fundusze

Zdjęcia z ziemi, tydzień 10 – Marzec 2020

Wycinka prowadzona przez Lasy Państwowe na terenie objętym wydaną Decyzją nr 2/zrid/2020/EK na obszar w km 9+211,78-11+987,60.

Liczba odwiedzin: 105554
Ostatnia aktualizacja: 24.05.2023 r.
Projekt i wykonanie: M2 Studio