fundusze

Narada Koordynacyjna nr 24

W dniu 06.02.2020 odbyła się Narada Koordynacyjna nr 24 – Spotkanie miało na celu omówienie zagadnień i uzgodnienie stanowiska w sprawach:

  • Omówienie dokumentów Wykonawcy, niezbędnych w celu rozpoczęcia robót.
  • Przedstawienie stanowiska Zamawiającego w zakresie wymagań dla betonów.
  • Omówienie procesu przygotowania bloku referencyjnego dla betonu architektonicznego.
  • Omówienie styków technologicznych dla elementów z betonu architektonicznego.
  • Klasa betonu dla przepustów z elementów prefabrykowanych skrzynkowych.

​​

Liczba odwiedzin: 14739
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2020 r.
Projekt i wykonanie: M2 Studio