fundusze

Informujemy o spotkaniach z cyklu „otwarte drzwi” z podwykonawcami, które odbywają się raz w miesiącu w siedzibie GDDKiA Oddział w Gdańsku, o czym Oddział informuje na swojej stronie internetowej z min. siedmiodniowym wyprzedzeniem.
Na stronie internetowej GDDKiA został uruchomiony „Serwis dla podwykonawców”. Zebrano tam najważniejsze informacje, które posłużą jako poradnik dla podmiotów współpracujących z generalnymi Wykonawcami.

l.pPodwykonawcaKategoria podmiotuPrzedmiot umowy
1Mosty Gdańsk sp. z o.o.Ukompleksowa wielobranżowa dokumentacja projektowa
1.1Energetyka Automatyka Serwis sp. z o.o.DUopracowania projektowe branży elektroenergetycznej, teletechnicznej(w tym UOD) oraz kolejowej
1.2Geopartner Inżynieria sp. z o.o.DUwykonanie  usługi geodezyjnej, wykonanie map do celów projektowych oraz dokumentacji geodezyjnej do wydania decyzji ZRiD
1.3Biuro Projektowo - Consultingowe HydroEco s.cDUopracowanie projektowe branży melioracyjnej oraz operatów wodno-prawnych
1.4Sanova s.c. Paweł Bieschke, Stanisław Hasse                DUopracowania projektowe branży sanitarnej(kanalizacja deszczowa, sieć gazowa, sieć wodno-kanalizacyjna
1.5Daniel Maranda Pracownia Analiz Środowiskowych ASANGADUopracowanie raportu ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla zamówienia
1.6SML Inżynierowie i Architekci Architekt Jacek Śliwiński, 2. Jacek Śliwiński Nieruchomości, Inżynierowie i ArchitekciDUwykonanie prac projektowych Obwodu Utrzymania Drogowego (OUD)
1.7Geoprogram Sp z o.o.DUwykonanie prac geologicznych do projektu
2Mibau Sp z o.o.Ddostawy kruszywa
3SKYSNAP Sp z o.o.Upomiar inwestycji
4Firma Przewozowa i Spedycyjna „Jefr” Jerzy DampsDnajem powierzchni biurowych
5Tomasz Radniecki Pracownia Analiz PrzyrodniczychUnadzór przyrodniczo-środowiskowy
6ThysssenKrupp Materials Poland S.A.Ddostawa stali zbrojeniowej
7INNOVO TECHNOLOGY Sp. z o.o. Sp.kUkompleksowe przeniesienie Wytwórni Mas Bitumicznych (WMB)
8P.U.T ARWIT Arkadiusz WickiUprace przygotowawcze polegające na miejscowym utwardzeniu terenu tymczasowego placu składowego
9Geopartner Inżynier Sp. z o.o.UKompleksowa usługa geodezyjna budowy
10SAPPER SUPPORT Sp. z o.o.UKompleksowa obsługa saperska
11TERAGRO Piotr MościborskiUWycinka drzew i krzewów, usunięcie karpin
12Solid Security Sp. z o.o.UOchrona inwestycji
13Mentor Consulting Sp. z o.o. Infrastrukturalna Sp. komandytowaUKompleksowa inwentaryzacja dróg obiektów budowlanych i budynków
14Lafarge Cement S.A DDostawa mieszanek betonowych
15Granit Zen Zenon PiekielnyDDostawa materiałów kamiennych
16Effector Sp. z o.o.UWykonanie projektów tymczasowej organizacji ruchu oraz wdrożenie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu
17Transport i roboty ziemne Jakub SzczuckiPWykonanie robót ziemnych zgodnie ze Specyfikacjami i dokumentacja projektową
18Neptun Sp. z o.o.DKompleksowa dostawa rur
19MMKA Kusiołek Sp z o.o.UNajem sprzętu wraz z obsługą operatorską
20PRI Inżbud Sp. z o.o. Sp. k.PKompleksowe wykonanie ścianek szczelnych
21Transport i spedycja Łukasz GłodowskiPWykonanie zasypek mostowych oraz odwodnienia przyczółków
22Franki Polska Sp. z o.o.PKompleksowe wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego w technologii pali Franki Nowej Generacji po obiektem mostowym PZMz-53
23G&M GROUP Sp. z o.o.PKompleksowe wykonanie usługi ciesielsko - zbrojarskiej obiektów mostowych
24P.U.H.P ELLWARTDDostawa piasku i pospółki
25Łukasz Jurkiewicz UsługiPkompleksowa rozbiórka budynków wraz z utylizacją
26PHU TELKOP Marcin Lutyński, Mieczysław Lutyński S.C.PKompleksowa realizacja prac związanych z wykonaniem: przebudowy, budowy teletechnicznego kanału technologicznego i usunięcia kolizji z istniejącymi sieciami teletechnicznymi dla etapu I i etapu II
27HYDROTECC - ANG Sp z o.o.PWykonanie izolacji natryskowej na powierzchniach pionowych podpór skrajnych obiektów mostowych i inżynierskich
28"Elektro Usługi" Zdzisław KarszniaPKompleksowa realizacja prac związanych z wykonaniem tymczasowych przyłączy energetycznych dla obiektów mostowych
29PERI Polska Sp. z o.o.DUDzierżawa oraz sprzedaż elementów deskowań ( szalunków, rusztowań)
30Kompania Górnicza Sp. z o.o.DDostawa kruszywa łamanego
31Goldbeck Comfort Sp. z o.o.DWykonanie i dostawa prefabrykowanych belek mostowych
32Transport i roboty ziemne Jakub SzczuckiPutrzymanie dróg dojazdowych
33AMAR I MAJ Sp. z o.o. Sp.k.DUWynajem ładowarki Manitou
34HTI BP Sp. z o.o.Ddostawa rur przepustowych typu GRP
35ULMA Construccion Polska S.A.U/Ddzierżawa oraz sprzedaż elementów deskowań, rusztowań i komponentów

Liczba odwiedzin: 17854
Ostatnia aktualizacja: 10.07.2020 r.
Projekt i wykonanie: M2 Studio