poprzecznic P1, P3, izolacja fundamentów P1, P2, betonowanie ciosów P1, P3, betonowanie poprzecznic P1, P3 na obiekcie WD-43.
            • Wykonanie wykopów pod fundamenty na obiekcie PZMz-44.
            • Szalowanie, betonowanie ścian bocznych wlotu, odwadnianie wykopu- igłofiltry na obiekcie PZMz-45.
            • Palowanie na obiekcie PZMz-47.
            • Zbrojenie, szalowanie, betonowanie skrzydła P1P, szalowanie, zbrojenie skrzydła P1L na obiekcie PZDd-48.
            • Zbrojenie korpusu P1 nitka prawa, zbrojenie korpusu P2 nitka prawa na obiekcie WS-50.
            • Kolizja teletechniczna Orange STR 1A 27 w km 9+230.
            • Kolizja teletechniczna SM2 Orange na D5-DW km 0+025.
            • Kontrola herpetologiczna i odłowy płazów.


            PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

            Trasa zasadnicza – b. drogowa:

            • Prace na Projektem Wykonawczym.
            • Prace nad dokumentacją dot. dostosowania DK 6.

            Branża mostowa:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

            Branża sanitarna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża energetyczna:

            • Koordynacja międzybranżowa.
            • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

            Branża teletechniczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Koordynacja międzybranżowa.

            Branża melioracyjna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Ochrona Środowiska:

            • Nie dotyczy.

            Branża geologiczna i geotechniczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża zieleń:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża geodezyjna:

            • Nie dotyczy.

            Architektura:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Wykonanie nasypu na km 12+500-12+600, km 13+410-13+510 SP, km 10+330-10+370, D1.
            • Wykonanie wykopu na km 13+200-13+400 SP, 13+500-13+600, LB-3, LB4.
            • Rozbiórka budynku w m. Bożepole Wielkie.
            • Podłoże od konstrukcję km 13+087-13+220.
            • Zbrojenie, szalowanie korpusu P1L na obiekcie PZMz-36.
            • Uszczelnianie styków między prefabrykatami, izolacja fundamentów na obiekcie PZM-42.
            • Zbrojenie poprzecznic P1, P3, izolacja fundamentów P1, P2 na obiekcie WD-43.
            • Przełożenie cieku do tymczasowego koryta na obiekcie PZMz-44.
            • Zbrojenie, szalowanie ścian bocznych wylotu, odwadnianie wykopu- igłofiltry na obiekcie PZMz-45.
            • Betonowanie skrzydła P3P, szalowanie, zbrojenie skrzydła P1P, szalowanie, zbrojenie skrzydła P1L, Zbrojenie, izolacja fundamentów P1, P2, P3 na obiekcie PZDd-48.
            • Betonowanie fundamentów P1, P2 i rozpór nitka lewa na obiekcie WS-50.
            • Wykonanie bloków referencyjnych I etap.
            • Kolizja teletechniczna Orange STR 1A 27 w km 9+230.
            • Kolizja elektroenergetyczna EN_SN_01 w km 9+230.
            • Kontrola herpetologiczna i odłowy płazów.
            • Wykonanie wygrodzenia miejsca poboru wody w celu uniemożliwienia dostawiania się do niego płazów w km 10+400.            PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

            Trasa zasadnicza – b. drogowa:

            • Prace na Projektem Wykonawczym.

            Branża mostowa:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

            Branża sanitarna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża energetyczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Koordynacja międzybranżowa.
            • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

            Branża teletechniczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Koordynacja międzybranżowa.

            Branża melioracyjna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Ochrona Środowiska:

            • Nie dotyczy.

            Branża geologiczna i geotechniczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża zieleń:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża geodezyjna:

            • Nie dotyczy.

            Architektura:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Wykonanie nasypu na km 12+600-12+840, km 13+410-13+500, km 13+100-13+400.
            • Wykonanie wykopu na km 12+800-13+100, 13+500-13+800.
            • Rozbiórka budynku w m. Bożepole Wielkie.
            • Odhumusowanie na D1.
            • Zbrojenie, szalowanie i betonowanie fundamentu P1P na obiekcie PZMz-36.
            • Uszczelnianie styków między prefabrykatami na obiekcie PZM-42.
            • Szalowanie i zbrojenie poprzecznic P1, P3 na obiekcie WD-43.
            • Zbrojenie, szalowanie, betonowanie ścian bocznych wylotu, odwadnianie wykopu- igłofiltry na obiekcie PZMz-45.
            • Zbrojenie, szalowanie skrzydła P3P na obiekcie PZDd-48.
            • Zbrojenie, szalowanie fundamentu P1L, zbrojenie fundamentu P2L, zbrojenie rozpór na obiekcie WS-50.
            • Wykonanie bloków referencyjnych I etap.
            • Kolizja teletechniczna Orange STR 1A 27 w km 9+230.
            • Kolizja teletechniczna SM2 Orange na D5-DW km 0+025.
            • Kontrola herpetologiczna i odłowy płazów.            PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

            Trasa zasadnicza – b. drogowa:

            • Prace na Projektem Wykonawczym.

            Branża mostowa:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

            Branża sanitarna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża energetyczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Koordynacja międzybranżowa.

            Branża teletechniczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża melioracyjna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Ochrona Środowiska:

            • Nie dotyczy.

            Branża geologiczna i geotechniczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża zieleń:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża geodezyjna:

            • Nie dotyczy.

            Architektura:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Wykonanie nasypu na km 12+600-12+840, km 12+300-12+500, km 13+100-13+400.
            • Wykonanie wykopu na km 13+500-13+800; km 12+800-13+100.
            • Rozbiórka budynku w m. Bożepole Wielkie.
            • Odhumusowanie na DD0A.
            • Szalowanie i betonowanie fundamentu P1L, zbrojenie fundamentu P1P na obiekcie PZMz-36.
            • Uszczelnianie styków między prefabrykatami na obiekcie PZM-42.
            • Szalowanie i zbrojenie poprzecznic P1, P3 na obiekcie WD-43.
            • Zbrojenie ścian bocznych wylotu, szalowanie ścian bocznych wylotu, uszczelnianie styków między prefabrykatami, odwadnianie wykopu- igłofiltry na obiekcie PZMz-45.
            • Zbrojenie, szalowanie, betonowanie skrzydła P3L; zbrojenie, szalowanie, betonowanie korpusu P1L; zbrojenie, szalowanie skrzydła P3P na obiekcie PZDd-48.
            • Zbrojenie fundamentu P1L, zbrojenie fundamentu P2L, zbrojenie rozpór, betonowanie fundamentów nitka prawa na obiekcie WS-50.
            • Przebudowa kolizji SN09, SN10 w km 6+150.
            • Przebudowa kolizji SN02 na D2 w km 0+500.
            • Przebudowa kolizji ABnn01, nn03 na D2 w km 0+520.
            • Kolizja teletechniczna BW6 na D2 0+250.
            • Kolizja teletechniczna Orange STR 1A 27 w km 9+230.
            • Kolizja teletechniczna BM1 Orange w km 6+060.
            • Kontrola herpetologiczna i odłowy płazów.


            Lipiec 2020

            PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

            Trasa zasadnicza – b. drogowa:

            • Prace na Projektem Wykonawczym.
            • Prace nad STWIORB.

            Branża mostowa:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

            Branża sanitarna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża energetyczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Koordynacja międzybranżowa.

            Branża teletechniczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Koordynacja międzybranżowa.

            Branża melioracyjna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Ochrona Środowiska:

            • Nie dotyczy.

            Branża geologiczna i geotechniczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża zieleń:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża geodezyjna:

            • Nie dotyczy.

            Architektura:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Wykonanie nasypu na km 12+600-12+840, km 12+300-12+500, km 13+420-13+500,  km 13+100-13+400, LS1-2, LS1, LS2, LS3, LS4.
            • Wykonanie wykopu na km 12+840-13+100; km 12+800-13+100; DD9a.
            • Rozbiórka budynku w m. Luzino.
            • Rozbiórka budynku w m. Bożepole Wielkie.
            • Uszczelnianie styków między prefabrykatami na obiekcie PZM-42.
            • Szalowanie, zbrojenie skrzydeł, betonowanie skrzydła P1P, betonowanie skrzydła P1L, szalowanie poprzecznicy P1, P3, szalowanie ciosów łożyskowych P1, P3 na obiekcie WD-43.
            • Zbrojenie ścian bocznych wlotu/wylotu, szalowanie ścian bocznych wylotu na obiekcie PZMz-45.
            • Szalowanie, zbrojenie skrzydła P3L, szalowanie, zbrojenie korpusu P1L, betonowanie korpusu P3P na obiekcie
             PZDd-48.
            • Zbrojenie fundamentu P1P, zbrojenie fundamentu P2P, zbrojenie rozpór NP, szalowanie fundamentu nitka prawa na obiekcie WS-50.
            • Przebudowa kolizji SN03 w km 4+900.
            • Kolizja teletechniczna BW6 na D2 0+250
            • Kontrola herpetologiczna i odłowy płazów.
            • Kontrola i poprawa płotków herpetologicznych zamontowanych
             na terenie budowy            PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

            Trasa zasadnicza – b. drogowa:

            • Prace na Projektem Wykonawczym.
            • Prace nad STWIORB.

            Branża mostowa:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym Etap I
             i Etap II.
            • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

            Branża sanitarna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża energetyczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Koordynacja międzybranżowa.

            Branża teletechniczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Koordynacja międzybranżowa.
            • Rozmowy z gestorami sieci.

            Branża melioracyjna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Ochrona Środowiska:

            • Nie dotyczy.

            Branża geologiczna i geotechniczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża zieleń:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża geodezyjna:

            • Nie dotyczy.

            Architektura:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Wykonanie nasypu na km 12+600-12+840, LS1-2, km 12+350-12+500, km 10+900.
            • Wykonanie wykopu na km 12+840-13+100; km 10+000-10+300, km 13+500-13+800.
            • Stabilizacja C3/4 na D4
            • Stabilizacja C5/6 na km 9+240-9+440; km 10+050-10+300
            • Rozbiórka budynku w Luzinie
            • Szalowanie, zbrojenie, betonowanie wylotu
             i uszczelnianie styków między prefabrykatami na obiekcie PZM-42.
            • Szalowanie, zbrojenie skrzydeł, betonowanie skrzydła P3P, zbrojenie poprzecznic
             na odkładzie P1, P3; szalowanie ciosów łożyskowych P1, P3 na obiekcie WD-43.
            • Zbrojenie ścian bocznych wlotu/wylotu, szalowanie ścian bocznych wlotu na obiekcie PZMz-45.
            • Zbrojenie, szalowanie korpusu P1L, zbrojenie, szalowanie skrzydła P3L na obiekcie PZDd-48.
            • Zbrojenie fundamentu P1P, zbrojenie fundamentu P2P na obiekcie WS-50.
            • Przebudowa kolizji SN03 w km 4+900.
            • Kontrola herpetologiczna i odłowy płazów.
            • Kontrola i poprawa płotków herpetologicznych zamontowanych na terenie budowy            PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

            Trasa zasadnicza – b. drogowa:

            • Prace na Projektem Wykonawczym.
            • Prace nad STWIORB.

            Branża mostowa:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym Etap I
             i Etap II.

            Branża sanitarna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża energetyczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Koordynacja międzybranżowa.

            Branża teletechniczna:

            • Koordynacja międzybranżowa.

            Branża melioracyjna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Ochrona Środowiska:

            • Nie dotyczy.

            Branża geologiczna i geotechniczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża zieleń:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża geodezyjna:

            • Nie dotyczy.

            Architektura:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Odhumusowanie na km DD2.
            • Wykonanie nasypu na km 12+600-12+840, DD7, D4, LS1-2, km 12+350-12+500,
            • Wykonanie wykopu na DD7, D4, km 11+850-12+000, km 11+000, km 12+840-13+100;
            • Szalowanie ścian wylotu, zbrojenie wylotu na obiekcie PZM-42.
            • Szalowanie poprzecznicy P2, betonownie poprzecznicy P2 na obiekcie WD-43.
            • Montaż prefabrykatów, zbrojenie fundamentu wlotu i wylotu, szalowanie fundamentu wlotu i wylotu, betonowanie fundamentu wlotu i wylotu, odwadnianie wykopu – igłofiltry na obiekcie PZMz-45.
            • Szalowanie korpusu P1L, szalowanie korpusu P3P, zbrojenie korpusu P1L, zbrojenie korpusu P3P na obiekcie PZDd-48.
            • Wykop pod fundamenty, beton podkładowy pod fundamenty obiektu WS-50.
            • Kontrola herpetologiczna i odłowy płazów.

            PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

            Trasa zasadnicza – b. drogowa:

            • Prace na Projektem Wykonawczym.
            • Prace nad STWIORB.

            Branża mostowa:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym Etap I
             i Etap II.

            Branża sanitarna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża energetyczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Koordynacja międzybranżowa.

            Branża teletechniczna:

            • Koordynacja międzybranżowa.

            Branża melioracyjna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Ochrona Środowiska:

            • Nie dotyczy.

            Branża geologiczna i geotechniczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża zieleń:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża geodezyjna:

            • Nie dotyczy.

            Architektura:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Odhumusowanie na km 5+200–7+300.
            • Wykonanie nasypu na km 11+200-11+300, D4, LS1-2. D5-DW, km 12+350-12+500, Węzeł Strzebielino.
            • Wykonanie wykopu na km 11+000-11+150, 11+520-11+660, km 11+850-12+000, km 12+840-13+100.
            • Szalowanie ścian wlotu i wylotu, zbrojenie wlotu, betonowanie ścian wlotu na obiekcie PZM-42.
            • Szalowanie, zbrojenie, betonowanie korpusu P1, szalowanie i betonowanie skrzydła P3L, szalowanie, zbrojenie poprzecznicy P2 na obiekcie WD-43.
            • Szalowanie fundamentu wlotu i wylotu, odwadnianie wykopu – igłofiltry, zbrojenie fundamentu wlotu i wylotu, montaż prefabrykatów na obiekcie PZMz-45.
            • Szalowanie, betonowanie korpusu P1P, zbrojenie i szalowanie korpusu P3P
             na obiekcie PZDd-48.
            • Wykop pod fundamenty obiektu WS-50.
            • Kontrola herpetologiczna i odłowy płazów.            Czerwiec 2020

            PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

            Trasa zasadnicza – b. drogowa:

            • Prace na Projektem Wykonawczym.
            • Prace nad STWIORB.

            Branża mostowa:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym Etap II.

            Branża sanitarna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża energetyczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Koordynacja międzybranżowa.

            Branża teletechniczna:

            • Koordynacja międzybranżowa.

            Branża melioracyjna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Ochrona Środowiska:

            • Nie dotyczy.

            Branża geologiczna i geotechniczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża zieleń:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża geodezyjna:

            • Nie dotyczy.

            Architektura:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Odhumusowanie na km 5+200–7+300,
             km 14+600-14+800, km 7+500-7+800
            • Wykonanie nasypu na km 11+200-11+300, D4, LS1-2. D5-DW, km 12+350-12+500, Węzeł Strzebielino.
            • Wykonanie wykopu na km 11+000-11+150, 11+520-11+660, km 11+850-12+000
            • Zbrojenie wlotu, szalowanie ścian wlotu
             i wylotu na obiekcie PZM-42.
            • Szalowanie korpusu P1, szalowanie skrzydła P3L, zbrojenie skrzydła P3L na obiekcie
             WD-43.
            • Dogęszczanie podłoża fundament P1
             na obiekcie PZMz-36.
            • Szalowanie fundamentu wlotu i wylotu, odwadnianie wykopu – igłofiltry na obiekcie PZMz-45.
            • Szalowanie korpusu P1P, zbrojenie
             i szalowanie korpusu P3P na obiekcie
             PZDd-48.
            • Wykop pod fundamenty obiektu WS-50.
            • Kontrola herpetologiczna i odłowy płazów.


            PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

            Trasa zasadnicza – b. drogowa:

            • Prace na Projektem Wykonawczym.
            • Prace nad STWIORB.

            Branża mostowa:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym Etap II.

            Branża sanitarna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża energetyczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Koordynacja międzybranżowa.

            Branża teletechniczna:

            • Koordynacja międzybranżowa.

            Branża melioracyjna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Ochrona Środowiska:

            • Nie dotyczy.

            Branża geologiczna i geotechniczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża zieleń:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża geodezyjna:

            • Nie dotyczy.

            Architektura:

            • Dostosowanie projektu do zlokalizowania w budynku socjalno-biurowym urządzeń na potrzeby SZR
            • Ustalanie projektów aranżacji wnętrz
            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Odhumusowanie na km 5+900–5+800, km 6+700–6+900, km 13+700-13+900, DD11, Rondo pł. Luzino.
            • Wykonanie nasypu na km 10+500-10+600, D4, LS1-2. LS-3, km 12+350-12+500, Węzeł Strzebielino..
            • Wykonanie wykopu na km 11+000-11+150, 11+520-11+660, km 11+850-12+000
            • Zbrojenie wlotu i wylotu, szalowanie ścian wlotu na obiekcie PZM-42.
            • Szalowanie korpusu P1, szalowanie skrzydła P3L na obiekcie WD-43.
            • Dogęszczanie podłoża fundament P1 na obiekcie PZMz-36.
            • Zbrojenie, szalowanie fundamentu, betonowanie fundamentu część pod prefabrykaty na obiekcie PZMz-45.
            • Szalowanie korpusu P1P, szalowanie i betonowanie korpusu P3L, szalowanie i betonowanie filarów P2L na obiekcie PZDd-48.
            • Wykop pod fundamenty obiektu WS-50.
            • Kontrola herpetologiczna i odłowy płazów.            PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

            Trasa zasadnicza – b. drogowa:

            • Prace na Projektem Wykonawczym.
            • Prace nad STWIORB.

            Branża mostowa:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym Etap II.

            Branża sanitarna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża energetyczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Koordynacja międzybranżowa.
            • Prace nad pozyskaniem brakujących uzgodnień.

            Branża teletechniczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Koordynacja międzybranżowa.

            Branża melioracyjna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Ochrona Środowiska:

            • Nie dotyczy.

            Branża geologiczna i geotechniczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża zieleń:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża geodezyjna:

            • Nie dotyczy.

            Architektura:

            • Dostosowanie projektu do zlokalizowania w budynku socjalno-biurowym urządzeń na potrzeby SZR
            • Ustalanie projektów aranżacji wnętrz
            • Odhumusowanie na km 14+300-14+500, km 13+550-13+650
            • Wykonanie nasypu na km 11+200-11+300, D4, LS1-2. LS-3, km 12+350-12+500, Węzeł Strzebielino,
            • Wykonanie wykopu na km 11+000-11+150, 11+520-11+660, km 11+850-12+000
            • Zbrojenie wlotu i wylotu na obiekcie PZM-42
            • Szalowanie korpusu P1 na obiekcie WD-43
            • Wykop pod fundament, beton wyrównawczy, zbrojenie fundamentu na obiekcie PZMz-45
            • Zbrojenie i betonowanie ławy P1L, szalowanie i betonowanie filarów P2P na obiekcie PZDd-48
            • Wykop pod fundamenty obiekty WS-50
            • Odwadnianie wykopu na obiekcie PZMz-45
            • Kontrola herpetologiczna i odłowy płazów.


            PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

            Trasa zasadnicza – b. drogowa:

            • Prace na Projektem Wykonawczym.
            • Prace nad STWIORB.
            • Prace nad ekranami akustycznymi.
            • Poprawki w zakresie dostosowania DK6.

            Branża mostowa:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym Etap II.

            Branża sanitarna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża energetyczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Kontynuowanie rozmów z gestorami sieci.
            • Koordynacja międzybranżowa.
            • Prace nad pozyskaniem brakujących uzgodnień.

            Branża teletechniczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Koordynacja międzybranżowa.

            Branża melioracyjna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Ochrona Środowiska:

            • Nie dotyczy.

            Branża geologiczna i geotechniczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża zieleń:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża geodezyjna:

            • Nie dotyczy.

            Architektura:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Zdjęcie podszytu leśnego km 9+200-9+500
            • Odhumusowanie na km 14+300-14+500, D1
            • Wykonanie nasypu na km 11+750-11+850, km 12+350-12+500, D4, D5-DW, LS1-2,Węzeł Strzebielino,
            • Wykonanie wykopu na km 11+000-11+150, 11+520-11+660, km 11+850-12+000
            • Betonowanie fundamentów ścian bocznych wlotu i wylotu, zbrojenie ścian bocznych wlotu i wylotu na obiekcie PZM-42
            • Zbrojenie, szalowanie i betonowanie korpusu P3 na WD-43
            • Przygotowanie platformy P2 na obiekcie PZMz-47
            • Betonowanie ławy P1p, zbrojenie ławy P1L na obiekcie PZDd-48
            • Wbijanie ścianki szczelnej P1 na obiekcie PZMz-36
            • Odwadnianie wykopu na obiekcie PZMz-45
            • Kontrola herpetologiczna i odłowy płazów.


            Maj 2020

            PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

            Trasa zasadnicza – b. drogowa:

            • Prace na Projektem Wykonawczym.
            • Prace nad STWIORB.
            • Prace nad ekranami akustycznymi.

            Branża mostowa:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym Etap II.

            Branża sanitarna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża energetyczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Kontynuowanie rozmów z gestorami sieci.
            • Koordynacja międzybranżowa.

            Branża teletechniczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Koordynacja międzybranżowa.

            Branża melioracyjna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Ochrona Środowiska:

            • Nie dotyczy.

            Branża geologiczna i geotechniczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża zieleń:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża geodezyjna:

            • Nie dotyczy.

            Architektura:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Zdjęcie podszytu leśnego km 9+200-9+500
            • Odhumusowanie na km 4+600-4+800, km 4+800-5+000, km 14+100-14+300, km 12+700-13+400, km 13+800-14+000, DD1
            • Wykonanie nasypu na km 11+700-11+850, , D4, Węzeł Strzebielino,
            • Wykonanie wykopu na km 11+520-11+660, km 11+850-12+000
            • Zrębkowanie korzeni i wywożenie km 11+200
            • Szalowanie fundamentu pod skrzydła , zbrojenie skrzydeł wlotu i wylotu, montaż prefabrykatów przepusty na obiekcie PZM-42
            • Zbrojenie i szalowanie korpusu P3; betonowanie filaru P2; zbrojenie korpusu P1 na WD-43
            • Przygotowanie platformy na obiekcie PZMz-47
            • Zbrojenie i betonowanie ławy P2, zbrojenie ławy wykop pod fundament P1L, szalowanie korpusu P3L na obiekcie PZDd-48
            • Odhumusowanie terenu P1, P2; wykop pod fundament P1; wbijanie ścianki szczelnej P1 na obiekcie PZMz-36
            • Kontrola herpetologiczna i odłowy płazów.
            • Poprawa płotków herpatologicznych km 10+100-10+200
            • Kontrola środowiskowa nadzoru przyrodniczego GW- ZRID 1, ZRID 2


            PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

            Trasa zasadnicza – b. drogowa:

            • Prace na Projektem Wykonawczym.
            • Prace nad STWIORB.
            • Prace nad aktualizacją przedmiarów.
            • Prace nad ekranami akustycznymi.

            Branża mostowa:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym Etap II.

            Branża sanitarna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża energetyczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Kontynuowanie rozmów z gestorami sieci.
            • Koordynacja międzybranżowa.

            Branża teletechniczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Koordynacja międzybranżowa.

            Branża melioracyjna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Ochrona Środowiska:

            • Nie dotyczy.

            Branża geologiczna i geotechniczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża zieleń:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża geodezyjna:

            • Nie dotyczy.

            Architektura:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Zdjęcie podszytu leśnego km 9+200-9+500
            • Odhumusowanie na OUD, WB LB-3,
             WB LB-4, km 12+400-12+450, km 12+500-12+700, km 13+000-13+100
            • Wykonanie nasypu na km 10+300-10+330, km 10+000-10+200, km 11+700-11+840, Rondo Płd.,
            • Wykonanie wykopu na km 11+520-11+660, km 11+800-11+900
            • Zrębkowanie korzeni i wywożenie km 9+200 i km 11+100
            • Zbrojenie skrzydeł wlotu i wylotu oraz szalowanie fundamentu pod skrzydła na obiekcie PZM-42
            • Zbrojenie i szalowanie korpusu P3 na WD-43
            • Zbrojenie i betonowanie ławy P2, wykop pod fundament P1 i beton podkładowy P1 na obiekcie PZDd-48
            • Przygotowanie platformy na obiekcie PZMz-47
            • Kontrola herpetologiczna i odłowy płazów.
            • Zabezpieczanie drzew poprzez wygrodzenia
            • Wkopanie wiaderek przed płotkami herpetologicznymi
            • Kontrola ornitologiczna na terenie ZRID 2            PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

            Trasa zasadnicza – b. drogowa:

            • Prace na Projektem Wykonawczym.
            • Prace nad STWIORB.
            • Prace nad aktualizacją przedmiarów.

            Branża mostowa:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym Etap II.

            Branża sanitarna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża energetyczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Kontynuowanie rozmów z gestorami sieci.
            • Koordynacja międzybranżowa.

            Branża teletechniczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Kontynuowanie rozmów z gestorami sieci.
            • Koordynacja międzybranżowa.

            Branża melioracyjna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Ochrona Środowiska:

            • Nie dotyczy.

            Branża geologiczna i geotechniczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża zieleń:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża geodezyjna:

            • Nie dotyczy.

            Architektura:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Zdjęcie podszytu leśnego na D4, km 11+000-11+050,
            • Odhumusowanie na OUD, obiekt WD-35
            • Wykonanie nasypu na km 10+200-10+300, km 11+700-11+840, km 11+300-11+700, km 9+500-9+700, km 10+400-10+600, Rondo Płd., LS1-2
            • Wykonanie wykopu na km 11+520-11+660, km 10+400-10+600, DD9
            • Zrębkowanie korzeni i wywożenie km 9+200 i km 11+100
            • Zbrojenie ław pod wlot i wylot na obiekcie PZM-42
            • Zbrojenie korpusu P1 i P3, szalowanie korpusu P3, zbrojenie i szalowanie P2 na WD-43
            • Wbijanie ścianki szczelnej, zbrojenie i szalowanie ławy P3, betonowanie ławy P3 na obiekcie PZDd-48
            • Kontrola herpetologiczna i odłowy płazów.
            • Zabezpieczanie drzew poprzez wygrodzenia
            • Wkopanie wiaderek przed płotkami herpetologicznymi

            PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

            Trasa zasadnicza – b. drogowa:

            • Prace na Projektem Wykonawczym.
            • Prace nad STWIORB.
            • Prace nad aktualizacją przedmiarów.

            Branża mostowa:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym Etap II.

            Branża sanitarna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża energetyczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Kontynuowanie rozmów z gestorami sieci.
            • Koordynacja międzybranżowa.

            Branża teletechniczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Kontynuowanie rozmów z gestorami sieci.
            • Koordynacja międzybranżowa.

            Branża melioracyjna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Ochrona Środowiska:

            • Nie dotyczy.

            Branża geologiczna i geotechniczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża zieleń:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża geodezyjna:

            • Nie dotyczy.

            Architektura:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Zdjęcie podszytu leśnego na DD9a, km 10+300-10+700, km 11+900-12+000,
            • Wykonanie nasypu na km 9+500-9+600, D4,LS4, LS2, LS1, km 11+300-11+500, km 11+700-11+900, Rondo Płn., Pł.
            • Wykonanie wykopu na km 11+500-11+700, km 10+500-10+700, km 9+800-9+900
            • Zrębkowanie korzeni i wywożenie km 9+200
            • Zbrojenie ław pod wlot i wylot na obiekcie PZMz-42
            • Zbrojenie korpusu P3 i zbrojenie P2 na WD-43
            • Zbijanie ścianki szczelnej, zbrojenie, szalowanie i betonowanie ławy P3 na obiekcie PZDd-48
            • Kontrola herpetologiczna i odłowy płazów.
            • Wykop pod fundamenty na WD-35            Kwiecień 2020

            PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

            Trasa zasadnicza – b. drogowa:

            • Prace na Projektem Wykonawczym.
            • Prace nad STWIORB.
            • Prace nad aktualizacją przedmiarów.

            Branża mostowa:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym Etap II.

            Branża sanitarna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża energetyczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Kontynuowanie rozmów z gestorami sieci.
            • Koordynacja międzybranżowa.
            • Aktualizacja przedmiarów.

            Branża teletechniczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Kontynuowanie rozmów z gestorami sieci.
            • Koordynacja międzybranżowa.

            Branża melioracyjna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Ochrona Środowiska:

            • Nie dotyczy.

            Branża geologiczna i geotechniczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża zieleń:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża geodezyjna:

            • Nie dotyczy.

            Architektura:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Zdjęcie podszytu leśnego na DD9a, km 10+300-10+700, km 11+900-12+000
            • Wykonanie nasypu na km 9+500-9+600, D4,LS4, LS2, LS1, km 11+300-11+500, km 11+700-11+900, Rondo Płn,Pł
            • Wykonanie wykopu na km 11+500-11+700, km 10+500-10+700, km 9+800-9+900
            • Zrębkowanie korzeni i wywożenie km 9+200
            • Szalowanie, zbrojenie i betonowanie płyty fundamentowej na obiekcie PZM-42
            • Zbrojenie, szalowanie i betonowanie fundamentów P1 i P2 na WD-43
            • Wykop pod fundamenty przepustu na obiekcie PZMz-45
            • Wykop pod fundamenty P3, beton wyrównawczy pod ławę fundamentową P3 na obiekcie PZDd-48
            • Kontrola herpetologiczna i odłowy płazów.            PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

            Trasa zasadnicza – b. drogowa:

            • Prace na Projektem Wykonawczym.
            • Prace nad STWIORB.

            Branża mostowa:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym Etap II.

            Branża sanitarna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża energetyczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Kontynuowanie rozmów z gestorami sieci.
            • Koordynacja międzybranżowa.
            • Aktualizacja przedmiarów.

            Branża teletechniczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Kontynuowanie rozmów z gestorami sieci.
            • Koordynacja międzybranżowa.

            Branża melioracyjna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Ochrona Środowiska:

            • Nie dotyczy.

            Branża geologiczna i geotechniczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża zieleń:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża geodezyjna:

            • Nie dotyczy.

            Architektura:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Zdjęcie podszytu leśnego na DD9a, km
             10+100-10+300
            • Wykonanie nasypu na DD8, D5-DW, LS1-2,
             km 11+300-11+500.
            • Wykonanie wykopu na km 11+520-11+660
            • Zbrojenie ławy fundamentowej na obiekcie
             PZM-42
            • Zbrojenie i szalowanie ławy fundamentowej
             P3 i P2 na WD-43
            • Betonowanie ławy fundamentowej P3 na
             obiekcie WD-43
            • Wykop- przekopy kontrolne na obiekcie
             PZMz-45
            • Wykop pod fundament P3 na obiekcie
             PZDd-48
            • Kontrola herpetologiczna i odłowy płazów.
            PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

            Trasa zasadnicza – b. drogowa:

            • Prace na Projektem Wykonawczym.
            • Prace nad STWIORB.

            Branża mostowa:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym Etap II.

            Branża sanitarna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża energetyczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Kontynuowanie rozmów z gestorami sieci.
            • Koordynacja międzybranżowa.
            • Aktualizacja przedmiarów.

            Branża teletechniczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Kontynuowanie rozmów z gestorami sieci.
            • Koordynacja międzybranżowa.

            Branża melioracyjna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Ochrona Środowiska:

            • Nie dotyczy.

            Branża geologiczna i geotechniczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża zieleń:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża geodezyjna:

            • Nie dotyczy.

            Architektura:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Zdjęcie podszytu leśnego na LS-1, LS-2.
            • Wykonanie nasypu na DD8, D5-DW, LS1-2, km 11+300-11+500.
            • Wykopy pod fundamenty na obiekcie PZM-42.
            • Beton podkładowy pod fundamenty przepustu na obiekcie PZM-42.
            • Wykop – przekopy kontrolne na obiekcie PZMz-45.            PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

            Trasa zasadnicza – b. drogowa:

            • Prace na Projektem Wykonawczym.
            • Prace nad dostosowaniem DK6.
            • Prace nad STWIORB.

            Branża mostowa:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym Etap I
             i Etap II.

            Branża sanitarna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża energetyczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Kontynuowanie rozmów z gestorami sieci.
            • Koordynacja międzybranżowa.
            • Aktualizacja przedmiarów.

            Branża teletechniczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Kontynuowanie rozmów z gestorami sieci.
            • Koordynacja międzybranżowa.

            Branża melioracyjna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Ochrona Środowiska:

            • Nie dotyczy.

            Branża geologiczna i geotechniczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża zieleń:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża geodezyjna:

            • Nie dotyczy.

            Architektura:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Karpinowanie na odcinku ZRID 1.
            • Zdjęcie podszytu leśnego na odcinku ZRID 1.
            • Wykonanie nasypu na DD8, D5-DW, LS1-2
            • Wykopy pod fundamenty na obiekcie WD-43
            • Przekopy kontrolne na obiekcie PZM-42            PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

            Trasa zasadnicza – b. drogowa:

            • Prace na Projektem Wykonawczym.
            • Prace nad dostosowaniem DK6.
            • Prace nad STWIORB.
            • Prace nad Projektem Stałej Organizacji Ruchu.

            Branża mostowa:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym Etap I
             i Etap II.

            Branża sanitarna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża energetyczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Kontynuowanie rozmów z gestorami sieci.
            • Koordynacja międzybranżowa.
            • Aktualizacja przedmiarów.

            Branża teletechniczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Kontynuowanie rozmów z gestorami sieci.
            • Koordynacja międzybranżowa.

            Branża melioracyjna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym – rewizja 3.

            Ochrona Środowiska:

            • Nie dotyczy.

            Branża geologiczna i geotechniczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża zieleń:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża geodezyjna:

            • Prace nad mapami w projektach podziałów.

            Architektura:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Karpinowanie na odcinku ZRID 1.
            • Zdjęcie podszytu leśnego na odcinku ZRID 1.
            • Kontrola herpetologiczna i odłowy płazów.            Marzec 2020

            PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

            Trasa zasadnicza – b. drogowa:

            • Prace na Projektem Wykonawczym.
            • Uzyskanie decyzji ZRID na II Etap inwestycji.
            • Prace nad dostosowaniem DK6.

            Branża mostowa:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym Etap I
             i Etap II.

            Branża sanitarna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża energetyczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Kontynuowanie rozmów z gestorami sieci.
            • Koordynacja międzybranżowa.

            Branża teletechniczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Kontynuowanie rozmów z gestorami sieci.
            • Koordynacja międzybranżowa.

            Branża melioracyjna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym – rewizja 3.

            Ochrona Środowiska:

            • Nie dotyczy.

            Branża geologiczna i geotechniczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża zieleń:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża geodezyjna:

            • Prace nad mapami w projektach podziałów.

            Architektura:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Karpinowanie na odcinku ZRID 1.
            • Zdjęcie podszytu leśnego na odcinku ZRID 1.
            • Kontrola ornitologiczna na terenie inwestycji.


            PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

            Trasa zasadnicza – b. drogowa:

            • Uzyskanie odstępstwa drogowego na węzeł Bożepole Wielkie
            • Wprowadzanie zmian w projekcie drogowym

            Branża mostowa:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym Etap II.

            Branża sanitarna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża energetyczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Kontynuowanie rozmów z gestorami sieci.
            • Koordynacja międzybranżowa.

            Branża teletechniczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Kontynuowanie rozmów z gestorami sieci.
            • Koordynacja międzybranżowa.

            Branża melioracyjna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym – rewizja 3.

            Ochrona Środowiska:

            • Nie dotyczy.

            Branża geologiczna i geotechniczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża zieleń:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża geodezyjna:

            • Prace nad mapami w projektach podziałów

            Architektura:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Karpinowanie na odcinku ZRID 1.
            • Stabilizacja osnowy geodezyjnej na ZRID 1.

            Trasa zasadnicza – b. drogowa:

            • Prace na Projektem Wykonawczym.

            Branża mostowa:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym Etap II.

            Branża sanitarna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża energetyczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Kontynuowanie rozmów z gestorami sieci.
            • Koordynacja międzybranżowa.

            Branża teletechniczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Kontynuowanie rozmów z gestorami sieci.
            • Koordynacja międzybranżowa.

            Branża melioracyjna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym – rewizja 3.

            Ochrona Środowiska:

            • Nie dotyczy.

            Branża geologiczna i geotechniczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża zieleń:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża geodezyjna:

            • Przypisywanie klas bonitacji na mapach projektów podziału.

            Architektura:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Trasa zasadnicza – b. drogowa:

            • Prace na Projektem Wykonawczym
            • Prace nad dostosowaniem DK6

            Branża mostowa:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym Etap II.

            Branża sanitarna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża energetyczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Kontynuowanie rozmów z gestorami sieci.
            • Koordynacja międzybranżowa.

            Branża teletechniczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Kontynuowanie rozmów z gestorami sieci.
            • Koordynacja międzybranżowa.

            Branża melioracyjna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym – rewizja 2.

            Ochrona Środowiska:

            • Nie dotyczy.

            Branża geologiczna i geotechniczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża zieleń:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża geodezyjna:

            • Nie dotyczy.

            Architektura:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Luty 2020

            Trasa zasadnicza – b. drogowa:

            • Prace na Projektem Wykonawczym
            • Prace nad odstępstwem drogowym.
            • Rozmowy z gminami i Zarządem Powiatu w sprawie upublicznienia dróg – ZRID 2.

            Branża mostowa:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym Etap II.

            Branża sanitarna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Prace nad aktualizacją przedmiarów.
            • Optymalizacja rozwiązań projektowych.

            Branża energetyczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Kontynuowanie rozmów z gestorami sieci.
            • Koordynacja międzybranżowa.

            Branża teletechniczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Kontynuowanie rozmów z gestorami sieci.
            • Koordynacja międzybranżowa.

            Branża melioracyjna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym – rewizja 2.

            Ochrona Środowiska:

            • Nie dotyczy.

            Branża geologiczna i geotechniczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża zieleń:

            • Wprowadzanie korekt do Projektu Wykonawczego.

            Branża geodezyjna:

            • Zmiany projektów podziałów ze względu na podział działki 95/6 w m. Bożepole Wielkie

            Architektura:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Trasa zasadnicza – b. drogowa:

            • Prace na Projektem Wykonawczym
            • Prace nad odstępstwem drogowym.
            • Rozmowy z gminami i Zarządem Powiatu w sprawie upublicznienia dróg – ZRID 2.
            • Prace nad zestawieniem działek na czasowe zajęcie wraz z niezbędnymi informacjami zgodnie z SP. 30.20.00 dla Etapu I i Etapu II

            Branża mostowa:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym Etap II.

            Branża sanitarna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Prace nad aktualizacją przedmiarów.
            • Optymalizacja rozwiązań projektowych.

            Branża energetyczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża teletechniczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Kontynuowanie rozmów z gestorami sieci.

            Branża melioracyjna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym – rewizja 2.

            Ochrona Środowiska:

            • Nie dotyczy.

            Branża geologiczna i geotechniczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża zieleń:

            • Wprowadzanie korekt do Projektu Wykonawczego.

            Branża geodezyjna:

            • Zmiany projektów podziałów ze względu na podział działki 95/6 w m. Bożepole Wielkie

            Architektura:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Prace nad Projektem Budowlanym Magazynu Soli.

            Trasa zasadnicza – b. drogowa:

            • Prace na Projektem Wykonawczym
            • Oczekiwanie na wytyczne od GDDKiA w sprawie KSZR.
            • Prace nad odstępstwem drogowym.
            • Rozmowy z gminami w sprawie upublicznienia dróg – ZRID 2.
            • Prace nad zestawieniem działek na czasowe zajęcie wraz z niezbędnymi informacjami zgodnie z SP. 30.20.00 dla Etapu I i Etapu II

            Branża mostowa:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym Etap II.

            Branża sanitarna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Prace nad aktualizacją przedmiarów.
            • Optymalizacja rozwiązań projektowych.

            Branża energetyczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża teletechniczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Kontynuowanie rozmów z gestorami sieci.

            Branża melioracyjna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym – rewizja 2.

            Ochrona Środowiska:

            • Prace nad wnioskiem o odstępstwo od zakazów i nakazów w zakresie chronionych gatunków roślin.

            Branża geologiczna i geotechniczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża zieleń:

            • Wprowadzanie korekt do Projektu Wykonawczego.

            Branża geodezyjna:

            • Nie dotyczy.

            Architektura:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Prace nad Projektem Budowlanym Magazynu Soli.

            Trasa zasadnicza – b. drogowa:

            • Prace na Projektem Wykonawczym ekranów akustycznych.
            • Oczekiwanie na wytyczne od GDDKiA w sprawie KSZR.
            • Prace nad odstępstwem drogowym.
            • Rozmowy z gminami w sprawie upublicznienia dróg – ZRID 2.
            • Prace nad dostosowaniem DK6.

            Branża mostowa:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym Etap II.

            Branża sanitarna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Prace nad aktualizacją przedmiarów.
            • Optymalizacja rozwiązań projektowych.

            Branża energetyczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża teletechniczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Kontynuowanie rozmów z gestorami sieci.

            Branża melioracyjna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym – rewizja 2.

            Ochrona Środowiska:

            • Prace nad wnioskiem o odstępstwo od zakazów i nakazów w zakresie chronionych gatunków roślin.

            Branża geologiczna i geotechniczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża zieleń:

            • Wprowadzanie korekt do Projektu Wykonawczego.

            Branża geodezyjna:

            • Nie dotyczy.

            Architektura:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Prace nad Projektem Budowlanym Magazynu Soli.

            Styczeń 2020

            Trasa zasadnicza – b. drogowa:

            • Prace na Projektem Wykonawczym ekranów akustycznych
            • Oczekiwanie na wytyczne od GDDKiA w sprawie KSZR
            • Prace nad odstępstwem drogowym
            • Rozmowy z gminami w sprawie upublicznienia dróg – ZRID 2
            • Prace nad dostosowaniem DK6

            Branża mostowa:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym Etap II

            Branża sanitarna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Prace nad aktualizacją przedmiarów.
            • Optymalizacja rozwiązań projektowych.

            Branża energetyczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Koordynacja międzybranżowa.

            Branża teletechniczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Kontynuowanie rozmów z gestorami sieci.
            • Koordynacja międzybranżowa.

            Branża melioracyjna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym – rewizja 2

            Ochrona Środowiska:

            • Prace nad wnioskiem o odstępstwo od zakazów i nakazów w zakresie chronionych gatunków roślin

            Branża geologiczna i geotechniczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża zieleń:

            • Wprowadzanie korekt do Projektu Wykonawczego.

            Branża geodezyjna:

            • Nie dotyczy.

            Architektura:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Przygotowanie Magazynu Soli.

            Trasa zasadnicza – b. drogowa:

            • Prace na Projektem Wykonawczym ekranów akustycznych
            • Oczekiwanie na wytyczne od GDDKiA w sprawie KSZR
            • Prace nad odstępstwem drogowym.

            Branża mostowa:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym Etap II

            Branża sanitarna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Prace nad aktualizacją przedmiarów.
            • Optymalizacja rozwiązań projektowych.

            Branża energetyczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Koordynacja międzybranżowa.

            Branża teletechniczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Kontynuowanie rozmów z gestorami sieci.
            • Koordynacja międzybranżowa.

            Branża melioracyjna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym – rewizja 2

            Ochrona Środowiska:

            • Prace nad wnioskiem o odstępstwo od zakazów i nakazów w zakresie chronionych gatunków roślin
            • Wysłanie opinii botanicznej w zakresie przenoszenia chronionych gatunków roślin

            Branża geologiczna i geotechniczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża zieleń:

            • Wprowadzanie korekt do Projektu Wykonawczego.

            Branża geodezyjna:

            • Nie dotyczy.

            Architektura:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Przygotowanie Magazynu Soli.

            Trasa zasadnicza – b. drogowa:

            • Spotkanie wielobranżowe biura projektowego i Wykonawcy
            • Prace na Projektem Wykonawczym ekranów akustycznych
            • Spotkanie w spawie KSZR.
            • Prace nad odstępstwem kolejowym.

            Branża mostowa:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym Etap II

            Branża sanitarna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Prace nad aktualizacją przedmiarów.
            • Optymalizacja rozwiązań projektowych.

            Branża energetyczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Koordynacja międzybranżowa.

            Branża teletechniczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Kontynuowanie rozmów z gestorami sieci.
            • Koordynacja międzybranżowa.

            Branża melioracyjna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym – rewizja 2

            Ochrona Środowiska:

            • Nie dotyczy.

            Branża geologiczna i geotechniczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża zieleń:

            • Wprowadzanie korekt do Projektu Wykonawczego.

            Branża geodezyjna:

            • Nie dotyczy.

            Architektura:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Przygotowanie Magazynu Soli.

            Trasa zasadnicza – b. drogowa:

            • Przekazanie PZT dla OUD
            • Prace na Projektem Wykonawczym ekranów akustycznych
            • Spotkanie w spawie KSZR.
            • Prace nad odstępstwem kolejowym

            Branża mostowa:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym Etap II

            Branża sanitarna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Prace nad aktualizacją przedmiarów.
            • Optymalizacja rozwiązań projektowych.

            Branża energetyczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Koordynacja międzybranżowa.

            Branża teletechniczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Kontynuowanie rozmów z gestorami sieci.
            • Koordynacja międzybranżowa.

            Branża melioracyjna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym – rewizja 2

            Ochrona Środowiska:

            • Nie dotyczy.

            Branża geologiczna i geotechniczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża zieleń:

            • Wprowadzanie korekt do Projektu Wykonawczego.

            Branża geodezyjna:

            • Nie dotyczy.

            Architektura:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Przygotowanie Magazynu Soli.

            Trasa zasadnicza – b. drogowa:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Prace na Projektem Wykonawczym ekranów akustycznych.
            • Prace nad uszczegółowieniem KSZR.
            • Prace nad przedmiarami

            Branża mostowa:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym

            Branża sanitarna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Prace nad aktualizacją przedmiarów.
            • Optymalizacja rozwiązań projektowych.

            Branża energetyczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Koordynacja międzybranżowa.

            Branża teletechniczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Kontynuowanie rozmów z gestorami sieci.
            • Koordynacja międzybranżowa.

            Branża melioracyjna:

            • Nie dotyczy.

            Ochrona Środowiska:

            • Nie dotyczy.

            Branża geologiczna i geotechniczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża zieleń:

            • Wprowadzanie korekt do Projektu Wykonawczego.

            Branża geodezyjna:

            • Nie dotyczy.

            Architektura:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Przygotowanie Magazynu Soli.

            Liczba odwiedzin: 104120
            Ostatnia aktualizacja: 24.05.2023 r.
            Projekt i wykonanie: M2 Studio