fundusze

Styczeń 2020

PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

Trasa zasadnicza – b. drogowa:

 • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
 • Koordynacja międzybranżowa.
 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
 • Prace na Projektem Wykonawczym.

Branża mostowa:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

Branża sanitarna:

 • Prace nad operatem zamiennym.

Branża energetyczna:

 • Rozmowy z wykonawcami i wyjaśnianie wątpliwości w zakresie dokumentacji.
 • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
 • Prace na Projektem Wykonawczym.

Branża teletechniczna:

 • Koordynacja międzybranżowa.
 • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
 • Rozmowy z wykonawcami i wyjaśnianie wątpliwości w zakresie dokumentacji.
 • Optymalizacja rozwiązań monitoringu OUD.

Branża melioracyjna:

 • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

Branża geologiczna i geotechniczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża zieleń:

 • Prowadzenie Nadzoru Autorskiego.

Architektura:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Koordynacja na styku branż teletechnicznych w budynkach i na zewnątrz.
   • Wykonanie nasypu: 11+740-11+770, 9+900-10+300, 7+950-8+300.
   • Wykonanie wykopu: 12+000-12+100.
   • Odhumusowanie: 5+810-5+830.
   • Roboty brukarskie: D5-DW, LS-2.
   • Zbrojenie ławy fundamentowej P1, deskowanie ławy fundamentowej P1 na obiekcie WD-34.
   • Rozszalowanie korpusu P3, montaż rusztowań poprzecznicy P2 na obiekcie WD-35.
   • Zbrojenie korpusu 2L, rozdeskowanie korpusu 1L na obiekcie WS-37.
   • Montaż ścianki szczelnej na podporze nr 1 i 2 na obiekcie PZMz-38.
   • Montaż instalacji odwodnienia wykopu podpory nr 4, przygotowanie dna wykopu przed wykonaniem w-wy wyrównawczej na podporze nr 4 na obiekcie MS-39.
   • Wykonanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu na podporze nr 1 i 2, próbne obciążenie pali metodą statyczną na obiekcie PZMz-40.
   • Wykop pod podporę nr 2 na obiekcie PZGd-41.
   • Przygotowanie powierzchni skrzydeł i prefabrykatów przed ułożeniem izolacji na obiekcie PZM-44.
   • Przełożenie cieku do przepustu na obiekcie PZMz-45.
   • Zbrojenie fundamentu P1, deskowanie fundamentu P1 na obiekcie WD-46.
   • Izolacja odwodnienia wykopu na obiekcie PZMz-46A.
   • Montaż zbrojenia korpusu 1P i 2P, montaż deskowania korpusu 1P i 2P na obiekcie
    PZMz-47.
   • Zasypanie wykopów na obiekcie PZDd-48.
   • Dostawa piasku na zasypkę przepustu PZŁ-1.
   • Zasypka przepustu PZŁ-2.
   • Zbrojenie ławy fundamentowej P1 i P2 na obiekcie
    PZMz-51.
   • Deskowanie korpusu P1, zbrojenie korpusu P1 na obiekcie WD-52.
   • Kanalizacja deszczowa KD 49A i KD49 km 12+320-12+380.
   • Roboty ziemne- wykop, wykonanie wjazdu do zbiornika, ułożenie geokraty wypełnionej żwirem na skarpach zbiornika ZB-07.
   • Przegląd i konserwacja zabezpieczonych drzew
    i krzewów na terenie budowy.

   PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

   Trasa zasadnicza – b. drogowa:

   • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
   • Koordynacja międzybranżowa.
   • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
   • Prace na Projektem Wykonawczym.

   Branża mostowa:

   • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

   Branża sanitarna:

   • Prace nad operatem zamiennym.

   Branża energetyczna:

   • Rozmowy z wykonawcami i wyjaśnianie wątpliwości w zakresie dokumentacji.
   • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
   • Prace na Projektem Wykonawczym.

   Branża teletechniczna:

   • Koordynacja międzybranżowa.
   • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
   • Rozmowy z wykonawcami i wyjaśnianie wątpliwości w zakresie dokumentacji.
   • Optymalizacja rozwiązań monitoringu OUD.

   Branża melioracyjna:

   • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

   Branża geologiczna i geotechniczna:

   • Prace nad Projektem Wykonawczym.

   Branża zieleń:

   • Prowadzenie Nadzoru Autorskiego.

   Architektura:

   • Prace nad Projektem Wykonawczym.
   • Koordynacja na styku branż teletechnicznych w budynkach i na zewnątrz.
     • Wykonanie nasypu: 11+740-11+770, 5+950-6+100, 5+400-5+800.
     • Wykonanie wykopu: 12+200-12+300 rowy, 11+300-11+400 rowy, 12+000-12+100, 8+500.
     • Zdjęcie podszytu leśnego: D5-DW.
     • Roboty brukarskie: LS1-2, LS-3.
     • Zbrojenie ławy fundamentowej P1, deskowanie ławy fundamentowej P1 na obiekcie WD-34.
     • Rozszalowanie korpusu P1 na obiekcie WD-35.
     • Zbrojenie korpusu 2L na obiekcie WS-37.
     • Obniżenie terenu (wykop) przed montażem ścianki szczelnej na obiekcie PZMz-38.
     • Przygotowanie dna wykopu przed wykonaniem betonu podkładowego P1 i P2 na obiekcie PZMz-40.
     • Rozdeskowanie półek po betonowaniu, przygotowanie powierzchni skrzydeł i prefabrykatów przed ułożeniem izolacji na obiekcie PZM-44.
     • Zbrojenie fundamentu P1 na obiekcie WD-46.
     • Montaż zbrojenia korpusów na obiekcie
      PZMz-47.
     • Przygotowanie deskowania UN do zdawki, zasypanie fundamentów P1 i P3 na obiekcie PZDd-48.
     • Przygotowanie podłoża pod materac, przewóz rur GRP z placu w okolice przepustu PZŁ-3.
     • Zbrojenie ławy fundamentowej P1 na obiekcie
      PZMz-51.
     • Deskowanie korpusu P1, rozdeskowanie filarów P2 na obiekcie WD-52.
     • Montaż ścieków skarpowych i wylotów DN200 km 9+300-9+700, 12+350-13+300.
     • Roboty ziemne- wykop na ZB-07.
     • Zabezpieczenie drzew i krzewów na terenie budowy.


     Liczba odwiedzin: 32655
     Ostatnia aktualizacja: 18.01.2021 r.
     Projekt i wykonanie: M2 Studio