fundusze

Narada Koordynacyjna nr 22

W dniu 15.01.2020r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 22 przedmiotem której, było omówienie zagadnień i uzgodnienie toku postępowania w poniższych zakresach :

  • Program Zapewnienia Jakości na beton architektoniczny;
  • Badanie nasiąkliwości i wodoszczelności w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 1 sierpnia 2019r., zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.
  • Badania mrozoodporności w odniesieniu do przyjętych klas ekspozycji dotyczących agresywności środowiska oraz agresywności chemicznej.

Liczba odwiedzin: 17856
Ostatnia aktualizacja: 10.07.2020 r.
Projekt i wykonanie: M2 Studio