fundusze

W dniu 28.01.2021r. został podpisany aneks nr 2 do umowy nr 84/I-4/2018 z dnia 11 czerwca 2018r.

W aneksie zmieniony został termin na ukończenie prac na okres 31 miesięcy i 173dni tj. prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie zostaną ukończone w terminie do dnia 02 kwietnia 2022roku.

Zmiana Czasu na Ukończenie oraz zmiana Wymagalnych Minimalnych Ilości Wykonania Kamienia Milowego nr 2 i Kamienia Milowego nr 3 o 173 dni wynika z nie wydania przez Wojewodę Pomorskiego Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w ustawowym terminie.

Liczba odwiedzin: 40837
Ostatnia aktualizacja: 21.04.2021 r.
Projekt i wykonanie: M2 Studio