postep prac

Rada Budowy nr 11

W dniu 17.06.2019 odbyła się Rada Budowy nr 11. Na radzie omówiono zakres i postęp prac wykonanych przez Wykonawcę w miesiącu Maj.

Lafrentz
postep prac

Narada Techniczna nr 12

W dniu 28.05.2019 odbyła się Rada Techniczna nr 12 – spotkanie miało na celu omówienie zaawansowania prac projektowych i zagadnień związanych z Kontraktem.

Lafrentz
postep prac

Narada Techniczna nr 11

W dniu 25.04.2019 odbyła się Rada Techniczna nr 11 – spotkanie miało na celu omówienie zaawansowania prac projektowych i zagadnień związanych z Kontraktem.

Lafrentz
postep prac

Narada Techniczna nr 10

W dniu 02.04.2019 r. odbyła się Rada Techniczna nr 10 – spotkanie miało na celu szczegółowe omówienie tematów spornych związanych z dokumentacją projektową dla ZRID 1 i ZRID 2.

Lafrentz
postep prac

Narada Techniczna nr 9

W dniu 28.02.2019 r. odbyła się Narada Techniczna nr 9 – spotkanie miało na celu omówienie zagadnień technicznych, rozwiązań projektowych, wymagań dokumentacji kontraktowej.

Lafrentz