fundusze

Informujemy o spotkaniach z cyklu „otwarte drzwi” z podwykonawcami, które odbywają się raz w miesiącu w siedzibie GDDKiA Oddział w Gdańsku, o czym Oddział informuje na swojej stronie internetowej z min. siedmiodniowym wyprzedzeniem.
Na stronie internetowej GDDKiA został uruchomiony „Serwis dla podwykonawców”. Zebrano tam najważniejsze informacje, które posłużą jako poradnik dla podmiotów współpracujących z generalnymi Wykonawcami.

l.pPodwykonawcaKategoria podmiotuPrzedmiot umowy
1Mosty Gdańsk sp. z o.o.Ukompleksowa wielobranżowa dokumentacja projektowa
1.1Energetyka Automatyka Serwis sp. z o.o.DUopracowania projektowe branży elektroenergetycznej, teletechnicznej(w tym UOD) oraz kolejowej
1.2Geopartner Inżynieria sp. z o.o.DUwykonanie  usługi geodezyjnej, wykonanie map do celów projektowych oraz dokumentacji geodezyjnej do wydania decyzji ZRiD
1.3Biuro Projektowo - Consultingowe HydroEco s.cDUopracowanie projektowe branży melioracyjnej oraz operatów wodno-prawnych
1.4Sanova s.c. Paweł Bieschke, Stanisław Hasse                DUopracowania projektowe branży sanitarnej(kanalizacja deszczowa, sieć gazowa, sieć wodno-kanalizacyjna
1.5Daniel Maranda Pracownia Analiz Środowiskowych ASANGADUopracowanie raportu ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla zamówienia
1.6SML Inżynierowie i Architekci Architekt Jacek Śliwiński, 2. Jacek Śliwiński Nieruchomości, Inżynierowie i ArchitekciDUwykonanie prac projektowych Obwodu Utrzymania Drogowego (OUD)
1.7Geoprogram Sp z o.o.DUwykonanie prac geologicznych do projektu
2Mibau Sp z o.o.Ddostawy kruszywa
3SKYSNAP Sp z o.o.Upomiar inwestycji
4Firma Przewozowa i Spedycyjna „Jefr” Jerzy DampsDnajem powierzchni biurowych
5Tomasz Radniecki Pracownia Analiz PrzyrodniczychUnadzór przyrodniczo-środowiskowy
6ThysssenKrupp Materials Poland S.A.Ddostawa stali zbrojeniowej
7INNOVO TECHNOLOGY Sp. z o.o. Sp.kUkompleksowe przeniesienie Wytwórni Mas Bitumicznych (WMB)
8P.U.T ARWIT Arkadiusz WickiUprace przygotowawcze polegające na miejscowym utwardzeniu terenu tymczasowego placu składowego
9Geopartner Inżynier Sp. z o.o.UKompleksowa usługa geodezyjna budowy
10SAPPER SUPPORT Sp. z o.o.UKompleksowa obsługa saperska
11TERAGRO Piotr MościborskiUWycinka drzew i krzewów, usunięcie karpin
12Solid Security Sp. z o.o.UOchrona inwestycji
13Mentor Consulting Sp. z o.o. Infrastrukturalna Sp. komandytowaUKompleksowa inwentaryzacja dróg obiektów budowlanych i budynków
14Lafarge Cement S.A DDostawa mieszanek betonowych
15Granit Zen Zenon PiekielnyDDostawa materiałów kamiennych
16Effector Sp. z o.o.UWykonanie projektów tymczasowej organizacji ruchu oraz wdrożenie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu
17Transport i roboty ziemne Jakub SzczuckiPWykonanie robót ziemnych zgodnie ze Specyfikacjami i dokumentacja projektową
18Neptun Sp. z o.o.DKompleksowa dostawa rur
19MMKA Kusiołek Sp z o.o.UNajem sprzętu wraz z obsługą operatorską
20PRI Inżbud Sp. z o.o. Sp. k.PKompleksowe wykonanie ścianek szczelnych
21Transport i spedycja Łukasz GłodowskiPWykonanie zasypek mostowych oraz odwodnienia przyczółków
22Franki Polska Sp. z o.o.PKompleksowe wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego w technologii pali Franki Nowej Generacji po obiektem mostowym PZMz-53
23G&M GROUP Sp. z o.o.PKompleksowe wykonanie usługi ciesielsko - zbrojarskiej obiektów mostowych
24P.U.H.P ELLWARTDDostawa piasku i pospółki
25Łukasz Jurkiewicz UsługiPkompleksowa rozbiórka budynków wraz z utylizacją
26PHU TELKOP Marcin Lutyński, Mieczysław Lutyński S.C.PKompleksowa realizacja prac związanych z wykonaniem: przebudowy, budowy teletechnicznego kanału technologicznego i usunięcia kolizji z istniejącymi sieciami teletechnicznymi dla etapu I i etapu II
27HYDROTECC - ANG Sp z o.o.PWykonanie izolacji natryskowej na powierzchniach pionowych podpór skrajnych obiektów mostowych i inżynierskich
28"Elektro Usługi" Zdzisław KarszniaPKompleksowa realizacja prac związanych z wykonaniem tymczasowych przyłączy energetycznych dla obiektów mostowych
29PERI Polska Sp. z o.o.DUDzierżawa oraz sprzedaż elementów deskowań ( szalunków, rusztowań)
30Kompania Górnicza Sp. z o.o.DDostawa kruszywa łamanego
31Goldbeck Comfort Sp. z o.o.DWykonanie i dostawa prefabrykowanych belek mostowych
32Transport i roboty ziemne Jakub SzczuckiPutrzymanie dróg dojazdowych
33AMAR I MAJ Sp. z o.o. Sp.k.DUWynajem ładowarki Manitou
34HTI BP Sp. z o.o.Ddostawa rur przepustowych typu GRP
35ULMA Construccion Polska S.A.U/Ddzierżawa oraz sprzedaż elementów deskowań, rusztowań i komponentów
36ZBRÓJSTAL Jarosław, Martyna Patryk Załuscy s.c.DPPrace ciesielsko-zbrojarskie obiekt PZDd-48
37Transport i Roboty Ziemne Jakub SzczuckiPWykonanie ul. Perłowej w m. Luzino
38Sklejka – Eko S.A.DDostawa sklejki do strukturyzacji betonu
39FH „SMĘTEK” Zdzisława SmętekDDostawa sklejki topolowej
40P.U.H. EL PROFESSIONAL SP. z o.o. Sp. k. oraz P.U.H. EL PROFESSIONAL Mariusz MaszotaPkompleksowa realizacja prac związanych z wykonaniem przebudowy i budowy oświetlenia drogowego , zasilania obiektów i usunięcia kolizji z istniejącymi sieciami teletechnicznymi dla Etapu I i II
41BUD-DRÓG Ryszard PłatekPkompleksowe wykonanie umocowań powierzchni skarp, rowów i ścieków oraz wykonanie zieleni drogowej za pomocą humusowania
42VERTICAL-PL Sp. z o.o.PPrace ciesielsko-zbrojarskie obiekt PZMz-47
43Zbych-Pol & Mobet Sp. z o.o.DNa wykonanie i dostawę prefabrykowanych przepustów drogowych
44Lafarge Cement S.A.DDostawa materiału CEM II/BV 32,5 R-HSR/NA
45AARSLEFF Sp. z o.o.PWykonanie wzmocnienia podłoża pod obiekty mostowe PZMz-38, PZMz-40, PZMz-47, PZMz-49, PZMz-51 w technologii wbijanych pali prefabrykowanych
46JBM FAMILY SP Z O.O.DDostawa tarcicy
47SIKA POLAND SP Z O.O.DDostawa taśm elastomerowych, taśm uszczelniających oraz odpowiedniego kleju
48DKM Obiekty Inżynierskie Dominik KłosPKompleksowe wykonanie obsługi ciesielsko - zbrojarskiej obiektów mostowych: WS-50 oraz PZDsz-53
49BEGRAN SP Z O.O.DDostawa krawężnika oraz kostki kamiennej
50Żwirowania Żywicki Ulenberg Spółka jawnaDDostawa mieszanki 0/16
51CONTINENTAL ROAD Sp. Jawna K. Majewski, K. MajewskaDDostawa hydraulicznego spoiwa drogowego
52„KRZYŚ” Krzysztof WiśniewskiPWykonanie kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, sieci gazowych, instalacji sanitarnych
53EKOTECH TRADE Sp. z o.o.DDostawa hydraulicznego spoiwa drogowego TEFRA 25
54KPRM INFRASTRUKTURA Sp. z o.o.PKompleksowa dostawa i montaż łożysk garnkowych
55„Krzyś” Krzysztof WiśniewskiPWykonanie zbiorników retencyjnych
56ANKRA SP. z o. o.DDostawa desek gzymsowych
57POLBRUK S.A.DDostawa krawężników, oporników, obrzeża i kostki brukarskiej

Liczba odwiedzin: 25185
Ostatnia aktualizacja: 22.10.2020 r.
Projekt i wykonanie: M2 Studio