postep prac

Narada Techniczna nr 11

W dniu 25.04.2019 odbyła się Rada Techniczna nr 11 – spotkanie miało na celu omówienie zaawansowania prac projektowych i zagadnień związanych z Kontraktem.

Lafrentz
postep prac

Narada Techniczna nr 10

W dniu 02.04.2019 r. odbyła się Rada Techniczna nr 10 – spotkanie miało na celu szczegółowe omówienie tematów spornych związanych z dokumentacją projektową dla ZRID 1 i ZRID 2.

Lafrentz
postep prac

Narada Techniczna nr 9

W dniu 28.02.2019 r. odbyła się Narada Techniczna nr 9 – spotkanie miało na celu omówienie zagadnień technicznych, rozwiązań projektowych, wymagań dokumentacji kontraktowej.

Lafrentz
postep prac

Rada Budowy nr 7

W dniu 19.02.2019 r. odbyła się Rada Budowy nr 7. Celem Rady Budowy było omówienia zakresu prac i problemów związanych z Kontraktem jakie pojawiły się w miesiącu luty 2019 r. wraz ze szczegółowym omówieniem zagadnień projektowych.

Lafrentz
postep prac

Narada koordynacyjna nr 6

W dniu 12.02.2019 r. odbyła się Narada koordynacyjna nr 6 – spotkanie miało na celu omówienie zagadnień związanych z infrastruktura związaną z obwodem OUD w m.Luzino

Lafrentz
postep prac

Narada Techniczna nr 8

W dniu 05.02.2019 r. odbyła się Narada Techniczna nr 8 – na spotkaniu omówiono postęp prac Wykonawcy w odniesieniu do etapu projektowego oraz zakres przekazanej dla ZRID 2 dokumentacji projektowej.

Lafrentz
postep prac

Spotkanie z PKP

W dniu 21.01.2019 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami PKP. Na spotkaniu omówiono rozwiązania projektowe dla obszarów znajdujących się na terenach kolejowych lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

Lafrentz