fundusze

Informujemy o spotkaniach z cyklu „otwarte drzwi” z podwykonawcami, które odbywają się raz w miesiącu w siedzibie GDDKiA Oddział w Gdańsku, o czym Oddział informuje na swojej stronie internetowej z min. siedmiodniowym wyprzedzeniem.
Na stronie internetowej GDDKiA został uruchomiony „Serwis dla podwykonawców”. Zebrano tam najważniejsze informacje, które posłużą jako poradnik dla podmiotów współpracujących z generalnymi Wykonawcami.

l.pPodwykonawcaKategoria podmiotuPrzedmiot umowy
1Mosty Gdańsk sp. z o.o.Ukompleksowa wielobranżowa dokumentacja projektowa
1.1Energetyka Automatyka Serwis sp. z o.o.DUopracowania projektowe branży elektroenergetycznej, teletechnicznej(w tym UOD) oraz kolejowej
1.2Geopartner Inżynieria sp. z o.o.DUwykonanie  usługi geodezyjnej, wykonanie map do celów projektowych oraz dokumentacji geodezyjnej do wydania decyzji ZRiD
1.3Biuro Projektowo - Consultingowe HydroEco s.cDUopracowanie projektowe branży melioracyjnej oraz operatów wodno-prawnych
1.4Sanova s.c. Paweł Bieschke, Stanisław Hasse                DUopracowania projektowe branży sanitarnej(kanalizacja deszczowa, sieć gazowa, sieć wodno-kanalizacyjna
1.5Daniel Maranda Pracownia Analiz Środowiskowych ASANGADUopracowanie raportu ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla zamówienia
1.6SML Inżynierowie i Architekci Architekt Jacek Śliwiński, 2. Jacek Śliwiński Nieruchomości, Inżynierowie i ArchitekciDUwykonanie prac projektowych Obwodu Utrzymania Drogowego (OUD)
1.7Geoprogram Sp z o.o.DUwykonanie prac geologicznych do projektu
2Mibau Sp z o.o.Ddostawy kruszywa
3SKYSNAP Sp z o.o.Upomiar inwestycji
4Firma Przewozowa i Spedycyjna „Jefr” Jerzy DampsDnajem powierzchni biurowych
5Tomasz Radniecki Pracownia Analiz PrzyrodniczychUnadzór przyrodniczo-środowiskowy
6ThysssenKrupp Materials Poland S.A.Ddostawa stali zbrojeniowej
7INNOVO TECHNOLOGY Sp. z o.o. Sp.kUkompleksowe przeniesienie Wytwórni Mas Bitumicznych (WMB)
8P.U.T ARWIT Arkadiusz WickiUprace przygotowawcze polegające na miejscowym utwardzeniu terenu tymczasowego placu składowego
9Geopartner Inżynier Sp. z o.o.UKompleksowa usługa geodezyjna budowy
10SAPPER SUPPORT Sp. z o.o.UKompleksowa obsługa saperska
11TERAGRO Piotr MościborskiUWycinka drzew i krzewów, usunięcie karpin
12Solid Security Sp. z o.o.UOchrona inwestycji
13Mentor Consulting Sp. z o.o. Infrastrukturalna Sp. komandytowaUKompleksowa inwentaryzacja dróg obiektów budowlanych i budynków
14Lafarge Cement S.A DDostawa mieszanek betonowych
15Granit Zen Zenon PiekielnyDDostawa materiałów kamiennych
16Effector Sp. z o.o.UWykonanie projektów tymczasowej organizacji ruchu oraz wdrożenie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu
17Transport i roboty ziemne Jakub SzczuckiPWykonanie robót ziemnych zgodnie ze Specyfikacjami i dokumentacja projektową
18Neptun Sp. z o.o.DKompleksowa dostawa rur
19MMKA Kusiołek Sp z o.o.UNajem sprzętu wraz z obsługą operatorską
20PRI Inżbud Sp. z o.o. Sp. k.PKompleksowe wykonanie ścianek szczelnych
21Transport i spedycja Łukasz GłodowskiPWykonanie zasypek mostowych oraz odwodnienia przyczółków
22Franki Polska Sp. z o.o.PKompleksowe wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego w technologii pali Franki Nowej Generacji po obiektem mostowym PZMz-53
23G&M GROUP Sp. z o.o.PKompleksowe wykonanie usługi ciesielsko - zbrojarskiej obiektów mostowych
24P.U.H.P ELLWARTDDostawa piasku i pospółki
25Łukasz Jurkiewicz UsługiPkompleksowa rozbiórka budynków wraz z utylizacją
26PHU TELKOP Marcin Lutyński, Mieczysław Lutyński S.C.PKompleksowa realizacja prac związanych z wykonaniem: przebudowy, budowy teletechnicznego kanału technologicznego i usunięcia kolizji z istniejącymi sieciami teletechnicznymi dla etapu I i etapu II
27HYDROTECC - ANG Sp z o.o.PWykonanie izolacji natryskowej na powierzchniach pionowych podpór skrajnych obiektów mostowych i inżynierskich
28"Elektro Usługi" Zdzisław KarszniaPKompleksowa realizacja prac związanych z wykonaniem tymczasowych przyłączy energetycznych dla obiektów mostowych
29PERI Polska Sp. z o.o.DUDzierżawa oraz sprzedaż elementów deskowań ( szalunków, rusztowań)
30Kompania Górnicza Sp. z o.o.DDostawa kruszywa łamanego
31Goldbeck Comfort Sp. z o.o.DWykonanie i dostawa prefabrykowanych belek mostowych
32Transport i roboty ziemne Jakub SzczuckiPutrzymanie dróg dojazdowych
33AMAR I MAJ Sp. z o.o. Sp.k.DUWynajem ładowarki Manitou
34HTI BP Sp. z o.o.Ddostawa rur przepustowych typu GRP
35ULMA Construccion Polska S.A.U/Ddzierżawa oraz sprzedaż elementów deskowań, rusztowań i komponentów
36ZBRÓJSTAL Jarosław, Martyna Patryk Załuscy s.c.DPPrace ciesielsko-zbrojarskie obiekt PZDd-48
37Transport i Roboty Ziemne Jakub SzczuckiPWykonanie ul. Perłowej w m. Luzino
38Sklejka – Eko S.A.DDostawa sklejki do strukturyzacji betonu
39FH „SMĘTEK” Zdzisława SmętekDDostawa sklejki topolowej
40P.U.H. EL PROFESSIONAL SP. z o.o. Sp. k. oraz P.U.H. EL PROFESSIONAL Mariusz MaszotaPkompleksowa realizacja prac związanych z wykonaniem przebudowy i budowy oświetlenia drogowego , zasilania obiektów i usunięcia kolizji z istniejącymi sieciami teletechnicznymi dla Etapu I i II
41BUD-DRÓG Ryszard PłatekPkompleksowe wykonanie umocowań powierzchni skarp, rowów i ścieków oraz wykonanie zieleni drogowej za pomocą humusowania
42VERTICAL-PL Sp. z o.o.PPrace ciesielsko-zbrojarskie obiekt PZMz-47
43Zbych-Pol & Mobet Sp. z o.o.DNa wykonanie i dostawę prefabrykowanych przepustów drogowych
44Lafarge Cement S.A.DDostawa materiału CEM II/BV 32,5 R-HSR/NA
45AARSLEFF Sp. z o.o.PWykonanie wzmocnienia podłoża pod obiekty mostowe PZMz-38, PZMz-40, PZMz-47, PZMz-49, PZMz-51 w technologii wbijanych pali prefabrykowanych
46JBM FAMILY SP Z O.O.DDostawa tarcicy
47SIKA POLAND SP Z O.O.DDostawa taśm elastomerowych, taśm uszczelniających oraz odpowiedniego kleju
48DKM Obiekty Inżynierskie Dominik KłosPKompleksowe wykonanie obsługi ciesielsko - zbrojarskiej obiektów mostowych: WS-50 oraz PZDsz-53
49BEGRAN SP Z O.O.DDostawa krawężnika oraz kostki kamiennej
50Żwirowania Żywicki Ulenberg Spółka jawnaDDostawa mieszanki 0/16
51CONTINENTAL ROAD Sp. Jawna K. Majewski, K. MajewskaDDostawa hydraulicznego spoiwa drogowego
52„KRZYŚ” Krzysztof WiśniewskiPWykonanie kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, sieci gazowych, instalacji sanitarnych
53EKOTECH TRADE Sp. z o.o.DDostawa hydraulicznego spoiwa drogowego TEFRA 25
54KPRM INFRASTRUKTURA Sp. z o.o.PKompleksowa dostawa i montaż łożysk garnkowych
55„Krzyś” Krzysztof WiśniewskiPWykonanie zbiorników retencyjnych
56ANKRA SP. z o. o.DDostawa desek gzymsowych
57POLBRUK S.A.DDostawa krawężników, oporników, obrzeża i kostki brukarskiej
58JAR-BUD Jarosław StolcPWykonanie prac montażowych, ciesielsko-zbrojarskich oraz wykończeniowych przy budowie przepustu PZŁ-1
59PROMSTROJ Sp. z o.o.DPPrace budowlane na obiekcie WD-43
60M. Jobservice Sp z o.o.DPPrace zbrojarskie na obiekcie PZDd-48
61DUORS SP. Z O.O.Pkompleksowe wykonanie systemu zarządzania ruchem
62LARIX GARDEN Sp. z o. o.PKompleksowe wykonanie zieleni drogowej
63Transport i Roboty Ziemne Jakub SzczuckiPHałdowanie materiału przy użyciu sprzętu budowlanego.
64Zakład Usługowy "JANIAK' II Janusz JaniakPNajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską
65Usługi Sprzętowo-transportowe Mirosław JarzembińskiPNajem sprzętu budowlanego wraz z obsługa operatorską
66Transport ciężarowy usługi dźwigowe Janusz GarskiPNajem sprzętu budowlanego wraz z obsługa operatorską
67DWD Service Sp. z o.o.PKompleksowe wykonanie izolacji natryskowej
68 Transport i Roboty Ziemne Jakub Szczucki PTransport materiałów
69Usługi Ogólnobudowlane Leszek PiechowskiPWykonanie prac brukarskich
70DWD System Sp. z o.o.DDostawa wpustów, sączków mostowych i rur osłonowych GRP
71OKTAN Brzeski Grzenkowicz Sp. z o.o.DDostawa paliwa płynnego
72Griltex Polska Sp. z o.o.DDostawa folii wraz z geomembraną HDPE 8 mm oraz geotkaniną PP
73Usługi Ogólnobudowlane Leszek PiechowskiPWykonanie dróg dojazdowych
74PNV KONSTRUKCJE Sp. z o.o. Sp. k.PKompleksowe wykonanie obsługi ciesielsko-zbrojarskiej dla obiektu PZMz-51
75PEBIT Piotr WotzkaDDostawa materiału w postaci taśm uszczelniających, kleju do spoin oraz mleczka wapiennego
76M5F Sp. z o.o.PKompleksowa realizacja prac związanych z wykonaniem magazynu soli
77F.H.U. "Leśniewski" Sławomir LeśniewskiU/DProdukcja i dostawa stopni skarpowych wykonanych z betonu klasy min. C25/30 F150 AX1/AX2
78KONSTRUKCJE ŻELBETOWE Sp. z o.o. ŻELBET SIUTA Sp.k.DPPrace zbrojarskie na obiekcie PZGd-41
79Viacon Polska Sp. z o.o.DDostawa przepustów z rur stalowych spiralnie karbowanych typu HELCor
80Transport i Roboty ziemne Jakub Szczucki PWykonanie wykopu otwartego przy obiekcie WD-52
81MMG LOGISTIC Sp. z o.o.DPPrace zbrojarskie polegające na montażu stali zbrojeniowej na obiektach PZMz-31, PZMz-32, PZMz-38, PZMz-40, PZMz-51
82TBM Systems Sp. z o. o. Sp. k.PKompleksowa realizacja prac związanych z wykonaniem sprężania obiektów inżynierskich
83Zakład Robót Ogólnobudowlanych Stanisław RepińskiPKompleksowe wykonanie Obwodu Utrzymania Drogowego
84Transport i Roboty ziemne Jakub SzczuckiPBudowa platformy roboczej pod palownice
85AMAR I MAJ Sp. z o.o Sp.k.PNajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską (ładowarka MANITOU)
86Ryszard Płatek BUD-DRÓGPWykonanie zasypek mostowych na obiektach PZDd-48, PZMz-36, WS-37
87VIACON POLSKA Sp. z o.o.DDostawa biodegradowalnej siatki z włókien kokosowych
88Zakład Prefabrykacji Barkoczyn Sp. z o. o.DWyprodukowanie i dostawa ścieku trapezowego
89BUDOWNICTWO-W Sp. z o.o. Sp.k.DDostawa geotkaniny
90GEOSET s.c.PWykonanie dokumentacji technicznej, montaż inklinometrów i profilometrów wraz z pomiarem na budowie Trasy S6
91P.H.U. "Leśniewski" Sławomir LeśniewskiDWyprodukowanie i dostawa prefabrykowanych ścian oporowych typu L
92Usługi Ogólnobudowlane Leszek PiechowskiPWykonanie prac brukarskich
93Lafarge Kruszywa i Beton S.A.DDostawa wypełniacza wapiennego do produkcji MMA
94ERING Daniel DoeringPWykonanie prac brukarskich
95Transport i Roboty Ziemne Jakub SzczuckiPNajem sprzętu budowlanego
96Firma Handlowo-Usługowa KRZYŚ Krzysztof Wiśniewski PNa kompleksową realizację prac związanych z wykonaniem drenażu
97MSP ENGINEERING Sp, z o.o.PKompleksowe wykonanie, dostawa i montaż balustrad
98EXTREA S.A.DDostawa kotew talerzowych kap chodnikowych ocynkowanych
99POLOCHEM Wojciech MisiurnyDDostawa środka adhezyjnego
100SIWIK Intertrade Sp. z o. o.Ddostawa ciężkiego oleju opałowego
101Transport i Roboty Ziemne Jakub SzczuckiPNajem sprzętu budowlanego.
102OLAN Południe Sp. z o.o.PUsługa skropienia warstw konstrukcyjnych.
103Entrim Sp. z o.o.Pwykonanie zasypek fundamentowych, odwodnienia zasypki przyczółka za pomocą rurki drenarskiej DN150z HDPE oraz odwodnienia zasypki przyczółka z użyciem maty drenarskiej obiektów inżynierskich PZMz-38, MS-39, PZMz-40, PZGd-41, WS-50, PZMz-51, WD-52 oraz PZDsz-53.
104BUD-DRÓG Ryszard PłatekPwykonanie zasypek fundamentowych, odwodnienia zasypki przyczółka za pomocą rurki drenarskiej DN150z HDPE oraz odwodnienia zasypki przyczółka z użyciem maty drenarskiej obiektów inżynierskich PZMz-31, PZMz-32, PZMz-49, WD-43, WD-35, PZM-44 (częściowo) oraz WD-43 (częściowo).
105 PHU JAR-BUD Jarosław StolcPwykonanie zasypek fundamentowych, odwodnienia zasypki przyczółka za pomocą rurki drenarskiej DN150z HDPE oraz odwodnienia zasypki przyczółka z uzyciem maty drenarskiej obiektów inżynierskich PZMz-46A, PZMz-47, PZMz-49, WD-46.
106FREZDROG Kazimierz Gaweł, Barbara Gaweł Sp. j.PFrezowanie nawierzchni bitumicznych
107LOTOS PALIWA Sp. z o.o.DDostawa lekkiego oleju napędowego
108METALZBYT Sp. z o.o.DZakup drobnych materiałów na potrzeby budowy
109BSU Sp. z o.o. Sp.k..PNajem sprzętu wraz z operatorem
110Stump-Franki Sp. z o.o.PWykonanie wzmocnienia podłoża pod częścią drogową
111STAL-BUD Sp. z o.o.DDostawa kotew talerzowych CH04
112Lafarge Cement S.A. - podwykonawca Stump Franki (DD)DWyprodukowanie i dostawa mieszanek betonowych
113STALER MARKET Sp. z o.o. - podwykonawca Stump Franki (DD)DWykonanie i dostawa koszy zbrojeniowych
114Opportunity 66 Sp.z.o.o Sp. k. (DP)DPNa obsługę ciesielsko – zbrojarską
115MAKAX Sp. z o. o..Uudostępnienie/najem pracowników
116Albert HintzUudostępnienie/najem pracowników
117Kamil Pecio LogisticsUNa wynajem sprzętu budowalnego z operatorem
118Gospodarstwo Rolne Bożena Mielczarek / LARIX GardenDDzakup roślin
119PROPONTIS Przemysław MarczakUKompleksowe wykonanie projektu technologicznego posadowienia rusztowań dla obiektu MS-39
120HUFGARD POLSKA Sp. z o.o.DDostawa zapraw
121PM BUDOWNICTWO Paweł MisterkaPWynajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską
122FUH Krzyś Krzysztof WiśniewskiPNa kompleksową budowę przyłącza wodociągowego FI 40mm do budynku nastawni PKP
123PHU Libra s.c. W.W. KrzyżanowscyPWykonanie przebudowy linii SRK wraz z wykonaniem przepięcia linii na obiekcie inżynierskim WD-34
124Konsorcjum Solid Security Sp. z o.o. - ASISTNET Sp. z o.o.UŚwiadczenie usług ochrony
125MAT BUD Mosty Sp. z o.o.Sp.kUUdostępnienie/najem pracowników
126F.H.U Leśniewski Sławomir LeśniewskiUWykonanie i dostawa prefabrykowanych ścian oporowych typu L
127Effector Sp. z o. o.UWykonanie projektów tymczasowej organizacji ruchu oraz wdrożenie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu
128Saferoad RRS Polska Sp. z o.o.PDostawa i montaż barier drogowych i mostowych
129STALMONTAŻ Sp.j. Stanisław Berak, Grzegorz PasekDPPrace zbrojarskie
130Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe OL-TRANS (PD. LAFARGE)UWytworzenie mieszanki betonowej
131RETTENMAIER Polska Sp. z o.o.DDostawa środka stabilizującego
132GEOEKSPERT Sp. z o.o.PMontaż profilometrów oraz reperów talerzowych
133Firma Usługowa KOPTECH Krzysztof CzubakPUsługa transportowa
134Firma Usługowa KOPTECH Krzysztof CzubakPNajem sprzętu budowlanego
135BUD-DRÓG Ryszard PłatekPWynajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską
136Przedsiębiorstwo Drogowe BRUKER s.c. J. Malarecki, B. MalareckiPWynajem grupy bitumicznej do prac związanych z układaniem mieszanki mineralno asfaltowej
137HUFGARD POLSKA Sp. z o.o.DDostawa zapraw
138Entrim Sp. z o.o.PWykonanie odciążenia obiektu inżynierskiego PZDsz-53
139Aspekt Laboratorium Sp. z o.o.PWykonanie projektu wraz z przeprowadzeniem badań, opracowaniem wyników i wniosków końcowych próbnego obciążenia statycznego i dynamicznego w zakresie przekrojów podporowych i osiadań podpór, na obiektach inżynierskich WD-34, WD35, MS-39, WD-43, WD-46, WD-52 i PZGd-48
140EUROCONTRACT Sp. z o.o.PRealizacja robót związanych z budową studni głębinowej oraz likwidacją istniejącej studni będącej w kolizji z drogą DD0a w Godętowie
141INTERASPHALT Sp. z o.o.PKompleksowa realizacja prac związanych z wykonaniem nawierzchni z asfaltu lanego
142AL-FREZ Marian GawełPFrezowanie nawierzchni bitumicznych
143Usługi Ogólnobudowlane Leszek PiechowskiPWynajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską
144PHU Paweł StepieńPUsługa transportowa
145MD Technologie Wykonawstwo Sp. z o.o.PWykonanie nawierzchni chemoutwardzanej, hydrofobizacji oraz zabezpieczenia antykorozyjnego betonu
146BH Group Hubert GołębiowskiPRealizacja robót związanych z wykonaniem tymczasowych barier wodnych w postaci wałków z betonu (brewek) zabezpieczających skarpy (wraz z odpływami do rowu)
147P.H.U. DRAGON Iwona ŁukaszukPWynajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską
148COLAS Polska Sp. z o.o.PKompleksowe wykonanie ciągów pieszo-rowerowych
149MAXITO Sp. z o.o. Sp.k.DDDostawa paneli akustycznych przeźroczystych i przeciwolśnieniowych
150MR CAT Sp z o.o. Sp.k.PWykonanie ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych
151TARCOPOL Sp. z o.o.PKompleksowe wykonanie dylatacji poliuretanowej POLYFLEX Advanced PU PA 15
152AST SP. z o.o.PWykonanie prac brukarskich na obiektach inżynierskich PZM-49, PZDsz-53, PZŁ-1, PZŁ-3
153Usługi Ogólnobudowlane Leszek PiechowskiPWykonanie prac brukarskich na obiektach inżynierskich PZM-42, PZMz-44, PZMz-45, PZMz-45A, PZDd-48, WD-43, WD-46
154P.H.U M-R-B Therm inż. Mateusz BudzińskiPKompleksowe wykonanie ogrodzenia drogi S6 w parametrach H=2,4m, H=1,2m dla furtek i bram w km 12+000-14+958
155KLIR Sp. z o.o.- podwykonawca Zakładu Robót Ogólnobudowlanych Stanisław RepińskiDPWykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku biurowo-socjalnym oraz warsztatowym oraz dostawę, montaż oraz okablowanie detekcji c.o. w budynku warsztatowym

Liczba odwiedzin: 64652
Ostatnia aktualizacja: 20.01.2022 r.
Projekt i wykonanie: M2 Studio