fundusze

Zdjęcia z ziemi, tydzień 6 – Luty 2020

Wycinka prowadzona przez Lasy Państwowe na terenie objętym wydaną Decyzją nr 2/zrid/2020/EK na obszar w km 9+211,78-11+987,60

Liczba odwiedzin: 10893
Ostatnia aktualizacja: 20.02.2020 r.
Projekt i wykonanie: M2 Studio