fundusze

Grudzień 2021

PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

Trasa zasadnicza – b. drogowa:

 • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
 • Koordynacja międzybranżowa.
 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

Branża mostowa:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

Branża sanitarna:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

Branża energetyczna:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
 • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

Branża teletechniczna:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
 • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

Branża melioracyjna:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
 • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

Branża geologiczna i geotechniczna:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

Branża zieleń:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

Architektura:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Wykonanie wykopu: Zawrotki, D7-DP,
 • Montaż ogrodzenia: km 12+000-14+000 SL,
 • Montaż barier: LS-2, km 12+200-12+300SL,
 • Montaż zbrojenia poprzecznicy P1 na obiekcie WD-34,
 • Montaż rusztowania i deskowania ustroju nośnego nitka prawa na obiekcie MS-39,
 • Montaż deskowania kurków podwaliny stożków na obiekcie PZDd-48,
 • Montaż bramy: km 7+200, km 12+200,
 • Słupy pod znaki: węzeł Strzebielino,
 • Maszt pod kamerę CCTV: km 14+330,
 • Uszynienie obiektu WD-46: D5-DW km 0+708,
 • OUD: montaż okien aluminiowych na budynku socjalno-biurowym, montaż obróbek blacharskich okapów na budynku socjalno-biurowym, montaż rynien na budynku socjalno-biurowym, montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych na budynku socjalno-biurowym, montaż obróbek blacharskich okapów na budynku warsztatowo-garażowym, montaż rynien na budynku warsztatowo-garażowym, montaż rur spustowych na budynku warsztatowo-garażowym, montaż ścian działowych w technologii suchej zabudowy na budynku warsztatowo-garażowym,
 • Przegląd tymczasowych wygrodzeń herpatologicznych,
 • Kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarowania odpadami gospodarki wodnościekowej,
 • Przegląd zabezpieczeń drzew.


PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

Trasa zasadnicza – b. drogowa:

 • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
 • Koordynacja międzybranżowa.
 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

Branża mostowa:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

Branża sanitarna:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

Branża energetyczna:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
 • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

Branża teletechniczna:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
 • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

Branża melioracyjna:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
 • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

Branża geologiczna i geotechniczna:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

Branża zieleń:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

Architektura:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
 • Prace nad Projektem Wykonawczym. • Wykonanie wykopu: OUD- D1,
 • Pobocza: LL-1, km 13+500-14+958,
 • Montaż ogrodzenia: km 12+000-14+000 SL,
 • Humusowanie: węzeł Luzino, pas rozdziału,
 • Kostka betonowa: D7-DP,
 • Umacnianie rowu: km 14+100, km 14+200, km 12+800,
 • AC8S: zjazd DD10, zjazd D5-DW,
 • AC16W: km 13+960-14+220 JP, km 13+325-13+435 JP, km 11+895-11+987,
 • Montaż barier: km 14+600-14+958, węzeł Strzebielino, km 9+900-10+300,
 • SMA: km 13+300-13+560 JP, km 11+895-11+987, km 14+205-14+295,
 • Montaż deskowania skrzydełek 1L i 2L na obiekcie PZMz-31,
 • Montaż zbrojenia poprzecznicy P1, P2, montaż deskowania bocznego poprzecznicy P2, betonowanie poprzecznicy P2, montaż deskowania bocznego poprzecznicy P3, betonowanie poprzecznicy P3 na obiekcie WD-34,
 • Betonowanie belek ochronnych płyt przejściowych, betonowanie gzymsów P1P i P3P na obiekcie WD-35,
 • Wykonanie drenażu zasypki przyczółka podpora 1L i 1P na obiekcie PZMz-36,
 • Prace porządkowe na obiekcie WS-37,
 • Dojrzewanie betonu UN nitka lewa, po betonowaniu, demontaż deskowania UN nitka lewa po betonowaniu – obstawka boczna na obiekcie PZMz-38,
 • Przestawienie kratownicy P2-P3 na UN nitka prawa, demontaż deskowania UN nitka lewa – przęsło P1-P2, P3-P4, przygotowanie podbudowy dla UN nitka prawa na obiekcie MS-39,
 • Iniekcja kanałów kablowych UN nitka 2, przygotowanie podbudowy dla UN nitka 1, demontaż deskowania UN nitka 2 na obiekcie PZGd-41,
 • Montaż murków podwaliny umocnienia stożków na obiekcie PZMz-45,
 • Montaż osłon przeciwporażeniowych, montaż wylotów skarpowych i ścieków kanalizacji deszczowej, uszynienie obiektu na obiekcie WD-46,
 • Montaż murków podwaliny umocnienia stożków na obiekcie PZMz-46A,
 • Montaż ścieku przykrawężnikowego, montaż wylotów skarpowych i ścieków kanalizacji deszczowej, obrukowania z kostki  na obiekcie PZMz-47,
 • Fundament umocnienia stożków, obrukowania z kostki na obiekcie PZDd-48,
 • Dylatacja poliuretanowa na obiekcie WS-50,
 • Montaż balustrady tymczasowej na obiekcie PZMz-51,
 • Obrukowanie z kostki na obiekcie WD-52,
 • Montaż barieroporęczy na obiekcie PZDsz-53,
 • Montaż słupów i opraw oświetlenia drogowego: węzeł Luzino,
 • Regulacja studni drenażowych w pasie rozdziału:
  km 13+100-14+900,
 • Budowa drenażu w pasie rozdziału: km 14+500-14+670,
 • OUD: zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem przy budynku warsztatowo-garażowym, wykonywanie izolacji ścian zewnętrznych z płyt styropianowych budynku warsztatowo-garażowego, wykonanie podbudowy pod posadzkę, układanie podbudowy warstwowo na budynku warsztatowo-garażowym, wykładanie elewacji płytkami klinkierowymi na budynku warsztatowo-garażowym, wykonanie izolacji termicznej z wełny mineralnej dachu na budynku warsztatowo-garażowym, wykonanie pokrycia z membrany pvc dachu na budynku warsztatowo-garażowym, montaż okien aluminiowych na budynku socjalno-biurowym, montaż obróbek blacharskich okapów na budynku socjalno-biurowym, montaż rynien na budynku socjalno-biurowym, montaż elewacji z desek cedral na podkonstrukcji systemowej, montaż kanałów wentylacyjnych na budynku warsztatowo-garażowym, montaż kanałów wentylacyjnych na budynku socjalno-biurowym, montaż kanałów wentylacyjnych pod posadzką – wentylacja kanału serwisowego na budynku warsztatowo-garażowym, montaż bram garażowych na budynku warsztatowo-garażowym, montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych na budynku socjalno-biurowym,
 • Przegląd tymczasowych wygrodzeń herpatologicznych,
 • Kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarowania odpadami gospodarki wodnościekowej,
 • Przegląd zabezpieczeń drzew.
PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

Trasa zasadnicza – b. drogowa:

 • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
 • Koordynacja międzybranżowa.
 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

Branża mostowa:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

Branża sanitarna:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

Branża energetyczna:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
 • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
 • Koordynacja międzybranżowa w zakresie zasilania i komunikacji monitoringu na OUD Luzino.

Branża teletechniczna:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
 • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

Branża melioracyjna:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
 • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

Branża geologiczna i geotechniczna:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

Branża zieleń:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

Architektura:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
 • Prace nad Projektem Wykonawczym. • Wykonanie wykopu: km 8+900-9+000,
 • Wykonanie nasypu: Pobocza,
 • Montaż ogrodzenia: km 11+000-11+500, km 12+000-14+000 SL,
 • Obrzeże: D7-DP,
 • Ściek trójkątny: km 14+360-14+630,
 • Kostka kamienna: Rondo DK6,
 • Humusowanie: węzeł Luzino, D7-DP,
 • Kostka betonowa: D7-DP, D5-DW,
 • Umacnianie rowu: LL-3, km 14+800, km 14+50, km 12+800,
 • AC16W: km 14+360-14+685 JL, km 14+335-14+670 JP, LL-1,
 • Montaż barier: D5-DW, węzeł Strzebielino,
 • Demontaż deskowania skrzydełek podpory 1P i 2P, montaż deskowania skrzydełek 1L i 2L na obiekcie PZMz-31,
 • Demontaż deskowania płyty ustroju – wywóz szalunków na obiekcie PZMz-32,
 • Montaż podparcia poprzecznicy P1, P3, montaż zbrojenia poprzecznicy P1, P2, P3 na obiekcie WD-34,
 • Montaż zbrojenia gzymsów skrzydeł P1 i P3, montaż desek gzymsowych na skrzydłach P1 i P3 na obiekcie WD-35,
 • Zasypka za podporą P1 i P2 na obiekcie PZMz-36,
 • Prace porządkowe na obiekcie WS-37,
 • Betonowanie ustroju nośnego nitka lewa na obiekcie
  PZMz-38,
 • Montaż osprzętu do przestawienia kratownic P2-P3 na UN nitka prawa, demontaż deskowania UN nitka lewa – przęsło P1-P2, P3-P4, Sprężenie kabli UN nitka lewa, iniekcja kanałów kablowych nitka lewa na obiekcie
  MS-39,
 • Sprężenie kabli UN nr 2, demontaż deskowania UN nr 2 na obiekcie PZGd-41,
 • Montaż barier i barieroporęczy, montaż obrukowania z kostki kamiennej na obiekcie WD-43,
 • Montaż barier i barieroporęczy na obiekcie PZMz-44,
 • Montaż barier i barieroporęczy na obiekcie PZMz-45,
 • Montaż balustrad na obiekcie WD-46,
 • Warstwa ścieralna z asfaltu lanego, montaż obrukowania z kostki kamiennej, montaż barier i barieroporęczy na obiekcie PZMz-47,
 • Montaż schodów skarpowych, fundament umocnienia skarpy, monaż wypełnień ekranów przeciwolśnieniowych na obiekcie PZDd-48,
 • Montaż barieroporęczy energochłonnej na obiekcie PZM-49,
 • Warstwa ścieralna z asfaltu lanego, montaż barier i barieroporęczy, dylatacja poliuretanowa na obiekcie WS-50,
 • Montaż barier i barieroporęczy, deskowanie murków podwalin umocnienia stożków na obiekcie PZMz-51,
 • Obrukowanie z kostki na obiekcie WD-52,
 • Ułożenie krawężników kamiennych na dojazdach, nawierzchnia/żywica na kapach na obiekcie PZDsz-53,
 • Montaż słupów i opraw oświetlenia drogowego: węzeł Luzino,
 • Budowa kanalizacji deszczowej: D3,
 • Ścieki skarpowe wraz z umacnianiem dna rowu: km 9+200-14+700,
 • ZB-10: Wymiana gruntu,
 • Montaż słupów i opraw oświetlenia drogowego: D7,
 • Montaż linii kablowych oświetlenia drogowego: DD13,
 • Ścieki skarpowe wraz z umacnianiem dna rowu: D7,
 • Montaż piaskowników przy studniach kanalizacji deszczowej: km 12+500,
 • OUD: wykonanie izolacji ścian zewnętrznych z płyt styropianowych, wykonywanie izolacji ścian zewnętrznych z płyt styropianowych budynku warsztatowo-garażowego, wykonywanie izolacji ścian fundamentowych i cokołu z płyt styropianowych budynku warsztatowo-garażowego, wykonanie izolacji termicznej z wełny mineralnej dachu na budynku warsztatowo-garażowym, wykonanie pokrycia z membrany pvc dachu na budynku warsztatowo-garażowym, montaż konstrukcji stalowej wiaty na sprzęt, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pod posadzki na budynku warsztatowo-garażowym, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pod posadzki na budynku socjalno-biurowym, montaż podkonstrukcji z płyty OSB okapów na budynku socjalno-biurowym, montaż obróbek blacharskich okapów na budynku socjalno-biurowym, montaż rynien na budynku socjalno-biurowym, montaż elewacji z desek cedral na podkonstrukcji systemowej, montaż podstaw – cokołów pod wentylatory na dachu budynku warsztatowo-garażowego i socjalno-biurowego, montaż kanałów wentylacyjnych na budynku warsztatowo-garażowym, montaż kanałów wentylacyjnych na budynku socjalno-biurowym, wykonanie instalacji elektrycznej podtynkowej budynek socjalno-biurowy, wykonanie instalacji SSWiN budynek socjalno-biurowy, połączenia wyrównawcze oraz instalacja odgromowa budynek socjalno-biurowy, pomiary rezystancji izolacji oraz rezystancji uziemienia,
 • Przegląd i konserwacja tymczasowych wygrodzeń herpatologicznych,
 • Kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarowania odpadami gospodarki wodnościekowej,
 • Przegląd i konserwacja zabezpieczeń drzew.
PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

Trasa zasadnicza – b. drogowa:

 • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
 • Koordynacja międzybranżowa.
 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

Branża mostowa:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

Branża sanitarna:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

Branża energetyczna:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
 • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
 • Koordynacja międzybranżowa w zakresie zasilania i komunikacji monitoringu na OUD Luzino.

Branża teletechniczna:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
 • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

Branża melioracyjna:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
 • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

Branża geologiczna i geotechniczna:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

Branża zieleń:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

Architektura:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
 • Prace nad Projektem Wykonawczym.


 • Wykonanie wykopu: D7-DP ciąg pieszo-rowerowy, km 8+900-9+000,
 • Wykonanie nasypu: km 7+950-8+100, Pobocza,
 • Montaż ogrodzenia: km 10+000-11+000, km 12+000-14+000 SP,
 • Obrzeże: D7-DP,
 • Ściek trójkątny: km 14+360-14+630,
 • Kostka kamienna: D5-DW,
 • Humusowanie: 14+500-14+958, D5-DW,
 • Pobocza z kruszywa 0/22: DD10, D5-DW,
 • AC22P: km 14+360-14+675 JL, km 14+335-14+665 JP, LL-1,
 • AC16W: km 12+205-12+295 – przejazd awaryjny,  
 • Pielęgnacja betonu skrzydełek podpory P1 i P2 po betonowaniu na obiekcie PZMz-31,
 • Demontaż deskowania płyty ustroju po betonowaniu na obiekcie PZMz-32,
 • Montaż podparcia poprzecznicy P2, betonowanie ciosów P1 i P3, montaż deskowania poprzecznicy P1 i P3 na obiekcie WD-34,
 • Montaż desek gzymsowych na UN na obiekcie WD-35,
 • Montaż desek gzymsowych na UN nitka lewa, montaż krawężników na UN nitka lewa, zasypka za P1 na obiekcie PZMz-36,
 • Prace porządkowe na obiekcie WS-37,
 • Montaż deskowania bocznego UN nitka lewa, montaż armatury UN nitka lewa na obiekcie
  PZMz-38,
 • Demontaż deskowania bocznego UN nitka lewa, przygotowanie podłoża dla UN nitka prawa, sprężenie kabli UN nitka lewa na obiekcie MS-39,
 • Demontaż podparcia UN nitka lewa na obiekcie
  PZM-40,
 • Demontaż deskowania bocznego UN nr 2 na obiekcie PZGd-41,
 • Montaż balustrad na obiekcie WD-43,
 • Nawierzchnia na kapach chodnikowych- warstwa gruntująca, montaż bariery i barieroporęczy, rozbiórka konsol i chodników BHP – przy wyłączeniu nocnym na obiekcie WD-46,
 • Betonowanie fundamentu umocnienia skarpy na obiekcie PZMz-47,
 • Montaż schodów skarpowych, montaż barier
  i barieroporęczy, montaż wypełnień ekranów przeciwolśnieniowych na obiekcie PZDd-48,
 • Ułożenie nawierzchnioizolacji na kapach chodnikowych – rozpoczęcie robót: warstwa właściwa na obiekcie WS-50,
 • Obrukowanie z kostki, antykorozja filarów -chlorki na obiekcie WD-52,
 • Ułożenie krawężników kamiennych na dojazdach na obiekcie PZDsz-53,
 • Budowa drenażu pobocza JP i JL: km 14+500,
 • Montaż słupów i opraw oświetlenia drogowego: D7 wraz z rondami,
 • Ścieki skarpowe wraz z umacnianiem dna rowu,
 • OUD: wykonanie izolacji ścian zewnętrznych z płyt styropianowych, montaż pokrycia dachu – wykonanie izolacji termicznej z płyt styropianowych dachu budynku socjalno-biurowego, montaż pokrycia dachu – wykonanie pokrycia papą dachu budynku socjalno-biurowego, wykonanie izolacji termicznej z wełny mineralnej dachu na budynku warsztatowo-garażowym, wykonanie pokrycia z membrany pvc dachu na budynku warsztatowo-garażowym, prace tynkarskie na budynku warsztatowo-garażowym, montaż okien aluminiowych na budynku socjalno-biurowym, montaż konstrukcji stalowej wiaty na sprzęt, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pod posadzki na budynku warsztatowo-garażowym, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pod posadzki na budynku socjalno-biurowym, wykonanie instalacji elektrycznej podtynkowej w budynku socjalno-biurowym, wykonanie instalacji SSWiN budynek socjalno-biurowy, pomiary rezystancji izolacji oraz rezystancji uziemienia,
 • Przegląd i konserwacja tymczasowych wygrodzeń herpatologicznych,
 • Kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarowania odpadami gospodarki wodnościekowej,
 • Przegląd i konserwacja zabezpieczeń drzew.

Listopad 2021

PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

Trasa zasadnicza – b. drogowa:

 • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
 • Koordynacja międzybranżowa.
 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

Branża mostowa:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

Branża sanitarna:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

Branża energetyczna:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
 • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
 • Koordynacja międzybranżowa w zakresie zasilania i komunikacji monitoringu na OUD Luzino.

Branża teletechniczna:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

Branża melioracyjna:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
 • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

Branża geologiczna i geotechniczna:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

Branża zieleń:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

Architektura:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

 • Wykonanie wykopu: D7-DP rowy, km 8+900-9+000,
 • Wykonanie nasypu: km 7+950-8+100, D7-DP chodniki,
 • Warstwa mrozoochronna: DD11, DD13, D6,
 • Obrzeże: D7-DP,
 • Ściek trójkątny: km 14+360-14+630,
 • Humusowanie: 11+700-12+600,
 • Pobocza z kruszywa 0/22: D7-DP, D5-DW,
 • KŁSM: km 14+350-14+640JL, Rondo PN-Luzino,
 • AC22P: D7-DP, km 14+470-14+670 JP, Rondo PN Luzino, LL-2, przejazd awaryjny 14+205-14+295,
 • AC8S: Zjazdy DD10, D5-DW, W.S.L-1,2,3,4,
 • AC16W: Zjazdy DD10, D7-DP, Rondo PN Luzino, LL-2,  
 • Betonowanie skrzydeł podpory 1P i 2P na obiekcie PZMz-31,
 • Demontaż deskowania płyty ustroju po betonowaniu na obiekcie PZMz-32,
 • Demontaż deskowania filarów 2.3 i 2.4 po betonowaniu, demontaż deskowania korpusu P3, zasypka za przyczółkiem P1 na obiekcie WD-34,
 • Demontaż deskowania płyt przejściowych, przygotowanie styku poziomego dla gzymsów na skrzydłach P1 i P3 na obiekcie WD-35,
 • Montaż desek gzymsowych na UN nitka lewa, montaż kotew talerzowych na UN nitka lewa, zasypka za przyczółkiem P1 na obiekcie PZMz-36,
 • Montaż zbrojenia UN nitka lewa na obiekcie
  PZMz-38,
 • Betonowanie UN nitka lewa na obiekcie MS-39,
 • Demontaż deskowania bocznego UN nitka lewa na obiekcie PZM-40,
 • Betonowanie UN nitka lewa na obiekcie PZGd-41,
 • Montaż obrukowania z kostki kamiennej, warstwa ścieralna z asfaltu lanego na obiekcie WD-43,
 • Montaż obrukowania z kostki na obiekcie PZMz-44,
 • Montaż obrukowania z kostki na obiekcie PZMz-45,
 • Nawierzchnia na kapach chodnikowych- warstwa gruntująca, budowa namiotów i zadaszeń nad kapami i gzymsami na obiekcie WD-46,
 • Montaż obrukowania z kostki kamiennej, betonowanie fundamentu umocnienia skarpy na obiekcie PZMz-47,
 • Montaż słupów ekranów przeciwolśnieniowych, montaż obrukowania z kostki na obiekcie PZDd-48,
 • Montaż schodów skarpowych na obiekcie PZM-49,
 • Montaż schodów skarpowych na obiekcie PZŁ-1,
 • Ułożenie nawierzchnioizolacji na kapach chodnikowych – rozpoczęcie robót: warstwa właściwa na obiekcie WS-50,
 • Montaż schodów skarpowych na obiekcie PZŁ-2,
 • Montaż schodów skarpowych na obiekcie PZŁ-3,
 • Ułożenie nawierzchnioizolacji na kapach chodnikowych, profilowanie skarp stożków na obiekcie PZMz-51,
 • Ułożenie nawierzchnioizolacji na kapach chodnikowych, instalacja odwodnienia wiaduktu, montaż balustrady, montaż barier i barieroporęczy na obiekcie WD-52,
 • Montaż słupów ekranów przeciwolśnieniowych na obiekcie PZDsz-53,
 • Regulacja wpustów: D3,
 • Ścieki skarpowe wraz z umacnianiem dna rowu: km 9+200-14+700,
 • Montaż piaskowników w rowie: Rondo DK6- D5,
 • Budowa kanału technologicznego: km 14+000-14+957,
 • Oświetlenie drogowe – montaż fundamentów pod słupy: węzeł Luzino,
 • ZB-11: Układanie płyt żelbetowych w dnie zbiornika, układanie betonowych płyt ażurowych w skarpach zbiornika, wykonanie zjazdu do zbiornika,
 • OUD: wykonanie izolacji ścian zewnętrznych z płyt styropianowych, wykonanie izolacji ścian fundamentowych i cokołu z płyt styropianowych, wykładanie elewacji płytkami klinkierowanymi na klej na budynku warsztatowo-garażowym, montaż pokrycia dachu – wykonanie izolacji termicznej z płyt styropianowych dachu budynku socjalno-biurowego, montaż pokrycia dachu – wykonanie izolacji termicznej wraz z pokryciem papą  dachu budynku socjalno-biurowego, wykonanie pokrycia z membrany pvc dachu na budynku warsztatowo-garażowym, prace tynkarskie na budynku warsztatowo-garażowym, montaż okien aluminiowych na budynku socjalno-biurowym, montaż konstrukcji stalowej wiaty na sprzęt, montaż cokołów – podstaw dachowych pod wentylatory i wywietrzaki w budynku socjalno-biurowym, montaż cokołów – podstaw dachowych pod wentylatory i wywietrzaki w budynku warsztatowo-garażowym, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pod posadzki na budynku warsztatowo-garażowym, wykonani izolacji przeciwwilgociowej pod posadzki na budynku socjalno-biurowym, wykonanie instalacji elektrycznej podtynkowej w budynku socjalno-biurowym, połączenia wyrównawcze oraz instalacja odgromowa w budynku socjalno-biurowym, instalacja PWP – budynek warsztatowy, wykonanie instalacji SSWiN budynek socjalno-biurowy,
 • Przegląd i konserwacja tymczasowych wygrodzeń herpatologicznych,
 • Kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarowania odpadami gospodarki wodnościekowej,
 • Przegląd i konserwacja zabezpieczeń drzew.
PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

Trasa zasadnicza – b. drogowa:

 • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
 • Koordynacja międzybranżowa.
 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

Branża mostowa:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

Branża sanitarna:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

Branża energetyczna:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
 • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
 • Koordynacja międzybranżowa w zakresie zasilania i komunikacji monitoringu na OUD Luzino.

Branża teletechniczna:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

Branża melioracyjna:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
 • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

Branża geologiczna i geotechniczna:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

Branża zieleń:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

Architektura:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

 • Wykonanie wykopu: rów 11+200 SP, D7-DP, km 8+900-9+000, km 14+600-14+957 rów,
 • Wykonanie nasypu: 14+440-14+530,
 • Kostka kamienna: Zatoki autobusowe, wyspy dzielące,
 • Warstwa mrozoochronna: D7-Dp, km 14+000-14+200 SL,
 • Krawężnik: D7-DP, D5-DW,
 • Obrzeże: D7-DP,
 • Ściek trójkątny: km 13+350-13+500,
 • Humusowanie: Pas rozdziału, D5-DW,
 • Przepust GRP: D7-DP,
 • KŁSM: km 14+070-14+210JL, D7-DP, Rondo PD-Luzino,
 • AC22P: D7-DP, D5-DW, km 13+970-14+220 JL,
 • AC16W: D5-DW, LL-1, D7-DP, CPR1 D4, CPR D5-DW,
 • AC8S: D5-DW km 0+720-1+555,
 • Stabilizacja C5/6: km 14+400-14+470 SL i SP,  
 • Pas technologiczny: km 13+500,
 • Umocnienie rowów: km 13+450-13+550,
 • Montaż zbrojenia skrzydełek podpory P1, montaż deskowania skrzydełek podpory P1 na obiekcie PZMz-31,
 • Betonowanie ścian korpusów i płyty ustroju nośnego na obiekcie PZMz-32,
 • Demontaż deskowania filarów 2.1 i 2.2 po betonowaniu, montaż deskowania filarów 2.3 i 2.4, betonowanie filarów 2.3 i 2.4, zasypka za przyczółkiem P1, betonowanie korpusu P3, demontaż deskowania korpusu P3 przy wyłączonym napięciu sieci trakcyjnej na obiekcie WD-34,
 • Warstwa podbudowy pod płyty przejściowe P1 i P3, montaż zbrojenia płyt przejściowych, betonowanie płyt przejściowych na obiekcie WD-35,
 • Prace porządkowe na obiekcie PZMz-36,
 • Zasypka powyżej ław fundamentowych od strony środkowej na obiekcie WS-37,
 • Montaż zbrojenia i deskowania UN L na obiekcie
  PZMz-38,
 • Montaż zbrojenia UN nitka L, montaż armatury, montaż systemu sprężania na obiekcie MS-39,
 • Montaż deskowania UN nitka L, przygotowanie do betonowania UN nitka L, betonowanie UN nitka L na obiekcie PZM-40,
 • Montaż zbrojenia UN nitka 2, montaż systemu sprężania, prace przygotowawcze przed betonowaniem UN nitka 2 na obiekcie PZGd-41,
 • Montaż obrukowania z kostki kamiennej, warstwa wiążąca z asfaltu lanego na obiekcie WD-43,
 • Montaż obrukowania z kostki na obiekcie PZMz-44,
 • Warstwa wiążąca z asfaltu lanego, warstwa ścieralna
  z asfaltu lanego, próbne obciążenie obiektu, przygotowanie powierzchni kap przed nawierzchnią na obiekcie WD-46,
 • Fundament – umocnienie skarpy P1L, szalowanie fundamentu – umocnienie skarpy P2L na obiekcie PZMz-47,
 • Próbne obciążenie obiektu, montaż słupów ekranów przeciwolśnieniowych na obiekcie PZDd-48,
 • Ułożenie nawierzchnioizolacji na kapach chodnikowych – rozpoczęcie robót: grunt na obiekcie WS-50,
 • Przygotowanie powierzchni kapy chodnikowej do ułożenia nawierzchni na obiekcie PZMz-51,
 • Ułożenie nawierzchnioizolacji na kapach chodnikowych, próbne obciążenie wiaduktu, montaż schodów skarpowych na obiekcie WD-52,
 • Przygotowanie powierzchni kap przed wykonaniem nawierzchni na obiekcie PZDsz-53,
 • Montaż słupów i opraw oświetlenia drogowego GDDKiA: węzeł Strzebielino,
 • Montaż słupów i opraw oświetlenia drogowego gm. Łęczyce: rondo DK6,
 • Montaż fundamentów oświetlenia drogowego: Węzeł Luzino LL-1,
 • Regulacja studni pasa rozdziału: km 9+830-14+000,
 • Ścieki skarpowe wraz z umacnianiem dna rowu: km 9+200-14+700,
 • Budowa kanału technologicznego: km 6+100,
 • ZB-11: wykonanie warstwy dociążającej,
 • OUD: wykonanie izolacji ścian zewnętrznych z płyt styropianowych, wykonanie izolacji ścian fundamentowych i cokołu z płyt styropianowych, wykładanie elewacji płytkami klinkierowanymi na klej na budynku warsztatowo-garażowym, montaż drewnianej konstrukcji dachowej budynku socjalno-biurowego, montaż pokrycia dachu – wykonanie pełnego deskowania dachu budynku socjalno-biurowego, montaż pokrycia dachu – wykonanie izolacji termicznej z płyt styropianowych dachu budynku socjalno-biurowego, montaż pokrycia dachu – wykonanie izolacji termicznej wraz z pokryciem papą  dachu budynku socjalno-biurowego, wykonanie podkonstrukcji pod obróbki, wykonanie podkonstrukcji pod obróbki attyk budynku warsztatowo-garażowego, wykonanie izolacji termicznej z wełny mineralnej dachu na budynku warsztatowo-garażowym, wykonanie pokrycia z membrany pvc dachu na budynku warsztatowo-garażowym, ułożenie sieci kablowej – oświetlenie, ułożenie sieci kablowej – zasilanie od bramy przy magazynie soli do wiaty na sprzęt, wykonanie systemu połączeń wyrównawczych w budynku socjalno-biurowym, wykonanie okablowania LAN w budynku socjalno-biurowym, wykonanie okablowania CCTV w budynku socjalno-biurowym,
 • Przegląd i konserwacja tymczasowych wygrodzeń herpatologicznych,
 • Kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarowania odpadami gospodarki wodnościekowej,
 • Przegląd i konserwacja zabezpieczeń drzew.

PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

Trasa zasadnicza – b. drogowa:

 • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
 • Koordynacja międzybranżowa.
 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

Branża mostowa:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

Branża sanitarna:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

Branża energetyczna:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
 • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
 • Koordynacja międzybranżowa w zakresie zasilania i komunikacji monitoringu na OUD Luzino.

Branża teletechniczna:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

Branża melioracyjna:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
 • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

Branża geologiczna i geotechniczna:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

Branża zieleń:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

Architektura:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.


 • Wykonanie wykopu: rów 11+200 SP, D7-DP, km 8+900-9+000, km 14+600-14+957 rów,
 • Wykonanie nasypu: 14+440-14+530, D5-DW,
 • Kostka kamienna: Rondo północne WL,
 • Warstwa mrozoochronna: D7-Dp, km 14+000-14+200 SL,
 • Krawężnik: D7-DP, D5-DW,
 • Obrzeże: D7-DP, D5-DW, D2a-DK6,
 • Ściek trójkątny: km 13+350-13+500,
 • Humusowanie: Pas rozdziału, D5-DW,
 • Przepust GRP: D7-DP,
 • KŁSM: OUD, LL-1, LL-3,
 • AC22P: LL-3, D5-DW, OUD,
 • AC16W: D5-DW, LL-3, km 13+330-13+525 JL,
 • AC8S: D5-DW, OUD,
 • Stabilizacja C5/6: LL-1, km 14+360-14+470 SL, 14+000-14+180 SL,  
 • Stabilizacja C3/4: D5-DW, D7-DP,
 • Bariery drogowe: km 10+000-13+300, węzeł Strzebielino,
 • Pobocza z kruszywa 0/22: km 9+700-13+300,
 • Montaż deskowania skrzydełek podpory P1 na obiekcie PZMz-31,
 • Przygotowanie ścian i płyty ustroju do betonowania na obiekcie PZMz-32,
 • Betonowanie filarów P2: 2.1 i 2.2, montaż deskowania korpusu P3, zasypka za przyczółkiem P1 na obiekcie WD-34,
 • Montaż zbrojenia wnęk dylatacyjnych, montaż deskowania wnęk dylatacyjnych, montaż deski gzymsowej na obiekcie WD-35,
 • Prace porządkowe na obiekcie PZMz-36,
 • Prace porządkowe na obiekcie WS-37,
 • Demontaż deskowania UN P po betonowaniu, przygotowanie styków poziomych korpusów 1L i 2L przed deskowaniem UN, montaż rusztowania UN nitka lewa na obiekcie PZMz-38,
 • Montaż deskowania UN przęsło 3-4 L, montaż zbrojenia UN nitka lewa na obiekcie MS-39,
 • Montaż zbrojenia UN nitka lewa na obiekcie PZM-40,
 • Montaż deskowania UN nitka 2 przęsło 1-2, montaż zbrojenia UN nitka 2 na obiekcie PZGd-41,
 • Montaż obrukowania z kostki kamiennej na obiekcie WD-43,
 • Fundamenty umocnienia skarp – prefabrykacja na obiekcie PZMz-44,
 • Betonowanie gzymsów na skrzydle 2L, betonowanie kap chodnikowych w rejonie dylatacji, montaż izolacji odwodnienia, betonowanie fundamentu pod umocnienie skarpy 2P, montaż krawężników na dojazdach do obiektu, montaż schodów skarpowych przy podporze P2 na obiekcie WD-46,
 • Ułożenie nawierzchnioizolacji na kapach chodnikowych, montaż schodów skarpowych na obiekcie PZMz-47,
 • Wykonanie nawierzchni z żywic na kapach na obiekcie PZDd-48,
 • Ułożenie nawierzchnioizolacji na kapach chodnikowych – rozpoczęcie robót na obiekcie WS-50,
 • Warstwa wiążąca nawierzchni, warstwa ścieralna nawierzchni, ułożenie nawierzchnioizolacji na kapach chodnikowych – prace przygotowawcze, montaż krawężnika kamiennego na dojazdach do obiektu na obiekcie WD-52,
 • Izolacja MMA płyty pomostu L i P, betonowanie gzymsów na skrzydłach, zasypka powyżej obiektu na obiekcie PZDsz-53,
 • Montaż słupów i opraw oświetlenia drogowego GDDKiA: węzeł Strzebielino,
 • Montaż słupów i opraw oświetlenia drogowego gm. Łęczyce: rondo DK6,
 • Drenaż poboczy: km 14+500-14+900,
 • Ścieki skarpowe wraz z umacnianiem dna rowu: km 9+200-14+700,
 • Regulacja wpustów żeliwnych: km 14+120, D7 0+400,
 • Montaż linii kablowych oświetlenia drogowego: km 14+200-14+580,
 • Budowa kanału technologicznego: km 14+000-14+957,
 • ZB-10: wymiana gruntu,
 • OUD: wykonanie izolacji ścian zewnętrznych z płyt styropianowych, wykonanie izolacji ścian fundamentowych i cokołu z płyt styropianowych, wykonanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych z bloczków gazobetonowych w budynku socjalno-biurowym, zbrojenie wieńców w budynku socjalno-biurowym, wykładanie elewacji płytkami klinkierowanymi na klej na budynku warsztatowo-garażowym,   zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem  fundamentów wiaty na sprzęt, montaż drewnianej konstrukcji dachowej budynku socjalno-biurowego, montaż pokrycia dachu – wykonanie pełnego deskowania,
 • Przegląd i konserwacja tymczasowych wygrodzeń herpatologicznych,
 • Kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarowania odpadami gospodarki wodnościekowej,
 • Przegląd i konserwacja zabezpieczeń drzew.
PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

Trasa zasadnicza – b. drogowa:

 • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
 • Koordynacja międzybranżowa.
 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

Branża mostowa:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

Branża sanitarna:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

Branża energetyczna:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
 • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
 • Koordynacja międzybranżowa w zakresie zasilania i komunikacji monitoringu na OUD Luzino.

Branża teletechniczna:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

Branża melioracyjna:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
 • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

Branża geologiczna i geotechniczna:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

Branża zieleń:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

Architektura:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.


 • Wykonanie wykopu: km 14+080-14+120,
  8+900-9+000, 14+600-14+957 , D7DP
 • Wykonanie nasypu: 14+440-14+560, D5-DW,
 • Kostka kamienna: Rondo południowe WL,
 • Kostka betonowa: D5-DW,
 • Krawężnik: D7-DP,
 • Obrzeże: D5-DW,
 • Ściek trójkątny: km 13+350-13+500, D5-DW,
 • Humusowanie: Pas rozdziału,
 • Mata antyerozyjna: LS-1-2,
 • Przepust GRP: km 1+500,
 • KŁSM: km 13+330-13+490 JP, WA-7 0+000-0+106,
 • AC22P: km 13+320-13+480 JP,
 • AC16W: DD8, Zjazdy,
 • AC8S: DD8,
 • SMA: km 10+680-12+900 JL,
 • Stabilizacja C5/6: km 9+000-9+200, 14+530-14+640, 14+050-14+180 JP,
 • Demontaż deskowania ustroju nośnego po betonowaniu na obiekcie PZMz-31,
 • Przygotowanie ścian i płyty ustroju do betonowania na obiekcie PZMz-32,
 • Montaż zbrojenia filarów P2, montaż deskowania filarów P2, montaż zbrojenia, deskowania korpusu P3, zasypka za przyczółkiem P1 na obiekcie WD-34,
 • Montaż krawężnika na obiekcie WD-35,
 • Prace porządkowe na obiekcie PZMz-36,
 • Prace porządkowe na obiekcie WS-37,
 • Dojrzewanie betonu UN nitka prawa na obiekcie
  PZMz-38,
 • Montaż deskowania UN przęsło 2-3 L, montaż podparcia przęsło 3-4, montaż zbrojenia UN nitka lewa, betonowanie ciosów P1, P2, P3 nitka lewa na obiekcie MS-39,
 • Betonowanie UN nitka prawa, montaż zbrojenia UN nitka lewa na obiekcie PZM-40,
 • Montaż deskowania UN nr 2 przęsło 1-2, montaż zbrojenia UN nitka 2 przęsło 2-3 na obiekcie PZGd-41,
 • Montaż instalacji odwodnienia na obiekcie WD-43,
 • Betonowanie gzymsów na skrzydle 1L, montaż krawężników na dojazdach do P1, montaż desek gzymsowych na skrzydłach 1L i 2L, montaż deskowania gzymsu na skrzydle 2L, betonowanie fundamentu do umocnienia stożka 2L, izolacja MMA w rejonie dylatacji na obiekcie WD-46,
 • Ułożenie nawierzchnioizolacji na kapach chodnikowych, montaż schodów skarpowych, warstwa podbudowy pod fundament umocnienia skarpy na obiekcie PZMz-47,
 • Wykonanie nawierzchni z żywic na kapach, montaż barier i barieroporęczy, warstwa podbudowy pod fundament umocnienia skarpy na obiekcie PZDd-48,
 • Betonowanie gzymsów w pasie rozdziału na obiekcie WS-50,
 • Betonowanie gzymsów strona P na obiekcie PZMz-51.
 • Izolacja MMA płyty pomostu, budowa kap chodnikowych przy dylatacji: montaż krawężnika
  i zbrojenia na obiekcie WD-52,
 • Betonowanie gzymsów na długości UN nitka L i P, montaż zbrojenia płyty przejściowej 1L i 1P, betonowanie płyty przejściowej 1L i 1P, montaż desek gzymsowych na skrzydłach, przygotowanie płyty pomostu przed ułożeniem izolacji MMA, izolacja cienka płyt przejściowych na obiekcie PZDsz-53,
 • Drenaż drogowy km 10+700-11+300,
 • Kanalizacja deszczowa: D5-DW, 8+300-8+900,
 • Przepięcia na kolizjach teletechnicznych: węzeł Luzino,
 • Montaż słupów oświetleniowych: węzeł Strzebielino,
 • Budowa wpustów: km 8+950-9+100, km 14+500,
 • Drenaż drogowy w poboczu: km 10+700-10+900,
 • Regulacja studni pasa rozdziału: km 11+000-13+000,
 • Budowa poprzeczek kanalizacji deszczowej: km 8+300-9+100,
 • ZB-10: wykop,
 • ZB-11: ułożenie geomembrany,
 • OUD: zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem przy budynku warsztatowo-garażowym, wykonanie podbudowy pod posadzkę, podbudowa układana warstwowo na budynku warsztatowo-garażowym, wykonanie żelbetowego szybu windy budynku socjalno-biurowego, zbrojenie szybu windy budynku socjalno-biurowego, izolacja powłokowa ścian fundamentowych budynku socjalno-biurowego,  wykonanie izolacji ścian zewnętrznych z płyt styropianowych, wykonanie izolacji ścian fundamentowych i cokołu z płyt styropianowych,  wykonanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych z bloczków gazobetonowych w budynku socjalno-biurowym, wykonanie szalunków oraz betonowanie trzpieni w budynku socjalno-biurowym, wykonanie szalunków oraz betonowanie nadproży w budynku socjalno-biurowym, wykonanie szalunków oraz betonowanie słupów w budynku socjalno-biurowym, wykonanie szalunków oraz betonowanie wieńców w budynku socjalno-biurowym, zbrojenie słupów, nadproży, trzpieni,  wieńców w budynku socjalno-biurowym, wykładanie elewacji płytkami klinkierowanymi na klej na budynku warsztatowo-garażowym,   zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem  fundamentów wiaty na sprzęt, wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych w budynku warsztatowo-garażowym, wykonanie instalacji oświetleniowej w budynku warsztatowo garażowym, wykonanie okablowania systemu SSWiN w budynku warsztatowo garażowym, wykonanie systemu połączeń  wyrównawczych budynku warsztatowo garażowego, wykonanie okablowania LAN budynku warsztatowo garażowego, wykonanie okablowania CCTV budynku warsztatowo garażowego,
 • Przegląd i konserwacja tymczasowych wygrodzeń herpatologicznych, i przeprowadzenie odłowów płazów,
 • Kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarowania odpadami gospodarki wodnościekowej,
 • Przegląd i konserwacja zabezpieczeń drzew.
PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

Trasa zasadnicza – b. drogowa:

 • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
 • Koordynacja międzybranżowa.
 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

Branża mostowa:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

Branża sanitarna:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

Branża energetyczna:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
 • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
 • Koordynacja międzybranżowa w zakresie zasilania i komunikacji monitoringu na OUD Luzino.

Branża teletechniczna:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

Branża melioracyjna:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
 • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

Branża geologiczna i geotechniczna:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

Branża zieleń:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

Architektura:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
 • Prace nad Projektem Wykonawczym • Wykonanie wykopu: km 14+080-14+120, 6+500-7+100, 8+900-9+000, 14+600-14+957 rów,
 • Wykonanie nasypu: 14+440-14+560, 13+360-13+500,
 • Kostka kamienna: Rondo południowe WL,
 • Kostka betonowa: LS-1-2, D5-DW,
 • Krawężnik: D5-DW,
 • Ściek skarpowy: DD10, D4-DP,
 • Ściek trójkątny: km 10+700-10+900SP, LL-1, D5-DW,
 • Humusowanie: D5-DW, węzeł Strzebielino, km 10+000-12+500, Rondo DK6,
 • Przepust GRP km 1+500,
 • KŁSM: km 13+340-13+480 JL,
 • AC22P: km 13+330-13+530 JL,
 • AC16W: DD8,
 • AC8S: DD8, DD10,
 • SMA: km 10+650-11+685 JP, km 11+185-11+685 JP,  
 • Stabilizacja C5/6: km 8+900-9+000, 13+360-13+500,
 • Mata antyerozyjna: LS-1-2, D5-DW,
 • Montaż zbrojenia skrzydełek podpory P1 na obiekcie PZMz-31,
 • Montaż deskowania ścian korpusów na obiekcie
  PZMz-32,
 • Montaż zbrojenia filarów P2, montaż deskowania korpusu P3 na obiekcie WD-34,
 • Montaż krawężnika, zasypka za podporą P3 i P1 na obiekcie WD-35,
 • Prace porządkowe na obiekcie PZMz-36,
 • Betonowanie UN nitka prawa na obiekcie PZMz-38,
 • Montaż deskowania UN przęsło 2-3 L, montaż podparcia przęsło 3-4, montaż zbrojenia UN nitka lewa, betonowanie ciosów P1, P2, P3 nitka lewa na obiekcie MS-39,
 • Montaż deskowania, zbrojenia UN nitka prawa, montaż armatury na obiekcie PZM-40,
 • Montaż deskowania UN nr 2 przęsło 1-2, montaż zbrojenia UN nitka 2, izolacja gruba przyczółków P1 i P3 na obiekcie PZGd-41,
 • Przygotowanie powierzchni betonowej przed hydrofobizacją na obiekcie WD-43,
 • Wykonanie nawierzchni z żywic na kapach na obiekcie PZMz-45,
 • Betonowanie wnęk dylatacyjnych, betonowanie kap chodnikowych na długości płyty przęsła, betonowanie gzymsów na skrzydłach strona P, fundament pod umocnienie stożka 1P i 1L, beton ochronny płyty przejściowej P2, beton podkładowy pod fundament do umocnienia stożków 2L i 2P na obiekcie WD-46,
 • Wykonanie nawierzchni z żywic na kapach, montaż schodów skarpowych na obiekcie PZMz-46A.
 • Montaż krawężników zanikających, ułożenie nawierzchnioizolacji na kapach chodnikowych na obiekcie PZMz-47,
 • Wykonanie nawierzchni z żywic na kapach na obiekcie PZDd-48,
 • Wykonanie nawierzchni z żywic na kapach: warstwa zamykająca na obiekcie PZM-49.
 • Montaż krawężników zanikających na dojazdach na obiekcie WS-50,
 • Montaż krawężnika kamiennego nitka lewa na obiekcie PZMz-51.
 • Zalanie wnęk dylatacyjnych, betonowanie gzymsów na skrzydłach strona lewa na obiekcie WD-52,
 • Warstwa podbudowy pod płytę przejściową za P2, betonowanie płyty przejściowej 2L i 2P, izolacja cienka płyt przejściowych 2L i 2P, formowanie gruntu zbrojonego na obiekcie PZDsz-53,
 • Drenaż drogowy km 10+700-11+300,
 • Kanalizacja deszczowa: km 11+200, 8+300-8+900,
 • Montaż słupów oświetleniowych: węzeł Strzebielino,
 • Przepięcia na kolizjach teletechnicznych: węzeł Luzino,
 • Kanalizacja deszczowa: D5-DW,
 • ZB-10: odhumusowanie, wykonanie wykopu,
 • Montaż szaf oświetlenia drogowego: węzeł Strzebielino, rondo DK6,
 • OUD: zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem przy budynku warsztatowo-garażowym, wykonanie podbudowy pod posadzkę, podbudowa układana warstwowo na budynku warsztatowo-garażowym, wykonanie żelbetowego szybu windy budynku socjalno-biurowego, zbrojenie szybu windy budynku socjalno-biurowego, izolacja powłokowa ścian fundamentowych budynku socjalno-biurowego,  wykonanie izolacji ścian zewnętrznych z płyt styropianowych, wykonanie izolacji ścian fundamentowych i cokołu z płyt styropianowych,  wykonanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych z bloczków gazobetonowych w budynku socjalno-biurowym, wykonanie szalunków oraz betonowanie trzpieni w budynku socjalno-biurowym, wykonanie szalunków oraz betonowanie nadproży w budynku socjalno-biurowym, wykonanie szalunków oraz betonowanie słupów w budynku socjalno-biurowym, wykonanie szalunków oraz betonowanie wieńców w budynku socjalno-biurowym, zbrojenie słupów, nadproży, trzpieni,  wieńców w budynku socjalno-biurowym, wykładanie elewacji płytkami klinkierowanymi na klej na budynku warsztatowo-garażowym,   zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem  fundamentów wiaty na sprzęt, wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych w budynku warsztatowo-garażowym, wykonanie instalacji oświetleniowej w budynku warsztatowo garażowym, wykonanie okablowania systemu SSWiN w budynku warsztatowo garażowym, wykonanie systemu połączeń  wyrównawczych budynku warsztatowo garażowego, wykonanie okablowania LAN budynku warsztatowo garażowego, wykonanie okablowania CCTV budynku warsztatowo garażowego,
 • Przegląd i konserwacja tymczasowych wygrodzeń herpatologicznych, i przeprowadzenie odłowów płazów,
 • Kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarowania odpadami gospodarki wodnościekowej,
 • Przegląd i konserwacja zabezpieczeń drzew.

Październik 2021

PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

Trasa zasadnicza – b. drogowa:

 • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
 • Koordynacja międzybranżowa.
 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

Branża mostowa:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

Branża sanitarna:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

Branża energetyczna:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
 • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
 • Koordynacja międzybranżowa w zakresie zasilania i komunikacji monitoringu na OUD Luzino.

Branża teletechniczna:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

Branża melioracyjna:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
 • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

Branża geologiczna i geotechniczna:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

Branża zieleń:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

Architektura:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
 • Prace nad Projektem Wykonawczym


 • Wykonanie wykopu: km 14+080-14+120, 6+500-7+100, 8+900-9+000, 14+600-14+957 rów,
 • Wykonanie nasypu: 14+440-14+560, 13+360-13+500,
 • Kostka kamienna: Rondo DK6, DD16,
 • Kostka betonowa: LS-1-2, D5-DW,
 • Warstwa mrozoochronna: DD12,
 • Krawężnik: D5-DW,
 • Obrzeże: D5-DW,
 • Ściek trójkątny: km 10+700-10+900SP, km 12+550-12+600 SL, LL-1, D5-DW,
 • Humusowanie: D5-DW, węzeł Strzebielino, km 10+000-12+500, Rondo DK6,
 • Rów kryty: D5-DW,
 • KŁSM: km 11+135-11+260 JL i JP,
 • AC22P: km 11+120-11+180 JL i JP,
 • AC16W: DD8 + Zjazdy, km 11+270-11+450 JP,
  km 11+080-11+180 JP, km 11+185-11+280 JP, 
  km 11+115-11+180 JL, km 10+795-11+450 JP, DD12,
 • SMA: DD12, km 11+735-13+300JP, Rondo D2-DK6, D2a-DK6, D2b-DK6,  
 • Stabilizacja C5/6: km 6+950-7+065, 8+350-8+500,
 • Mata antyerozyjna: LS-1-2,
 • Betonowania ustroju nośnego, pielęgnacja elementu po betonowaniu na obiekcie PZMz-31,
 • Montaż deskowania płyty ustroju na obiekcie PZMz-32,
 • Montaż zbrojenia filarów P2, montaż deskowania korpusu P3, demontaż deskowania ławy P2, montaż zbrojenia korpusu P3, izolacja cienka ławy P2 na obiekcie WD-34,
 • Montaż dylatacji, zasypka za podporą P3 na obiekcie WD-35,
 • Montaż kotew talerzowych na obiekcie PZMz-36,
 • Montaż zbrojenia UN nitka P, montaż prowadnic przed betonowaniem, przygotowanie elementu UN P do betonowania na obiekcie PZMz-38,
 • Montaż deskowania UN przęsło 1-2 L, montaż podparcia kratowego przęsło 2-3 L, betonowanie ciosów podpora 1P i 1L na obiekcie MS-39,
 • Montaż deskowania, zbrojenia UN nitka prawa, przygotowanie płyty UN nitka prawa do betonowania na obiekcie PZM-40,
 • Montaż deskowania UN nr 2 przęsło P2-P3, montaż podparcia UN nr 2 – przęsło P1-P2 na obiekcie
  PZGd-41,
 • Wykonanie nawierzchni z żywic na kapach na obiekcie PZMz-44,
 • Ułożenie nawierzchni gruntowej na półkach na obiekcie PZMz-45,
 • Warstwa wyrównawcza pod płytę przejściową za P2, montaż zbrojenia płyty przejściowej P2, betonowanie płyty przejściowej P2, izolacja płyty przejściowej P1, montaż desek gzymsowych na skrzydłach, montaż zbrojenia wnęk dylatacyjnych, beton ochronny na płycie przejściowej P1, zasypka za podporą P2, montaż krawężników na płycie pomostu, szalowanie fundamentu umocnienia skarpy P1P, montaż kotew pod bariery na obiekcie WD-46,
 • Montaż schodów skarpowych na obiekcie PZMz-46A.
 • Betonowanie kap chodnikowych – na skrzydłach, montaż krawężników zanikających, montaż stałych znaków wysokościowych na obiekcie PZMz-47,
 • Montaż krawężników zanikających na dojazdach, wykonanie nawierzchni z żywic na kapach na obiekcie PZDd-48,
 • Montaż krawężników zanikających na dojazdach na obiekcie WS-50,
 • Zasypka powyżej obiektu, prace porządkowe na obiekcie PZMz-51.
 • Przygotowanie wnęk dylatacyjnych do betonowania, montaż zbrojenia gzymsów na skrzydłach, montaż krawężnika na gzymsach na obiekcie WD-52,
 • Montaż krawężnika kamiennego, montaż zbrojenia płyty przejściowej P2, formowanie gruntu zbrojonego za podporą P2, formowanie zasypki mostowej za podporą P1 na obiekcie PZDsz-53,
 • Drenaż drogowy km 14+600-15+000, 10+700-11+300,
 • Kanalizacja deszczowa: D5-DW, km 8+300-8+900, 14+400, km 13+500,
 • Budowa wpustów deszczowych: km 6+100,
 • Wznowienie prac na kolizjach teletechnicznych: węzeł Luzino,
 • Zasilanie: km 12+200,
 • Oświetlenie – montaż słupów: węzeł Luzino,
 • ZB-11: odhumusowanie, wykonanie wykopu,
 • Montaż słupów oświetleniowych: węzeł Strzebielino,
 • Montaż studni: km 10+400,
 • OUD: Izolacja powłokowa ścian fundamentowych budynku warsztatowo-garażowego, zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem przy budynku warsztatowo-garażowym, wykonanie podbudowy pod posadzkę, podbudowa układana warstwowo na budynku warsztatowo-garażowym, wykonanie żelbetowego szybu windy budynku socjalno-biurowego, zbrojenie szybu windy budynku socjalno-biurowego, izolacja powłokowa ścian fundamentowych budynku socjalno-biurowego,  konstrukcje metalowe dachu budynku warsztatowo-garażowego, , wykonanie izolacji ścian zewnętrznych z płyt styropianowych, wykonanie izolacji ścian fundamentowych i cokołu z płyt styropianowych, izolacja powłokowa fundamentów wiaty na sprzęt, wykonanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych z bloczków gazobetonowych w budynku socjalno-biurowym, wykonanie szalunków oraz betonowanie trzpieni w budynku socjalno-biurowym, wykonanie szalunków oraz betonowanie nadproży w budynku socjalno-biurowym, wykonanie szalunków oraz betonowanie słupów w budynku socjalno-biurowym, wykonanie szalunków oraz betonowanie wieńców w budynku socjalno-biurowym, wykonanie szalunków oraz betonowanie schodów w budynku socjalno-biurowym, zbrojenie słupów, nadproży, trzpieni,  wieńców i schodów w budynku socjalno-biurowym, dostawa i montaż okien i drzwi aluminiowych w budynku warsztatowo-garażowym, zbrojenie stropu nad parterem budynku socjalno–biurowego, wykonanie szalunków oraz betonowanie stropu nad parterem budynku socjalno-biurowego, montaż konstrukcyjnej blachy trapezowej na dachu budynku warsztatowo- garażowego, wykładanie elewacji płytkami klinkierowanymi na klej na budynku warsztatowo-garażowym,   zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem  fundamentów wiaty na sprzęt, montaż zbiornika ppoż,
 • Przegląd i konserwacja tymczasowych wygrodzeń herpatologicznych, i przeprowadzenie odłowów płazów,
 • Kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarowania odpadami gospodarki wodnościekowej,
 • Przegląd i konserwacja zabezpieczeń drzew.
PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

Trasa zasadnicza – b. drogowa:

 • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
 • Koordynacja międzybranżowa.
 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża mostowa:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

Branża sanitarna:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

Branża energetyczna:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
 • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
 • Koordynacja międzybranżowa w zakresie zasilania i komunikacji monitoringu na OUD Luzino.

Branża teletechniczna:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża melioracyjna:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
 • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

Branża geologiczna i geotechniczna:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

Branża zieleń:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

Architektura:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym

 • Wykonanie wykopu: km 14+080-14+120, 6+500-7+100, 8+900-9+000, 14+600-14+957 rów,
 • Wykonanie nasypu: 14+440-14+560,
 • Krawężnik kamienny: Rondo DK6, DD16,
 • Kostka kamienna: Rondo DK6, DD16,
 • Kostka betonowa: D2a- DK6, D2b- DK6, DD16,
 • Warstwa mrozoochronna: D6,
 • Obrzeże: D5-DW, LS-1-2, CPR-1-D4,
 • Ściek trójkątny: km 10+700-10+900SP, km 11+120-11+220 SL i SP,
 • Humusowanie: D5-DW, węzeł Strzebielino, km 10+000-12+500, Rondo DK6,
 • Rów kryty: LL-4 0+010,
 • KŁSM: km 11+135-11+260 JL i JP,
 • AC22P: D4-DP1454G 0+000-0+080, 0+600-0+680, km 11+185-11+270 JL i JP, km 10+690-11+130 JP,
 • AC16W: Rondo DK2-DK6, DD16, D2- DK6, D2a-DK6, D2b-DK6, km 11+735-12+495 JL i JP, km 12+505-12+670 JL i JP, km 11+630-11+685 JL i JP,
 • SMA: D4-DP1454G 0+000-0+080, 0+600-0+680,
 • Przygotowanie do betonowania na obiekcie PZMz-31,
 • Zbrojenie UN, montaż deskowania płyty ustroju na obiekcie PZMz-32,
 • Montaż zbrojenia, deskowania korpusu P3, montaż zbrojenia, deskowania ławy P2, betonowanie ławy P2 na obiekcie WD-34,
 • Prace przygotowawcze przed montażem desek gzymsowych na obiekcie WD-35,
 • Wklejanie sączków dla nitki P, izolacja cienka ław fundamentowych P1 i P2: odsadzki pod ustrojem na obiekcie PZMz-36,
 • Montaż deskowania UN nitka P, montaż zbrojenia UN nitka P na obiekcie PZMz-38,
 • Montaż deskowania przęsła 1-2 L, montaż krążyn, dostawa kratownic przęsło 2-3L na obiekcie MS-39,
 • Montaż deskowania, zbrojenia UN nitka prawa, montaż deskowania UN nitka lewa na obiekcie PZM-40,
 • Demontaż deskowania UN nitka 3, montaż deskowania UN nitka 2, przygotowanie powierzchni podpór skrajnych przed wykonaniem izolacji grubej na obiekcie PZGd-41,
 • Ułożenie nawierzchni gruntowej na półkach na obiekcie PZMz-44,
 • Ułożenie nawierzchni gruntowej na półkach na obiekcie PZMz-45,
 • Ułożenie izolacji MMA na płycie pomostu, montaż urządzeń dylatacyjnych, w-wa wyrównawcza pod płytę przejściową za P1, montaż zbrojenia płyty przejściowej P1, montaż desek gzymsowych, wymiana zasypki za podporą P2, montaż zbrojenia kapy chodnikowej szerokiej, montaż krawężnika na płycie pomostu na obiekcie WD-46,
 • Montaż schodów skarpowych na obiekcie PZMz-46A.
 • Montaż krawężników na gzymsach, betonowanie kap chodnikowych – na skrzydłach, wykonanie wpustów na dojazdach, montaż krawężników zanikających, montaż stałych znaków wysokościowych na obiekcie PZMz-47,
 • Montaż krawężników zanikających na dojazdach, przygotowanie powierzchni kap chodnikowych przed izolacją na obiekcie PZDd-48,
 • Humusowanie wlotu i wylotu na obiekcie PZM-49,
 • Humusowanie wlotu i wylotu na obiekcie PZŁ-1,
 • Zasypka fundamentów od strony wewnętrznej, montaż krawężników zanikających na dojazdach, przygotowanie powierzchni kap chodnikowych przed izolacją na obiekcie WS-50,
 • Humusowanie wlotu i wylotu na obiekcie PZŁ-3,
 • Izolacja płyty przejściowej P1 i P2, izolacja MMA płyty pomostu, betonowanie gzymsów na skrzydłach strona L na obiekcie  PZMz-51.
 • Poprawa montażu krawężnika, betonowanie kap chodnikowych etap I i II, betonowanie gzymsów na skrzydłach: strona prawa na obiekcie WD-52,
 • Demontaż deskowania UN nitka L i P, montaż deski gzymsowej, formowanie gruntu zbrojonego za podporą P2, formowanie zasypki mostowej za podporą P2 na obiekcie PZDsz-53,
 • Drenaż drogowy km 14+600-15+000,
 • Regulacja kratek na wpustach deszczowych km 13+200,
 • Kanalizacja deszczowa: WD-52, km 14+400, km 13+500,
 • Budowa wpustów deszczowych: km 6+100,
 • Wznowienie prac na kolizjach teletechnicznych: węzeł Luzino,
 • Montaż słupów oświetleniowych: węzeł Strzebielino,
 • Montaż studni: km 10+400,
 • OUD: Izolacja powłokowa ścian fundamentowych budynku warsztatowo-garażowego, betonowanie kanału, zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem przy budynku warsztatowo-garażowym, wykonanie podbudowy pod posadzkę, podbudowa układana warstwowo na budynku warsztatowo-garażowym, wykonanie żelbetowego szybu windy budynku socjalno-biurowego, zbrojenie szybu windy budynku socjalno-biurowego, konstrukcje metalowe dachu budynku warsztatowo-garażowego, wykonanie ścian fundamentowych  z bloczków betonowych, wykonanie izolacji ścian zewnętrznych z płyt styropianowych, wykonanie izolacji ścian fundamentowych i cokołu z płyt styropianowych, izolacja powłokowa ścian fundamentowych budynku socjalno-biurowego, wykonanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych z bloczków gazobetonowych w budynku socjalno-biurowym, wykonanie szalunków oraz betonowanie trzpieni w budynku socjalno-biurowym, wykonanie szalunków oraz betonowanie nadproży w budynku socjalno-biurowym, wykonanie szalunków oraz betonowanie słupów w budynku socjalno-biurowym, wykonanie szalunków oraz betonowanie wieńców w budynku socjalno-biurowym, wykonanie szalunków oraz betonowanie schodów w budynku socjalno-biurowym, zbrojenie słupów, nadproży, trzpieni i wieńców w budynku socjalno-biurowym, zbrojenie schodów w budynku socjalno-biurowym, dostawa i montaż okien i drzwi aluminiowych w budynku warsztatowo-garażowym, wykonanie wykopu pod zbiornik ppoż,
 • Przegląd i konserwacja tymczasowych wygrodzeń herpatologicznych, i przeprowadzenie odłowów płazów,
 • Kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarowania odpadami gospodarki wodnościekowej,
 • Przegląd i konserwacja zabezpieczeń drzew.
PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

Trasa zasadnicza – b. drogowa:

 • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
 • Koordynacja międzybranżowa.
 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża mostowa:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

Branża sanitarna:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

Branża energetyczna:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
 • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
 • Koordynacja międzybranżowa w zakresie zasilania i komunikacji monitoringu na OUD Luzino.

Branża teletechniczna:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża melioracyjna:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
 • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

Branża geologiczna i geotechniczna:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

Branża zieleń:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

Architektura:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.  • Wykonanie wykopu: km 14+600-14+957 rów SP, D6,
  • Wykonanie nasypu: D5-DW, D2-DK6,
  • Krawężnik kamienny: Rondo północne WL,
  • Kostka kamienna: Rondo południowe i północne WS,
  • C0,4/0,5: D7DP,
  • Warstwa mrozoochronna:D7DP,
  • Krawężnik betonowy: D4DP, DD7,
  • Obrzeże: D5-DW, LS-1-2, CPR-1-D4,
  • Ściek trójkątny: km 12+450-12+480, LL-3,
  • Umocniony pas technologiczny: km 10+235-10+430,
  • Umocnienie rowu: km 12+140-12+160, 12+300-12+310,
  • Humusowanie: D5-DW, Rondo DK6,
  • Podbudowa pomocnicza C5/6: LL-3, LL-4, LL-1,
  • Podbudowa pomocnicza C3/4: D4 0+000-0+060, 0+600-0+660, D7, Magazyn soli OUD,
  • Przepust GRP: km 11+201, 11+179,
  • KŁSM: km 11+135-11+260 JL i JP, Rondo DK6, 10+700-10+920 JP, DD16 0+000-0+083, D4-DP1454G 0+590-0+690, D4-DP1454G 0+000-0+110,
  • AC22P: km 12+140-12+450 JL i JP, D5-DW 0+350-0+545, km 11+735-11+780 JP i JL, Rondo DK6, km 11+630-11+685 JP i JL, km 12+505-12+635 JL i JP, OUD D2 0+060-0+160, LL-3 0+000-0+40, LL-4 0+000-0+050,
  • AC16W: LL-3 0+000-0+040, LL-4 ,+000-0+050, DD16 0+000-0+083, Rondo DK6, km 11+735-12+495,  
  • Montaż deskowania UN: boki, przygotowanie do betonowania na obiekcie PZMz-31,
  • Zbrojenie UN na obiekcie PZMz-32,
  • Montaż deskowania korpusu P3, montaż zbrojenia ławy fundamentowej P2 na obiekcie WD-34,
  • Prace przygotowawcze przed montażem desek gzymsowych na obiekcie WD-35,
  • Montaż stali zbrojeniowej płyt przejściowych za podporą P1 na odkładzie na obiekcie PZMz-36,
  • Przygotowanie powierzchni ustroju w obrębie kap chodnikowych, montaż stali zbrojeniowej płyt przejściowych za podporą P1 i P2 (na odkładzie) na obiekcie WS-37,
  • Montaż rusztowań UN nitka P, montaż deskowania UN nitka P, montaż zbrojenia UN nitka P na obiekcie
   PZMz-38,
  • Montaż płyt drogowych jako podwalina pod rusztowania UN: przęsło 3-4 L, montaż rusztowań UN: przęsło 1-2 L, montaż deskowania przęsła 1-2 L na obiekcie MS-39,
  • Montaż deskowania UN nitka prawa, montaż rusztowań UN nitka lewa na obiekcie PZM-40,
  • Demontaż deskowania UN nitka 3, montaż rusztowań UN nitka 2 na obiekcie PZGd-41,
  • Montaż stałych znaków wysokościowych na obiekcie PZM-42,
  • Wykonanie nawierzchni z żywic na kapach – warstwa środkowa na obiekcie WD-43,
  • Wykonanie nawierzchni z żywic na kapach – warstwa środkowa, wykonanie izolacji bitumiczno-lateksowej na półkach na obiekcie PZMz-44,
  • Wykonanie nawierzchni z żywic na kapach – warstwa środkowa na obiekcie PZMz-45,
  • Zasypka za podporą P1, zasypka za podporą P2, wykonanie izolacji bitumiczno-lateksowej na P2, ułożenie izolacji MMA na płycie pomostu na obiekcie WD-46,
  • Wykonanie nawierzchni z żywic na kapach – warstwa środkowa na obiekcie PZMz-46A.
  • Montaż deski gzymsowej na skrzydłach, montaż stali zbrojeniowej na gzymsach skrzydeł, betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach, układanie asfaltu lanego JL i JP – warstwa wiążąca, montaż stałych znaków wysokościowych na obiekcie PZMz-47,
  • Betonowanie gzymsów na skrzydłach P1 i P3, przygotowanie powierzchni kap chodnikowych przed izolacją, montaż górnych części wpustów, montaż stałych znaków wysokościowych, deskowanie gzymsów na skrzydłach, montaż zbrojenia gzymsów na skrzydłach na obiekcie PZDd-48,
  • Ułożenie warstwy izolacji z żywic na gzymsach na obiekcie PZM-49,
  • Montaż stałych znaków wysokościowych na obiekcie PZŁ-1,
  • Betonowanie kap chodnikowych i gzymsów, izolacja MMA płyty pomostu, montaż krawężników zanikających na dojazdach, w-wa wiążąca z asfaltu lanego, zasypka fundamentów od strony wewnętrznej na obiekcie WS-50,
  • Montaż stałych znaków wysokościowych na obiekcie PZŁ-2,
  • Montaż stałych znaków wysokościowych na obiekcie PZŁ-3,
  • Beton płyty przejściowej za P2, zasypka za podporą P1, beton podkładowy pod płytę przejściową P1, betonowanie płyty przejściowej P1, montaż zbrojenia gzymsów na obiekcie PZMz-51.
  • Montaż deski gzymsowej na skrzydłach, montaż urządzeń dylatacyjnych, dozbrojenia wspornika pod latarnię na obiekcie WD-52,
  • Demontaż deskowania UN nitka L i P, montaż deski gzymsowej, drenaż za przyczółkami P1 i P2 na obiekcie PZDsz-53,
  • Oświetlenie drogowe GDDKiA – wykonanie linii kablowych: węzeł Luzino,
  • Regulacja kratek na wpustach deszczowych: km 12+200-13+300,
  • Kanalizacja deszczowa: WD-52, D3 0+000-0+300,
  • Przepięcie kolizji wodociągowej: D3 0+000-0+300,
  • OUD: Izolacja powłokowa ścian fundamentowych budynku warsztatowo-garażowego, betonowanie kanału, zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem przy budynku warsztatowo-garażowym, wykonanie podbudowy pod posadzkę, podbudowa układana warstwowo na budynku warsztatowo-garażowym, wykonanie żelbetowego szybu windy budynku socjalno-biurowego, zbrojenie szybu windy budynku socjalno-biurowego, konstrukcje metalowe dachu budynku warsztatowo-garażowego, wykonanie ścian fundamentowych  z bloczków betonowych, wykonanie izolacji ścian zewnętrznych z płyt styropianowych, wykonanie izolacji ścian fundamentowych i cokołu z płyt styropianowych, izolacja powłokowa ścian fundamentowych budynku socjalno-biurowego, wykonanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych z bloczków gazobetonowych w budynku socjalno-biurowym, wykonanie szalunków oraz betonowanie trzpieni w budynku socjalno-biurowym, wykonanie szalunków oraz betonowanie nadproży w budynku socjalno-biurowym, wykonanie szalunków oraz betonowanie słupów w budynku socjalno-biurowym, zbrojenie słupów, nadproży i trzpieni w budynku socjalno-biurowym, dostawa i montaż okien aluminiowych w budynku warsztatowo-garażowym, wykonanie wykopu pod zbiornik ppoż,
  • Przegląd i konserwacja tymczasowych wygrodzeń herpatologicznych, i przeprowadzenie odłowów płazów,
  • Kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarowania odpadami gospodarki wodnościekowej,
  • Przegląd i konserwacja zabezpieczeń drzew.
  PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

  Trasa zasadnicza – b. drogowa:

  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
  • Koordynacja międzybranżowa.
  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Prace nad Projektem Wykonawczym.

  Branża mostowa:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

  Branża sanitarna:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

  Branża energetyczna:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
  • Koordynacja międzybranżowa w zakresie zasilania i komunikacji monitoringu na OUD Luzino.

  Branża teletechniczna:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Prace nad Projektem Wykonawczym.

  Branża melioracyjna:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

  Branża geologiczna i geotechniczna:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

  Branża zieleń:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

  Architektura:

  • Prace nad Projektem Wykonawczym.
  • Wykonanie wykopu: km 14+050-14+080, LL-3, LL-4,
   km 12+250-12+350, OUD, Rondo północne WS,
  • Wykonanie nasypu: D5-DW, D2-DK6,
  • Krawężnik kamienny: Rondo DK6,
  • Krawężnik betonowy: Rondo DK6,
  • Obrzeże: Rondo DK6, D5-DW, LS-1-2, CPR-1-D4,
  • Ściek trójkątny: km 12+460-12+480,
  • Ściek skarpowy: Rondo Północne WS,
  • Ściek podchodnikowy: Rondo Północne WS,
  • Umocniony pas technologiczny: km 10+235-10+430,
  • Umocnienie rowu: km 12+140-12+160, 12+300-12+310,
  • Humusowanie: D5-DW, km 13+700-13+900 SL,
  • Podbudowa pomocnicza C5/6: km13+980-14+050 SP, 10+700-10+900 SP, LL-3,
  • Podbudowa pomocnicza C3/4: D4 0+000-0+060, 0+600-0+660, OUD,
  • Rów kryty: km 12+180 SL i SP, 12+280 SL,
  • Przepust GRP: LL-3,
  • KŁSM 0/31,5: km 11+600-11+780 JL i JP, 12+450-12+630 JL i JP, 12+135-12+240 JL,
  • AC22P: km 10+700-11+135 JL,
  • AC16W: km 10+690-11+120 JL,
  • SMA: km 9+905-10+670 JL, WS- Rondo PD, LS-1, LS-2, LS-1-2, WS Rondo PN, LS-3, LS-4, LS-1-2,
  • Montaż deskowania UN nitka P (boki) na obiekcie PZMz-31,
  • Zbrojenie UN na obiekcie PZMz-32,
  • Montaż deskowania korpusu P3, zasypka ławy fundamentowej P3 , wykop pod ławę podpory P2 na obiekcie WD-34,
  • Izolacja MMA w obrębie kap chodnikowych, montaż kotew talerzowych na obiekcie WD-35,
  • Montaż stali zbrojeniowej płyt przejściowych za podporą P2 na odkładzie, demontaż deskowania UN nitka P na obiekcie PZMz-36,
  • Ułożenie izolacji MMA w obrębie kap chodnikowych, izolacja skrzydełek P1 i P2 na obiekcie WS-37,
  • Izolacja skrzydeł P1 i P2, montaż rusztu stalowego pod UN nitka P na obiekcie PZMz-38,
  • Zasypka fundamentów P1, przygotowanie podłoża pod ustrój nośny przęsło P1-P2, montaż płyt drogowych jako podwalina pod rusztowania UN: przęsło 1-2 L, montaż rusztowań UN: przęsło 1-2 L na obiekcie
   MS-39,
  • Montaż płyt drogowych – podwalina pod rusztowania UN L i P, montaż rusztowań UN nitka P, montaż deskowania UN nitka P na obiekcie PZM-40,
  • Demontaż deskowania UN nitka 3, montaż/układanie płyt drogowych – podwalina N nitka 2 na obiekcie PZGd-41,
  • Montaż stałych znaków wysokościowych na obiekcie PZM-42,
  • Ława oporowa pod umocnienie stożków, wykonanie nawierzchni z żywic na kapach, montaż stałych znaków wysokościowych na obiekcie WD-43,
  • Izolacja bitumiczno-lateksowa na półkach dla zwierząt, budowa schodów skarpowych, wykonanie nawierzchni z żywic, montaż stałych znaków wysokościowych na obiekcie PZMz-44,
  • Budowa schodów skarpowych, montaż stałych znaków wysokościowych, wykonanie nawierzchni z żywic na obiekcie PZMz-45,
  • Przygotowanie płyty pomostu przed ułożeniem izolacji MMA, zasypka za podporą P1, zasypka za podporą P2, przygotowanie wnęk dylatacyjnych, montaż stałych znaków wysokościowych, izolacja bitumiczno-lateksowa na obiekcie WD-46,
  • Przygotowanie gzymsów przed wykonaniem izolacji
   z żywic, montaż stałych znaków wysokościowych, montaż schodów skarpowych na obiekcie PZMz-46A.
  • Montaż deski gzymsowej na skrzydłach, betonowanie kap chodnikowych – nitka P, montaż stali zbrojeniowej na gzymsach skrzydeł, montaż stałych znaków wysokościowych na obiekcie PZMz-47,
  • Układanie asfaltu lanego JL – warstwa wiążąca, układanie asfaltu lanego – warstwa ścieralna, montaż górnych części wpustów, montaż stałych znaków wysokościowych, deskowanie gzymsów na skrzydłach, montaż zbrojenia gzymsów na skrzydłach na obiekcie PZDd-48,
  • Ułożenie warstwy izolacji z żywic na gzymsach, montaż stałych znaków wysokościowych na obiekcie PZM-49,
  • Montaż stałych znaków wysokościowych na obiekcie PZŁ-1,
  • Montaż zbrojenia kap chodnikowych, montaż deski gzymsowej na dojazdach, montaż krawężnika na długości skrzydeł na obiekcie WS-50,
  • Montaż stałych znaków wysokościowych na obiekcie PZŁ-2,
  • Montaż stałych znaków wysokościowych na obiekcie PZŁ-3,
  • Beton podkładowy pod płytę przejściową P2, montaż deskowania płyt przejściowych P2, zasypka za podporą P1, montaż zbrojenia gzymsów na obiekcie PZMz-51.
  • Montaż urządzeń dylatacyjnych, montaż zbrojenia kap chodnikowych, dozbrojenia wspornika pod latarnię na obiekcie WD-52,
  • Demontaż deskowania UN nitka L, montaż deski gzymsowej na obiekcie PZDsz-53,
  • Budowa wpustów deszczowych: km 13+450,
  • Budowa wodociągów: D3 0+000-0+300,
  • Budowa kanalizacji deszczowej: D7-DP1451G,
  • Montaż linii kablowych oświetlenia drogowego GDDKiA: łącznica BW2, LL-3,
  • Montaż przepustów kablowych oświetlenia drogowego gm. Luzino: D7-DP1451G,
  • Montaż przepustów kablowych oświetlenia drogowego GDDKiA: BW-2,
  • Wykonanie fundamentów pod bramownicę systemu zarządzania ruchem: km 7+200,12+200,
  • OUD: Izolacja powłokowa ścian fundamentowych budynku warsztatowo-garażowego, betonowanie kanału, zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem przy budynku warsztatowo-garażowym, wykonanie podbudowy pod posadzkę, podbudowa układana warstwowo na budynku warsztatowo-garażowym, wykonanie żelbetowego szybu windy budynku socjalno-biurowego, zbrojenie szybu windy budynku socjalno-biurowego, wykonanie hydroizolacji fundamentów budynku socjalno-biurowego, konstrukcje metalowe dachu budynku warsztatowo-garażowego, wykonanie ścian fundamentowych  z bloczków betonowych, wykonanie podbudowy pod posadzkę z zagęszczonego suchego piasku, wykonanie podkładu betonowego w posadzce na gruncie,  montaż kanalizacji pod posadzką w budynku socjalno-biurowym, inspekcja kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wykonanie izolacji ścian zewnętrznych z płyt styropianowych, wykonanie izolacji ścian fundamentowych i cokołu z płyt styropianowych,
  • Przegląd i konserwacja tymczasowych wygrodzeń herpatologicznych, i przeprowadzenie odłowów płazów,
  • Kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarowania odpadami gospodarki wodnościekowej,
  • Przegląd i konserwacja zabezpieczeń drzew.

  Wrzesień 2021

  PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

  Trasa zasadnicza – b. drogowa:

  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
  • Koordynacja międzybranżowa.
  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Prace nad Projektem Wykonawczym.

  Branża mostowa:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

  Branża sanitarna:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

  Branża energetyczna:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
  • Koordynacja międzybranżowa w zakresie zasilania i komunikacji monitoringu na OUD Luzino.

  Branża teletechniczna:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Prace nad Projektem Wykonawczym.

  Branża melioracyjna:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

  Branża geologiczna i geotechniczna:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

  Branża zieleń:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

  Architektura:

  • Prace nad Projektem Wykonawczym.


  • Wykonanie wykopu: km 14+050-14+080, LL-3,
   km 12+250-12+350SL, OUD, Rondo północne,
  • Wykonanie nasypu: D5-DW, D2-DK6, dojazd do zbiornika nr 8,
  • Krawężnik kamienny: węzeł Strzebielino,
  • Ściek trójkątny: km 12+120-12+240SP, Rondo DK6,
   km 12+530-12+620,
  • Ściek skarpowy: LS-1-2, D5-DW,
  • Ściek podchodnikowy: LS-1-2, D5-DW,
  • Umocniony pas technologiczny: km 10+235-10+430,
  • Humusowanie: Węzeł Strzebielino,
   km 10+000-10+700,
  • Podbudowa betonowa C16/20: węzeł Strzebielino,
  • Podbudowa pomocnicza C5/6: km 11+130-11+240,
   D2-DK6, LB-1, LB-2, km 11+650-11+780,
  • Rów kryty: km 12+720 SL, km 12+820 SL,
  • KŁSM 0/31,5: km 14+790-14+958 JP, 10+700-10+985 JL, km 11+895-11+987 przejazd awaryjny, km 12+135-12+240 JL,
  • AC22P: LL-2, km 14+670-14+958 JL, km 14+660-14+958 JP,
  • AC16W: km 14+680-14+958 JL, km 14+670-14+958 JP, LL-2 0+040-0+330, km 14+215-14+365 JL,
   km 14+215-14+340 JP,
  • Warstwa mrozoochronna: LL-3, km 14+000-14+060,
  • Montaż zbrojenia płyty ustroju nośnego na obiekcie PZMz-31.
  • Montaż deskowania ścian korpusów, montaż deskowania płyty ustroju na obiekcie PZMZ-32.
  • Przygotowanie styków przed montażem urządzeń dylatacyjnych, montaż urządzenia dylatacyjnego na P1 i P3 na obiekcie WD-35.
  • Rozbiórka deskowania ustroju nośnego nitka prawa na obiekcie PZMz-36.
  • Wklejenie sączków i wpustów – nitka lewa, izolacja cienka skrzydeł P1 i P2 na obiekcie WS-37
  • Montaż deskowania skrzydełek P2L i P2P, betonowanie skrzydełek P2L i P2P na obiekcie PZMz-38.
  • Montaż deskowania skrzydła P1P, montaż zbrojenia skrzydełka P1P, zasypka ławy 4L i 4P, betonowanie skrzydła 1P, zasypka przy podporze P1 na obiekcie
   MS-39.
  • Montaż stali sprężającej, sprężenie UN nr 3 kablami wewnętrznymi, iniekcja kabli UN nr 3, demontaż deskowania bocznego płyty ustroju nośnego 3 na obiekcie PZGd-41.
  • Ława oporowa pod umocnienie stożków, budowa schodów skarpowych, przygotowanie kap chodnikowych przed wykonaniem nawierzchni z żywic na obiekcie WD-43.
  • Przygotowanie gzymsów przed wykonaniem izolacji
   z żywic, budowa schodów skarpowych na obiekcie PZMz-44.
  • Przygotowanie gzymsów przed wykonaniem izolacji
   z żywic na obiekcie PZMz-45.
  • Zasypka za podporą P2, P1, montaż dolnych części sączków, montaż dolnych części wpustów, izolacja cienka skrzydeł na obiekcie WD-46.
  • Zasypka drogowa powyżej przepustu na obiekcie PZMz-46A.
  • Izolacja MMA płyty pomostu L i P, betonowanie kap chodnikowych JL na obiekcie PZMz-47.
  • Betonowanie kap chodnikowych, zbrojenie gzymsów, izolacja MMA pomostu pod jezdnię, montaż drenów, układanie asfaltu lanego JP – warstwa wiążąca na obiekcie PZDd-48.
  • Montaż deski gzymsowej na dojazdach, zbrojenie kap na obiekcie WS-50.
  • Montaż stałych znaków wysokościowych na obiekcie PZŁ-2.
  • Montaż stałych znaków wysokościowych na obiekcie PZŁ-3.
  • Zasypka za podporą P1 i P2, betonowanie ścian czołowych (murków), montaż stałych znaków wysokościowych, montaż deski gzymsowej, wykonanie odwodnienia za przyczółkiem P2 na obiekcie PZMz-51.
  • Montaż deski gzymsowej, montaż zbrojenia kap, zasypka za podporą P3, beton ochronny na płycie przejściowej P1, warstwa wyrównawcza na płytach przejściowych P1, beton wyrównawczy pod płytę przejściową P3, płyta przejściowa P3, montaż stałych znaków wysokościowych na obiekcie WD-52.
  • Betonowanie UN nitka L, montaż zbrojenia UN nitka P, montaż deskowania UN nitka P, betonowanie UN nitka P na obiekcie PZDsz-53.
  • Budowa kanalizacji deszczowej: D7-DP1451G.
  • Montaż fundamentów pod słupy oświetlenia drogowego: km 14+600-14+900,
  • Montaż linii kablowych zasilania obiektów: węzeł Luzino,
  • Budowa kanalizacji sanitarnej: D7-DP1451G
  • OUD: Izolacja powłokowa ścian fundamentowych budynku warsztatowo-garażowego, murowanie ścian fundamentowych z bloczka betonowego budynku warsztatowo – garażowego, betonowanie kanału, zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem przy budynku warsztatowo-garażowym, wykonanie podbudowy pod posadzkę, podbudowa układana warstwowo na budynku warsztatowo-garażowym, wykonanie ścian zewnętrznych z bloczków gazobetonowych, zbrojenie wieńców budynku warsztatowo-garażowego, betonowanie słupów budynku warsztatowo-garażowego, betonowanie wieńców i trzpieni budynku warsztatowo-garażowego, wykonanie ścian wewnętrznych murowanych, wykonanie żelbetowego szybu windy budynku socjalno-biurowego, zbrojenie szybu windy budynku socjalno-biurowego, konstrukcje metalowe dachu budynku warsztatowo-garażowego, wykonanie ścian fundamentowych z bloczków betonowych, wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem na substancje niebezpieczne, montaż kanalizacji pod posadzką w budynku socjalno-biurowym
  • Przegląd i konserwacja tymczasowych wygrodzeń herpatologicznych, i przeprowadzenie odłowów płazów,
  • Kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarowania odpadami gospodarki wodnościekowej,
  • Przegląd i konserwacja zabezpieczeń drzew.
  PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

  Trasa zasadnicza – b. drogowa:

  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
  • Koordynacja międzybranżowa.
  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Prace nad Projektem Wykonawczym.

  Branża mostowa:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

  Branża sanitarna:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

  Branża energetyczna:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
  • Koordynacja międzybranżowa w zakresie zasilania i komunikacji monitoringu na OUD Luzino.

  Branża teletechniczna:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Prace nad Projektem Wykonawczym.

  Branża melioracyjna:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

  Branża geologiczna i geotechniczna:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

  Branża zieleń:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

  Architektura:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Prace nad Projektem Wykonawczym.

  • Wykonanie wykopu: km 14+000-14+050, LL-3,
   km 11+650-11+700, D7DP, 6+500-7+240,
  • Wykonanie nasypu: D2-DK6, LB-1, LB-2, km 12+150-12+220, 12+500-12+550, D5-DW,
  • Obrzeża: CPR1 D5-DW, DD2,
  • Kostka kamienna: Rondo południowe Węzeł Luzino,
  • Ściek trójkątny: km 12+120-12+240,
  • Umocniony pas technologiczny: km 10+450-10+550,
  • Humusowanie: D7DP, rondo południowe Węzeł Luzino, km 11+000-11+150 SL,
  • Podbudowa pomocnicza C5/6: km 12+140-12+240, rondo DK6, km 12+460-12+630
  • KŁSM 0/31,5: km 14+200-14+355 JP, 14+640-14+795 JL,
  • AC22P: LL-4 0+060-0+246, Rondo PD Luzino,
   km 13+880-13+965 JP, D7-DP 1451G 0+400-0+722, km 14+210-14+370 JL, km 14+210-14+355 JP, LL-2 0+000-0+330,
  • AC16W: km 13+520-13+965 JL, rondo PD Luzino,
   D7-DP 1451G 0+400-0+722, LL-4 0+060-0+246,
   km 13+530-13+960 JP
  • Rozbiórka nawierzchni ul. Ofiar Stutthofu,
  • Montaż zbrojenia płyty ustroju nośnego na obiekcie PZMz-31.
  • Montaż deskowania ścian korpusów, montaż deskowania płyty ustroju na obiekcie PZMZ-32.
  • Przygotowanie styków przed montażem urządzeń dylatacyjnych na obiekcie WD-35.
  • Betonowanie płyty ustroju nośnego NP na obiekcie
   PZMz-36.
  • Montaż deskowania skrzydełek P2L i P2P na obiekcie PZMz-38.
  • Montaż deskowania skrzydła P1P, montaż zbrojenia skrzydełka P1P, zasypka ławy 4L i 4P na obiekcie
   MS-39.
  • Betonowanie ustroju nośnego nr 3 – wschodni na obiekcie PZGd-41.
  • Ława oporowa pod umocnienie stożków, budowa schodów skarpowych, izolacja MMA pomostu pod jezdnię, przygotowanie kap chodnikowych przed wykonaniem nawierzchni z żywic na obiekcie WD-43.
  • Przygotowanie gzymsów przed wykonaniem izolacji
   z żywic na obiekcie PZMz-44.
  • Montaż desek gzymsowych, montaż deskowania gzymsów, betonowanie gzymsów na skrzydłach wlotu na obiekcie PZMz-45.
  • Zasypka za podporą P2, drenaż za podporą P2, montaż łożysk, izolacja bitumiczno-lateksowa na obiekcie
   WD-46.
  • Zasypka drogowa powyżej przepustu na obiekcie PZMz-46A.
  • Beton ochronny płyt przejściowych, drenaż za płytami przejściowymi, izolacja cienka na płytach przejściowych, przygotowanie płyty pomostu L i P przed ułożeniem izolacji MMA, montaż sączków na obiekcie PZMz-47.
  • Betonowanie warstwy betonu ochronnego P1, P3, betonowanie kap chodnikowych na UN, układanie krawężników przy dylatacji, przygotowanie płyty pomostu L i P przed ułożeniem izolacji MMA na obiekcie PZDd-48.
  • Prefabrykacja murków przed umocnieniem stożków na obiekcie PZM-49.
  • Montaż deski gzymsowej, montaż krawężników na obiekcie WS-50.
  • Izolacja bitumiczno-lateksowa podpory i skrzydeł P1
   i P2, zasypka za podporą P2,montaż zbrojenia ścian czołowych UN (murków), montaż deskowania ścian czołowych (murków) na obiekcie PZMz-51.
  • Drenaż za podporą P3, zasypka mostowa za podporą P3, montaż deski gzymsowej, montaż krawężników, izolacja płyty przejściowej P1 na obiekcie WD-52.
  • Demontaż deskowania skrzydła 1L i 2L po betonowaniu, montaż zbrojenia, deskowania skrzydeł 1P i 2P, betonowanie skrzydeł 1P i 2P, montaż zbrojenia UN nitka lewa, montaż deskowania UN nitka prawa, montaż zbrojenia UN nitka prawa, izolacja cienka fundamentów P2 na obiekcie PZDsz-53.
  • Budowa kanalizacji deszczowej: D3 0+000-0+300, km 11+180,
  • Montaż fundamentów pod słupy oświetlenia drogowego: węzeł Luzino, km 4+600-4+820, łącznica LL-4,  rondo PD węzeł Luzino,
  • Montaż linii kablowych zasilania obiektów: węzeł Luzino, węzeł Strzebielino,
  • Montaż fundamentów pod słupy oświetlenia drogowego oraz budowa linii kablowej: rondo DK6,
  • OUD: Betonowanie podkładów betonowych pod fundamenty budynku warsztatowo-magazynowego, zbrojenie fundamentów budynku warsztatowo- magazynowego, betonowanie fundamentów budynku warsztatowo-garażowego, izolacja przeciwwilgociowa ław i stóp fundamentowych budynku warsztatowo-garażowego, izolacja powłokowa ścian fundamentowych budynku warsztatowo-garażowego, izolacja z papy pod ścianami fundamentowymi z bloczka betonowego budynku warsztatowo-garażowego, murowanie ścian fundamentowych z bloczka betonowego budynku warsztatowo-garażowego, betonowanie kanału, zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem przy budynku warsztatowo-garażowym, zbrojenie slupów budynku warsztatowo-garażowego, zbrojenie trzpieni budynku warsztatowo-garażowego, wykonanie podbudowy pod posadzkę, podbudowa układana warstwowo na budynku warsztatowo-garażowym, wykonanie ścian zewnętrznych z bloczków gazobetonowych, zbrojenie wieńców budynku warsztatowo-garażowego, betonowanie słupów budynku warsztatowo-garażowego, betonowanie wieńców i trzpieni budynku warsztatowo-garażowego, wykonanie ścian wewnętrznych murowanych, wykonanie podkładów z chudego betonu pod fundamenty budynku socjalno-biurowego, zbrojenie podszycia windy budynku socjalno-biurowego, wykonanie żelbetowego szybu windy budynku socjalno-biurowego, zbrojenie szybu windy budynku socjalno-biurowego, zbrojenie fundamentów wiaty na sprzęt, fundamenty wiaty na sprzęt, zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem przy budynku socjalno-biurowym, konstrukcje metalowe dachu budynku warsztatowo-garażowego,
  • Przegląd i konserwacja tymczasowych wygrodzeń herpatologicznych, i przeprowadzenie odłowów płazów,
  • Kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarowania odpadami gospodarki wodnościekowej,
  • Przegląd i konserwacja zabezpieczeń drzew.
  PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

  Trasa zasadnicza – b. drogowa:

  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
  • Koordynacja międzybranżowa.
  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Prace nad Projektem Wykonawczym.

  Branża mostowa:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

  Branża sanitarna:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

  Branża energetyczna:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
  • Koordynacja międzybranżowa w zakresie zasilania i komunikacji monitoringu na OUD Luzino.

  Branża teletechniczna:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

  Branża melioracyjna:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

  Branża geologiczna i geotechniczna:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

  Branża zieleń:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

  Architektura:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Prace nad Projektem Wykonawczym.

  • Wykonanie wykopu: km 14+000-14+050, LL-3, D7DP, 8+500-8+800.
  • Wykonanie nasypu: km 7+990-8+060, D2-DK6, LB-1, LB-2, km 6+080-6+130, 12+150-12+220, 12+500-12+550, D5-DW,
  • Warstwa mrozoochronna: 11+150-11+230, D6,
  • Krawężnik: D7-DP.
  • Obrzeża: D5-DW, D2aDK6,
  • Kostka kamienna: Rondo DK6, rondo południowe Węzeł Luzino, rondo DK6,
  • Ściek trójkątny: LL-4,
  • Umocniony pas technologiczny: km 11+240-11+430,
  • Humusowanie: km 9+800-9+900, km 11+200-11+400,
  • Podbudowa pomocnicza C3/4: D7DP,
  • Podbudowa pomocnicza C5/6: km 7+000-7+400,
  • KŁSM 0/31,5: km 4+620-4+710JL, 7+480-7+850 JP, 7+480-7+840 JL, LL-4 km 0+000-0+246, 13+935-14+000 JL, 13+885-14+000 JP,
  • AC22P: rondo DK6-D5, D2aDK6 0+000-0+110, D2bDK6 0+000-0+105, D5-DW 0+000-0+070,
  • AC16W: km 11+280-11+620 JL, 11+450-11+635 JP,
  • SMA: km 9+565-10+690 JL;
  • Montaż zbrojenia ścian korpusów, montaż deskowania ścian korpusów, montaż deskowania płyty ustroju nośnego na obiekcie PZMz-31.
  • Betonowanie ławy P1, P2, montaż zbrojenia ścian korpusów na obiekcie PZMZ-32.
  • Usunięcie kolizji z szafą SRK przy podporze P2 na obiekcie WD-34.
  • Przygotowanie płyty pomostu przed betonowaniem na obiekcie PZMz-36.
  • Montaż deskowania skrzydełek P2L i P2P na obiekcie
   PZMz-38.
  • Betonowanie skrzydła 1L, zasypka ławy 4L i 4P na obiekcie MS-39.
  • Montaż rur spiro i elementów systemu sprężenia, montaż kotew talerzowych na obiekcie PZGd-41.
  • Betonowanie kap chodnikowych, ława oporowa pod umocnienie stożków, przygotowanie powierzchni płyty ustroju nośnego pod izolację MMA-śrutowanie, montaż desek gzymsowych na obiekcie WD-43.
  • Montaż desek gzymsowych, montaż deskowania gzymsów, betonowanie gzymsów na skrzydłach wylotu na obiekcie PZMz-45.
  • Betonowanie ustroju nośnego, zasypka za podporą P2 na obiekcie WD-46.
  • Zasypka drogowa powyżej przepustu na obiekcie PZMz-46A.
  • Betonowanie płyty przejściowej P1P, P1L, P2P, demontaż podparcia ustroju nośnego nitka prawa, przygotowanie powierzchni płyt przejściowych do izolacji cienkiej na obiekcie PZMz-47.
  • Izolacja płyt przejściowych, belka ochronna płyt przejściowych, betonowanie kap chodnikowych, montaż kotew pod ekrany przeciwolśnieniowe na obiekcie PZDd-48.
  • Izolacja płyt przejściowych, warstwa ochronna izolacji na płytach przejściowych, montaż deski gzymsowej, montaż krawężników na obiekcie WS-50.
  • Betonowanie skrzydła 1L i 1P, demontaż deskowania skrzydeł 1L i 1P po betonowaniu, izolacja cienka fundamentów P2 na obiekcie  PZMz-51.
  • Zasypka mostowa za podporą P3, warstwa wyrównawcza pod płyty przejściowe za P1, montaż zbrojenia płyty przejściowej za P1, betonowanie płyty przejściowej za P1, izolacja bitumiczno-lateksowa podpory P3, montaż deski gzymsowej, montaż krawężników na obiekcie WD-52.
  • Betonowanie skrzydła 1L i 2L, montaż rusztowania UN nitka lewa, montaż deskowania płyty UN nitka lewa, montaż zbrojenia UN nitka lewa, montaż zbrojenia skrzydła 1P i 2P, montaż podwaliny stalowej pod rusztowanie UN nitka prawa, montaż rusztowania UN nitka prawa na obiekcie PZDsz-53.
  • Przebudowa kolizji wodociągowych: D1, D7,
  • Budowa kanalizacji deszczowej: D2-DK6 km 0+200, km 12+500,
  • Montaż fundamentów pod słupy oświetlenia drogowego: rondo DK6, LL-2,
  • Montaż linii kablowych oświetlenia drogowego: łącznica LL-1, km 14+580-14+900,
  • Montaż przepustów kablowych pod zasilania obiektów: węzeł Strzebielino, węzeł Luzino,
  • Rozpoczęcie prac związanych z budową drenażu skarpowego: km 11+300-11+700,
  • OUD: Izolacja przeciwwilgociowa ław i stóp fundamentowych budynku warsztatowo-garażowego, izolacja powłokowa ścian fundamentowych budynku warsztatowo-garażowego, izolacja z papy pod ścianami fundamentowymi z bloczka betonowego budynku warsztatowo-garażowego, murowanie ścian fundamentowych z bloczka betonowego budynku warsztatowo-garażowego, betonowanie kanału, zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem przy budynku warsztatowo-garażowym, zbrojenie slupów budynku warsztatowo-garażowego, zbrojenie trzpieni budynku warsztatowo-garażowego, wykonanie podbudowy pod posadzkę, podbudowa układana warstwowo na budynku warsztatowo-garażowym, wykonanie ścian zewnętrznych z bloczków gazobetonowych, zbrojenie wieńców budynku warsztatowo-garażowego, betonowanie słupów budynku warsztatowo-garażowego, betonowanie wieńców i trzpieni budynku warsztatowo-garażowego, wykonanie ścian wewnętrznych murowanych, wykonanie wykopów pod fundamenty budynku socjalno-biurowego, zbrojenie ław fundamentowych budynku socjalno-biurowego, wykonanie ław fundamentowych budynku socjalno-biurowego, wykonanie żelbetowego szybu windy budynku socjalno-biurowego, zbrojenie szybu windy budynku socjalno-biurowego, wykonanie hydroizolacji fundamentów budynku socjalno-biurowego, roboty ziemne-wykop pod fundamenty wiaty na sprzęt, podkład betonowy pod stopy fundamentowe wiaty na sprzęt, zbrojenie fundamentów wiaty na sprzęt, fundamenty wiaty na sprzęt,
  • Przegląd i konserwacja tymczasowych wygrodzeń herpatologicznych, i przeprowadzenie odłowów płazów,
  • Kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarowania odpadami gospodarki wodnościekowej,
  • Przegląd i konserwacja zabezpieczeń drzew.
  PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

  Trasa zasadnicza – b. drogowa:

  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
  • Koordynacja międzybranżowa.
  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Prace nad Projektem Wykonawczym.

  Branża mostowa:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

  Branża sanitarna:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

  Branża energetyczna:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
  • Koordynacja międzybranżowa w zakresie zasilania i komunikacji monitoringu na OUD Luzino.

  Branża teletechniczna:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

  Branża melioracyjna:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

  Branża geologiczna i geotechniczna:

  • Prace nad Projektem Wykonawczym.

  Branża zieleń:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

  Architektura:

  • Nadzór autorski
  • Prace nad Projektem Wykonawczym.


  • Wykonanie wykopu: km 14+000-14+050, LL-3, D7DP, 8+500-8+800.
  • Wykonanie nasypu: km 7+990-8+060, D2-DK6, LB-1, LB-2, km 6+080-6+130, 12+150-12+220, 12+500-12+550, D5-DW.
  • Krawężnik: D7-DP.
  • Krawężnik kamienny: D7-DP.
  • Kostka kamienna: Rondo DK6, rondo południowe Węzeł Luzino, rondo DK6,
  • Umocnienie rowu: WA-7,
  • Ściek trójkątny: LL-4,
  • Humusowanie: węzeł Strzebielino, km 11+200-11+400,
  • Podbudowa z betonu: Rondo południowe Węzeł Luzino,
  • Podbudowa pomocnicza C5/6: km 14+810-14+958SL, 10+700-10+900SL.
  • KŁSM 0/31,5: km 4+620-4+710JL, 7+480-7+850 JP, 7+480-7+840 JL, LL-4 km 0+000-0+246, 13+935-14+000 JL, 13+885-14+000 JP,
  • AC22P: rondo DK6-D5, D2aDK6 0+000-0+110, D2bDK6 0+000-0+105, D5-DW 0+000-0+070.
  • AC16W: km 11+280-11+620 JL, 11+450-11+635 JP,
  • SMA: km 9+565-10+690 JL;
  • Umocniony pas technologiczny km 11+240-11+430,
  • Montaż zbrojenia ścian korpusów na obiekcie PZMz-31.
  • Przygotowanie ław fundamentowych do betonowania na obiekcie PZMZ-32.
  • Wykonanie izolacji cienkiej fundamentu P3, usunięcie kolizji z szafą SRK przy podporze P2, montaż zbrojenia korpusu przyczółka 3P na obiekcie WD-34.
  • Zasypka mostowa za przyczółkiem na obiekcie WD-35.
  • Zasypka za przyczółkami P1, przygotowanie zbrojenia (montaż prowadnic) przed betonowaniem na obiekcie PZMz-36.
  • Wykonanie izolacji bitumiczno-lateksowej na obiekcie WS-37.
  • Demontaż deskowania skrzydełek P1L i P1P na obiekcie
   PZMz-38.
  • Demontaż deskowania korpusu P1P, montaż zbrojenia skrzydełka P1L, wykonanie izolacji cienkiej fundamentu P1, montaż deskowania skrzydełka P1L na obiekcie
   MS-39.
  • Wykonanie izolacji cienkiej fundamentów na obiekcie PZM-40.
  • Demontaż deskowania skrzydła P3.3, montaż zbrojenia ustroju nośnego, montaż deskowania ustroju nośnego na obiekcie PZGd-41.
  • Betonowanie kap chodnikowych, montaż krawężników na dojazdach, wykop pod murki do umocnienia stożków, warstwa wyrównawcza pod murki do umocnienia stożków na obiekcie WD-43.
  • Betonowanie gzymsów wylotu na obiekcie PZMz-44.
  • Montaż desek gzymsowych, montaż deskowania gzymsów na obiekcie WD-45.
  • Wykonanie izolacji cienkiej fundamentu P2, izolacja bitumiczno-lateksowa P2, zasypka za podporą P2 na obiekcie WD-46.
  • Zasypka drogowa powyżej przepustu na obiekcie PZMz-46A.
  • Montaż deskowania płyty przejściowej P2P, zasypka za podporą P1, w-wa wyrównawcza pod płyty przejściowa za P1, montaż zbrojenia płyty przejściowej 1L i 1P na obiekcie PZMz-47.
  • Betonowanie płyt przejściowych P1 i P3, montaż kotew barier ekranów dźwiękowych na obiekcie PZDd-48.
  • Izolacja MMA płyty zespalającej, zasypka powyżej przepustu na obiekcie PZM-49.
  • Betonowanie płyt przejściowych, montaż deski gzymsowej, montaż krawężników na obiekcie WS-50.
  • Montaż zbrojenia skrzydła 1L, montaż deskowania skrzydła 1P, montaż zbrojenia skrzydła 1P, montaż deskowania skrzydła 1P na obiekcie  PZMz-51.
  • Zasypka mostowa za podporą P1, montaż krawężników: wklejanie kotew, izolacja bitumiczno-lateksowa na podporze P3 na obiekcie WD-52.
  • Betonowanie korpusu 1P, 2P, demontaż deskowania korpusu przyczółka 1P i 2P po betonowaniu, montaż deskowania skrzydła 1L i 1P, montaż zbrojenia skrzydła 1L i 1P, montaż podwaliny stalowej pod rusztowania UN nitka L, montaż rusztowania UN nitka L na obiekcie PZDsz-53.
  • Budowa linii kablowych oświetlenia drogowego km 10+500.
  • Budowa kanalizacji deszczowej: D7 0+600.
  • Regulacja i montaż kratek na wpustach: rondo południowe węzeł Luzino.
  • Wykonywanie rury osłonowej na kolizji wodociągowej: D1.
  • Wykonanie rury osłonowej na kolizjach wodociągowych: D7.
  • Rozpoczęcie prac związanych z budową drenażu skarpowego km 10+700-10+860.
  • Wykonanie przepustu kablowego pod zasilanie obiektu km 7+300.
  • OUD: Betonowanie podkładów betonowych pod fundamenty budynku warsztatowo-magazynowego, zbrojenie fundamentów budynku warsztatowo-magazynowego, betonowanie fundamentów budynku warsztatowo-garażowego, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ław i stóp fundamentowych budynku warsztatowo-garażowego, wykonanie izolacji z papy pod ścianami fundamentowymi z bloczka betonowego budynku warsztatowo-garażowego, murowanie ścian fundamentowych z bloczka betonowego budynku warsztatowo-garażowego, betonowanie kanału, zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem przy budynku warsztatowo-garażowym, zbrojenie słupów budynku warsztatowo-garażowego, zbrojenie trzpieni budynku warsztatowo-garażowego, wykonanie podbudowy pod posadzkę, wykonanie ścian zewnętrznych z bloczków gazobetonowych na zaprawie do cienkich spoin, zbrojenie wieńców budynku warsztatowo-garażowego, betonowanie słupów budynku warsztatowo-garażowego, betonowanie wieńców budynku warsztatowo-garażowego, betonowanie trzpieni budynku warsztatowo-garażowego, wykonanie ścian wewnętrznych murowanych z gazobetonu, wykonanie wykopów pod fundamenty budynku socjalno- biurowego, wykonanie podkładów z chudego betonu pod fundamenty budynku socjalno-biurowego, zbrojenie ław fundamentowych budynku socjalno-biurowego, wykonanie ław fundamentowych budynku socjalno-biurowego, zbrojenie podszycia windy budynku socjalno-biurowego, wykonanie żelbetowego szybu windy budynku socjalno-biurowego, montaż kanalizacji pod posadzkę budynku warsztatowo-garażowego, montaż kanalizacji pod posadzką budynku socjalno-biurowego, wykonanie kanalizacji sanitarnej przy budynku socjano-biurowym.
  • Przegląd i konserwacja tymczasowych wygrodzeń herpatologicznych, i przeprowadzenie odłowów płazów.
  • Kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarowania odpadami gospodarki wodnościekowej.
  • Przegląd i konserwacja zabezpieczeń drzew.

  Sierpień 2021

  PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

  Trasa zasadnicza – b. drogowa:

  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
  • Koordynacja międzybranżowa.
  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

  Branża mostowa:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

  Branża sanitarna:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

  Branża energetyczna:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
  • Koordynacja międzybranżowa w zakresie zasilania i komunikacji monitoringu na OUD Luzino.

  Branża teletechniczna:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

  Branża melioracyjna:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

  Branża geologiczna i geotechniczna:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

  Branża zieleń:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

  Architektura:

  • Nadzór autorski
  • Prace nad Projektem Wykonawczym.  • Wykonanie wykopu: km 14+000-14+050, LL-3, WA-7, 8+500-8+800.
  • Wykonanie nasypu: km 7+990-8+060, D2-DK6, LB-1, LB-2, km 6+080-6+130, D5-DW.
  • Krawężnik: D7-DP.
  • Krawężnik kamienny: D7-DP.
  • Kostka kamienna: Rondo DK6,
  • Ściek trójkątny: km 5+350-6+080, 14+180-14+380,
   LL-4.
  • Kolumny przemieszczeniowe: km 14+460-14+530.
  • Podbudowa z betonu: Rondo południowe WL,
  • Podbudowa pomocnicza C5/6: km 14+620-14+958SP, 14+620-14+810SL.
  • KŁSM 0/31,5: km 10+900-11+135 JP, 6+130-6+400, 0+090-0+110, 6+145-6+410, 4+600-4+750.
  • AC22P: km 11+265-11+630, 11+640-11+340,
   11+265-11+340, rondo PD.
  • AC16W: LS-2, LS-3, 0+000-0+249, LS-4 0+000-0+254, km 9+560-9+700.
  • Przygotowanie ław fundamentowych do betonowania na obiekcie PZMZ-32.
  • Betonowanie ławy fundamentowej P3, demontaż deskowania ławy fundamentowej P3 po betonowaniu, usunięcie kolizji z szafą SRK przy podporze P2 na obiekcie WD-34.
  • Montaż łożysk na podporze P1 i P3, zasypka mostowa za przyczółkiem, przygotowanie powierzchni płyty pomostu w obrębie kap chodnikowych pod izolację MMA na obiekcie WD-35.
  • Montaż deskowania bocznego ustroju nośnego NP, przygotowanie zbrojenia (montaż prowadnic) przed betonowaniem na obiekcie PZMz-36.
  • Przygotowanie betonów korpusów i skrzydeł P2 do wykonania izolacji natryskowej na obiekcie WS-37.
  • Demontaż deskowania skrzydełek P1L i P1P na obiekcie
   PZMz-38.
  • Betonowanie korpusu P1P, montaż deskowania skrzydełka P1L, demontaż deskowania korpusu 1P po betonowaniu na obiekcie MS-39.
  • Wykonanie izolacji cienkiej fundamentów na obiekcie PZM-40.
  • Montaż zbrojenia ustroju nośnego nr 3 przęsło P1-P2, montaż deskowania ustroju nośnego nr 3 przęsło P2-P3, betonowanie skrzydełka P3.3, wykonanie izolacji fundamentu P3 na obiekcie PZGd-41.
  • Betonowanie kap chodnikowych na UN na obiekcie WD-43.
  • Betonowanie gzymsów wylotu, montaż desek gzymsowych na gzymsach wylotu na obiekcie PZMz-44.
  • Montaż zbrojenia ustroju nośnego, montaż deskowania ustroju nośnego, przygotowanie powierzchni podpory P2 pod wykonanie izolacji natryskowej na obiekcie WD-46.
  • Zasypka drogowa powyżej przepustu na obiekcie PZMz-46A.
  • Montaż zbrojenia kap chodnikowych na UN nitka L, montaż deski gzymsowej na płycie UN nitka L, montaż zbrojenia płyty przejściowej P2P, zasypka za podporą P2 na obiekcie PZMz-47.
  • Wykonanie betonu podkładowego płyt przejściowych P1 i P3, montaż zbrojenia płyt przejściowych P1 i P3 na obiekcie PZMd-48.
  • Przygotowanie powierzchni płyty zespalającej przed wykonaniem izolacji MMA na obiekcie PZM-49.
  • Montaż deskowania płyt przejściowych, montaż deski gzymsowej na płycie UN nitka L na odkładzie na obiekcie WS-50.
  • Betonowanie skrzydełka 2L, montaż deskowania płyty ustroju nitka L, betonowanie płyty ustroju nitka L, montaż deskowania skrzydła 1L na obiekcie PZMz-51.
  • Zasypka mostowa za podporą P1, demontaż deskowania skrzydeł 3L i 3P, montaż wpustów i sączków na obiekcie WD-52.
  • Betonowanie korpusu 1L, 2L, demontaż deskowania korpusu przyczółka 1L i 2L po betonowaniu, montaż deskowania korpusu przyczółka 1P, montaż zbrojenia korpusu przyczółka 1P na obiekcie PZDsz-53.
  • Przebudowa kolizji teletechnicznej BW-10: DD-0A.
  • Budowa kanalizacji deszczowej km 12+500.
  • Budowa drenażu w pasie rozdziału: łącznica LL-2, km 10+600-10+700.
  • Montaż i regulacja kratek żeliwnych na wpustach drogowych: km 10+800.
  • OUD: Betonowanie podkładów betonowych pod fundamenty budynku warsztatowo-magazynowego, zbrojenie fundamentów budynku warsztatowo-magazynowego, betonowanie fundamentów budynku warsztatowo-garażowego, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ław i stóp fundamentowych budynku warsztatowo-garażowego, wykonanie izolacji z papy pod ścianami fundamentowymi z bloczka betonowego budynku warsztatowo-garażowego, murowanie ścian fundamentowych z bloczka betonowego budynku warsztatowo-garażowego, betonowanie kanału, zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem przy budynku warsztatowo-garażowym, zbrojenie słupów budynku warsztatowo-garażowego, zbrojenie trzpieni budynku warsztatowo-garażowego, wykonanie podbudowy pod posadzkę, wykonanie ścian zewnętrznych z bloczków gazobetonowych na zaprawie do cienkich spoin, zbrojenie wieńców budynku warsztatowo-garażowego, betonowanie słupów budynku warsztatowo-garażowego, betonowanie wieńców budynku warsztatowo-garażowego, betonowanie trzpieni budynku warsztatowo-garażowego, wykonanie ścian wewnętrznych murowanych z gazobetonu, wykonanie wykopów pod fundamenty budynku socjalno- biurowego, wykonanie podkładów z chudego betonu pod fundamenty budynku socjalno-biurowego, zbrojenie ław fundamentowych budynku socjalno-biurowego, wykonanie ław fundamentowych budynku socjalno-biurowego, wykonanie kanalizacji deszczowej.
  • Przegląd i konserwacja tymczasowych wygrodzeń herpatologicznych, i przeprowadzenie odłowów płazów.
  • Kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarowania odpadami gospodarki wodnościekowej.
  • Przegląd i konserwacja zabezpieczeń drzew.
  PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

  Trasa zasadnicza – b. drogowa:

  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
  • Koordynacja międzybranżowa.
  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

  Branża mostowa:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

  Branża sanitarna:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

  Branża energetyczna:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
  • Koordynacja międzybranżowa w zakresie zasilania i komunikacji monitoringu na OUD Luzino.

  Branża teletechniczna:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

  Branża melioracyjna:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

  Branża geologiczna i geotechniczna:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

  Branża zieleń:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

  Architektura:

  • Nadzór autorski
  • Prace nad Projektem Wykonawczym.  • Wykonanie wykopu: km 14+880-14+920, LL-3.
  • Wykonanie nasypu: DD0a, D2-dk6, Lb1, Lb2,
   6+080-6+130, D5DW.
  • Warstwa mrozoochronna: km 14+700-14+950.
  • Krawężnik: D5DW.
  • Krawężnik kamienny: Rondo DK6-D5.
  • Ściek trójkątny: km 10+900-11+130 SP.
  • Umocnienie rowu typ II: 11+260-11+275 SL,
   11+752-11+852 SL, LL-4, LL-2.
  • Kolumny przemieszczeniowe: km 14+460-14+530.
  • Podbudowa pomocnicza C5/6: km 7+825-7+870, 8+290-8+500.
  • KŁSM 0/31,5: km 10+890-11+135 JL, węzeł Strzebielino strona północna, DD8, 0+615-0+640, 10+950-11+200 JP, 10+900-11+135 JP, 6+130-6+400, 0+090-0+110, 10+890-11+135.
  • AC16W: km 9+010-10+110 JL, 9+610-9+385,
   10+415-10+685, 0+010-0+175 LS-1, 0+000-0+249 LS-2, 0+000-0+249 LS-3, 0+000-0+254 LS-4.
  • Zbrojenie ław fundamentowych P1 i P2 na obiekcie PZMZ-32.
  • Montaż zbrojenia fundamentu P3, montaż deskowania ławy P3 na obiekcie WD-34.
  • Wykonanie zasypki mostowej za przyczółkami, ułożenie izolacji bitumiczno-lateksowej na podporach, przygotowanie powierzchni płyty pomostu w obrębie kap chodnikowych pod izolację MMA na obiekcie
   WD-35.
  • Montaż deskowania ustroju nośnego NP, wykonanie izolacji cienkiej fundamentu P2 na obiekcie PZMz-36.
  • Wykonanie izolacji cienkiej fundamentów P1 i P2 na obiekcie WS-37.
  • Betonowanie skrzydełek P1L i P1P na obiekcie
   PZMz-38.
  • Przygotowanie korpusu P1 do betonowania, wykonanie izolacji cienkiej fundamentu P4 na obiekcie MS-39.
  • Wykonanie izolacji cienkiej fundamentów na obiekcie PZM-40.
  • Montaż deskowania ustroju nośnego P2 i P3, montaż zbrojenia ustroju nośnego P1 i P2, betonowanie skrzydła P1.3, montaż deskowania skrzydła P3.3 na obiekcie PZGd-41.
  • Montaż krawężników na gzymsach, montaż kotew barier drogowych na obiekcie WD-43.
  • Montaż desek gzymsowych, szalowanie gzymsów na obiekcie PZMz-44.
  • Montaż zbrojenia ustroju nośnego, betonowanie skrzydełka P2P, demontaż deskowania skrzydełka P2 na obiekcie WD-46.
  • Wykonanie zasypki przepustu, demontaż igłofiltrów, wykonanie izolacji bitumiczno-lateksowej gzymsów na obiekcie PZMz-46A.
  • Betonowanie ustroju nośnego NP, demontaż deskowania płyty przejściowej P2L, wykonanie płyty dociążeniowej – samowypływ, montaż zestawu igłofiltrów, wykonanie zasypki za podporą P2 na obiekcie PZMz-47.
  • Montaż kotew barier drogowych, wykonanie zasypki za przyczółkami, montaż rur osłonowych od kolektora, betonowanie wnęk dylatacyjnych 1L na obiekcie
   PZMd-48.
  • Wykonanie izolacji bitumiczno-lateksowej, betonowanie płyt przejściowych, montaż kotew pod bariery, betonowanie gzymsów wlotu i wylotu na obiekcie PZM-49.
  • Układanie izolacji MMA w obrębie kap chodnikowych, rozbiórka rusztowań – nitka P, wykonanie zasypki za przyczółkami, wykonanie warstwy podbudowy pod płyty przejściowe P1 i P2, zbrojenie płyt przejściowych na odkładzie na obiekcie WS-50.
  • Betonowanie skrzydełka 2P, betonowanie skrzydła 2L, zbrojenie ustroju nośnego – nitka lewa  na obiekcie  PZMz-51.
  • Ułożenie izolacji MMA w rejonie kap chodnikowych, ułożenie izolacji bitumiczno-lateksowej na podporze P1, betonowanie skrzydła 3L i 3P, wykonanie zasypki mostowej za podporami P1 na obiekcie WD-52.
  • Budowa kanału technologicznego: km 10+710-11+170.
  • Budowa drenażu pasa rozdziału: km 11+710-12+180.
  • Regulacja wpustów deszczowych: DWD5 – Rondo DK6.
  • Budowa wpustów deszczowych: km 7+825-7+870.
  • Budowa kanalizacji deszczowej KD-19: km 4+820.
  • Budowa kanalizacji deszczowej std45-wrd27: km 14+845.
  • Montaż fundamentów pod słupy oświetlenia drogowego: DWD5- Rondo DK6.
  • Montaż linii kablowych oświetlenia drogowego: węzeł Luzino, rondo południowe.
  • Montaż drenażu w pasie dzielącym: łącznica LB-3.
  • Przebudowa kolizji teletechnicznej BW-10: DD0A.
  • Budowa kanalizacji deszczowej KD-4a: km 4+300.
  • OUD: Betonowanie podkładów betonowych pod fundamenty budynku warsztatowo-magazynowego, zbrojenie fundamentów budynku warsztatowo-magazynowego, betonowanie fundamentów budynku warsztatowo-garażowego, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ław i stóp fundamentowych budynku warsztatowo-garażowego, wykonanie izolacji z papy pod ścianami fundamentowymi z bloczka betonowego budynku warsztatowo-garażowego, murowanie ścian fundamentowych z bloczka betonowego budynku warsztatowo-garażowego, betonowanie kanału, zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem przy budynku warsztatowo-garażowym, zbrojenie słupów budynku warsztatowo-garażowego, zbrojenie trzpieni budynku warsztatowo-garażowego, wykonanie podbudowy pod posadzkę, wykonanie ścian zewnętrznych z bloczków gazobetonowych na zaprawie do cienkich spoin, zbrojenie wieńców budynku warsztatowo-garażowego, betonowanie słupów budynku warsztatowo-garażowego, betonowanie wieńców budynku warsztatowo-garażowego, betonowanie trzpieni budynku warsztatowo-garażowego, wykonanie ścian wewnętrznych murowanych z gazobetonu.
  • Przegląd i konserwacja tymczasowych wygrodzeń herpatologicznych, i przeprowadzenie odłowów płazów.
  • Kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarowania odpadami gospodarki wodnościekowej.
  • Przegląd i konserwacja zabezpieczeń drzew oraz tabliczek informacyjnych o strefach ochrony drzew.
  PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

  Trasa zasadnicza – b. drogowa:

  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
  • Koordynacja międzybranżowa.
  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

  Branża mostowa:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

  Branża sanitarna:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

  Branża energetyczna:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
  • Koordynacja międzybranżowa w zakresie zasilania i komunikacji monitoringu na OUD Luzino.

  Branża teletechniczna:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

  Branża melioracyjna:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

  Branża geologiczna i geotechniczna:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

  Branża zieleń:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

  Architektura:

  • Nadzór autorski
  • Przekazanie Kart Zmian.​

  • Wykonanie wykopu: km 14+880-14+920,
   LL-3.
  • Wykonanie nasypu: DD0a, D2-dk6, Lb1, Lb2, D5DW.
  • Warstwa mrozoochronna: 14+160-14+400 SL, LL-2.
  • Krawężnik: D2a-DK6.
  • Krawężnik kamienny: Rondo DK6-D5.
  • Obrzeże: D5-DW.
  • Kostka kamienna: Rondo DK6-D5.
  • Ściek skarpowy: LS-2.
  • Ściek trójkątny: LS 1-2, 10+900-11+130 SL.
  • Umocnienie rowu typ II: 11+260-11+275 SL, 11+752-11+852 SL, LL-4, LL-2.
  • Kolumny przemieszczeniowe: km 14+460-14+530.
  • Podbudowa pomocnicza: km 14+180-14+380 SL, LL-2, 10+960-11+130 SP.
  • Stabilizacja C3/4 : D7-DP.
  • KŁSM 0/31,5: węzeł Strzebielino strona północna
   i południowa, 11+225-11+650 JL.
  • AC22P: km 10+300-10+680 JL.
  • AC16W: DD2, DD2a.
  • Zbrojenie ław fundamentowych na obiekcie PZMZ-32.
  • Wykonanie warstwy właściwej izolacji cienkiej fundamentu P1, betonowanie warstwy wyrównawczej pod fundament P3, montaż zbrojenia fundamentu P3 na obiekcie WD-34.
  • Przygotowanie powierzchni ustroju nośnego w zakresie kap chodnikowych pod izolację na obiekcie WD-35.
  • Wykonanie warstwy gruntującej izolacji cienkiej fundamentu P2 na obiekcie PZMz-36.
  • Przygotowanie powierzchni fundamentów P1 i P2 pod wykonanie izolacji cienkiej na obiekcie WS-37.
  • Montaż deskowania skrzydełek P1L i P1P, montaż zbrojenia skrzydełek P1L i P1P na obiekcie PZMz-38.
  • Montaż deskowania korpusu P1P, montaż zbrojenia korpusu P1P, wykonanie izolacji cienkiej fundamentu P4 na obiekcie MS-39.
  • Montaż deskowania ustroju nośnego nr 3 – przęsło
   P1-P2, montaż podparcia ustroju nośnego nr 3 – przęsło P1-P2, montaż deskowania skrzydełek P1.3
   i P3.3,  montaż zbrojenia skrzydełka P1.3  na obiekcie PZGd-41.
  • Betonowanie gzymsów P1 i P3, montaż kotew barier drogowych na obiekcie WD-43.
  • Montaż deskowania traconego ustroju nośnego, betonowanie skrzydełka P2L, montaż deskowania skrzydełka P2P, montaż belek prefabrykowanych, montaż zbrojenia ustroju nośnego na obiekcie WD-46.
  • Wykonanie zasypki przepustu na obiekcie PZMz-46A.
  • Montaż zbrojenia płyty przejściowej P2L, betonowanie płyty przejściowej P2L na obiekcie PZMz-47.
  • Montaż kotew talerzowych na un NP na obiekcie PZMz-48.
  • Piaskowania gzymsów P1, montaż desek gzymsowych w rejonie urządzeń dylatacyjnych, betonowanie urządzenia dylatacyjnego P1P, zasypka za przyczółkami na obiekcie PZMd-48.
  • Pielęgnacja płyty zespalającej, montaż zbrojenia gzymsów wlotu i wylotu przepustu, szalowanie gzymsów wlotu oraz wylotu przepustu na obiekcie PZM-49.
  • Rozbiórka rusztowań nitka L i P, zasypka za przyczółkami na obiekcie WS-50.
  • Montaż deskowania skrzydła 2P i 2L, montaż zbrojenia skrzydła 2L i 2P, montaż deskowania ustroju nośnego nitka L, montaż zbrojenia płyty ustroju nitka L na obiekcie  PZMz-51.
  • Przygotowanie powierzchni betonowej płyty pomostu pod izolację, montaż deskowania skrzydła 3L, montaż zbrojenia skrzydła 3L na obiekcie WD-52.
  • Budowa kanału technologicznego na odcinku 79-80: km 11+700.
  • Budowa kanału technologicznego na odcinku 83-84: km 12+180.
  • Budowa kanału technologicznego: km 10+700-11+170.
  • Budowa linii kablowych oświetlenia drogowego: km DK6-4+780, 14+150-14+350 SL, łącznica LL-2.
  • Budowa drenażu pasa rozdziału: km 12+820-13+404.
  • OUD: Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem przy budynku warsztatowo – garażowym, zbrojenie słupów budynku warsztatowo –garażowego, zbrojenie trzepni budynku warsztatowo –garażowego, wykonanie podbudowy pod posadzkę, wykonanie ścian zewnętrznych z bloczków gazobetonowych  na zaprawie do cienkich spoin, zbrojenie wieńców budynku warsztatowo – garażowego, betonowanie słupów budynku warsztatowo – garażowego, betonowanie wieńców budynku warsztatowo – garażowego, betonowanie trzpieni budynku warsztatowo – garażowego, wykonanie ścian wewnętrznych murowanych z gazobetonu.
  • Przegląd i konserwacja tymczasowych wygrodzeń herpatologicznych, i przeprowadzenie odłowów płazów.
  • Kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarowania odpadami gospodarki wodnościekowej.
  • Przegląd i konserwacja zabezpieczeń drzew oraz tabliczek informacyjnych o strefach ochrony drzew.
  PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

  Trasa zasadnicza – b. drogowa:

  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
  • Koordynacja międzybranżowa.
  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Przygotowanie map czasowych zajęć.
  • Przekazanie Kart Zmian.

  Branża mostowa:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

  Branża sanitarna:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

  Branża energetyczna:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
  • Koordynacja międzybranżowa w zakresie zasilania i komunikacji monitoringu na OUD Luzino.

  Branża teletechniczna:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

  Branża melioracyjna:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

  Branża geologiczna i geotechniczna:

  • Prace nad Projektem Wykonawczym.

  Branża zieleń:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

  Architektura:

  • Nadzór autorski
  • Prace nad Projektem Wykonawczym.
  • Przekazanie Kart Zmian.


  • Wykonanie wykopu: km 14+800-14+900,
  • Wykonanie nasypu: 7+580-7+870, D2-DK6, LB-1,
   LB-2, D5DW.
  • Warstwa mrozoochronna: 14+160-14+400 SL, LL-2.
  • Krawężnik: D2a-DK6, Rondo DK6-D5.
  • Obrzeże: D5-DW.
  • Kostka kamienna: Rondo DK6-D5.
  • Ściek skarpowy: LS-2.
  • Ściek trójkątny: 11+230-11+650 SL, 6+000-6+050, 6+130-6+350.
  • Umocnienie rowu typ II: 11+761-11+847.
  • Kolumny przemieszczeniowe: 14+460-14+550.
  • Podbudowa pomocnicza C5/6: LS-4, LS-2, LS-1-2, Rondo Południowe WL, 4+600-4+750 SP.
  • Stabilizacja: D7.
  • KŁSM 0/31,5: km 10+400-10+500 JL i JP, LS-2,
   km 11+225-11+650 SP.
  • AC22P: km 13+500-13+900 JL, 5+420-6+030 JL, 10+430-10+680 JP.
  • AC16W: km 5+420-6+030 JL.
  • Izolacja fundamentu P1, wykop pod fundament P3, warstwa wyrównawcza pod ławę P3 na obiekcie
   WD-34.
  • Drenaż za przyczółkiem: murek, przygotowanie powierzchni pomostu pod izolację MMA w obrębie kap chodnikowych na obiekcie WD-35.
  • Montaż zbrojenia płyty pomostu P na obiekcie
   PZMz-36.
  • Przygotowanie powierzchni podpór przed ułożeniem izolacji bit-lateks. na obiekcie WS-37.
  • Montaż zbrojenia skrzydeł 1L i 1P, przygotowanie powierzchni podpór przed ułożeniem izolacji bit.-lateks., izolacja cienka ław fundamentowych: przygotowanie powierzchni na obiekcie MS-39.
  • Montaż deskowania korpusu P1P, montaż zbrojenia korpusu P1P, izolacja fundamentu P4 na obiekcie
   PZM-40.
  • Budowa podparcia pod ustrój nośny P2-P3, montaż deskowania ustroju nośnego P1-P2, montaż deskowania skrzydełek P1.3, montaż zbrojenia skrzydła 1.3, montaż zbrojenia skrzydła 3.3, betonowanie ciosów podłożyskowych na podporze 1.3 na obiekcie PZGd-41.
  • Montaż zbrojenia kap chodnikowych, montaż kotew pod bariery, montaż szalunków gzymsów na skrzydłach P1 i P3 na obiekcie WD-43.
  • Dostawa i montaż belek T na ustroju, montaż deskowania skrzydeł P2L, montaż zbrojenia skrzydeł P2 na obiekcie WD-46.
  • Montaż zbrojenia gzymsów na skrzydłach wlotu, montaż deski gzymsowej na skrzydłach wlotu, betonowanie gzymsów na skrzydłach wlotu, izolacja cienka ław fundamentowych wlotu, zasypka przepustu na obiekcie PZMz-46A.
  • Montaż deskowania UN nitka P na obiekcie PZMz-47.
  • Betonowanie wnęk urządzeń dylatacyjnych, montaż zbrojenia kap chodnikowych NL i NP, zasypka za przyczółkami na obiekcie PZDd-48.
  • Montaż deskowania płyty zespalającej, betonowanie płyty zespalającej, beton podkładowy pod pyty przejściowe za P2, montaż zbrojenia płyt przejściowych, montaż desek gzymsowych na skrzydłach wlotu i wylotu na obiekcie PZM-49.
  • Przygotowanie powierzchni pomostu pod izolację MMA w obrębie kap chodnikowych, rozbiórka rusztowań – nitka L, zasypka za przyczółkami na obiekcie WS-50.
  • Montaż deskowania skrzydła 2P, montaż zbrojenia skrzydła 2L i 2P na obiekcie PZMz-51.
  • Betonowanie płyty pomostu, montaż deskowania skrzydeł 3P, montaż zbrojenia skrzydła 3L na obiekcie WD-52.
  • Budowa kanalizacji deszczowej – wpusty i przykanaliki: km 10+700-10+860, 14+200, 13+970.
  • Budowa kanału technologicznego: km 13+450-13+950.
  • Budowa kanalizacji deszczowej: km 7+400.
  • Budowa fundamentów pod słupy oświetlenia drogowego: km 13+500-14+000.
  • OUD: Wykonanie wykopu pod fundamenty budynku warsztatowo – magazynowego, betonowanie podkładów betonowych pod fundamenty budynku warsztatowo – magazynowego, zbrojenie fundamentów budynku warsztatowo – magazynowego, zbrojenie ścian budynku magazynu soli, betonowanie ścian żelbetowych budynku magazynu soli, betonowanie fundamentów budynku warsztatowo – garażowego, izolacja przeciwwilgociowa ław i stóp fundamentowych budynku warsztatowo-garażowego, izolacja z papy pod ścianami fundamentowymi z bloczka betonowego budynku warsztatowo-garażowego, murowanie ścian fundamentowych z bloczka betonowego budynku warsztatowo-garażowego, zbrojenie kanału, betonowanie kanału, izolacja przeciwwilgociowa ław i ścian fundamentowych budynku magazynu soli, zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem przy budynku warsztatowo- garażowym, zbrojenie słupów budynku warsztatowo- garażowego, zbrojenie trzpieni budynku warsztatowo-garażowego, wykonanie podbudowy pod posadzkę, wykonanie ścian zewnętrznych z bloczków gazobetonowych, zbrojenie wieńców budynku warsztatowo- garażowego, betonowanie słupów budynku warsztatowo-garażowego, betonowanie wieńców budynku warsztatowo-garażowego, betonowanie trzpieni budynku warsztatowo-garażowego.
  • Przegląd i konserwacja tymczasowych wygrodzeń herpatologicznych, i przeprowadzenie odłowów płazów.
  • Kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarowania odpadami gospodarki wodnościekowej.
  • Przegląd i konserwacja zabezpieczeń drzew oraz tabliczek informacyjnych o strefach ochrony drzew.
  PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

  Trasa zasadnicza – b. drogowa:

  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
  • Koordynacja międzybranżowa.
  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Przygotowanie map czasowych zajęć.

  Branża mostowa:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

  Branża sanitarna:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

  Branża energetyczna:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
  • Koordynacja międzybranżowa w zakresie zasilania i komunikacji monitoringu na OUD Luzino.

  Branża teletechniczna:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

  Branża melioracyjna:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

  Branża geologiczna i geotechniczna:

  • Prace nad Projektem Wykonawczym.

  Branża zieleń:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

  Architektura:

  • Nadzór autorski
  • Prace nad Projektem Wykonawczym.

  • Wykonanie wykopu: km 14+600-14+700,
   14+100-14+300SL,
  • Wykonanie nasypu: 7+580-7+870, D2-DK6, LB-1,
   LB-2, 10+730-10+850, D5DW.
  • Warstwa mrozoochronna: Rondo południowe WL,
   D7-DP, LL-2.
  • Krawężnik: D2a-DK6.
  • Kostka kamienna: Węzeł Strzebielino.
  • Ściek trójkątny: 11+230-11+450 SP, 11+230-11+650 SL, 5+600-5+900.
  • Kolumny przemieszczeniowe: 14+460-14+550.
  • Podbudowa pomocnicza C5/6: km 10+900-11+150 SL, 10+900-10+960 SP, Rondo DK6-D5, D2-DK6a,
   km 7+450-7+825.
  • AC22P: km 11+780-12+140 JP, 11+780-12+130 JL, 13+500-13+885 JP.
  • Podbudowa C3/4: D5-DW.
  • Warstwa ulepszonego podłoża C0,4/0,5: km 14+150-14+300 SL, 14+600-14+700.
  • Usunięcie kolizji z kablami SRK na podporze P3, przygotowanie powierzchni fundamentu i korpusu P1 pod wykonanie izolacji, wykonanie izolacji cienkiej na obiekcie WD-34.
  • Przygotowanie powierzchni pomostu pod izolację MMA w obrębie kap chodnikowych, zasypka za przyczółkami: dostawa materiału na obiekcie WD-35.
  • Przygotowanie powierzchni pomostu pod izolację MMA w obrębie kap chodnikowych, przygotowanie powierzchni podpory P2 przed ułożeniem izolacji grubej na obiekcie PZMz-36.
  • Demontaż deskowania ustroju nośnego NL, demontaż deskowania skrzydełek P2L, P2P, przygotowanie powierzchni pomostu pod izolację MMA w obrębie kap chodnikowych L i P na obiekcie WS-37.
  • Montaż deskowania korpusu P1P, montaż zbrojenia korpusu P1P, demontaż deskowania filarów P3, przygotowanie powierzchni fundamentu i korpusu P4 pod wykonanie izolacji na obiekcie MS-39.
  • Przygotowanie powierzchni fundamentów i korpusów pod wykonanie izolacji, demontaż podparcia skrzydełek P1 i P2 na obiekcie PZM-40.
  • Budowa podparcia pod ustrój nośny P2-P3, montaż deskowania ustroju nośnego P1-P2, montaż deskowania skrzydełek P1.3 i P3.3, montaż zbrojenia skrzydła 1. 3 na obiekcie PZGd-41.
  • Montaż zbrojenia kap chodnikowych, betonowanie urządzeń dylatacyjnych na obiekcie WD-43.
  • Montaż zbrojenia gzymsów na skrzydłach przepustu, montaż deski gzymsowej na skrzydłach przepustu na obiekcie PZMz-44.
  • Montaż zbrojenia gzymsów na skrzydłach przepustu na obiekcie PZMz-45.
  • Betonowanie poprzecznic P1 i P2, montaż deskowania skrzydełek P2, montaż zbrojenia skrzydełek P2, zasypka za przyczółkiem P1 na obiekcie WD-46.
  • Ułożenie izolacji MMA na płycie zespalającej, przygotowanie powierzchni pomostu pod izolację MMA i ułożenie na płycie zespalającej, uszczelnienie styków wewnątrz przepustu, betonowanie półek dla zwierząt na obiekcie PZMz-46A.
  • Montaż zbrojenia ustroju nośnego– nitka P, montaż deskowania bocznego ustroju nośnego – nitka P, przygotowanie powierzchni pomostu pod izolację MMA i ułożenie izolacji w obrębie kap chodnikowych nitka L na obiekcie PZMz-47.
  • Przygotowanie urządzeń dylatacyjnych do betonowania, montaż zbrojenia kap chodnikowych NL, montaż urządzeń dylatacyjnych na obiekcie PZDd-48.
  • Montaż zbrojenia płyty zespalającej, w-wa wyrównawcza pod płyty przejściowe P1, montaż deski gzymsowej na skrzydłach wylotu na obiekcie PZM-49.
  • Drenaż za przyczółkiem P1 i P2, izolacja bitumiczno-lateksowa, zasypka za przyczółkami na obiekcie WS-50.
  • Betonowanie płyty pomostu nitka P, montaż deskowania płyty ustroju – nitka L, montaż deskowania skrzydła 2P na obiekcie PZMz-51.
  • Montaż deskowania płyty ustroju – obstawki boczne
   i poprzecznice, montaż kotew talerzowych, montaż zbrojenia płyty pomostu, montaż zbrojenia skrzydeł 3L i 3P, montaż deskowania skrzydeł 3L i 3L na obiekcie WD-52.
  • Kolizja elektroenergetyczna: D6 0+090.
  • Linie kablowe oświetlenia drogowego gm. Łęczyce Rondo DK6 Strzebielino.
  • Budowa kanalizacji deszczowej: D7 – rondo południowe, km 10+860-11+000, rondo DK6 – Strzebielino, LS-1-2.
  • Budowa ścieków skarpowych: km 12+000-13+000.
  • Budowa kanału technologicznego: km 10+330-10+690.
  • OUD: Wykonanie wykopu pod fundamenty budynku warsztatowo – magazynowego, betonowanie podkładów betonowych pod fundamenty budynku warsztatowo – magazynowego, zbrojenie fundamentów budynku warsztatowo – magazynowego, zbrojenie ścian budynku magazynu soli, betonowanie ścian żelbetowych budynku magazynu soli, betonowanie fundamentów budynku warsztatowo – garażowego, izolacja przeciwwilgociowa ław i stóp fundamentowych budynku warsztatowo-garażowego, izolacja z papy pod ścianami fundamentowymi z bloczka betonowego budynku warsztatowo-garażowego, murowanie ścian fundamentowych z bloczka betonowego budynku warsztatowo-garażowego, zbrojenie kanału, betonowanie kanału, izolacja przeciwwilgociowa ław i ścian fundamentowych budynku magazynu soli, zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem przy budynku warsztatowo- garażowym, zbrojenie słupów budynku warsztatowo- garażowego, zbrojenie trzpieni budynku warsztatowo-garażowego, wykonanie podbudowy pod posadzkę, wykonanie ścian zewnętrznych z bloczków gazobetonowych, zbrojenie wieńców budynku warsztatowo- garażowego, betonowanie słupów budynku warsztatowo-garażowego, betonowanie wieńców budynku warsztatowo-garażowego, betonowanie trzpieni budynku warsztatowo-garażowego, wykonanie stanowiska pod dźwig stacjonarny przy  budynku warsztatowo-garażowym.
  • Przegląd i konserwacja tymczasowych wygrodzeń herpatologicznych, i przeprowadzenie odłowów płazów.
  • Kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarowania odpadami gospodarki wodnościekowej.
  • Prowadzenie kontroli stanu stref ochrony drzew.
  • Przegląd miejsc atrakcyjnych dla ptactwa pod kątem ewentualnych miejsc tworzenia gniazd i kolonii lęgowych.

  Lipiec 2021

  PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

  Trasa zasadnicza – b. drogowa:

  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
  • Koordynacja międzybranżowa.
  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Przygotowanie map czasowych zajęć.
  • Prace nad Projektem Wykonawczym.

  Branża mostowa:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

  Branża sanitarna:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Prace nad operatami wodnoprawnymi.

  Branża energetyczna:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
  • Koordynacja międzybranżowa w zakresie zasilania i komunikacji monitoringu na OUD Luzino.
  • Rozmowy koordynacyjne z Energa w zakresie przyłączy do urządzeń.

  Branża teletechniczna:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
  • Koordynacja międzybranżowa w zakresie zasilania i komunikacji monitoringu na OUD Luzino.

  Branża melioracyjna:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
  • Prace nad Projektem Wykonawczym.

  Branża geologiczna i geotechniczna:

  • Prace nad Projektem Wykonawczym.

  Branża zieleń:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

  Architektura:

  • Prace nad Projektem Wykonawczym.
  • Wykonanie wykopu: D6, km 14+850-14+950,
   14+150-14+200SL,
  • Wykonanie nasypu: 7+580-7+870, D2-DK6, LB-1,
   LB-2, 10+830-11+000, D5DW.
  • Ściek podchodnikowy: węzeł Strzebielino.
  • Kostka kamienna: Węzeł Strzebielino.
  • Ścieki skarpowe: Węzeł Strzebielino.
  • Ściek trójkątny: 5+350-6+050, LS2 0+100-0+160,
   km 10+430-10+440, km 11+530-11+650 SP.
  • AC22P: km 11+915-12+145 JP, 11+935-12+135 JL.
  • KŁSM: km 13+490-13+920, 13+500-13+900 SP.
  • Podbudowa mrozoochronna C1,5/2: DD2a.
  • Warstwa mrozoochronna: km 10+900-11+100 SL, Rondo południowe Węzeł Luzino.
  • Zdawka szalunków skrzydeł na obiekcie WD-34.
  • Montaż wpustów i sączków, drenaż za przyczółkiem P1 i P3, zasypka za przyczółkami na obiekcie WD-35.
  • Przygotowanie powierzchni fundamentu i korpusu P2 pod wykonanie izolacji na obiekcie PZMz-36.
  • Demontaż deskowania bocznego ustroju nośnego NL, betonowanie skrzydełek P2L i P2P na obiekcie WS-37.
  • Montaż deskowania korpusu P1P, betonowanie filarów P3, demontaż deskowania filarów P3, betonowanie skrzydełka P4L – II etap, demontaż deskowania skrzydełka P4L na obiekcie MS-39.
  • Demontaż deskowania skrzydełek P1L, P1P, P2L, P2P na obiekcie PZM-40.
  • Ułożenie płyt drogowych podbudowy pod ustrój nośny nr 3, budowa podparcia ustroju nośnego nr 3 – przęsło P1-P2, montaż deskowania skrzydełek P1.3 i P3.3 na obiekcie PZGd-41.
  • Montaż zbrojenia kap chodnikowych, przygotowanie urządzeń dylatacyjnych do betonowania na obiekcie WD-43.
  • Montaż zbrojenia poprzecznicy P2, montaż deskowania poprzecznicy P1 i P2, montaż deskowania skrzydełka P2L, montaż deskowania skrzydełka P2P na odkładzie, zasypka za przyczókiem P1- kontynuacja na obiekcie WD-46.
  • Betonowanie płyty zespalającej i skrzydeł wlotu, ułożenie izolacji cienkiej fundamentu, uszczelnienie styku między prefabrykatami, montaż deskowania półek dla zwierząt na obiekcie PZMz-46A.
  • Montaż zbrojenia płyty ustroju – nitka P, montaż sączków na ustroju nośnego NL, warstwa podbudowy pod płyty przejściowe za P2 na obiekcie PZMz-47.
  • Montaż zbrojenia kap chodnikowych, przygotowanie urządzeń dylatacyjnych do betonowania, zasypka za przyczółkami na obiekcie PZDd-48.
  • Betonowanie płyty pomostu – nitka P, zasypka za przyczółkami na obiekcie WS-50.
  • Montaż rusztowań pod płytę nitka L, montaż deskowania płyty pomostu nitka P, montaż zbrojenia płyty pomostu nitka P na obiekcie
   PZMz-51.
  • Montaż zbrojenia płyty ustroju, montaż deskowania poprzecznic (pomiędzy belkami), montaż deskowania skrzydeł 3L i 3P, demontaż deskowania skrzydeł 1L i 1P na obiekcie WD-52.
  • ZB-08: humusowanie skarp i terenu wokół zbiornika, wypełnienie otworów w płytach kruszywem 0/31,5.
  • ZB-09: ułożenie warstwy dociążającej na dnie
   i skarpach zbiornika, układanie płyt wielootworowych na dnie zbiornika, układanie płyt ażurowych na skarpach zbiornika, wykonanie zjazdu do zbiornika,
  • Prace ziemno-montażowe przy kolizji elektroenergetycznej: D6 0+090.
  • Budowa wpustów i przykanalików: włączenie do Dk6 – 4+780, km 10+700-11+000, km 10+440.
  • Regulacja kratek na wpustach deszczowych: łącznica BW-4.
  • Regulacja kratek żeliwnych na wpustach drogowych: km 5+300-5+600.
  • OUD: Wykonanie wykopu pod fundamenty budynku warsztatowo – magazynowego, betonowanie podkładów betonowych pod fundamenty budynku warsztatowo – magazynowego, zbrojenie fundamentów budynku warsztatowo – magazynowego, zbrojenie ścian budynku magazynu soli, betonowanie ścian żelbetowych budynku magazynu soli, betonowanie fundamentów budynku warsztatowo – garażowego, izolacja przeciwwilgociowa ław i stóp fundamentowych budynku warsztatowo-garażowego, izolacja z papy pod ścianami fundamentowymi z bloczka betonowego budynku warsztatowo-garażowego, murowanie ścian fundamentowych z bloczka betonowego budynku warsztatowo-garażowego, zbrojenie kanału, betonowanie kanału, izolacja przeciwwilgociowa ław i ścian fundamentowych budynku magazynu soli, zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem przy budynku warsztatowo- garażowym, zbrojenie słupów budynku warsztatowo- garażowego, zbrojenie trzpieni budynku warsztatowo-garażowego, wykonanie podbudowy pod posadzkę, wykonanie ścian zewnętrznych z bloczków gazobetonowych, wykonanie stanowiska pod dźwig stacjonarny przy budynku warsztatowo-garażowym.
  • Przegląd i konserwacja tymczasowych wygrodzeń herpatologicznych, i przeprowadzenie odłowów płazów.
  • Kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarowania odpadami gospodarki wodnościekowej.
  • Prowadzenie kontroli stanu stref ochrony drzew.
  • Przegląd miejsc atrakcyjnych dla ptactwa pod kątem ewentualnych miejsc tworzenia gniazd i kolonii lęgowych.
  PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

  Trasa zasadnicza – b. drogowa:

  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
  • Koordynacja międzybranżowa.
  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Prace nad ekranami akustycznymi.
  • Prace nad Projektem Wykonawczym.

  Branża mostowa:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

  Branża sanitarna:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Prace nad operatami wodnoprawnymi.

  Branża energetyczna:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
  • Koordynacja międzybranżowa w zakresie zasilania i komunikacji monitoringu na OUD Luzino.
  • Rozmowy koordynacyjne z Energa w zakresie przyłączy do urządzeń.

  Branża teletechniczna:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
  • Koordynacja międzybranżowa w zakresie zasilania i komunikacji monitoringu na OUD Luzino.

  Branża melioracyjna:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
  • Prace nad Projektem Wykonawczym.

  Branża geologiczna i geotechniczna:

  • Prace nad Projektem Wykonawczym.

  Branża zieleń:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

  Architektura:

  • Prace nad Projektem Wykonawczym.
  • Wykonanie wykopu: D6, km 14+850-14+950, LL2, LL3.
  • Wykonanie nasypu: 7+580-7+870, D2-DK6, LB-1,
   LB-2, 10+830-11+000, D5DW, platforma robocza
   km 14+510-14+530.
  • Humusowanie: D5-DW, D1-DP1456G, km 5+800-6+400.
  • Krawężniki 30×15: DD2.
  • Kostka kamienna: Węzeł Strzebielino.
  • Ścieki skarpowe: Węzeł Strzebielino.
  • Ściek trójkątny: 5+350-6+050.
  • Płyty ażurowe na pasie technologicznym.
  • Kolumny przemieszczeniowe: 14+460-14+550.
  • Podbudowa pomocnicza C5/6: km 14+180-14+360P, 11+225-11+440, Rondo DK6-D5, D2-DK6a, km 6+130-6+500, 8+100-8+250.
  • AC22P: km 5+350-6+070 JP, 12+240-12+460.
  • AC16W: km 5+350-6+070 JP.
  • KŁSM: km 5+350-6+070 JL, 13+500-13+900 JP.
  • Przygotowanie powierzchni fundamentu P1 pod wykonanie izolacji cienkiej, demontaż podparcia skrzydełka 1P na obiekcie WD-34.
  • Izolacja bitumiczno-lateksowa przyczółków – warstwa właściwa, zasypka ław fundamentowych, zasypka za przyczółkami na obiekcie WD-35.
  • Wymiana gruntu przy podporze P1 na obiekcie
   PZMz-36.
  • Betonowanie ustroju nośnego NL, montaż deskowania skrzydełek P2L i P2P na obiekcie WS-37.
  • Demontaż deskowania korpusu P1L, montaż deskowania korpusu P1P, montaż deskowania filarów 3L i 3P- zamknięcie, przygotowanie do betonowania, przygotowanie do betonowania skrzydełka P4L – II etap, przygotowanie powierzchni fundamentu P4 pod wykonanie izolacji cienkiej na obiekcie MS-39.
  • Betonowanie skrzydełek P1L, P1P, P2P, P2L na obiekcie PZM-40.
  • Demontaż deskowania skrzydełka P1.1, ułożenie płyt drogowych pod ustrój nośny nr 3 na obiekcie
   PZGd-41.
  • Podlanie krawężników podlewką, montaż desek gzymsowych na skrzydełkach, montaż urządzeń dylatacyjnych na obiekcie WD-43.
  • Deskowanie poprzecznicy P2, montaż zbrojenia poprzecznicy P1, montaż zbrojenia poprzecznicy P2 na odkładzie, ułożenie izolacji bitumiczno- lateksowej na P1, montaż deskowania skrzydełka P2L na odkładzie  na obiekcie WD-46.
  • Montaż zbrojenia płyty zespalającej, deskowanie płyty zespalającej – cz. zachodnia, deskowanie skrzydeł wlotu na obiekcie PZMz-46A.
  • Montaż podparcia ustroju nośnego NP, deskowanie ustroju nośnego NP, zasypka pod płytę przejściową P2 na obiekcie PZMz-47.
  • Podlanie krawężników podlewką na płycie pomostu NP i NL, zasypka za ściankami zaplecznymi, montaż urządzeń dylatacyjnych na obiekcie PZDd-48.
  • Zasypka przepustu na obiekcie PZM-49.
  • Montaż kotew talerzowych, montaż deskowania płyty nitka P – przygotowanie do betonowania, zasypka za przyczółkami na obiekcie WS-50.
  • Montaż deskowania skrzydeł 2L i 2P, montaż deskowania płyty pomostu nitka P na obiekcie
   PZMz-51.
  • Montaż zbrojenia płyty ustroju, betonowanie skrzydeł 1L i 1P, montaż deskowania skrzydeł 3L i 3P na obiekcie WD-52.
  • ZB-08: układanie płyt wielootworowych na dnie zbiornika, układanie płyt ażurowych na skarpach zbiornika, wykonanie zjazdu do zbiornika.
  • Montaż przepustów kablowych oświetlenia drogowego GDDKiA i zasilania obiektów: km 4+680-4+780.
  • Budowa linii kablowych oświetlenia drogowego GDDKiA: łącznica LL-4, km 10+200-10+450 SL.
  • Montaż przepustów kablowych oświetlenia drogowego Gmina Łęczyce: Rondo DK6 w Strzebielinie.
  • Budowa kanalizacji deszczowej: D3 0+300, D3 0+250.
  • Budowa kolizji melioracyjnej: DD1 0+714.
  • OUD: Wykonanie wykopu pod fundamenty budynku warsztatowo – magazynowego, betonowanie podkładów betonowych pod fundamenty budynku warsztatowo – magazynowego, zbrojenie fundamentów budynku warsztatowo – magazynowego, zbrojenie ścian budynku magazynu soli, betonowanie ścian żelbetowych budynku magazynu soli, betonowanie fundamentów budynku warsztatowo – garażowego, izolacja przeciwwilgociowa ław i stóp fundamentowych budynku warsztatowo-garażowego, izolacja z papy pod ścianami fundamentowymi z bloczka betonowego budynku warsztatowo-garażowego, murowanie ścian fundamentowych z bloczka betonowego budynku warsztatowo-garażowego, zbrojenie kanału, betonowanie kanału.
  • Przegląd i konserwacja tymczasowych wygrodzeń herpatologicznych, i przeprowadzenie odłowów płazów.
  • Kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarowania odpadami gospodarki wodnościekowej.
  • Prowadzenie kontroli stanu stref ochrony drzew.
  • Przegląd miejsc atrakcyjnych dla ptactwa pod kątem ewentualnych miejsc tworzenia gniazd i kolonii lęgowych.
  PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

  Trasa zasadnicza – b. drogowa:

  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
  • Koordynacja międzybranżowa.
  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Wprowadzenie uwag do ekranów akustycznych.
  • Prace nad Projektem Wykonawczym.

  Branża mostowa:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

  Branża sanitarna:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Prace nad operatami wodnoprawnymi.

  Branża energetyczna:

  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
  • Koordynacja międzybranżowa w zakresie zasilania i komunikacji monitoringu na OUD Luzino.
  • Rozmowy koordynacyjne z Energa w zakresie przyłączy do urządzeń.
  • Weryfikacja i akceptacja odchyłek trasowych linii kablowych.

  Branża teletechniczna:

  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
  • Koordynacja międzybranżowa w zakresie zasilania i komunikacji monitoringu na OUD Luzino.
  • Weryfikacja i akceptacja odchyłek trasowych linii kablowych.
  • Prace nad Projektem Wykonawczym.

  Branża melioracyjna:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
  • Prace nad Projektem Wykonawczym.

  Branża geologiczna i geotechniczna:

  • Prace nad Projektem Wykonawczym.

  Branża zieleń:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

  Architektura:

  • Prace nad Projektem Wykonawczym.  • Wykonanie wykopu: km 14+850-14+950, D6, LL2, LL3.
  • Wykonanie nasypu: 7+580-7+870, D2-DK6, LB-1,
   LB-2, 10+830-11+000, D5DW, platforma robocza.
  • Humusowanie: 5+800-6+050.
  • Krawężniki 30×15: DD2.
  • Kostka kamienna: Węzeł Strzebielino.
  • Krawężnik kamienny: Węzeł Strzebielino.
  • Ściek trójkątny: 5+350-6+050.
  • Płyty ażurowe na pasie technologicznym.
  • Kolumny przemieszczeniowe: 14+460-14+550.
  • AC16W: DD2, LB-3, LB-4.
  • KŁSM 0/31,5: km 5+350-6+070 JP, 11+700-12+150, CPR D5-DW.
  • Warstwa mrozoochronna: LL-4.
  • Montaż zbrojenia korpusów na obiekcie PZMz-31.
  • Wykonanie warstwy wyrównawczej pod fundamenty na obiekcie PZMz-32.
  • Betonowanie skrzydła 1P, demontaż deskowania skrzydła 1P po betonowaniu na obiekcie WD-34.
  • Izolacja bitumiczno-lateksowa przyczółków – gruntowanie, zasypka ław fundamentowych na obiekcie WD-35.
  • Montaż deskowania ustroju nośnego NP na obiekcie PZMz-36.
  • Montaż zbrojenia skrzydeł P2P i P2L na obiekcie WS-37.
  • Betonowanie korpusu P1L, montaż zbrojenia filarów P3, montaż deskowania filarów P3 na obiekcie MS-39.
  • Montaż deskowania skrzydełek 1P, 2P, 1L, 2L na obiekcie PZM-40.
  • Betonowanie skrzydełka P1.1 i P3.1 na obiekcie
   PZGd-41.
  • Podlanie krawężników podlewką, montaż desek gzymsowych na skrzydełkach, wykonanie izolacji cienkiej na belkach ochronnych płyt przejściowych na obiekcie WD-43.
  • Deskowanie poprzecznicy P1, betonowanie ciosów P2, deskowanie poprzecznicy P2, montaż zbrojenia poprzecznicy P2 na odkładzie na obiekcie WD-46.
  • Montaż zbrojenia skrzydeł wlotu, deskowanie skrzydeł wlotu na obiekcie PZMz-46A.
  • Demontaż deskowania i rusztowania UN po betonowaniu na obiekcie PZMz-47.
  • Montaż kotew talerzowych na ustroju nośnym NL, NP, montaż krawężników na klinach na płycie pomostu NP, izolacja bitumiczno-lateksowa ścianek zaplecznych na obiekcie PZDd-48.
  • Zasypka przepustu na obiekcie PZM-49.
  • Montaż kotew talerzowych, montaż deskowania płyty nitka P- tyły i boki na obiekcie WS-50.
  • Montaż zbrojenia skrzydeł 2L i 2P, montaż rusztowań pod płytę ustroju nitka P na obiekcie PZMz-51.
  • Montaż zbrojenia płyty ustroju, montaż deskowania skrzydeł 1L i 1P, montaż deskowania skrzydeł 3L i 3P na obiekcie WD-52.
  • ZB-01: układanie płyt ażurowych na skarpach zbiornika, wykonanie zjazdu do zbiornika, wypełnienie kruszywem otworów w płytach wielootworowych
   i ażurowych.
  • ZB-09: ułożenie warstwy dociążającej na dnie
   i skarpach zbiornika.
  • ZB-08: ułożenie warstwy dociążającej na dnie
   i skarpach zbiornika, układanie płyt wielootworowych na dnie zbiornika.
  • Kanalizacja deszczowa – montaż wpustów
   i przykanalików: łącznica LL-4.
  • Budowa kanalizacji deszczowej: D3 0+300, DD4.
  • Budowa wpustów deszczowych i przykanalików:
   km 7+580-7+830.
  • Budowa ścieków skarpowych: km 5+100-5+500.
  • Budowa linii kablowych oświetleniowych GDDKiA: 10+200-10+450.
  • OUD: Wykonanie wykopu pod fundamenty budynku warsztatowo – magazynowego, betonowanie podkładów betonowych pod fundamenty budynku warsztatowo – magazynowego, zbrojenie fundamentów budynku warsztatowo – magazynowego, zbrojenie ścian budynku magazynu soli, betonowanie ścian żelbetowych budynku magazynu soli, betonowanie fundamentów budynku warsztatowo – garażowego, izolacja przeciwwilgociowa ław i stóp fundamentowych budynku warsztatowo-garażowego, izolacja z papy pod ścianami fundamentowymi z bloczka betonowego budynku warsztatowo-garażowego, murowanie ścian fundamentowych z bloczka betonowego budynku warsztatowo-garażowego.
  • Przegląd i konserwacja tymczasowych wygrodzeń herpatologicznych, i przeprowadzenie odłowów płazów.
  • Kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarowania odpadami gospodarki wodnościekowej.
  • Prowadzenie kontroli stanu stref ochrony drzew.
  • Przegląd miejsc atrakcyjnych dla ptactwa pod kątem ewentualnych miejsc tworzenia gniazd i kolonii lęgowych.

  PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

  Trasa zasadnicza – b. drogowa:

  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
  • Koordynacja międzybranżowa.
  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Wprowadzenie uwag do ekranów akustycznych.
  • Prace nad Projektem Wykonawczym.

  Branża mostowa:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

  Branża sanitarna:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Analiza uwag do operatów wodnoprawnych.

  Branża energetyczna:

  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
  • Koordynacja międzybranżowa w zakresie zasilania i komunikacji monitoringu na OUD Luzino.
  • Rozmowy koordynacyjne z Energa w zakresie przyłączy do urządzeń.
  • Weryfikacja i akceptacja odchyłek trasowych linii kablowych.
  • Praca nad Projektem Zasilania.

  Branża teletechniczna:

  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
  • Koordynacja międzybranżowa w zakresie zasilania i komunikacji monitoringu na OUD Luzino.
  • Weryfikacja i akceptacja odchyłek trasowych linii kablowych.
  • Praca nad Projektem Zasilania.

  Branża melioracyjna:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
  • Prace nad Projektem Wykonawczym.

  Branża geologiczna i geotechniczna:

  • Prace nad Projektem Wykonawczym.

  Branża zieleń:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

  Architektura:

  • Prace nad Projektem Wykonawczym.


  • Wykonanie wykopu: km 13+700-13+900, 14+850-14+950, LL4, LL2, rondo południowe Węzeł Luzino.
  • Wykonanie nasypu: 7+580-7+870, D2-DK6, LB-1,
   LB-2, 11+000-11+300, D5DW, 14+750+14+830.
  • Stabilizacja C3/4:
  • Humusowanie: 12+600-13+400, 11+800-12+150, 14+100-14+400.
  • Krawężniki kamienne: Wyspy rondo południowe
   i północne Węzeł Strzebielino.
  • Kostka kamienna: Rondo północne Węzeł Strzebielino.
  • Ściek trójkątny: 11+860-12+150SP, 11+450-11+550, 5+800-6+050.
  • AC16W: 9+700-10+420 JP.
  • AC22P: 9+360-9+690 JL, LS-1, LS-3, LS-4.
  • KŁSM 0/31,5: ciąg pieszo-rowerowy.
  • Przygotowanie styków na obiekcie PZMz-31.
  • Wykop pod podpory: wykop w ściankach na obiekcie PZMz-32.
  • Demontaż deskowania skrzydła 1L po betonowaniu, montaż deskowania skrzydła 1P na obiekcie WD-34.
  • Izolacja bitumiczno-lateksowa przyczółków – grunt, izolacja cienka skrzydeł P1 i P3 na obiekcie WD-35.
  • Montaż deskowania ustroju nośnego NP, demontaż deskowania skrzydeł 2L i 2P po betonowaniu na obiekcie PZMz-36.
  • Montaż zbrojenia płyty ustroju nośnego – nitka L, montaż kotew talerzowych na ustroju nośnym NP, montaż deskowania ustroju nośnego NP – obstawka boczna na obiekcie WS-37.
  • Montaż deskowania korpusu 1L, betonowanie filarów 2P, demontaż deskowania filarów 2L i 2P po betonowaniu na obiekcie MS-39.
  • Montaż zbrojenia skrzydełek 1P, 2P, 1L, 2L, montaż deskowania skrzydełek 1P, 2P, 1L, 2L na obiekcie PZM-40.
  • Montaż dekowania skrzydeł P1.1 i P3.1, montaż zbrojenia skrzydła P.1.1, P.1.3, zasypka ław fundamentowych na obiekcie PZGd-41.
  • Montaż krawężników na ustroju nośnym, montaż zbrojenia gzymsów na skrzydłach, montaż kotew talerzowych na obiekcie WD-43.
  • Skierowanie rowu do przepustu, likwidacja (zasypanie) rowu obiegowego przy obiekcie PZMz-44.
  • Betonowanie ciosów podpory P2, montaż deskowania poprzecznicy P1 na obiekcie WD-46.
  • Montaż deskowania płyty dennej wlotu, betonowanie płyty dennej wlotu na obiekcie
   PZMz-46A.
  • Demontaż szalunków bocznych płyty ustroju – nitka L na obiekcie PZMz-47.
  • Montaż krawężników na ustroju nośnym NL, NP, izolacja bitumiczno-lateksowa ścianek zaplecznych- grunt na obiekcie PZDd-48.
  • Uszczelnienie przerw pomiędzy prefabrykatami od środka, izolacja bitumiczno-lateksowa – przygotowanie podłoża na obiekcie PZM-49.
  • Izolacja bitumiczno-lateksowa przyczółków; montaż zbrojenia płyty ustroju nitka P, montaż deskowania płyty nitka P- boki na obiekcie WS-50.
  • Betonowanie korpusu 1L, demontaż deskowania korpusu 1L po betonowaniu, dostawa deskowania skrzydeł 2L i 2P i ustroju nitka prawa na obiekcie PZMz-51.
  • Montaż wypełnień pomiędzy belkami, deskowanie wsporników płyty pomostu, montaż zbrojenia płyty pomostu – strefy podporowe (poprzecznice) na obiekcie WD-52.
  • Budowa kanalizacji deszczowej: Rondo DK6 w Strzebielinie, S6 km 12+280.
  • Budowa oświetlenia drogowego węzła Luzino: 14+120-14+400.
  • Budowa linii kablowych oświetleniowych GDDKiA: 13+300-13+900.
  • Układanie płyt wielootworowych na dnie zbiornika na podsypce cementowo-piaskowej: ZB-01.
  • Roboty ziemne- wykop: ZB-09, ZB-08.
  • Budowa wpustów deszczowych i przykanalików: 14+200-14+400; 14+790.
  • Ułożenie i zgrzanie geomembrany na dnie i skarpach zbiornika: ZB-08, ZB-09.
  • OUD: Wykonanie wykopu pod fundamenty budynku warsztatowo – magazynowego, betonowanie podkładów betonowych pod fundamenty budynku warsztatowo – magazynowego, zbrojenie fundamentów budynku warsztatowo – magazynowego, zbrojenie ścian budynku magazynu soli, betonowanie ścian żelbetowych budynku magazynu soli, betonowanie fundamentów budynku warsztatowo – garażowego, betonowanie fundamentów budynku warsztatowo – garażowego, betonowanie ścian żelbetowych budynku magazynu soli.
  • Przegląd i konserwacja tymczasowych wygrodzeń herpatologicznych, i przeprowadzenie odłowów płazów.
  • Kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarowania odpadami gospodarki wodnościekowej.
  • Prowadzenie kontroli stanu stref ochrony drzew.
  • Przegląd miejsc atrakcyjnych dla ptactwa pod kątem ewentualnych miejsc tworzenia gniazd i kolonii lęgowych.

  Czerwiec 2021

  PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

  Trasa zasadnicza – b. drogowa:

  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
  • Koordynacja międzybranżowa.
  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Wprowadzenie uwag do ekranów akustycznych.
  • Prace nad Projektem Wykonawczym.

  Branża mostowa:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

  Branża sanitarna:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Analiza uwag do operatów wodnoprawnych.

  Branża energetyczna:

  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
  • Koordynacja międzybranżowa w zakresie zasilania i komunikacji monitoringu na OUD Luzino.
  • Rozmowy koordynacyjne z Energa w zakresie przyłączy do urządzeń.
  • Weryfikacja i akceptacja odchyłek trasowych linii kablowych.
  • Praca nad Projektem Zasilania.

  Branża teletechniczna:

  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
  • Koordynacja międzybranżowa w zakresie zasilania i komunikacji monitoringu na OUD Luzino.
  • Weryfikacja i akceptacja odchyłek trasowych linii kablowych.
  • Praca nad Projektem Zasilania.
  • Prace nad Projektem Wykonawczym.

  Branża melioracyjna:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
  • Prace nad Projektem Wykonawczym.

  Branża geologiczna i geotechniczna:

  • Prace nad Projektem Wykonawczym.

  Branża zieleń:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

  Architektura:

  • Prace nad Projektem Wykonawczym.


  • Wykonanie wykopu: km 13+700-13+900, 14+850-14+950, LL4, LL2, rondo południowe Węzeł Luzino.
  • Wykonanie nasypu: 7+580-7+870, D2-DK6, LB-1,
   LB-2, 11+000-11+300, D5DW, 14+750+14+830.
  • Stabilizacja C3/4:
  • Humusowanie: 6+150-6+300, 14+100-14+400.
  • Krawężniki kamienne: Wyspy rondo południowe
   i północne Węzeł Strzebielino.
  • Kostka kamienna: Rondo północne Węzeł Strzebielino.
  • Ściek trójkątny: 11+860-12+150SP, 11+450-11+550, 5+800-6+050.
  • Pale przemieszczeniowe: 14+500-14+550.
  • AC22P: 10+300-10+420 JP, 10+300-10+420 JL, LS-3 0+000-0+250, LS-1, LS-4.
  • SMA: 12+700-13+300JL.
  • KŁSM 0/31,5: LS-1, ciąg pieszo-rowerowy.
  • Materac na wymianę gruntu: 10+750-10+875.
  • Umocnienie podłoża C0,4/0,5: LL-4, 13+650-13+950.
  • Warstwa mrozoochronna: 13+500-13+950 SP.
  • Przygotowanie styku poziomego na obiekcie
   PZMz-31.
  • Wykop pod podpory: wykop w ściankach na obiekcie PZMz-32.
  • Montaż deskowania skrzydła 1P, montaż zbrojenia skrzydła 1L, wykop pod podporę P3 na obiekcie
   WD-34.
  • Wykonanie izolacji cienkiej ławy P2 na obiekcie
   WD-35.
  • Izolacja bitumiczno-lateksowa przyczółka P1, betonowanie skrzydeł 2L i 2P, montaż rusztowania ustroju nośnego NL na obiekcie PZMz-36.
  • Montaż zbrojenia ustroju nośnego – nitka L, montaż deskowania ustroju nośnego -obstawka boczna na obiekcie WS-37.
  • Montaż deskowania korpusu 1L, betonowanie filarów 2L, betonowanie ławy 3L i 3P na obiekcie MS-39.
  • Montaż zbrojenia skrzydełek 1P, 2P, 1L, 2L, montaż deskowania skrzydełek 1P, 2P, 1L, 2L na obiekcie PZM-40.
  • Montaż dekowania skrzydełka P1.1 i P3.1, wykonanie izolacji fundamentów P1 i P3 na obiekcie
   PZGd-41.
  • Montaż krawężników na klinach na płycie pomostu, montaż kotew talerzowych, betonowanie belki ochronnej płyt przejściowych na obiekcie WD-43.
  • Demontaż deskowania korpusu przyczółka P2, zasypka za przyczółkiem P1 na obiekcie WD-46.
  • Montaż deskowania płyty dennej wlotu, montaż zbrojenia płyty dennej wlotu na obiekcie PZMz-46A.
  • Betonowanie płyty ustroju nośnego – nitka L, zasypka za przyczółkiem P2 na obiekcie PZMz-47.
  • Betonowanie ścianek zaplecznych P1P, P3P, demontaż deskowania ścianek zaplecznych P1P i P3P, montaż krawężników na klinach na płycie pomostu NL na obiekcie PZDd-48.
  • Demontaż deskowania skrzydeł wylotu po betonowaniu, izolacja bitumiczno-lateksowa – przygotowanie podłoża na obiekcie PZM-49.
  • Izolacja bitumiczno-lateksowa przyczółków- grunt; montaż zbrojenia płyty ustroju nitka P na obiekcie WS-50.
  • Betonowanie korpusu 1P i 2L, montaż deskowania korpusu 1L i 2L na obiekcie PZMz-51.
  • Dostawa i montaż belek T, montaż zbrojenia skrzydeł 1L i 1P, montaż deskowania skrzydeł 1P i 1L na obiekcie WD-52.
  • Regulacja wpustów i krat ściekowych: 12+180.
  • Budowa kanalizacji deszczowej KD-44: Rondo DK6 w Strzebielinie.
  • Układanie płyt wielootworowych na dnie zbiornika na podsypce cementowo-piaskowej: ZB-01.
  • Roboty ziemne- wykop: ZB-09, ZB-08.
  • OUD: Wykonanie wykopu pod fundamenty budynku warsztatowo – magazynowego, betonowanie podkładów betonowych pod fundamenty budynku warsztatowo – magazynowego, zbrojenie fundamentów budynku warsztatowo – magazynowego, zbrojenie ścian budynku magazynu soli, betonowanie ścian żelbetowych budynku magazynu soli, betonowanie fundamentów budynku warsztatowo – garażowego, betonowanie fundamentów budynku warsztatowo – garażowego, betonowanie ścian żelbetowych budynku magazynu soli.
  • Przegląd i konserwacja tymczasowych wygrodzeń herpatologicznych, i przeprowadzenie odłowów płazów.
  • Kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarowania odpadami gospodarki wodnościekowej.
  • Prowadzenie kontroli stanu stref ochrony drzew.
  • Przegląd miejsc atrakcyjnych dla ptactwa pod kątem ewentualnych miejsc tworzenia gniazd i kolonii lęgowych.
  PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

  Trasa zasadnicza – b. drogowa:

  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
  • Koordynacja międzybranżowa.
  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Analiza uwag do ekranów akustycznych.
  • Prace nad Projektem Wykonawczym.

  Branża mostowa:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

  Branża sanitarna:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Analiza uwag do operatów wodnoprawnych.

  Branża energetyczna:

  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
  • Koordynacja międzybranżowa w zakresie zasilania i komunikacji monitoringu na OUD Luzino.
  • Rozmowy koordynacyjne z Energa w zakresie przyłączy do urządzeń.
  • Weryfikacja i akceptacja odchyłek trasowych linii kablowych.
  • Praca nad Projektem Zasilania.

  Branża teletechniczna:

  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
  • Koordynacja międzybranżowa w zakresie zasilania i komunikacji monitoringu na OUD Luzino.
  • Weryfikacja i akceptacja odchyłek trasowych linii kablowych.
  • Praca nad Projektem Zasilania.
  • Prace nad Projektem Wykonawczym.

  Branża melioracyjna:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
  • Prace nad Projektem Wykonawczym.

  Branża geologiczna i geotechniczna:

  • Prace nad Projektem Wykonawczym.

  Branża zieleń:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

  Architektura:

  • Prace nad Projektem Wykonawczym.
  • Wykonanie wykopu: km 13+700-13+900, 14+850-14+950, LL4, LL2, rondo południowe Węzeł Luzino.
  • Wykonanie nasypu: 7+580-7+870, D2DK6, Lb1, Lb2, 11+000-11+300, D5DW, 14+750+14+830.
  • Stabilizacja C5/6: 11+860-11+900SL, 5+900-6+050, 6+300-6+400, 11+860-12+150SP, 11+450-11+650SP i SL.
  • Stabilizacja C3/4:
  • Humusowanie: 6+150-6+300.
  • Krawężniki kamienne: Wyspy rondo południowe Węzeł Strzebielino.
  • Kostka kamienna: Rondo północne Węzeł Strzebielino.
  • Ściek trójkątny: 9+415-9+430SP i SL, 5+600-5+800.
  • Pale przemieszczeniowe: 14+500-14+550.
  • AC22P: D5DW, 12+645-12+895.
  • AC16W: D5DW, 12+640-12+900 JL, 12+680-13+330.
  • KŁSM 0/31,5: DD2 0+600-1+200.
  • Umocnienie podłoża C0,4/0,5: 11+000-11+100.
  • Pobocze z kruszywa: DD3.
  • Betonowanie skrzydła 1L, przebudowa kolizji sieci trakcyjnej dla P3, demontaż deskowania skrzydeł 1L po betonowaniu na obiekcie WD-34.
  • wykonanie izolacji cienkiej ławy P2, przygotowanie płyty pomostu pod ułożenie izolacji MMA, przygotowanie wnęk pod wpusty i sączki na obiekcie WD-35.
  • Przygotowanie podłoża pod ustrój nośny NP, przygotowanie skrzydeł 2L i 2P do betonowania, izolacja bitumiczno-lateksowa ściany przyczółka 1L i 1P na obiekcie PZMz-36.
  • Montaż zbrojenia płyty ustroju nośnego – nitka L, montaż deskowania skrzydeł 2L i 2P na obiekcie
   WS-37.
  • Demontaż deskowania korpusu 1L i 2L po betonowaniu na obiekcie PZMz-38.
  • Montaż zbrojenia korpusu 1L i 1P, montaż deskowania filarów 2L i 2P, przygotowanie ławy 3L i 3P do betonowania, betonownie skrzydła 4L na obiekcie MS-39.
  • Montaż zbrojenia skrzydełek 1P, 2P, 1L, 2L, montaż deskowania skrzydełek 1P, 2P, 1L, 2L na obiekcie PZM-40.
  • Montaż dekowania skrzydeł 1.1 i 3.1, montaż zbrojenia skrzydła 1.1 i 1.3 na obiekcie
   PZGd-41.
  • Wykonanie zalewki bitumiczne krawędzi płyt przejściowych, przygotowanie wnęk dylatacyjnych przed montażem urządzeń na obiekcie WD-43.
  • Demontaż deskowania korpusu przyczółka P2 na obiekcie WD-46.
  • Montaż prefabrykatów, montaż zbrojenia płyty dennej wlotu na obiekcie PZMz-46A.
  • Montaż zbrojenia płyty ustroju nitka L, zasypka za przyczółkiem P2, Montaż deskowania płyty ustroju nośnego nitka L na obiekcie PZMz-47.
  • Montaż krawężnika kamiennego, montaż deskowania ścianki zaplecznej 1P i 3P, montaż desek gzymsowych na obiekcie PZDd-48.
  • Betonownie skrzydeł wylotu, izolacja pozioma fundamentów, uszczelnienie przerw pomiędzy prefabrykatami od środka na obiekcie PZM-49.
  • Przygotowanie podłoża ścian korpusów pod izolacje bitumiczno-lateksową, montaż zbrojenia płyty ustroju nitka P na obiekcie WS-50.
  • Betonowanie korpusu 2P, montaż deskowania korpusu 1P na obiekcie PZMz-51.
  • Betonownie poprzecznicy P1 i P3, montaż zbrojenia skrzydeł 1L i 1P, montaż deskowania skrzydeł 1P i 1L na obiekcie WD-52.
  • Montaż zbrojenia korpusu 1P, 1L, 2P, 2L, montaż deskowania korpusu 1L i 2L na obiekcie PZDsz-53.
  • Kanalizacja deszczowa: KD-54, KD-55, 13+400.
  • Montaż linii kablowych i fundamentów dla oświetlenia drogowego na Rondzie DK6 w Strzebielinie.
  • Układanie geomembrany ZB-01.
  • Warstwa dociążeniowa z drogą ZB-01.
  • Wykonanie wlotów i wykopów ze zbiornika ZB-01.
  • Dosypanie grobli i ułożenie ażurów oraz posianie trawy ZB-02.
  • OUD: Wykonanie wykopu pod fundamenty budynku warsztatowo – garażowego, betonowanie podkładów betonowych pod fundamenty budynku warsztatowo – garażowego, zbrojenie fundamentów budynku warsztatowo – garażowego, zbrojenie ścian budynku magazynu soli, wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku D40 do St6, badanie szczelności gazociągu, osłony pod fundamenty budynku warsztatowo-garażowego z podejściem wodociągiem, wykonanie wodociągu na odcinku od Ł7 do Ł10, wykonanie rury ochronnej pod kable monitoringu zewnętrznego w obrębie budynku warsztatowo – garażowego.
  • Przegląd i konserwacja tymczasowych wygrodzeń herpatologicznych, i przeprowadzenie odłowów płazów.
  • Kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarowania odpadami gospodarki wodnościekowej.
  • Prowadzenie kontroli stanu stref ochrony drzew.
  • Przegląd miejsc atrakcyjnych dla ptactwa pod kątem ewentualnych miejsc tworzenia gniazd i kolonii lęgowych.
  PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

  Trasa zasadnicza – b. drogowa:

  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
  • Koordynacja międzybranżowa.
  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Analiza uwag do ekranów akustycznych.
  • Prace nad Projektem Wykonawczym.

  Branża mostowa:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

  Branża sanitarna:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Analiza uwag do operatów wodnoprawnych.

  Branża energetyczna:

  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
  • Koordynacja międzybranżowa w zakresie zasilania i komunikacji monitoringu na OUD Luzino.
  • Rozmowy koordynacyjne z Energa
   w zakresie przyłączy do urządzeń.
  • Weryfikacja i akceptacja odchyłek trasowych linii kablowych.
  • Praca nad Projektem Zasilania

  Branża teletechniczna:

  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
  • Koordynacja międzybranżowa w zakresie zasilania i komunikacji monitoringu na OUD Luzino.
  • Weryfikacja i akceptacja odchyłek trasowych linii kablowych.
  • Praca nad Projektem Zasilania
  • Prace nad Projektem Wykonawczym.

  Branża melioracyjna:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
  • Prace nad Projektem Wykonawczym.

  Branża geologiczna i geotechniczna:

  • Prace nad Projektem Wykonawczym.

  Branża zieleń:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

  Architektura:

  • Prace nad Projektem Wykonawczym.


  • Wykonanie wykopu: km 13+700-13+900, 14+850-14+950, LL-4, LL2, rondo południowe i północne Węzeł Luzino.
  • Wykonanie nasypu: 7+580-7+870, D2DK6, Lb1, Lb2, 11+000-11+300, D5DW, 14+750+14+830.
  • Humusowanie: DD3, DD2, LL-4, LL-1.
  • Wymiana gruntu: 10+750-10+830.
  • Ściek trójkątny: domknięcie przy wpustach.
  • Umocnienie rowu: LL-1.
  • Krawężniki kamienne: Rondo południowe i północne Węzeł Strzebielino.
  • Stabilizacja C5/6: 5+350-5+900.
  • Ścieki podchodnikowe: LS 1-2.
  • Ścieki skarpowe: Węzeł Strzebielino.
  • Kostka betonowa: LS 1-2, D4D5 – opaska.
  • Pale przemieszczeniowe: 14+500-14+550.
  • Podbudowa betonowa C16/20: Rondo północne i południowe Węzeł Strzebielino.
  • Frezowanie: Rondo: Dk6D5.
  • AC16W: 13+025-13+330 JL.
  • KŁSM 0/31,5: 10+300-10+430 JP,12+225-12+460 JP, 12+240-12+460 JL, DD2 0+600, 1+200.
  • Przebudowa kolizji sieci trakcyjnej P3 na obiekcie WD-34.
  • wykonanie izolacji cienkiej ławy P2, przygotowanie płyty pomostu pod ułożenie izolacji na obiekcie WD-35.
  • Przygotowanie skrzydeł 2L i 2P do betonowania, demontaż deskowania i rusztowania płyty ustroju nośnego nitka L na obiekcie PZMz-36.
  • Montaż deskowania płyty ustroju nośnego nitka L, demontaż deskowania skrzydeł 1L i 1P po betonowaniu na obiekcie WS-37.
  • Betonowanie korpusu 1L i 2L, demontaż deskowania korpusu 1L i 2L po betonowaniu na obiekcie PZMz-38.
  • Montaż deskowania korpusu 1L, montaż zbrojenia korpusu 1L i 1P, montaż deskowania filarów 2L i 2P, montaż zbrojenia ławy 3L i 3P, montaż zbrojenia skrzydła 4L na obiekcie MS-39.
  • Montaż zbrojenia skrzydełek 1P, 2P, 1L, 2L, montaż deskowania skrzydełek 1P, 2P, 1L, 2L na obiekcie PZM-40.
  • Montaż dekowania skrzydeł 1.1 i 3.1, wykonanie izolacji cienkiej ław P1 i P3 na obiekcie
   PZGd-41.
  • Izolacja płyt przejściowych, przygotowanie do montażu krawężnika kamiennego na obiekcie
   WD-43.
  • Betonowanie korpusu przyczółka obiekcie WD-46.
  • Montaż zbrojenia płyty dennej wlotu, betonowanie płyty dennej wlotu, warstwa wyrównawcza pod zachodnią część przepustu na obiekcie PZMz-46A.
  • Montaż zbrojenia płyty ustroju nitka L, zasypka za przyczółkiem P2 na obiekcie PZMz-47.
  • Montaż deskowania ścianki zaplecznej 1P i 3P, montaż desek gzymsowych na obiekcie PZDd-48.
  • Przygotowanie skrzydeł wylotu do betonowania na obiekcie PZM-49.
  • Przygotowanie podłoża ścian korpusów pod izolacje bitumiczno-lateksową na obiekcie WS-50.
  • Montaż zbrojenia korpusu 1P, 1L, 2P, 2L, montaż deskowania korpusu 1P i 2P, na obiekcie PZMz-51.
  • Montaż zbrojenia poprzecznicy P1, montaż deskowania poprzecznicy P1, montaż zbrojenia poprzecznicy P3, montaż deskowania poprzecznicy P3, montaż zbrojenia skrzydła 1L i 1P na obiekcie
   WD-52.
  • Betonowanie ławy 1P, 1L, 2P, 2L na obiekcie
   PZDsz-53.
  • Kanalizacja deszczowa: KD-5, KD-4a, KD-4.
  • Montaż wpustów i przykanalików 5+700 -6+050.
  • Montaż linii kablowych i fundamentów dla oświetlenia drogowego na Rondzie DK6 w Strzebielinie.
  • Montaż linii kablowych dla oświetlenia drogowego DD1 0+000-0+120.
  • Roboty ziemne – wykop ZB-01.
  • Wykonanie obwałowania zbiornika ZB-02.
  • Układanie geomembrany ZB-01.
  • Układanie warstwy dociążającej na dnie zbiornika
   ZB-01.
  • OUD: Rozpoczęcie wykopu pod fundamenty budynku warsztatowo – garażowego, betonowanie fundamentów budynku magazynu soli, regulacja studni i włazów, kanalizacja sanitarna od S10 do S2.
  • Przegląd i konserwacja tymczasowych wygrodzeń herpatologicznych, i przeprowadzenie odłowów płazów.
  • Kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarowania odpadami gospodarki wodnościekowej.
  • Prowadzenie kontroli stanu stref ochrony drzew.
  • Przegląd miejsc atrakcyjnych dla ptactwa pod kątem ewentualnych miejsc tworzenia gniazd i kolonii lęgowych.
  PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

  Trasa zasadnicza – b. drogowa:

  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
  • Koordynacja międzybranżowa.
  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Analiza uwag do ekranów akustycznych.
  • Prace nad Projektem Wykonawczym.

  Branża mostowa:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

  Branża sanitarna:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Analiza uwag do operatów wodnoprawnych.

  Branża energetyczna:

  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
  • Koordynacja międzybranżowa w zakresie zasilania i komunikacji monitoringu na OUD Luzino.
  • Rozmowy koordynacyjne z Energa
   w zakresie przyłączy do urządzeń.
  • Weryfikacja i akceptacja odchyłek trasowych linii kablowych.
  • Praca nad Projektem Zasilania

  Branża teletechniczna:

  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Koordynacja międzybranżowa w zakresie zasilania i komunikacji monitoringu na OUD Luzino.
  • Weryfikacja i akceptacja odchyłek trasowych linii kablowych.
  • Praca nad Projektem Zasilania
  • Prace nad Projektem Wykonawczym.

  Branża melioracyjna:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
  • Prace nad Projektem Wykonawczym.

  Branża geologiczna i geotechniczna:

  • Prace nad Projektem Wykonawczym.

  Branża zieleń:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

  Architektura:

  • Prace nad Projektem Wykonawczym.
  • Wykonanie wykopu: km 13+700-13+900, 14+850-14+950, LL-4.
  • Wykonanie nasypu: Pobocza, D2DK6, 5+300-6+070, D5-DW, 14+750-14+830.
  • Humusowanie: LL-4, 5+350-5+800, DD1
  • Ściek trójkątny: 13+260-13+300, 12+000-12+150SL.
  • Umocnienie rowu: 9+400-9+475 SL.
  • Krawężniki kamienne: Rondo południowe i północne Węzeł Strzebielino.
  • KŁSM 0/31,5: 12+600-13+350 JP, 12+250-13+460 JL, D5-DW 0+740-1+040
  • AC22P: 12+610-13+330 JL.
  • Wymiana gruntu 10+750-10+830.
  • Przygotowanie skrzydła 1L do betonowania obiekcie WD-34.
  • Demontaż deskowania po betonowaniu: deskowanie poprzecznic, wykonanie izolacji cienkiej ławy P1 i P3, przygotowanie płyty pomostu pod ułożenie izolacji na obiekcie WD-35.
  • Montaż deskowania skrzydła 2L, montaż zbrojenia skrzydełka 2P i 2L, montaż deskowania skrzydełka 2P na obiekcie PZMz-36.
  • Montaż rusztowań pod ustrój nośny nitka L, demontaż deskowania płyty ustroju nośnego nitka P, na obiekcie WS-37.
  • Przygotowanie korpusu 1L i 2L do betonowania na obiekcie PZMz-38.
  • Montaż deskowania korpusu 1L, montaż zbrojenia korpusu 1L i 1P, montaż zbrojenia filarów 2L i 2P, montaż deskowania filarów 2L i 2P, wykonanie warstwy podbudowy pod ławy fundamentowe 3L i 3P, montaż zbrojenia skrzydła 4L na obiekcie MS-39.
  • Montaż dekowania skrzydełka 1.1, montaż zbrojenia skrzydełka 1.1, wykonanie izolacji cienkiej ław P2, montaż deskowania skrzydełka 3.1 na obiekcie
   PZGd-41.
  • Przygotowanie krawężników do montażu, montaż desek gzymsowych na obiekcie WD-43.
  • Wykonanie zasypki za przyczółkiem P1 + stożki, montaż zbrojenia korpusu P2 – ścianka, montaż deskowania korpusu przyczółka 2 na obiekcie WD-46.
  • Zasypka przepustu, betonowanie gzymsu na skrzydłach wylotu, wykop pod zachodnią część przepustu na obiekcie PZMz-46A.
  • Montaż zbrojenia płyty ustroju nitka L, zasypka za przyczółkiem P2 na obiekcie PZMz-47.
  • Montaż zbrojenia ścianek zaplecznych 1P i 3P, montaż deskowania ścianki zaplecznej 3P, montaż desek gzymsowych – nitka L na obiekcie PZDd-48.
  • Montaż deskowania skrzydeł wylotu na obiekcie PZM-49.
  • Montaż deskowania płyty ustroju nitka P, izolacja bitumiczno-lateksowa przyczółków  na obiekcie
   WS-50.
  • Montaż zbrojenia korpusu 1P, 1L, 2P, 2L, montaż deskowania korpusu 1P, 1L, 2P, 2L na obiekcie
   PZMz-51.
  • Betonowanie poprzecznicy P2, betonowanie ciosów podłożyskowych na podporze P1 i P3, demontaż deskowania korpusu P3 po betonowaniu, montaż deskowania poprzecznicy P1 i P3 na obiekcie WD-52.
  • Montaż zbrojenia ławy fundamentowej 2P, przygotowanie ławy 2L, 1L, 2P do betonowania na obiekcie PZDsz-53.
  • Kanalizacja deszczowa: 14+500
  • Montaż i regulacja wpustów żeliwnych: 12+000-13+400.
  • Roboty ziemne – wykop ZB-01.
  • OUD: Regulacja studni i wpustów kanalizacji deszczowej, przygotowanie i montaż zbrojenia ław fundamentowych i ścian budynków.
  • Przegląd i konserwacja tymczasowych wygrodzeń herpatologicznych, i przeprowadzenie odłowów płazów.
  • Kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarowania odpadami gospodarki wodnościekowej.
  • Prowadzenie kontroli stanu stref ochrony drzew.

  Maj 2021

  PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

  Trasa zasadnicza – b. drogowa:

  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Analiza uwag do ekranów akustycznych.
  • Prace nad Projektem Wykonawczym.

  Branża mostowa:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

  Branża sanitarna:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Analiza uwag do operatów wodnoprawnych.

  Branża energetyczna:

  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
  • Koordynacja międzybranżowa w zakresie zasilania i komunikacji monitoringu na OUD Luzino.
  • Rozmowy koordynacyjne z Energa
   w zakresie przyłączy do urządzeń.
  • Weryfikacja i akceptacja odchyłek trasowych linii kablowych.
  • Rozmowy z PKP PLK w sprawie uzgodnienia przebudowy szafki SRK w Bożympolu Wielkim.

  Branża teletechniczna:

  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

  Branża melioracyjna:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
  • Prace nad Projektem Wykonawczym.

  Branża geologiczna i geotechniczna:

  • Prace nad Projektem Wykonawczym.

  Branża zieleń:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

  Architektura:

  • Prace nad Projektem Wykonawczym.  • Wykonanie wykopu: km 13+700-13+900, 14+850-14+950, LL-4.
  • Wykonanie nasypu: Pobocza, D2DK6, 5+300-6+070, D5-DW, 14+750-14+830.
  • Humusowanie: 10+500-10+700, DD1.
  • Ściek trójkątny: 11+770-11+860 SP,
   11+770-11+900 SP, 12+000-12+100SL.
  • Umocnienie rowu: 9+400-9+475 SL.
  • Krawężniki kamienne: Rondo północne Węzeł Strzebielino.
  • KŁSM 0/31,5: 12+900-13+340 JP, 12+610-13+350 JL.
  • AC16W: DD8 km 0+110-0+585, DD3 km 0+000-0+225, DD10 km 0+005-0+305.
  • AC11S: DD3 0+000-0+220
  • AC22P: 9+450-9+560 JL.
  • Montaż zbrojenia skrzydła 1L, montaż deskowania skrzydła 1L na obiekcie WD-34.
  • Betonowanie płyty ustroju nośnego, demontaż deskowania po betonowaniu: deskowania boków ustroju, wykonanie izolacji cienkiej ławy P1 i P3 na obiekcie WD-35.
  • Betonowanie płyty ustroju nośnego – nitka L, demontaż deskowania po betonowaniu: deskowania boków ustroju, montaż zbrojenia skrzydełka 2P na obiekcie PZMz-36.
  • Betonowanie skrzydeł 1L i 1P, przygotowanie podbudowy i ułożenie płyt pod rusztowania ustroju nitka L na obiekcie WS-37.
  • Montaż zbrojenia korpusu przyczółka 1L i 2L, montaż deskowania korpusu przyczółka 1L i 2L na obiekcie PZMz-38.
  • Betonowanie ławy 2P i 2L, montaż deskowania skrzydła 4L, montaż zbrojenia ławy fundamentowej 2L i 2P, wymiana gruntu w komorze 3L i 3P, demontaż deskowania korpusu 4L po betonowaniu na obiekcie MS-39.
  • Montaż deskowania skrzydełka 1.1, wykonanie izolacji cienkiej ław P2 na obiekcie PZGd-41.
  • Betonowanie płyt przejściowych, montaż desek gzymsowych na obiekcie WD-43.
  • Wykonanie drenażu zasypki przyczółka za podporą 1, zasypka za przyczółkiem P1 + stożki, izolacja gruba przyczółka P1, montaż zbrojenia korpusu P2, montaż deskowania korpusu przyczółka 2 na obiekcie WD-46.
  • Zasypka przepustu, montaż deski gzymsowej na gzymsach wylotu, montaż deskowania gzymsu na skrzydłach wylotu na obiekcie PZMz-46A.
  • Przygotowanie styków poziomych na górze korpusów 1L i 2L- piaskowanie, montaż deskowania płyty ustroju nośnego nitka L na obiekcie PZMz-47.
  • Betonowanie ścianki zaplecznej 1L i 3L, montaż deskowania ścianki zaplecznej 3P, montaż zbrojenia ścianki zaplecznej 1P, montaż desek gzymsowych – nitka L na obiekcie PZDd-48.
  • Betonowanie skrzydeł wlotu, montaż deskowania skrzydeł wylotu na obiekcie PZM-49.
  • Montaż deskowania płyty ustroju nitka P, przygotowanie powierzchni przyczółków przed ułożeniem izolacji bitumiczno-lateksowej  na obiekcie WS-50.
  • Montaż zbrojenia korpusu 1P , 1L, 2P, 2L na obiekcie PZMz-51.
  • Betonowanie korpusu P3, montaż deskowania poprzecznicy P2 na obiekcie WD-52.
  • Montaż zbrojenia ławy fundamentowej 1L, 2L, 1P, próbne obciążenie pali na podporze P2 na obiekcie PZDsz-53.
  • Kanalizacja deszczowa: 6+100-6+300.
  • Montaż i regulacja wpustów żeliwnych: 12+000-13+400.
  • Przepięcie trakcji kolejowej – Strzebielino: D5-DW 0+700.
  • Budowa kanalizacji deszczowej: DD4 0+030.
  • Odhumusowanie terenu zbiornika ZB-01.
  • OUD: Regulacja studni i wpustów kanalizacji deszczowej, montaż szalunków fundamentów magazynu soli, prefabrykacja i montaż zbrojenia fundamentów magazynu soli .
  • Przegląd i konserwacja tymczasowych wygrodzeń herpatologicznych, w tym kontrola pułapek dla płazów i przeprowadzenie odłowów płazów.
  • Kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarowania odpadami gospodarki wodnościekowej.
  • Prowadzenie kontroli stanu stref ochrony drzew.
  • Wygrodzenie kolonii lęgowej jaskółki brzegówki.

  PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

  Trasa zasadnicza – b. drogowa:

  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Analiza uwag do ekranów akustycznych.
  • Prace nad Projektem Wykonawczym.

  Branża mostowa:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

  Branża sanitarna:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Analiza uwag do operatów wodnoprawnych.

  Branża energetyczna:

  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
  • Koordynacja międzybranżowa w zakresie zasilania i komunikacji monitoringu na OUD Luzino.
  • Rozmowy koordynacyjne z Energa
   w zakresie przyłączy do urządzeń.
  • Weryfikacja i akceptacja odchyłek trasowych linii kablowych.
  • Rozmowy z PKP PLK w sprawie uzgodnienia przebudowy szafki SRK w Bożympolu Wielkim.

  Branża teletechniczna:

  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

  Branża melioracyjna:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
  • Prace nad Projektem Wykonawczym.

  Branża geologiczna i geotechniczna:

  • Prace nad Projektem Wykonawczym.

  Branża zieleń:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

  Architektura:

  • Prace nad Projektem Wykonawczym.

  • Wykonanie wykopu: km 13+700-13+900, 14+600-14+900, LL-4.
  • Wykonanie nasypu: km 11+230-11+350, Pobocza, D2DK6, 5+300-6+070, D5-DW, 14+750-14+830.
  • Warstwa mrozoochronna: 12+000-12+150 SP.
  • Stabilizacja C5/6: 11+950-12+150 SL.
  • Humusowanie: 10+330-10+400, DD9, 11+700-12+100 SL, 12+000-12+150 SL.
  • Ściek trójkątny: 12+225-12+450, 10+660-10+700 SP, LS-1, DD3.
  • Obrzeża: ścieżka przy LS-1-2.
  • Umocnienie rowu: 9+400-9+475.
  • KŁSM 0/31,5: 12+610-13+280 JL, 13+000-13+350 JL, DD3.
  • AC22P: 9+450-9+930 JP, 9+435-9+575 JL.
  • Montaż ścianki szczelnej – komora P1 i P2 przy obiekcie PZMz-32.
  • Montaż zbrojenia skrzydła 1L, montaż deskowania skrzydła 1L na obiekcie WD-34.
  • Prace porządkowe na płycie ustroju nośnego przed betonowaniem, przygotowanie powierzchni fundamentów P1 i P3 przed wykonaniem izolacji cienkiej na obiekcie WD-35.
  • Prace porządkowe na płycie ustroju nośnego nitka L przed betonowaniem, montaż zbrojenia skrzydełka 2P na obiekcie PZMz-36.
  • Montaż deskowania skrzydełek P1P i P1L na obiekcie WS-37.
  • Montaż zbrojenia korpusu przyczółka 1L i 2L, montaż deskowania korpusu przyczółka 1L na obiekcie PZMz-38.
  • Betonowanie ławy fundamentowej 1P, montaż zbrojenia korpusu 1L, montaż zbrojenia ławy fundamentowej 2L i 2P, wymiana gruntu w komorze 3L i 3P, demontaż deskowania skrzydła 4P po betonowaniu na obiekcie MS-39.
  • Demontaż deskowania korpusu 3.2 po betonowaniu, montaż zbrojenia skrzydeł 3.3 i 3.1, przygotowanie powierzchni ław fundamentowych przed ułożeniem izolacji cienkiej na obiekcie PZGd-41.
  • Montaż sprefabrykowanego zbrojenia płyt przejściowych, montaż szalunku płyt przejściowych, montaż desek gzymsowych na obiekcie WD-43.
  • Zasypka za przyczółkiem P1, wykonanie korytka pod drenaż zasypki przyczółka za podporą P1, montaż zbrojenia korpusu P2, montaż deskowania korpusu przyczółka P2 na obiekcie WD-46.
  • Zasypka przepustu, ułożenie izolacji MMA na płycie zespalającej, uszczelnienie styków wewnątrz przepustu na obiekcie PZMz-46A.
  • Montaż rusztowań ustroju nośnego nitka L, montaż deskowania płyty ustroju nośnego nitka L na obiekcie PZMz-47.
  • Montaż deskowania ścianki zaplecznej 1L, 3L – przygotowanie do betonowania, montaż desek gzymsowych – nitka L na obiekcie PZDd-48.
  • Montaż zbrojenia skrzydeł, montaż deskowania skrzydeł na obiekcie PZM-49.
  • Montaż deskowania płyty ustroju nitka P, przygotowanie powierzchni przyczółków przed ułożeniem izolacji bitumiczno-lateksowej  na obiekcie WS-50.
  • Przygotowanie styków poziomych pomiędzy ławami a korpusami, montaż zbrojenia korpusu 1P i 1L na obiekcie PZMz-51.
  • Przygotowanie do betonowania korpusu P3, montaż zbrojenia poprzecznicy P2 na obiekcie WD-52.
  • Dostawa stali zbrojeniowej na ławy fundamentowe, rozkucie głowic pali na podporze P2, przygotowanie do próbnego obciążenia pali na podporze P2 na obiekcie PZDsz-53.
  • Kanalizacja deszczowa: 11+700, 14+575.
  • Montaż i regulacja wpustów żeliwnych: 10+570-10+670.
  • Montaż fundamentów pod słupy oświetlenia drogowego: węzeł Strzebielino, LB-3, LB-4.
  • Montaż linii kablowych i fundamentów pod słupy oświetlenia drogowego: 5+000-5+300.
  • OUD: Budowa sieci wodociągowej, gazociągu, regulacja studni i wpustów kanalizacji deszczowej, wykop pod fundamenty magazynu soli, beton podkładowy, roboty przygotowawcze – montaż tymczasowego ogrodzenia magazynu soli.
  • Przegląd i konserwacja tymczasowych wygrodzeń herpatologicznych, w tym kontrola pułapek dla płazów i przeprowadzenie odłowów płazów.
  • Kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarowania odpadami gospodarki wodnościekowej.
  • Prowadzenie kontroli stanu stref ochrony drzew.
  • Wygrodzenie kolonii lęgowej jaskółki brzegówki.
  PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

  Trasa zasadnicza – b. drogowa:

  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Analiza uwag do ekranów akustycznych.
  • Prace nad Projektem Wykonawczym.

  Branża mostowa:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

  Branża sanitarna:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Analiza uwag do operatów wodnoprawnych.

  Branża energetyczna:

  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
  • Koordynacja międzybranżowa w zakresie zasilania i komunikacji monitoringu na OUD Luzino.
  • Rozmowy koordynacyjne z Energa
   w zakresie przyłączy do urządzeń.
  • Weryfikacja i akceptacja odchyłek trasowych linii kablowych.
  • Rozmowy z PKP PLK w sprawie uzgodnienia przebudowy szafki SRK w Bożympolu Wielkim.

  Branża teletechniczna:

  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

  Branża melioracyjna:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

  Branża geologiczna i geotechniczna:

  • Prace nad Projektem Wykonawczym.

  Branża zieleń:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

  Architektura:

  • Prace nad Projektem Wykonawczym.


  • Wykonanie wykopu: km 13+700-13+900, 14+600-14+900, DD12.
  • Wykonanie nasypu: km 11+230-11+350, Pobocza, D2DK6, 5+300-6+070, D5-DW, 14+750-14+830.
  • Warstwa mrozoochronna: 12+000-12+150 SL.
  • Stabilizacja C5/6: 11+770-11+860 SL, 10+300-10+420, 5+700-5+800.
  • Odhumusowanie: D2DK6.
  • Humusowanie: 12+000-12+150 SL.
  • Krawężniki kamienne: Rondo południowe, Rondo północne.
  • Ściek trójkątny: 12+600-12+868 SP, LS-1-2, Rondo południowe, LS-1, D4.
  • Krawężnik betonowy: LS-1-2.
  • Obrzeża: ścieżka przy LS-1-2, CPR2 D5-DW, LS-1-2.
  • Ściek skarpowy: LS-4, LS-3, D5-DW.
  • Wymiana gruntu: DD12.
  • Kostka betonowa: chodnik D1-D2.
  • Kolizja melioracyjna, montaż ścianki szczelnej – komora P1 i P2 przy obiekcie PZMz-32.
  • Montaż deskowania skrzydeł 1L i 1P, zasypka ławy fundamentowej nr 1 na obiekcie WD-34.
  • Montaż kotew talerzowych, przygotowanie powierzchni fundamentów P1 i P3 przed wykonaniem izolacji cienkiej na obiekcie WD-35.
  • Montaż deskowania UN nitka L, montaż szalunku skrzydełka 2P, montaż zbrojenia skrzydełka 2P na obiekcie PZMz-36.
  • Montaż deskowania skrzydełek 1P i 1L, montaż zbrojenia skrzydeł 1L i 1P na obiekcie WS-37.
  • Montaż zbrojenia korpusu przyczółka 1L i 2L, montaż deskowania korpusu przyczółka 1L na obiekcie PZMz-38.
  • Przygotowanie ławy fundamentowej 1P do betonowania, montaż zbrojenia ławy fundamentowej 2L i 2P, montaż igłofiltrów i wykop w ściankach pod podporę 3L i 3P, betonowanie korpusu przyczółka 4L na obiekcie MS-39.
  • Demontaż deskowania korpusu 1.2 po betonowaniu, betonowanie korpusu 3.2 na obiekcie PZGd-41.
  • Wykonanie warstwy podbudowy pod płyty przejściowe, wykonanie izolacji wspornika pod płytę pomostu, profilowanie stożków skarpowych na obiekcie WD-43.
  • Ułożenie izolacji grubej na tylnej powierzchni korpusu i skrzydeł P1, zasypka za przyczółkiem P1, montaż deskowania korpusu przyczółka P2 na obiekcie
   WD-46.
  • Izolacja gruba ścian przepustu, zasypka przepustu, przygotowanie powierzchni płyty zespalającej przed ułożeniem izolacji MMA, uszczelnienie styków wewnątrz przepustu na obiekcie PZMz-46A.
  • Montaż rusztowań ustroju nośnego nitka L na obiekcie PZMz-47.
  • Montaż deskowania ścianki zaplecznej 1L i 3L, montaż desek gzymsowych – nitka L na obiekcie
   PZDd-48.
  • Montaż zbrojenia skrzydeł, montaż deskowania skrzydeł na obiekcie PZM-49.
  • Montaż rusztowań dla ustroju nitka P, realizacja programu naprawczego na obiekcie WS-50.
  • Betonowanie ławy 1P i 2P, betonowanie ławy 1L i 2L, dostawa zbrojenia korpusów na obiekcie PZMz-51.
  • Montaż zbrojenia korpusu P3, przygotowanie do betonowania, montaż zbrojenia poprzecznicy P2 na obiekcie WD-52.
  • Warstwa podbudowy pod fundament P1, rozkucie głowic pali, próbne obciążenia pala na P1, montaż ścianki szczelnej podpora P2, wykop pod podporę P2 – między palami na obiekcie PZDsz-53.
  • Wpusty deszczowe: km 10+330-10+400.
  • Kanalizacja deszczowa: DD4 0+030, km 7+900.
  • Drenaż: km 10+750-10+900.
  • Montaż przepustu kablowego na potrzeby zasilania obiektów : DD3 0+020.
  • Kolizja melioracyjna: km 14+780.
  • Kanalizacja sanitarna: OUD.
  • Montaż tymczasowego ogrodzenia magazynu soli na OUD.
  • Przegląd i konserwacja tymczasowych wygrodzeń herpatologicznych, w tym kontrola pułapek dla płazów i przeprowadzenie odłowów płazów.
  • Kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarowania odpadami gospodarki wodnościekowej.
  • Prowadzenie kontroli stanu stref ochrony drzew.
  • Przegląd i prowadzenie prac związanych
   z zabezpieczeniem pionowych skarp oraz miejsc atrakcyjnych do założenia gniazd przez ptactwo.
  PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

  Trasa zasadnicza – b. drogowa:

  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
  • Koordynacja międzybranżowa.
  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Analiza uwag do ekranów akustycznych.

  Branża mostowa:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

  Branża sanitarna:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Analiza uwag do operatów wodnoprawnych.

  Branża energetyczna:

  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
  • Koordynacja międzybranżowa w zakresie zasilania i komunikacji monitoringu na OUD Luzino.
  • Rozmowy koordynacyjne z Energa
   w zakresie przyłączy do urządzeń.
  • Weryfikacja i akceptacja odchyłek trasowych linii kablowych.
  • Rozmowy z PKP PLK w sprawie uzgodnienia przebudowy szafki SRK w Bożympolu Wielkim.

  Branża teletechniczna:

  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

  Branża melioracyjna:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

  Branża geologiczna i geotechniczna:

  • Prace nad Projektem Wykonawczym.

  Branża zieleń:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

  Architektura:

  • Prace nad Projektem Wykonawczym.

  • Wykonanie wykopu: km 12+200-12+300 SP, 13+700-13+900.
  • Wykonanie nasypu: km 6+100-6+400, D5-DW, 11+300-12+350, 5+800-6+070.
  • Warstwa mrozoochronna: OUD.
  • Stabilizacja C5/6: 12+220-12+360, 11+770-11+850 SP.
  • Stabilizacja C3/4: OUD.
  • Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P: 4+900-5+250JP.
  • Warstwa wiążąca AC16W: DD1 0+750-1+050.
  • KŁSM 0/31,5: DD1 0+750-1+200, 9+450-9+650JP, 9+435-9+575 JL.
  • Humusowanie: 11+000-11+050 SL.
  • Krawężniki kamienne: Rondo północne.
  • Ściek trójkątny: 13+263-13+387 SL, 13+304-13+387 SP, Rondo północne, LS-3, LS-4.
  • Krawężnik betonowy: LS-1-2.
  • Obrzeża: ścieżka przy LS-1-2, D1-D2.
  • Prace przygotowawcze, droga dojazdowa, kolizja melioracyjna przy obiekcie PZMz-32.
  • Izolacja cienka ławy fundamentowej P1, montaż deskowania skrzydeł P1L na obiekcie WD-34.
  • Montaż prowadnic wysokościowych ustroju nośnego, przygotowanie do betonowania płyty pomostu, przygotowanie powierzchni fundamentów P1 i P3 przed wykonaniem izolacji cienkiej na obiekcie
   WD-35.
  • Montaż zbrojenia płyty ustroju nośnego nitka L na obiekcie PZMz-36.
  • Montaż deskowania skrzydełek 1P i 1L, montaż zbrojenia skrzydeł 1L i 1P na obiekcie WS-37.
  • Demontaż deskowania korpusu 1P i 2P po betonowaniu na obiekcie PZMz-38.
  • Montaż zbrojenia fundamentów 1P i 1L, betonowanie fundamentu 1L, wykonanie warstwy wyrównawczej na podporze 2L i 2P, zbrojenie korpusu 4L na obiekcie MS-39.
  • Montaż deskowania korpusu 1.2, betonowanie korpusu 1.2, demontaż deskowania korpusu 3.1 po betonowaniu, montaż deskowania korpusu 3.2 na obiekcie PZGd-41.
  • Zasypanie wykopów za przyczółkami P1 i P3, montaż zbrojenia płyt przejściowych na odkładzie na obiekcie WD-43.
  • Demontaż deskowania skrzydeł 1L i 1P po betonowaniu, wykonanie izolacji cienkiej góry ławy P1 i skrzydeł, usunięcie kolizji z sieciami PKP, zasypanie ławy fundamentowej P2, montaż zbrojenia korpusu przyczółka nr 2 na obiekcie WD-46.
  • Izolacja cienka fundamentów, izolacja gruba ścian przepustu – gruntowanie na obiekcie PZMz-46A.
  • Wykonanie izolacji cienkiej na fundamentach
   i skrzydłach P1 i P2, dostawa rusztowań do wykonania ustroju nośnego na obiekcie PZMz-47.
  • Demontaż podparcia poprzecznic na niszach P1 i P3, deskowanie ścianki zaplecznej P3 na obiekcie
   PZDd-48.
  • Montaż zbrojenia skrzydeł, montaż deskowania skrzydeł, uszczelnienie styków między prefabrykatami na obiekcie PZM-49.
  • Betonowanie płyty pomostu – nitka L, montaż rusztowań dla ustroju nitka P, realizacja programu naprawczego  na obiekcie WS-50.
  • Przygotowanie, oczyszczenie ław fundamentowych 1P i 2P przed betonowanie na obiekcie PZMz-51.
  • Dostawa deskowania skrzydeł P1, montaż zbrojenia poprzecznicy P2 na obiekcie WD-52.
  • Montaż ścianki szczelnej podpora P1, wykop pod podporę P1, wykonanie pali Franki na podporze P2, wykop pod podporę P2, montaż ścianki szczelnej podpora P2 na obiekcie PZDsz-53.
  • Budowa kanału technologicznego km 12+100-12+500.
  • Montaż fundamentów pod słupy oświetlenia drogowego gminy Łęczyce: D1.
  • Przepięcie kolizji LPN: D2-DK6 0+220, D5-DW 0+700.
  • Budowa wpustów deszczowych: 11+900-12+300, 5+450-5+550.
  • Drenaż Z2: 10+900-11+150.
  • Przegląd i konserwacja tymczasowych wygrodzeń herpatologicznych, w tym kontrola pułapek dla płazów i przeprowadzenie odłowów płazów.
  • Kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarowania odpadami gospodarki wodnościekowej.
  • Prowadzenie kontroli stanu stref ochrony drzew.
  • Przegląd i prowadzenie prac związanych
   z zabezpieczeniem pionowych skarp oraz miejsc atrakcyjnych do założenia gniazd przez ptactwo.
  PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

  Trasa zasadnicza – b. drogowa:

  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
  • Koordynacja międzybranżowa.
  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Ustalenia i uzgodnienia korekt w zakresie przedmiarów oraz w zakresie rowów krytych.
  • Analiza uwag do ekranów akustycznych.

  Branża mostowa:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

  Branża sanitarna:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Analiza uwag do operatów wodnoprawnych.

  Branża energetyczna:

  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
  • Koordynacja międzybranżowa w zakresie zasilania i komunikacji monitoringu na OUD Luzino.
  • Rozmowy koordynacyjne z Energa
   w zakresie przyłączy do urządzeń.
  • Weryfikacja i akceptacja odchyłek trasowych linii kablowych.

  Branża teletechniczna:

  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

  Branża melioracyjna:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

  Branża geologiczna i geotechniczna:

  • Prace nad Projektem Wykonawczym.

  Branża zieleń:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

  Architektura:

  • Prace nad Projektem Wykonawczym.
  • Wykonanie wykopu: km 12+000-12+200, 8+500-8+800, 12+500-12+900 SP, 13+700-13+800.
  • Wykonanie nasypu: km 12+530-12+600 SP,
   12+600-12+800 SP pas technologiczny,
   D5-DW, 11+280-11+320, 5+300-6+070.
  • Wymiana gruntu: km 14+540-14+570.
  • Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P: D1DP1456G 0+160-0+400, LB-3 0+050-0+260.
  • Ściek trójkątny: DD8, DD10, km 9+440-9+500 SP,
   D5-DW, km 12+600-12+680 SL.
  • Krawężnik betonowy 15×30: D5-DW 0+850-1+000.
  • Humusowanie: DD9a, Rondo północne WS, D5-DW 0+800-0+900SL.
  • KŁSM 0/31,5: DD8, DD10, km 4+870-5+250 SP.
  • Warstwa wiążąca AC16W: D1DP1456G 0+025-0+395.
  • Pielęgnacja betonu ław fundamentowych na obiekcie PZMz-31.
  • Prace przygotowawcze, droga dojazdowa, kolizja melioracyjna przy obiekcie PZMz-32.
  • Przygotowanie powierzchni ławy fundamentowej P1 przed wykonaniem izolacji na obiekcie WD-34.
  • Montaż zbrojenia płyty ustroju nośnego, demontaż deskowania skrzydełek 1L i 3L po betonowaniu, montaż deskowania ustroju nośnego nitka L na obiekcie WD-35.
  • Montaż zbrojenia ustroju nośnego nitka L na obiekcie PZMz-36.
  • Montaż deskowania skrzydełek 1P i 1L, pielęgnacja betonu płyty pomostu po betonowaniu na obiekcie WS-37.
  • Betonowanie korpusu 1P i 2P na obiekcie PZMz-38.
  • Montaż zbrojenia ławy fundamentowej 1P i 1L, betonowanie skrzydła 4P, montaż deskowania korpusu 4L, montaż zbrojenia korpusu 4L na obiekcie MS-39.
  • Demontaż deskowania korpusu 1L i 2L na obiekcie PZM-40.
  • Montaż deskowania korpusu 1.2, betonowanie korpusu przyczółka 3.1, demontaż deskowania korpusu 3.3 po betonowaniu na obiekcie PZGd-41.
  • Prace przygotowawcze na wnękach dylatacyjnych, zasypanie wykopów za przyczółkami P1 i P3, montaż łożysk- podlewki na obiekcie WD-43.
  • Demontaż deskowania skrzydeł 1L i 1P po betonowaniu na obiekcie WD-46.
  • Izolacja cienka fundamentów na obiekcie PZMz-46A.
  • Przygotowanie powierzchni podpór do izolacji na obiekcie PZMz-47.
  • Montaż łożysk- podlewki na obiekcie PZDd-48.
  • Dostawa deskowania skrzydeł wlotu i wylotu, uszczelnienie styków między prefabrykatami na obiekcie PZM-49.
  • Prace przygotowawcze przed betonowaniem płyty ustroju nitka lewa, montaż rusztowań do budowy ustroju nitka prawa na obiekcie WS-50.
  • Przygotowanie, oczyszczenie ław fundamentowych przed betonowanie na obiekcie PZMz-51.
  • Montaż zbrojenia poprzecznicy P2, montaż zbrojenia korpusu P3, montaż deskowania korpusu P3 na obiekcie WD-52.
  • Wykonanie pali Franki NG na podporze P1, wykop pod ściankę szczelną wokół podpory P1, montaż ścianki szczelnej na podporze P1, wykonanie pali Franki NG na podporze P2 na obiekcie PZDsz-53.
  • Przebudowa kolizji teletechnicznych LU1 i LU2 na węźle Luzino.
  • LPN montaż ustrojów pod słupy: D2-DK2 0+220,
   D5-DW 0+700.
  • Oświetlenie drogowe GDDKiA – montaż przepustu kablowego km 5+440.
  • Zasilanie – montaż przepustu kablowego: DD3 0+195.
  • Drenaż Z1: km 10+675-10+765.
  • Układanie betonowych wielootworowych płyt na dnie zbiornika na podsypce cementowo-piaskowej, układanie płyt ażurowych na skarpach zbiornika na podsypce cementowo-piaskowej zbiornika ZB-02.
  • Wykonanie wpustu deszczowego km 12+700.
  • Przegląd i konserwacja tymczasowych wygrodzeń herpatologicznych, w tym kontrola pułapek dla płazów i przeprowadzenie odłowów płazów.
  • Kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarowania odpadami gospodarki wodnościekowej.
  • Prowadzenie kontroli stanu stref ochrony drzew.
  • Przegląd i prowadzenie prac związanych
   z zabezpieczeniem pionowych skarp oraz miejsc atrakcyjnych do założenia gniazd przez ptactwo.

  Kwiecień 2021

  PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

  Trasa zasadnicza – b. drogowa:

  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
  • Koordynacja międzybranżowa.
  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Opracowanie dodatkowych materiałów do odpowiedzi do Ministerstwa Infrastruktury.

  Branża mostowa:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

  Branża sanitarna:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Analiza uwag do operatów wodnoprawnych.

  Branża energetyczna:

  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
  • Koordynacja międzybranżowa w zakresie zasilania i komunikacji monitoringu na OUD Luzino.
  • Rozmowy koordynacyjne z Energa
   w zakresie przyłączy do urządzeń.
  • Weryfikacja i akceptacja odchyłek trasowych linii kablowych.

  Branża teletechniczna:

  • Koordynacja międzybranżowa w zakresie zasilania i komunikacji monitoringu na OUD Luzino.
  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
  • Weryfikacja i akceptacja odchyłek trasowych linii kablowych.
  • Prace nad Projektem Wykonawczym.

  Branża melioracyjna:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

  Branża geologiczna i geotechniczna:

  • Prace nad Projektem Wykonawczym.

  Branża zieleń:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

  Architektura:

  • Prace nad Projektem Wykonawczym.


  • Wykonanie wykopu: km 11+900-12+350, 8+500-8+800, 10+750-10+800, OUD magazyn.
  • Wykonanie nasypu: km 12+530-12+600 SP, OUD,
   D5-DW, DD4, 12+250-12+300, 5+300-5+970.
  • Wymiana gruntu: km 14+540-14+570.
  • Stabilizacja C5/6: Rondo północne WS, LS-1-2, LS-3, LS-4.
  • Stabilizacja C3/4: D5-DW.
  • Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P: D1DP1456G 0+020-0+160, km 9+910-10+300SP.
  • Ściek trójkątny: km 10+580-10+660 SP, 9+420-9+580 SL, 9+420-9+620 SP.
  • Przepust GRP: P-S6-2.
  • Humusowanie: DD9, 8+300-8+700, 11+800-11+900 SL, 11+800-12+000 SP.
  • KŁSM 0/31,5: DD8, DD10, LB-3 km 0+020-0+260, LB-4 0+000-0+170.
  • Obrzeża: chodnik D1-D2.
  • Pielęgnacja betonu ław fundamentowych na obiekcie PZMz-31.
  • Prace przygotowawcze, droga dojazdowa, kolizja melioracyjna przy obiekcie PZMz-32.
  • Montaż zbrojenia płyty ustroju nośnego, demontaż deskowania skrzydełek 1L i 3L po betonowaniu na obiekcie WD-35.
  • Demontaż deskowania korpusu 2P po betonowaniu, montaż deskowania ustroju nośnego nitka L na obiekcie PZMz-36.
  • Betonowanie płyty ustroju nośnego nitka P na obiekcie WS-37.
  • Montaż deskowania korpusu 1P i 2P, montaż zbrojenia korpusu 1P i 2P na obiekcie PZMz-38.
  • Montaż zbrojenia korpusu 4L, montaż deskowania korpusu 4L, montaż deskowania skrzydła 4P, ułożenie w-wy wyrównawczej na 1L i 1P na obiekcie MS-39.
  • Pielęgnacja betonu podpory na obiekcie PZM-40.
  • Demontaż deskowania korpusu 1.3 po betonowaniu, montaż deskowania korpusu 3.1, montaż deskowania korpusu 3.3, betonowanie korpusu 3.3 na obiekcie PZGd-41.
  • Montaż łożysk, zasypanie wykopów za przyczółkami P1 i P3, dostawa urządzeń dylatacyjnych na obiekcie WD-43.
  • Zasypka powyżej przepustu na obiekcie PZMz-44.
  • Betonowanie skrzydeł 1L i 1P na obiekcie WD-46.
  • Demontaż deskowania po betonowaniu płyty zespalającej etap 2, betonowanie półek dla płazów na wylocie na obiekcie PZMz-46A.
  • Demontaż deskowania skrzydełek 2L i 2P po betonowaniu, przygotowanie powierzchni podpór do izolacji na obiekcie PZMz-47.
  • Dostawa urządzeń dylatacyjnych, montaż łożysk, montaż zbrojenia ścianek zaplecznych na obiekcie PZDd-48.
  • Betonowanie płyty fundamentowej wlotu i wylotu, przygotowanie styków pomiędzy prefabrykatami przed instalacją taśmy, montaż zbrojenia skrzydeł na obiekcie PZM-49.
  • Zasypka przepustu PZŁ-1.
  • Montaż kotew talerzowych, przygotowanie do betonowania, dostawa rusztowań do budowy ustroju nitka P na obiekcie WS-50.
  • Przygotowanie, oczyszczenie ław fundamentowych przed betonowanie na obiekcie PZMz-51.
  • Montaż zbrojenia poprzecznicy P2, montaż zbrojenia korpusu P3, montaż deskowania korpusu P3 na obiekcie WD-52.
  • Wykonanie pali Franki NG na podporze P1, budowa platformy na podporze P2 na obiekcie PZDsz-53.
  • Budowa kanału technologicznego km 12+900-13+400.
  • Oświetlenie drogowe GDDKiA – montaż przepustów kablowych km 9+150-10+500.
  • Budowa wpustów kanalizacji deszczowej: km 11+900-12+300, 5+300-5+600.
  • Warstwa dociążająca na dnie i skarpach zbiornika
   ZB-02.
  • Wykonanie wpustu deszczowego km 12+700.
  • Kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, montaż rur osłonowych na sieci wodociągowej, montaż rur osłonowych na sieci gazowej na OUD.
  • Przegląd i konserwacja tymczasowych wygrodzeń herpatologicznych, w tym kontrola pułapek dla płazów i przeprowadzenie odłowów płazów.
  • Kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarowania odpadami gospodarki wodnościekowej.
  • Prowadzenie kontroli stanu stref ochrony drzew.
  • Przegląd i prowadzenie prac związanych
   z zabezpieczeniem pionowych skarp oraz miejsc atrakcyjnych do założenia gniazd przez ptactwo.
  PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

  Trasa zasadnicza – b. drogowa:

  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
  • Koordynacja międzybranżowa.
  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Opracowanie dodatkowych materiałów do odpowiedzi do Ministerstwa Infrastruktury.

  Branża mostowa:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

  Branża sanitarna:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

  Branża energetyczna:

  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
  • Koordynacja międzybranżowa w zakresie zasilania i komunikacji monitoringu na OUD Luzino.
  • Rozmowy koordynacyjne z Energa
   w zakresie przyłączy do urządzeń.
  • Weryfikacja i akceptacja odchyłek trasowych linii kablowych.
  • Rozmowy z PKP PLK w sprawie uzgodnienia przebudowy szafy SRK w Bożympolu Wielkim.

  Branża teletechniczna:

  • Koordynacja międzybranżowa.
  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
  • Weryfikacja i akceptacja odchyłek trasowych linii kablowych.

  Branża melioracyjna:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

  Branża geologiczna i geotechniczna:

  • Prace nad Projektem Wykonawczym.

  Branża zieleń:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

  Architektura:

  • Prace nad Projektem Wykonawczym.
  • Wykonanie wykopu: km 11+900-12+350, 8+500-8+800, 10+750-10+800, OUD magazyn.
  • Wykonanie nasypu: km 12+600-12+900 SP, OUD,
   D5-DW, 5+300-5+970.
  • Wymiana gruntu: km 14+540-14+570.
  • Stabilizacja C5/6: km 12+800-12+900 SL, 12+600-12+980 SP.
  • Stabilizacja C3/4: D5-DW 0+820-1+040.
  • Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P: km 9+910-10+300SP.
  • Umocnienie rowów: D1, DD9.
  • Ściek trójkątny: D1, km 10+530-10+680 SL, 10+550-10+580 SP.
  • Przepust GRP: P-S6-1.
  • Humusowanie: DD9, DD9a.
  • Montaż zbrojenia ławy P1, P2, betonowanie ławy P1, P2 na obiekcie PZMz-31.
  • Montaż zbrojenia płyty ustroju nośnego, betonowanie skrzydełka 1L i 3L na obiekcie WD-35.
  • Betonowanie korpusu 2P, ułożenie podbudowy z płyt drogowych, montaż rusztowań ustroju nośnego – nitka L na obiekcie PZMz-36.
  • Montaż kotew talerzowych, montaż wnęk na wpusty i sączki na obiekcie WS-37.
  • Montaż deskowania 1P i 2P, montaż zbrojenia korpusu 1P i 2P na obiekcie PZMz-38.
  • Montaż zbrojenia korpusu 4L, montaż deskowania korpusu 4L, montaż zbrojenia skrzydła 4P, montaż deskowania skrzydła 4P na obiekcie MS-39.
  • Montaż zbrojenia, korpusu 1L i 2L, betonowanie korpusu przyczółka 1L, 2L na obiekcie PZM-40.
  • Betonowanie korpusu 1.3, demontaż deskowania korpusu 1.1 po betonowaniu, demontaż deskowania filarów 2.3 po betonowaniu, montaż deskowania korpusu 3.3 na obiekcie PZGd-41.
  • Izolacja MMA ma płycie pomostu w obrębie pod kapami chodnikowymi, zasypanie wykopów za przyczółkami P1 i P3 na obiekcie WD-43.
  • Zasypka powyżej przepustu na obiekcie PZMz-44.
  • Montaż zbrojenia skrzydeł 1L i 1P, montaż deskowania skrzydeł 1L i 1P na obiekcie WD-46.
  • Betonowanie płyty zespalającej na obiekcie
   PZMz-46A.
  • Montaż zbrojenia skrzydeł 2L i 2P, montaż deskowania skrzydełek 2L i 2P, betonowanie skrzydełek 2L i 2P na obiekcie PZMz-47.
  • Zbrojenie ścianki zaplecznej P3, zasypka za przyczółkami na obiekcie PZDd-48.
  • Przygotowanie płyty dennej wlotu i wylotu do betonowania na obiekcie PZM-49.
  • Zasypka przepustu PZŁ-1.
  • Zbrojenie płyty ustroju nośnego- nitka L na obiekcie WS-50.
  • Przygotowanie ław fundamentowych przed betonowanie na obiekcie PZMz-51.
  • Montaż zbrojenia korpusu P3, montaż deskowania korpusu P3 na obiekcie WD-52.
  • Wykonanie pali Franki NG, budowa platformy na podporze P2 na obiekcie PZDsz-53.
  • Budowa kanału technologicznego km 11+800-12+300.
  • Budowa kanalizacji deszczowej: DD1 0+030.
  • Przebudowa kolizji melioracyjnej DD2 0+865.
  • Wykonanie wpustu deszczowego km 12+700.
  • Kanalizacja deszczowa, montaż rur osłonowych sieci elektroenergetycznych, montaż wpustu na OUD.
  • Przegląd i konserwacja tymczasowych wygrodzeń herpatologicznych, w tym kontrola pułapek dla płazów i przeprowadzenie odłowów płazów.
  • Kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarowania odpadami gospodarki wodnościekowej.
  • Prowadzenie kontroli stanu stref ochrony drzew.
  • Przegląd i prowadzenie prac związanych
   z zabezpieczeniem pionowych skarp oraz miejsc atrakcyjnych do założenia gniazd przez ptactwo.
  PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

  Trasa zasadnicza – b. drogowa:

  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
  • Koordynacja międzybranżowa.
  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Prace nad Projektem Wykonawczym.
  • Przekazanie Suplementu do odpowiedzi do Ministerstwa Infrastruktury.

  Branża mostowa:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

  Branża sanitarna:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

  Branża energetyczna:

  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
  • Koordynacja międzybranżowa.
  • Kontynuacja prac nad opracowaniem w zakresie przebudowy szafy SRK w Bożympolu Wielkim.

  Branża teletechniczna:

  • Koordynacja międzybranżowa.
  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
  • Weryfikacja i akceptacja odchyłek trasowych linii kablowych.

  Branża melioracyjna:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

  Branża geologiczna i geotechniczna:

  • Prace nad Projektem Wykonawczym.

  Branża zieleń:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

  Architektura:

  • Prace nad Projektem Wykonawczym.
  • Wykonanie wykopu: km 11+900-12+200, 8+500-8+800, OUD magazyn.
  • Wykonanie nasypu: km 12+600-12+900 SP, OUD,
   D5-DW, 5+300-5+970.
  • Wymiana gruntu: km 10+770-10+930.
  • Stabilizacja C5/6: km 9+440-9+560SL, 9+440-9+620SP, Rondo południowe WS, LS-1, LS-2, LS-1-2, 12+600-12+800SL.
  • Stabilizacja C3/4: D4-DP, D1.
  • Warstwa mrozoochronna km 12+800-12+900.
  • Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P: km 4+900-5+250SP.
  • Umocnienie rowów: DD9a, DD9.
  • Montaż zbrojenia ławy P1, P2 na obiekcie PZMz-31.
  • Montaż zbrojenia skrzydeł 1L i 1P na podporze P1, budowa podparcia skrzydełek P1L i P1P na obiekcie WD-34.
  • Montaż deskowania wsporników płyty ustroju nośnego, przygotowanie górnych powierzchni belek prefabrykowanych przed rozpoczęciem montażu zbrojenia na obiekcie WD-35.
  • Montaż deskowania korpusu 2P, montaż zbrojenia korpusu 2P, prace przygotowawcze związane z wykonaniem podbudowy pod ustrój nitka L na obiekcie PZMz-36.
  • Montaż zbrojenia ustroju nośnego NP, montaż deskowania ustroju nośnego NP – obstawka boczna na obiekcie WS-37.
  • Montaż deskowania 1P i 2P na obiekcie PZMz-38.
  • Demontaż deskowania po betonowaniu korpusu przyczółka P4P, montaż deskowania korpusu 4L, montaż deskowania skrzydła 4P na obiekcie MS-39.
  • Montaż zbrojenia, korpusu 1L i 2L, montaż deskowania korpusu przyczółka 1L i 2L na obiekcie PZM-40.
  • Betonowanie korpusu 1.1, montaż deskowania korpusu 1.3, betonowanie filarów 2.3, montaż zbrojenia korpusu 3.2 i 3.3, demontaż deskowania po betonowaniu ławy 3.1 i 3.3 na obiekcie PZGd-41.
  • Izolacja bitumiczno- lateksowa, zasypanie wykopów za przyczółkami P1 i P3 na obiekcie WD-43.
  • Izolacja MMA płyty zespalającej, zasypka przy płycie zespalającej na obiekcie PZMz-44.
  • Montaż zbrojenia skrzydeł 1L i 1P, montaż deskowania skrzydeł 1L i 1P na obiekcie WD-46.
  • Betonowanie płyty zespalającej na obiekcie PZMz-46A.
  • Betonowanie skrzydeł 1P i 1L, przygotowanie powierzchni korpusów przed izolacją, montaż zbrojenia skrzydeł 2L i 2P na obiekcie PZMz-47.
  • Przygotowanie styku ścianki zaplecznej P1 i P3, zbrojenie ścianki zaplecznej P3, izolacja MMA płyty pomostu w obrębie kap, zasypka za przyczółkami na obiekcie PZDd-48.
  • Montaż zbrojenia płyty dennej wlotu i wylotu na obiekcie PZM-49.
  • Dostawa materiału pod zasypkę PZŁ-1.
  • Zbrojenie płyty ustroju nośnego- nitka L na obiekcie WS-50.
  • Montaż zbrojenia skrzydeł P1, montaż rusztowań podparcia poprzecznicy P2, montaż zbrojenia korpusu P3, montaż deskowania korpusu P3 na obiekcie WD-52.
  • Budowa platformy na podporze P1 przy obiekcie PZDsz-53.
  • Budowa kanału technologicznego km 8+200-9+300, 11+800-12+300.
  • Ułożenie i zgrzanie geomembrany: ZB-02.
  • Przebudowa kolizji teletechnicznej BW2: D1.
  • Kanalizacja deszczowa na OUD.
  • Przegląd i konserwacja tymczasowych wygrodzeń herpatologicznych, w tym kontrola pułapek dla płazów i przeprowadzenie odłowów płazów.
  • Kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarowania odpadami gospodarki wodnościekowej.
  • Prowadzenie kontroli stanu stref ochrony drzew.
  • Przegląd i prowadzenie prac związanych
   z zabezpieczeniem pionowych skarp oraz miejsc atrakcyjnych do założenia gniazd przez ptactwo.
  • Stłumienie strumienia wody odprowadzanej z igłofiltrów przy nowopowstającym obiekcie MS-39 wpadającej bezpośrednio do koryta rzeki.
  PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

  Trasa zasadnicza – b. drogowa:

  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
  • Koordynacja międzybranżowa.
  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Prace nad Projektem Wykonawczym.
  • Korekty drogowe w obszarze przesuniętego zbiornika ZB-10.

  Branża mostowa:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

  Branża sanitarna:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Przesunięcie i korekta zbiornika ZB-10.

  Branża energetyczna:

  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
  • Koordynacja międzybranżowa.
  • Kontynuacja prac nad opracowaniem w zakresie przebudowy szafy SRK w Bożympolu Wielkim.

  Branża teletechniczna:

  • Koordynacja międzybranżowa.
  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
  • Weryfikacja i akceptacja odchyłek trasowych linii kablowych.

  Branża melioracyjna:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

  Branża geologiczna i geotechniczna:

  • Prace nad Projektem Wykonawczym.

  Branża zieleń:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

  Architektura:

  • Prace nad Projektem Wykonawczym.

  • Wykonanie wykopu: km 8+500-8+800, OUD magazyn.
  • Wykonanie nasypu: 5+300-5+900, OUD, 12+600-12+900.
  • Wymiana gruntu: km 10+770-10+930, 14+430-14+460.
  • Podbudowa z kruszywa 0/31,5 km 4+870-5+260.
  • Umocnienie rowów: 12+320-12+450 SP, DD9a 0+496-0+635.
  • Humusowanie: DD9a.
  • Warstwa podbudowy z chudego betonu P1 i P2 na obiekcie PZMz-31.
  • Montaż zbrojenia skrzydeł 1L i 1P na podporze P1 na obiekcie WD-34.
  • Montaż deskowania skrzydeł 1L i 3L, deskowanie ustroju nośnego przy poprzecznicy P2 na obiekcie WD-35.
  • Montaż deskowania korpusu 2P, prace przygotowawcze związane z wykonaniem podbudowy pod ustrój nitka L na obiekcie PZMz-36.
  • Montaż deskowania płyty pomostu nitka P, montaż zbrojenia płyty pomostu nitka P, deskowanie skrzydła 1P – budowa podparcia na obiekcie WS-37.
  • Montaż zbrojenia korpusu 1P i 2P na obiekcie PZMz-38.
  • Betonowania korpusu przyczółka P4P, montaż zbrojenia korpusu 4L, dodatkowe odwodnienie wykopu 1P i 1L na obiekcie MS-39.
  • Demontaż deskowania korpusu przyczółka 1P i 2P po betonowaniu, montaż zbrojenia korpusu 1L i 2L, montaż deskowania korpusu przyczółka 1L i 2L na obiekcie PZM-40.
  • Montaż deskowania korpusu 1.1, montaż deskowania korpusu 1.3, montaż deskowania filarów 2.3, betonowanie ławy 3.1 i 3.3, montaż zbrojenia korpusu 3.1 na obiekcie PZGd-41.
  • Montaż wpustów i sączków, przygotowanie powierzchni ustroju nośnego w zakresie kap chodnikowych przed wykonaniem izolacji, izolacja bitumiczno-lateksowa na przyczółkach na obiekcie WD-43.
  • Zasypka ławy fundamentowej P1, montaż deskowania (podparcie) skrzydeł 1L i 1P na obiekcie WD-46.
  • Montaż zbrojenia płyty zespalającej, deskowanie płyty zespalającej na obiekcie PZMz-46A.
  • Montaż zbrojenia skrzydeł 1P i 1L, montaż deskowania skrzydeł 1P i 1L na obiekcie PZMz-47.
  • Przygotowanie styków poziomych pomiędzy korpusem a ścianką zapleczną, zasypka za przyczółkiem 1 i 3 na obiekcie PZDd-48.
  • Montaż zbrojenia płyty dennej wlotu i wylotu na obiekcie PZM-49.
  • Zbrojenie płyty ustroju nośnego- nitka L na obiekcie WS-50.
  • Montaż zbrojenia skrzydeł P1, montaż rusztowań podparcia poprzecznicy P2, montaż zbrojenia korpusu P3 na obiekcie WD-52.
  • Budowa platformy przy obiekcie PZDsz-53.
  • Budowa kanału technologicznego km 8+200-9+200.
  • Odhumusowanie, roboty ziemne- wykop, montaż geomembrany, warstwa dociążająca: ZB-02.
  • Kanalizacja deszczowa na OUD km 14+000.
  • Oświetlenie drogowe: DD16.
  • Przegląd i konserwacja tymczasowych wygrodzeń herpatologicznych, w tym kontrola pułapek dla płazów i przeprowadzenie odłowów płazów.
  • Kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarowania odpadami gospodarki wodnościekowej.
  • Prowadzenie kontroli stanu stref ochrony drzew.
  • Przegląd i prowadzenie prac związanych
   z zabezpieczeniem pionowych skarp oraz miejsc atrakcyjnych do założenia gniazd przez ptactwo.

  Marzec 2021

  PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

  Trasa zasadnicza – b. drogowa:

  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
  • Koordynacja międzybranżowa.
  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

  Branża mostowa:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

  Branża sanitarna:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego,

  Branża energetyczna:

  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
  • Koordynacja międzybranżowa.
  • Kontynuacja prac nad opracowaniem w zakresie przebudowy szafy SRK w Bożympolu Wielkim.

  Branża teletechniczna:

  • Koordynacja międzybranżowa.
  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
  • Weryfikacja i akceptacja odchyłek trasowych linii kablowych.

  Branża melioracyjna:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

  Branża geologiczna i geotechniczna:

  • Prace nad Projektem Wykonawczym.

  Branża zieleń:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

  Architektura:

  • Prace nad Projektem Wykonawczym.


  • Wykonanie wykopu: km 12+000-12+200, 8+300-8+800, OUD magazyn.
  • Wykonanie nasypu: 5+300-5+800, LS-1-2, D5-DW, OUD, 10+400-10+425, 12+200-12+270, 12+600-12+900SL, 6+130-6+280, 5+915-5+970.
  • Wymiana gruntu: km 10+770-10+930.
  • Podbudowa z kruszywa 0/31,5 km 5+000-5+260, DD2.
  • Umocnienie rowów: 12+320-12+450 SL.
  • Humusowanie: DD9a, 10+500-10+700.
  • Wykop pod fundament w komorze P1 i P2 na obiekcie PZMz-31.
  • Demontaż deskowania korpusu podpory P1 (po betonowaniu), montaż zbrojenia skrzydeł 1L i 1P, montaż zbrojenia i deskowanie ciosów podłożyskowych na podporze P1 na obiekcie WD-34.
  • Montaż zbrojenia skrzydeł 1L i 3L, deskowanie płyty pomostu – szalunek krawędziowy, montaż deskowania traconego pomiędzy belkami na obiekcie WD-35.
  • Montaż zbrojenia korpusu 2P, montaż deskowania korpusu 2P, demontaż deskowania korpusu 2L na obiekcie PZMz-36.
  • Montaż deskowania płyty pomostu nitka P, montaż zbrojenia płyty pomostu nitka P na obiekcie WS-37.
  • Betonowanie ławy fundamentowej 1L i 2L na obiekcie PZMz-38.
  • Przygotowanie do betonowania korpusu przyczółka P4P, montaż zbrojenia korpusu 4L, dodatkowe odwodnienie wykopu 1P i 1L na obiekcie MS-39.
  • Betonowanie korpusu przyczółka 1P i 2P na obiekcie PZM-40.
  • Montaż żurawia wieżowego, montaż deskowania ławy 3.1 i 3.3 – przygotowanie do betonowania, demontaż deskowania filarów 2.2 na obiekcie
   PZGd-41.
  • Zasypka za przyczółkiem 1 i 3+stożki; montaż wpustów i sączków, izolacja bitumiczno-lateksowa na przyczółkach na obiekcie WD-43.
  • Zasypka wykopów na obiekcie PZMz-44.
  • Izolacja cienka ław fundamentowych P1 i P2, montaż zbrojenia skrzydeł 1L i 1P na obiekcie WD-46.
  • Demontaż deskowania skrzydeł wylotu, montaż zbrojenia płyty zespalającej, uszczelnienie styków pomiędzy prefabrykatami na obiekcie PZMz-46A.
  • Montaż zbrojenia skrzydeł 1P i 1L, montaż deskowania skrzydeł 1P i 1L na obiekcie PZMz-47.
  • Montaż wpustów i sączków, zasypka za przyczółkiem 1 i 3, izolacja bitumiczno-lateksowa na przyczółkach na obiekcie PZDd-48.
  • Montaż zbrojenia płyty dennej wlotu i wylotu na obiekcie PZM-49.
  • Montaż deskowania rygla płyty pomostu- nitka L na obiekcie WS-50.
  • Zasypka przepustu PZŁ-3.
  • Montaż zbrojenia korpusu P3, podparcie poprzecznicy P2 – dostawa szalunków na obiekcie WD-52.
  • Wykonanie linii kablowych oświetlenia drogowego gm. Łęczyce: D1, D5.
  • Budowa kanału technologicznego km 8+200-9+000.
  • Odhumusowanie, roboty ziemne- wykop: ZB-02.
  • Kanalizacja deszczowa na OUD od D3 do D11.
  • Przegląd i konserwacja tymczasowych wygrodzeń herpatologicznych.
  • Kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarowania odpadami gospodarki wodnościekowej.
  • Prowadzenie kontroli stanu stref ochrony drzew.
  • Przegląd i prowadzenie prac związanych
   z zabezpieczeniem pionowych skarp oraz miejsc atrakcyjnych do założenia gniazd przez ptactwo.
  PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

  Trasa zasadnicza – b. drogowa:

  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
  • Koordynacja międzybranżowa.
  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

  Branża mostowa:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

  Branża sanitarna:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

  Branża energetyczna:

  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
  • Koordynacja międzybranżowa.
  • Kontynuacja prac nad opracowaniem w zakresie przebudowy szafy SKR w Bożympolu Wielkim.

  Branża teletechniczna:

  • Koordynacja międzybranżowa.
  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
  • Weryfikacja i akceptacja odchyłek trasowych linii kablowych.

  Branża melioracyjna:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

  Branża geologiczna i geotechniczna:

  • Prace nad Projektem Wykonawczym.

  Branża zieleń:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

  Architektura:

  • Prace nad Projektem Wykonawczym.

  • Wykonanie wykopu: km 12+000-12+300, OUD magazyn.
  • Wykonanie nasypu: 5+400-5+800, OUD, 12+200, CPR-1 D4DP.
  • Wymiana gruntu: km 10+770-10+930.
  • Umocnienie rowów: D1, DD9a 0+130-0+297.
  • Ustawienie obrzeży: D5-DW.
  • Wykop pod fundament w komorze P1 i P2 na obiekcie PZMz-31.
  • Demontaż deskowania korpusu podpory P1 (po betonowaniu) na obiekcie WD-34.
  • Przygotowanie styku poziomego poprzecznic P1 i P3, montaż zbrojenia skrzydeł 1L i 3L, montaż deskowania skrzydeł 1L i 3L, montaż belek prefabrykowanych typu T21 na obiekcie WD-35.
  • Demontaż deskowania korpusu 2L, montaż deskowania korpusu 2P na obiekcie PZMz-36.
  • Montaż rusztowania pod ustrój nośny, montaż deskowania płyty pomostu nitka P na obiekcie WS-37.
  • Zbrojenie ławy fundamentowej 1L i 2L na obiekcie PZMz-38.
  • Deskowanie korpusu przyczółka P4P, wykop w osi podpory 1L i 1P na obiekcie MS-39.
  • Montaż deskowania korpusu przyczółka 1P i 2P, przygotowanie do betonowania na obiekcie PZM-40.
  • Montaż deskowania korpusów 1.1 i 1.3, betonowanie ławy 1.2, betonowanie filarów 2.2, betonowanie ławy 3.2, montaż zbrojenia ławy 3.1, montaż zbrojenia ławy 3.3 na obiekcie PZGd-41.
  • Zasypka za przyczółkiem 1 i 3+stożki; przygotowanie wnęk przed montażem wpustów i sączków, przygotowanie powierzchni płyty pomostu przed izolacją – śrutowanie pod kapami na obiekcie WD-43.
  • Zasypka wykopów, przygotowanie powierzchni płyty zespalającej przed izolacją – śrutowanie na obiekcie PZM-44.
  • Wykonanie ciosów podłożyskowych na P1, montaż zbrojenia skrzydeł 1L i 1P na obiekcie WD-46.
  • Betonowanie ścian bocznych wylotu na obiekcie PZMz-46A.
  • Demontaż deskowania korpusów 1L i 2L po betonowaniu, montaż zbrojenia skrzydła 2P na obiekcie PZMz-47.
  • Montaż wpustów i sączków, zasypka za przyczółkiem 1 i 3, przygotowanie płyty pomostu przed izolacją – śrutowanie pod kapami na obiekcie PZDd-48.
  • Montaż zbrojenia płyty dennej wlotu i wylotu na obiekcie PZM-49.
  • Montaż deskowania rygla płyty pomostu- nitka L na obiekcie WS-50.
  • Montaż rur GRP przepustu, wykonanie przypory z betonu na obiekcie PZŁ-3.
  • Demontaż deskowania ławy P3 po betonowaniu, montaż zbrojenia korpusu P3 na obiekcie WD-52.
  • Budowa kanału technologicznego km 8+000-8+500.
  • Oświetlenie drogowe GDDKiA: LB-3, LB-4.
  • Odhumusowanie ZB-02.
  • Przegląd i konserwacja oraz odtworzenie i naprawa tymczasowych wygrodzeń herpatologicznych.
  • Kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarowania odpadami gospodarki wodnościekowej.
  • Odtworzenie i konserwacja wygrodzeń stref ochrony drzew.
  PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

  Trasa zasadnicza – b. drogowa:

  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
  • Koordynacja międzybranżowa.
  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Prace nad Projektem Wykonawczym.
  • Analiza lokalizacji zabezpieczenia skarp płytami ażurowymi w miejscach występowania wysokiej wody 100letniej.

  Branża mostowa:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

  Branża sanitarna:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego,
  • Prace w zakresie operatu wodnoprawnego.

  Branża energetyczna:

  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
  • Koordynacja międzybranżowa.
  • Rozmowy koordynacyjne z Energa w zakresie przyłączy do urządzeń.
  • Weryfikacja i akceptacja odchyłek trasowych linii kablowych

  Branża teletechniczna:

  • Koordynacja międzybranżowa.
  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
  • Weryfikacja i akceptacja odchyłek trasowych linii kablowych

  Branża melioracyjna:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

  Branża geologiczna i geotechniczna:

  • Prace nad Projektem Wykonawczym.

  Branża zieleń:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

  Architektura:

  • Prace nad Projektem Wykonawczym.
  • Wykonanie wykopu: km 8+400-8+600, D5-DW rów.
  • Wykonanie nasypu: CPR D5-DW, DD2, DD1.
  • Wymiana gruntu: km 10+770-10+930.
  • Umocnienie rowów: D5-DW, CPR D5-DW.
  • Ustawienie obrzeży: D5-DW.
  • Humusowanie: DD9a.
  • Ściek trójkątny: LS-4, D5-DW, LB-3.
  • Przepusty GRP: DD9.
  • Poprawa montażu ścianki szczelnej- przebicie na komorze P1 i P2 na obiekcie PZMz-31.
  • Betonowanie korpusu podpory P1 (wraz ze ścianką zapleczną) na obiekcie WD-34.
  • Betonowanie poprzecznicy P1 i P3, montaż zbrojenia skrzydeł 1L i 3L, montaż deskowania skrzydeł 1L, 3L-podparcie, przygotowanie styku poziomego poprzecznic przed montażem belek na obiekcie
   WD-35.
  • Demontaż deskowania korpusu 2L na obiekcie
   PZMz-36.
  • Montaż rusztowania pod ustrój nośny nitka P, montaż deskowania rygla płyty pomostu nitka P na obiekcie WS-37.
  • Zbrojenie ławy fundamentowej 1P i 2P, betonowanie ławy 1P i 2P, montaż zbrojenia ławy 1L i 2L na obiekcie PZMz-38.
  • Zbrojenie korpusu przyczółka P4P, deskowanie korpusu przyczółka P4P, montaż zestawu igłofiltrów wokół podpory 1L , montaż deskowania korpusu przyczółka 1P i 2P na obiekcie MS-39.
  • Montaż zbrojenia korpusów 1.1 i 1.3, montaż zbrojenia ławy fundamentowej 1.2, montaż deskowania filarów 2.2, ułożenie warstwy wyrównawczej z chudego betonu na podporze 3.1, 3.2, 3.3, montaż zbrojenia ławy 3.2 na obiekcie
   PZGd-41.
  • Zasypka za i przed przyczółkiem 1 i 3+stożki; przygotowanie wnęk przed montażem wpustów i sączków na obiekcie WD-43.
  • Zasypka wykopów, ponowny montaż igłofiltrów na obiekcie PZM-44.
  • Demontaż deskowania korpusu P1, betonowanie ławy P2, demontaż deskowania ławy P2 na obiekcie WD-46.
  • Montaż deskowania ścian bocznych wylotu, montaż zbrojenia skrzydeł wylotu, instalacja taśm dylatacyjnych na obiekcie PZMz-46A.
  • Betonowanie korpusu 1L i 2L na obiekcie PZMz-47.
  • Przygotowanie wnęk przed montażem wpustów
   i sączków, zasypka za przyczółkiem 1 i 3 na obiekcie PZDd-48.
  • Montaż zbrojenia płyty dennej wlotu i wylotu, montaż deskowania płyty dennej wlotu i wylotu na obiekcie PZM-49.
  • Montaż deskowania rygla płyty pomostu- nitka L na obiekcie WS-50.
  • Budowa w-wy transmisyjnej, budowa materaca na obiekcie PZŁ-3.
  • Montaż zbrojenia ławy P3, montaż deskowania ławy P3, betonowanie ławy P3, demontaż deskowania korpusu P1 na obiekcie WD-52.
  • Przegląd i konserwacja oraz odtworzenie i naprawa tymczasowych wygrodzeń herpatologicznych.
  • Kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarowania odpadami gospodarki wodnościekowej.
  • Odtworzenie i konserwacja wygrodzeń stref ochrony drzew.
  PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

  Trasa zasadnicza – b. drogowa:

  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
  • Koordynacja międzybranżowa.
  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Prace nad Projektem Wykonawczym.

  Branża mostowa:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

  Branża sanitarna:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

  Branża energetyczna:

  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
  • Koordynacja międzybranżowa.
  • Rozmowy koordynacyjne z Energa w zakresie przyłączy do urządzeń.
  • Weryfikacja i akceptacja odchyłek trasowych linii kablowych

  Branża teletechniczna:

  • Koordynacja międzybranżowa.
  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
  • Weryfikacja i akceptacja odchyłek trasowych linii kablowych

  Branża melioracyjna:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

  Branża geologiczna i geotechniczna:

  • Prace nad Projektem Wykonawczym.

  Branża zieleń:

  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

  Architektura:

  • Prace nad Projektem Wykonawczym.

   • Wykonanie wykopu: km 8+300-8+700.
   • Wykonanie nasypu: DD0a, DD2, LS-1-2, km 5+800-5+915.
   • Wymiana gruntu: km 10+770-10+930.
   • Umocnienie rowów: DD9.
   • Ustawienie obrzeży: D5-DW.
   • Humusowanie: DD9a, 12+000-12+100 SP, 11+540-11+640 SP.
   • Ściek trójkątny: LB-4.
   • Odwodnienie wykopu, przygotowania do poprawy montażu ścianki szczelnej na obiekcie PZMz-31.
   • Montaż zbrojenia korpusu podpory P1, montaż deskowania korpusu P1, przygotowanie do betonowania, wykonanie palowania pod bramki trakcyjne przy podporze P3 i P2 na obiekcie WD-34.
   • Zbrojenie poprzecznicy P1 i P3, montaż deskowania poprzecznicy P1 i P3, demontaż deskowania skrzydeł P1P i P3P na obiekcie WD-35.
   • Montaż zbrojenia korpusu 2L, montaż deskowania korpusu 2L, betonowanie korpusu 2L na obiekcie PZMz-36.
   • Montaż rusztowania pod ustrój nośny nitka P na obiekcie WS-37.
   • Próbne obciążenia pali metodą statyczną, zbrojenie ławy fundamentowej 1P i 2P na obiekcie PZMz-38.
   • Zbrojenie korpusu przyczółka P4P, deskowanie korpusu przyczółka P4P, wykop w ściankach na podporze 2L i 2P na obiekcie MS-39.
   • Montaż zbrojenia korpusu 1P, montaż deskowania korpusu przyczółka 1P, montaż zbrojenia korpusu 2P, montaż deskowania korpusu przyczółka 1P na obiekcie PZMz-40.
   • Betonowanie ławy P1.1; P1.3, montaż zbrojenia ławy 1.2 – na odkładzie, rozbiórka deskowania filarów P2.1, montaż zbrojenia filarów P2.2, wykop pod podporę P3 na obiekcie PZGd-41.
   • Zasypka za przyczółkiem 1 i 3; przygotowanie powierzchni płyty przed montażem wpustów i sączków na obiekcie WD-43.
   • Zasypka wykopów, demontaż igłofiltrów na obiekcie PZM-44.
   • Demontaż deskowania korpusu P1, montaż zbrojenia ławy P2, montaż deskowania ławy P2 na obiekcie WD-46.
   • Betonowanie płyty dennej wylotu, montaż zbrojenia skrzydeł wylotu na obiekcie PZMz-46A.
   • Montaż zbrojenia korpusu 1L i 2L, montaż deskowania korpusu 1L i 2L na obiekcie PZMz-47.
   • Przygotowanie powierzchni płyty przed montażem wpustów i sączków, zasypka za przyczółkiem 1 i na obiekcie PZDd-48.
   • Montaż zbrojenia płyty dennej wlotu i wylotu na obiekcie PZM-49.
   • Przygotowanie rusztowań do montażu pod UN na obiekcie WS-50.
   • Budowa materaca na obiekcie PZŁ-3.
   • Montaż zbrojenia ławy P3, demontaż deskowania korpusu P1 na obiekcie WD-52.
   • Montaż fundamentów pod słupy oświetlenia drogowego GDDKiA km 9+580-9+800.
   • Przebudowa sieci trakcyjnej – montaż fundamentów pod bramki trakcyjne D2-DK6 km 0+222.
   • Przebudowa sieci trakcyjnej – montaż fundamentów pod bramki trakcyjne D5-DW km 0+708.
   • Przegląd i konserwacja oraz odtworzenie i naprawa tymczasowych wygrodzeń herpatologicznych.
   • Kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarowania odpadami gospodarki wodnościekowej.

   PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

   Trasa zasadnicza – b. drogowa:

   • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
   • Koordynacja międzybranżowa.
   • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
   • Prace nad Projektem Wykonawczym.

   Branża mostowa:

   • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

   Branża sanitarna:

   • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
   • Przygotowanie zamiennego rozwiązania projektowego zbiornika ZB-10
   • Przygotowanie Karty Nadzoru Autorskiego

   Branża energetyczna:

   • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
   • Koordynacja międzybranżowa.
   • Rozmowy koordynacyjne z Energa w zakresie przyłączy do urządzeń.
   • Rozmowy z PKP ZLK w zakresie uzgodnienia przebudowy SRK w m. Bożepole Wielkie

   Branża teletechniczna:

   • Koordynacja międzybranżowa.
   • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
   • Rozmowy z wykonawcami i wyjaśnianie wątpliwości w zakresie dokumentacji.
   • Prace nad Projektem na OUD.

   Branża melioracyjna:

   • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
   • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

   Branża geologiczna i geotechniczna:

   • Prace nad Projektem Wykonawczym.

   Branża zieleń:

   • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

   Architektura:

   • Prace nad Projektem Wykonawczym.
     • Wykonanie wykopu: km 8+550-8+650.
     • Wykonanie nasypu: km 12+180-12+250, 5+400-5+800, 6+100-6+270, 5+800-5+900.
     • Umocnienie rowów: km 11+513-11+565.
     • Humusowanie: km 12+000-12+100 SP, 11+540-11+640 SP.
     • Odwodnienie wykopu – instalacja dodatkowego zestawu igłofiltrów na obiekcie PZMz-31.
     • Montaż zbrojenia korpusu podpory P1, montaż deskowania korpusu P1 na obiekcie WD-34.
     • Roboty przygotowawcze dla ciosów podłożyskowych na P1 i P2 z kotwami, montaż zbrojenia skrzydeł 3P, montaż deskowanie skrzydła 3P, betonowanie skrzydła P1P; P3P na obiekcie WD-35.
     • Montaż zbrojenia korpusu 2L, montaż deskowania korpusu 2L na obiekcie PZMz-36.
     • Przygotowanie podłoża pod rusztowania UN na obiekcie WS-37.
     • Wykonano chudy beton na podporze P1, P2; wykonano próbne obciążenia pali prefabrykowanych na obiekcie PZMz-38.
     • Montaż deskowania ławy 4L, betonowanie ławy 4L na obiekcie MS-39.
     • Przygotowanie zbrojenia ławy 1L i 2L przed betonowaniem, betonowanie ławy 1L i 2L na obiekcie PZMz-40.
     • Montaż zbrojenia ławy P1.1; P1.3, montaż deskowania ławy P1.1, P1.3, betonowanie filarów P2.1, wykop pod podporę P3 na obiekcie PZGd-41.
     • Przygotowanie powierzchni korpusów przed ułożeniem izolacji, izolacja cienka skrzydeł na podporze P1 na obiekcie WD-43.
     • Zasypka wykopów na obiekcie PZM-44.
     • Betonowanie korpusu P1, montaż zbrojenia ławy P2 na obiekcie WD-46.
     • Montaż zbrojenia płyty dennej wylotu na obiekcie PZMz-46A.
     • Montaż zbrojenia korpusu 1L i 2L, montaż deskowania korpusu 1L i 2L na obiekcie PZMz-47.
     • Drenaż za przyczółkiem na obiekcie PZDd-48.
     • Montaż prefabrykatów na obiekcie PZM-49.
     • Przygotowanie rusztowań do montażu pod UN na obiekcie WS-50.
     • Budowa materaca na obiekcie PZŁ-3.
     • Betonowanie korpusu P1, zbrojenie ławy P3 na obiekcie WD-52.
     • Kolizja melioracyjna nr 10 km 12+295.
     • Przegląd i konserwacja oraz odtworzenie i naprawa tymczasowych wygrodzeń herpatologicznych.
     • Kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarowania odpadami gospodarki wodnościekowej.

     Luty 2021

     PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

     Trasa zasadnicza – b. drogowa:

     • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
     • Koordynacja międzybranżowa.
     • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
     • Prace nad Projektem Wykonawczym.

     Branża mostowa:

     • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

     Branża sanitarna:

     • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
     • Przygotowanie zamiennego rozwiązania projektowego zbiornika ZB-10
     • Przygotowanie Karty Nadzoru Autorskiego

     Branża energetyczna:

     • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
     • Koordynacja międzybranżowa.
     • Rozmowy koordynacyjne z Energa w zakresie przyłączy do urządzeń.
     • Rozmowy z PKP ZLK w zakresie uzgodnienia przebudowy SRK w m. Bożepole Wielkie

     Branża teletechniczna:

     • Koordynacja międzybranżowa.
     • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
     • Rozmowy z wykonawcami i wyjaśnianie wątpliwości w zakresie dokumentacji.
     • Prace nad Projektem na OUD.

     Branża melioracyjna:

     • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
     • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

     Branża geologiczna i geotechniczna:

     • Prace nad Projektem Wykonawczym.

     Branża zieleń:

     • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

     Architektura:

     • Prace nad Projektem Wykonawczym.
     • Wykonanie wykopu: DD9a km 0+350-0+420;
      km 11+660-11+800 SP.
     • Wykonanie podłoża C 0,4/0,5: LL-1 km 0+000-0+270, Rondo północne WL.
     • Wykonanie nasypu km 6+130-6+200.
     • Odwodnienie wykopu – instalacja dodatkowego zestawu igłofiltrów na obiekcie PZMz-31.
     • Montaż zbrojenia korpusu podpory P1, montaż deskowania korpusu P1 na obiekcie WD-34.
     • Betonowanie poprzecznicy P2, betonowanie ciosów podłożyskowych na P1 i P2, montaż zbrojenia skrzydeł 1P i 3P, montaż deskowanie skrzydła 3P na obiekcie WD-35.
     • Montaż zbrojenia korpusu 2P i 2L, montaż deskowania korpusu 2L na obiekcie PZMz-36.
     • Przygotowanie podłoża pod rusztowania UN, montaż zbrojenia skrzydeł 2L na obiekcie WS-37.
     • Wykop między palami podpora 1 i 2 na obiekcie PZMz-38.
     • Montaż zbrojenia ławy 4P i 4L, montaż deskowania ławy 4P, betonowanie ławy 4P na obiekcie MS-39.
     • Betonowanie ławy 1P i 2P, przygotowanie zbrojenia ławy 1L i 2L przed betonowaniem na obiekcie
      PZMz-40.
     • W-wa wyrównawcza z chudego betonu podpora 1.1, 2, 1.3, montaż zbrojenia ławy P2.2, montaż deskowania ławy P2.2, betonowanie ławy P2.2, montaż zbrojenia filarów P2.1, P2.3, deskowanie filarów P2.1, betonowanie filarów P2.1,  wykop pod podporę P3 na obiekcie PZGd-41.
     • Przygotowanie powierzchni korpusów przed ułożeniem izolacji, izolacja cienka skrzydeł na podporze P1 na obiekcie WD-43.
     • Uszczelnienie styków między prefabrykatami na obiekcie PZM-44.
     • Montaż zbrojenia korpusu P1, montaż deskowania korpusu P1, montaż odwodnienia wykopu P2, wykop pod fundament P2, w-wa wyrównawcza z chudego betonu podpora P2 na obiekcie  WD-46.
     • Montaż prefabrykatów pod obiekt PZMz-46A.
     • Montaż zbrojenia korpusu 1L i 2L, montaż deskowania korpusu 1L i 2L na obiekcie PZMz-47.
     • Przygotowanie rusztowań do montażu pod UN na obiekcie WS-50.
     • Dostawa igłofiltrów na obiekcie PZŁ-3.
     • Deskowanie korpusu P1, zbrojenie korpusu P1 na obiekcie WD-52.
     • Montaż przepustów kablowych pod łącznicami LL-1, LL-2 węzeł Luzino dla kolizji EN_nn_10.
     • Demontaż starych słupów linii napowietrznych EN_SN_04 i EN_SN_05 km 5+700-6+200.
     • Kolizja melioracyjna nr 10 km 12+295.
     • Przegląd i konserwacja zabezpieczonych drzew
      i krzewów na terenie budowy.
     • Kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarowania odpadami gospodarki wodnościekowej.
     PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

     Trasa zasadnicza – b. drogowa:

     • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
     • Koordynacja międzybranżowa.
     • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
     • Prace nad Projektem Wykonawczym.

     Branża mostowa:

     • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
     • Przekazanie do realizacji dokumentacji ZRID 1, ZRID 2.

     Branża sanitarna:

     • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

     Branża energetyczna:

     • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
     • Koordynacja międzybranżowa.
     • Rozmowy koordynacyjne z Energa w zakresie przyłączy do urządzeń.
     • Rozmowy z PKP ZLK w zakresie uzgodnienia przebudowy SRK w m. Bożepole Wielkie

     Branża teletechniczna:

     • Koordynacja międzybranżowa.
     • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
     • Rozmowy z wykonawcami i wyjaśnianie wątpliwości w zakresie dokumentacji.
     • Prace nad Projektem na OUD.

     Branża melioracyjna:

     • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
     • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

     Branża geologiczna i geotechniczna:

     • Prace nad Projektem Wykonawczym.

     Branża zieleń:

     • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

     Architektura:

     • Prace nad Projektem Wykonawczym.
     • Wykonanie wykopu: LL-1, LL-4.
     • Wymiana gruntu: km 14+430-14+460.
     • Odwodnienie wykopów na obiekcie PZMz-31.
     • Montaż zbrojenia korpusu podpory P1 na obiekcie WD-34.
     • Deskowanie, zbrojenie poprzecznicy P1 i P3, deskowanie ciosów P1 i P3, deskowanie skrzydełek P1P i P3P, zbrojenie skrzydełek P1 i P3.
     • Montaż zbrojenia korpusu 2P i 2L, montaż szalunku podpory P2L na obiekcie PZMz-36.
     • Demontaż deskowania korpusu 2L na obiekcie
      WS-37.
     • Wykop P1 i P2 na obiekcie PZMz-38.
     • Montaż zbrojenia ławy P4L i P4P, deskowanie ławy P4P na obiekcie MS-39.
     • Montaż zbrojenia ławy fundamentowej 1P i 2P na obiekcie PZMz-40.
     • Deskowanie ławy 2.2, montaż zbrojenia ławy 2.2, zbrojenie filarów P2.1 i P2.3, wykop P3 na obiekcie PZGd-41.
     • Przygotowanie powierzchni korpusów P1, P3 pod izolację od strony zasypowej na obiekcie WD-43.
     • Uszczelnianie styków prefabrykatów sikaflex na obiekcie PZM-44.
     • Montaż zbrojenia korpusu P1, deskowanie korpusu P1 na obiekcie WD-46.
     • Transport prefabrykatów pod obiekt PZMz-46A.
     • Deskowanie korpusu P1L, P2L, montaż zbrojenia korpusu 1L i 2L, rozszalowanie korpusu P1P, P2P na obiekcie PZMz-47.
     • Przygotowanie powierzchni korpusu P1 i P3 pod izolację od strony zasypowej na obiekcie PZDd-48.
     • Transport prefabrykatów pod obiekt PZM-49.
     • Przygotowanie podparcia pod ustrój na odkładzie na obiekcie WS-50.
     • Deskowanie korpusu P1, zbrojenie korpusu P1, wykop otwarty pod podporę P3 na obiekcie WD-52.
     • Przegląd i konserwacja zabezpieczonych drzew
      i krzewów na terenie budowy.
     • Kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarowania odpadami gospodarki wodnościekowej.     PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

     Trasa zasadnicza – b. drogowa:

     • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
     • Koordynacja międzybranżowa.
     • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
     • Prace na Projektem Wykonawczym.

     Branża mostowa:

     • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

     Branża sanitarna:

     • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

     Branża energetyczna:

     • Rozmowy z wykonawcami i wyjaśnianie wątpliwości w zakresie dokumentacji.
     • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
     • Weryfikacja operatów geodezyjnych powykonawczych w zakresie sieci el-en.
     • Rozmowy z PKP ZLK w zakresie uzgodnienia przebudowy SRK w m. Bożepole Wielkie

     Branża teletechniczna:

     • Koordynacja międzybranżowa.
     • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
     • Rozmowy z wykonawcami i wyjaśnianie wątpliwości w zakresie dokumentacji.
     • Prace nad Projektem na OUD.

     Branża melioracyjna:

     • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
     • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

     Branża geologiczna i geotechniczna:

     • Prace nad Projektem Wykonawczym.

     Branża zieleń:

     • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

     Architektura:

     • Prace nad Projektem Wykonawczym.
      • Wykonanie wykopu: LL-1.
      • Wymiana gruntu: km 14+430-14+460.
      • Montaż zbrojenia korpusu podpory P1, montaż szalunku podpory P1 na obiekcie WD-34.
      • Montaż zbrojenia poprzecznic P1 i P3 na odkładzie na obiekcie WD-35.
      • Montaż zbrojenia korpusu 2P, montaż szalunku podpory P2L na obiekcie PZMz-36.
      • Instalacja odwodnienia wykopu na obiekcie PZMz-38.
      • Montaż zbrojenia ławy P4 na obiekcie MS-39.
      • Montaż zbrojenia ławy fundamentowej 1P i 2P na obiekcie PZMz-40.
      • Wykop na podporze P1, deskowanie ławy, montaż zbrojenia ławy na obiekcie PZGd-41.
      • Przygotowanie powierzchni korpusów P1, P3 pod izolację od strony zasypowej na obiekcie WD-43.
      • Uszczelnianie styków prefabrykatów sikaflex na obiekcie PZM-44.
      • Montaż zbrojenia korpusu 1, wykop pod podporę P2 na obiekcie WD-46.
      • Deskowanie korpusu P1L, P2L na obiekcie PZMz-47.
      • Przygotowanie powierzchni korpusu P3 pod izolację od strony zasypowej na obiekcie PZDd-48.
      • Deskowanie korpusu P1, zbrojenie korpusu P1, wykop otwarty pod podporę P3 na obiekcie WD-52.
      • Prace przygotowawcze – rozpoczęcie robót ziemnych na ZB-09.
      • Przegląd i konserwacja zabezpieczonych drzew
       i krzewów na terenie budowy.
      • Kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarowania odpadami gospodarki wodnościekowej.
      PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

      Trasa zasadnicza – b. drogowa:

      • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
      • Koordynacja międzybranżowa.
      • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
      • Prace na Projektem Wykonawczym.

      Branża mostowa:

      • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

      Branża sanitarna:

      • Prace nad operatem wodnoprawnym.

      Branża energetyczna:

      • Rozmowy z wykonawcami i wyjaśnianie wątpliwości w zakresie dokumentacji.
      • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
      • Prace na Projektem zasilania OUD.

      Branża teletechniczna:

      • Koordynacja międzybranżowa.
      • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
      • Rozmowy z wykonawcami i wyjaśnianie wątpliwości w zakresie dokumentacji.
      • Optymalizacja rozwiązań monitoringu OUD.

      Branża melioracyjna:

      • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

      Branża geologiczna i geotechniczna:

      • Prace nad Projektem Wykonawczym.

      Branża zieleń:

      • Prowadzenie Nadzoru Autorskiego.

      Architektura:

      • Prace nad Projektem Wykonawczym.
       Koordynacja na styku branż teletechnicznych w budynkach i na zewnątrz.
        • Wykonanie nasypu: DD15, DD5.
        • Wykonanie wykopu: DD15.
        • Odhumusowanie: DD15.
        • Wykop w ściankach na obiekcie PZMz-31.
        • Montaż zbrojenia korpusu podpory P1, montaż szalunku podpory P1 na obiekcie WD-34.
        • Montaż zbrojenia poprzecznic P1 i P3 na odkładzie na obiekcie WD-35.
        • Betonowanie korpusu 2L na obiekcie WS-37.
        • Instalacja odwodnienia wykopu na obiekcie PZMz-38.
        • Montaż zbrojenia ławy P4 na obiekcie MS-39.
        • Montaż zbrojenia ławy fundamentowej 1P i 2P na obiekcie PZMz-40.
        • Wykop na podporze P1, montaż zbrojenia ławy na obiekcie PZGd-41.
        • Ułożenie drenażu za przyczółkiem na obiekcie WD-43.
        • Zasypka fundamentów na obiekcie PZM-44.
        • Montaż zbrojenia korpusu 1, wykop pod podporę P2 na obiekcie WD-46.
        • Montaż zbrojenia płyty fundamentowej, deskowanie i betonowanie płyty fundamentowej na obiekcie PZMz-46A.
        • Betonowanie korpusu 1P i 2P na obiekcie
         PZMz-47.
        • Deskowanie korpusu P1, zbrojenie korpusu P1, wykop otwarty pod podporę P3 na obiekcie WD-52.
        • Budowa kanału kanalizacji deszczowej.
         Prace przygotowawcze – rozpoczęcie robót ziemnych na ZB-09.
        • Przegląd i konserwacja zabezpieczonych drzew
         i krzewów na terenie budowy.
        • Kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarowania odpadami gospodarki wodnościekowej.


        Styczeń 2021

        PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

        Trasa zasadnicza – b. drogowa:

        • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
        • Koordynacja międzybranżowa.
        • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
        • Prace na Projektem Wykonawczym.

        Branża mostowa:

        • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

        Branża sanitarna:

        • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
        • Prace nad operatem zamiennym.

        Branża energetyczna:

        • Rozmowy z wykonawcami i wyjaśnianie wątpliwości w zakresie dokumentacji.
        • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

        Branża teletechniczna:

        • Koordynacja międzybranżowa.
        • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
        • Rozmowy z wykonawcami i wyjaśnianie wątpliwości w zakresie dokumentacji.
        • Optymalizacja rozwiązań monitoringu OUD.

        Branża melioracyjna:

        • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

        Branża geologiczna i geotechniczna:

        • Prace nad Projektem Wykonawczym.

        Branża zieleń:

        • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

        Architektura:

        • Prace nad Projektem Wykonawczym.
         • Wykonanie nasypu: 5+800-5+900, D5-DW 0+900-1+040, LS1-2.
         • Wykonanie wykopu: 8+300-8+500, 12+000-12+100, D5-DW 0+950-1+050.
         • Ustawianie obrzeży: D5-DW.
         • Układanie ścieku trójkątnego: LS-1, LS-4.
         • Instalacja igłofiltrów – odwodnienie wykopu, osuszenie wykopu na obiekcie PZMz-31.
         • Montaż zbrojenia korpusu podpory P1 na obiekcie WD-34.
         • Montaż zbrojenia poprzecznic P1 i P3 na odkładzie, montaż deskowania poprzecznicy P2 na obiekcie
          WD-35.
         • Zbrojenie korpusu 2L na obiekcie WS-37.
         • Wykop między palami na obiekcie PZMz-38.
         • Wykonanie w-wy wyrównawczej na podporze nr 4 na obiekcie MS-39.
         • Montaż zbrojenia ławy fundamentowej 1P i 2P na obiekcie PZMz-40.
         • W-wa wyrównawcza na podporze nr 2 obiektu
          PZGd-41.
         • Zasypka za przyczółkiem podpory 1 i 3 na obiekcie WD-43.
         • Izolacja cienka na obiekcie PZM-44.
         • Demobilizacja zaplecza mostowego przy obiekcie PZMz-45.
         • Montaż zbrojenia korpusu 1, demontaż deskowania ławy fundamentowej P1 na obiekcie WD-46.
         • W-wa wyrównawcza pod ławą fundamentową na obiekcie PZMz-46A.
         • Montaż zbrojenia korpusu 1P i 2P, montaż deskowania korpusu 1P i 2P na obiekcie
          PZMz-47.
         • Zasypanie wykopów P1 i P3 na obiekcie PZDd-48.
         • Materac kruszywowy na PZŁ-3.
         • Montaż zbrojenia ław fundamentowych na obiekcie PZMz-51.
         • Deskowanie korpusu P1, zbrojenie korpusu P1 na obiekcie WD-52.
         • Kolizja 43 od std 19 do D186 km 7+800.
         • Prace przygotowawcze – rozpoczęcie robót ziemnych na ZB-09.
         • Przegląd i konserwacja zabezpieczonych drzew
          i krzewów na terenie budowy.
         • Kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarowania odpadami gospodarki wodnościekowej.
         PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

         Trasa zasadnicza – b. drogowa:

         • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
         • Koordynacja międzybranżowa.
         • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
         • Prace na Projektem Wykonawczym.

         Branża mostowa:

         • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
         • Prace na Projektem Wykonawczym.

         Branża sanitarna:

         • Prace nad operatem zamiennym.

         Branża energetyczna:

         • Rozmowy z wykonawcami i wyjaśnianie wątpliwości w zakresie dokumentacji.
         • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
         • Prace na Projektem Wykonawczym.

         Branża teletechniczna:

         • Koordynacja międzybranżowa.
         • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
         • Rozmowy z wykonawcami i wyjaśnianie wątpliwości w zakresie dokumentacji.
         • Optymalizacja rozwiązań monitoringu OUD.

         Branża melioracyjna:

         • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

         Branża geologiczna i geotechniczna:

         • Prace nad Projektem Wykonawczym.

         Branża zieleń:

         • Prowadzenie Nadzoru Autorskiego.

         Architektura:

         • Prace nad Projektem Wykonawczym.
          • Wykonanie nasypu: 11+740-11+770, D5-DW 0+770-0+800, 10+600-10+700 SL- pas technologiczny.
          • Wykonanie wykopu: 12+000-12+100.
          • Wykonanie tymczasowego rowu krytego, dobicie ścianek szczelnych na obiekcie PZMz-31.
          • Betonowanie ławy fundamentowej P1 na obiekcie WD-34.
          • Montaż zbrojenia poprzecznic P1 i P3 na odkładzie, montaż rusztowań i deskowania (spód) poprzecznicy P2 na obiekcie WD-35.
          • Zbrojenie korpusu 2L, deskowanie korpusu 2L na obiekcie WS-37.
          • Wykop między palami na obiekcie PZMz-38.
          • Przygotowanie dna wykopu przed wykonaniem w-wy wyrównawczej na podporze nr 4 na obiekcie MS-39.
          • Dostawa stali zbrojeniowej pod obiekt PZMz-40.
          • Wykop pod podporę nr 2 na obiekcie PZGd-41.
          • Zasypka za przyczółkiem podpory 1 i 3 na obiekcie WD-43.
          • Ułożenie izolacji grubej na obiekcie PZM-44.
          • Zasypanie rowu po przełożeniu cieku na obiekcie PZMz-45.
          • Betonowanie ławy fundamentowej P1 na obiekcie WD-46.
          • Wykop pod ławę fundamentową, dostawa prefabrykatów przepustu na obiekcie PZMz-46A.
          • Montaż zbrojenia korpusu 1P i 2P, montaż deskowania korpusu 1P i 2P na obiekcie
           PZMz-47.
          • Zasypanie wykopów P1 i P3 na obiekcie PZDd-48.
          • Warstwa transmisyjna na PZŁ-3.
          • Deskowanie korpusu P1, zbrojenie korpusu P1 na obiekcie WD-52.
          • Kanalizacja deszczowa KD 49A i KD49 km 12+500.
          • Kolizja 2c km 5+800.
          • Montaż geokraty wypełnionej żwirem na skarpach zbiornika, humusowanie skarp i terenu wokół zbiornika ZB-07.
          • Przegląd i konserwacja zabezpieczonych drzew
           i krzewów na terenie budowy.
          PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

          Trasa zasadnicza – b. drogowa:

          • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
          • Koordynacja międzybranżowa.
          • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
          • Prace na Projektem Wykonawczym.

          Branża mostowa:

          • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

          Branża sanitarna:

          • Prace nad operatem zamiennym.

          Branża energetyczna:

          • Rozmowy z wykonawcami i wyjaśnianie wątpliwości w zakresie dokumentacji.
          • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
          • Prace na Projektem Wykonawczym.

          Branża teletechniczna:

          • Koordynacja międzybranżowa.
          • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
          • Rozmowy z wykonawcami i wyjaśnianie wątpliwości w zakresie dokumentacji.
          • Optymalizacja rozwiązań monitoringu OUD.

          Branża melioracyjna:

          • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

          Branża geologiczna i geotechniczna:

          • Prace nad Projektem Wykonawczym.

          Branża zieleń:

          • Prowadzenie Nadzoru Autorskiego.

          Architektura:

          • Prace nad Projektem Wykonawczym.
          • Koordynacja na styku branż teletechnicznych w budynkach i na zewnątrz.
            • Wykonanie nasypu: 11+740-11+770, 9+900-10+300, 7+950-8+300.
            • Wykonanie wykopu: 12+000-12+100.
            • Odhumusowanie: 5+810-5+830.
            • Roboty brukarskie: D5-DW, LS-2.
            • Zbrojenie ławy fundamentowej P1, deskowanie ławy fundamentowej P1 na obiekcie WD-34.
            • Rozszalowanie korpusu P3, montaż rusztowań poprzecznicy P2 na obiekcie WD-35.
            • Zbrojenie korpusu 2L, rozdeskowanie korpusu 1L na obiekcie WS-37.
            • Montaż ścianki szczelnej na podporze nr 1 i 2 na obiekcie PZMz-38.
            • Montaż instalacji odwodnienia wykopu podpory nr 4, przygotowanie dna wykopu przed wykonaniem w-wy wyrównawczej na podporze nr 4 na obiekcie MS-39.
            • Wykonanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu na podporze nr 1 i 2, próbne obciążenie pali metodą statyczną na obiekcie PZMz-40.
            • Wykop pod podporę nr 2 na obiekcie PZGd-41.
            • Przygotowanie powierzchni skrzydeł i prefabrykatów przed ułożeniem izolacji na obiekcie PZM-44.
            • Przełożenie cieku do przepustu na obiekcie PZMz-45.
            • Zbrojenie fundamentu P1, deskowanie fundamentu P1 na obiekcie WD-46.
            • Izolacja odwodnienia wykopu na obiekcie PZMz-46A.
            • Montaż zbrojenia korpusu 1P i 2P, montaż deskowania korpusu 1P i 2P na obiekcie
             PZMz-47.
            • Zasypanie wykopów na obiekcie PZDd-48.
            • Dostawa piasku na zasypkę przepustu PZŁ-1.
            • Zasypka przepustu PZŁ-2.
            • Zbrojenie ławy fundamentowej P1 i P2 na obiekcie
             PZMz-51.
            • Deskowanie korpusu P1, zbrojenie korpusu P1 na obiekcie WD-52.
            • Kanalizacja deszczowa KD 49A i KD49 km 12+320-12+380.
            • Roboty ziemne- wykop, wykonanie wjazdu do zbiornika, ułożenie geokraty wypełnionej żwirem na skarpach zbiornika ZB-07.
            • Przegląd i konserwacja zabezpieczonych drzew
             i krzewów na terenie budowy.

            PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

            Trasa zasadnicza – b. drogowa:

            • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
            • Koordynacja międzybranżowa.
            • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
            • Prace na Projektem Wykonawczym.

            Branża mostowa:

            • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

            Branża sanitarna:

            • Prace nad operatem zamiennym.

            Branża energetyczna:

            • Rozmowy z wykonawcami i wyjaśnianie wątpliwości w zakresie dokumentacji.
            • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
            • Prace na Projektem Wykonawczym.

            Branża teletechniczna:

            • Koordynacja międzybranżowa.
            • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
            • Rozmowy z wykonawcami i wyjaśnianie wątpliwości w zakresie dokumentacji.
            • Optymalizacja rozwiązań monitoringu OUD.

            Branża melioracyjna:

            • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

            Branża geologiczna i geotechniczna:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.

            Branża zieleń:

            • Prowadzenie Nadzoru Autorskiego.

            Architektura:

            • Prace nad Projektem Wykonawczym.
            • Koordynacja na styku branż teletechnicznych w budynkach i na zewnątrz.
              • Wykonanie nasypu: 11+740-11+770, 5+950-6+100, 5+400-5+800.
              • Wykonanie wykopu: 12+200-12+300 rowy, 11+300-11+400 rowy, 12+000-12+100, 8+500.
              • Zdjęcie podszytu leśnego: D5-DW.
              • Roboty brukarskie: LS1-2, LS-3.
              • Zbrojenie ławy fundamentowej P1, deskowanie ławy fundamentowej P1 na obiekcie WD-34.
              • Rozszalowanie korpusu P1 na obiekcie WD-35.
              • Zbrojenie korpusu 2L na obiekcie WS-37.
              • Obniżenie terenu (wykop) przed montażem ścianki szczelnej na obiekcie PZMz-38.
              • Przygotowanie dna wykopu przed wykonaniem betonu podkładowego P1 i P2 na obiekcie PZMz-40.
              • Rozdeskowanie półek po betonowaniu, przygotowanie powierzchni skrzydeł i prefabrykatów przed ułożeniem izolacji na obiekcie PZM-44.
              • Zbrojenie fundamentu P1 na obiekcie WD-46.
              • Montaż zbrojenia korpusów na obiekcie
               PZMz-47.
              • Przygotowanie deskowania UN do zdawki, zasypanie fundamentów P1 i P3 na obiekcie PZDd-48.
              • Przygotowanie podłoża pod materac, przewóz rur GRP z placu w okolice przepustu PZŁ-3.
              • Zbrojenie ławy fundamentowej P1 na obiekcie
               PZMz-51.
              • Deskowanie korpusu P1, rozdeskowanie filarów P2 na obiekcie WD-52.
              • Montaż ścieków skarpowych i wylotów DN200 km 9+300-9+700, 12+350-13+300.
              • Roboty ziemne- wykop na ZB-07.
              • Zabezpieczenie drzew i krzewów na terenie budowy.


              Liczba odwiedzin: 100991
              Ostatnia aktualizacja: 24.05.2023 r.
              Projekt i wykonanie: M2 Studio