fundusze

Informujemy o spotkaniach z cyklu „otwarte drzwi” z podwykonawcami, które odbywają się raz w miesiącu w siedzibie GDDKiA Oddział w Gdańsku, o czym Oddział informuje na swojej stronie internetowej z min. siedmiodniowym wyprzedzeniem.
Na stronie internetowej GDDKiA został uruchomiony „Serwis dla podwykonawców”. Zebrano tam najważniejsze informacje, które posłużą jako poradnik dla podmiotów współpracujących z generalnymi Wykonawcami.

l.pPodwykonawcaKategoria podmiotuPrzedmiot umowy
1Mosty Gdańsk sp. z o.o.Ukompleksowa wielobranżowa dokumentacja projektowa
1.1Energetyka Automatyka Serwis sp. z o.o.DUopracowania projektowe branży elektroenergetycznej, teletechnicznej(w tym UOD) oraz kolejowej
1.2Geopartner Inżynieria sp. z o.o.DUwykonanie  usługi geodezyjnej, wykonanie map do celów projektowych oraz dokumentacji geodezyjnej do wydania decyzji ZRiD
1.3Biuro Projektowo - Consultingowe HydroEco s.cDUopracowanie projektowe branży melioracyjnej oraz operatów wodno-prawnych
1.4Sanova s.c. Paweł Bieschke, Stanisław Hasse                DUopracowania projektowe branży sanitarnej(kanalizacja deszczowa, sieć gazowa, sieć wodno-kanalizacyjna
1.5Daniel Maranda Pracownia Analiz Środowiskowych ASANGADUopracowanie raportu ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla zamówienia
1.6SML Inżynierowie i Architekci Architekt Jacek Śliwiński, 2. Jacek Śliwiński Nieruchomości, Inżynierowie i ArchitekciDUwykonanie prac projektowych Obwodu Utrzymania Drogowego (OUD)
1.7Geoprogram Sp z o.o.DUwykonanie prac geologicznych do projektu
2Mibau Sp z o.o.Ddostawy kruszywa
3SKYSNAP Sp z o.o.Upomiar inwestycji
4Firma Przewozowa i Spedycyjna „Jefr” Jerzy DampsDnajem powierzchni biurowych
5Tomasz Radniecki Pracownia Analiz PrzyrodniczychUnadzór przyrodniczo-środowiskowy
6ThysssenKrupp Materials Poland S.A.Ddostawa stali zbrojeniowej
7INNOVO TECHNOLOGY Sp. z o.o. Sp.kUkompleksowe przeniesienie Wytwórni Mas Bitumicznych (WMB)
8P.U.T ARWIT Arkadiusz WickiUprace przygotowawcze polegające na miejscowym utwardzeniu terenu tymczasowego placu składowego
9Geopartner Inżynier Sp. z o.o.UKompleksowa usługa geodezyjna budowy
10SAPPER SUPPORT Sp. z o.o.UKompleksowa obsługa saperska
11TERAGRO Piotr MościborskiUWycinka drzew i krzewów, usunięcie karpin
12Solid Security Sp. z o.o.UOchrona inwestycji
13Mentor Consulting Sp. z o.o. Infrastrukturalna Sp. komandytowaUKompleksowa inwentaryzacja dróg obiektów budowlanych i budynków
14Lafarge Cement S.A DDostawa mieszanek betonowych
15Granit Zen Zenon PiekielnyDDostawa materiałów kamiennych
16Effector Sp. z o.o.UWykonanie projektów tymczasowej organizacji ruchu oraz wdrożenie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu
17Transport i roboty ziemne Jakub SzczuckiPWykonanie robót ziemnych zgodnie ze Specyfikacjami i dokumentacja projektową
18Neptun Sp. z o.o.DKompleksowa dostawa rur
19MMKA Kusiołek Sp z o.o.UNajem sprzętu wraz z obsługą operatorską
20PRI Inżbud Sp. z o.o. Sp. k.PKompleksowe wykonanie ścianek szczelnych
21Transport i spedycja Łukasz GłodowskiPWykonanie zasypek mostowych oraz odwodnienia przyczółków
22Franki Polska Sp. z o.o.PKompleksowe wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego w technologii pali Franki Nowej Generacji po obiektem mostowym PZMz-53
23G&M GROUP Sp. z o.o.PKompleksowe wykonanie usługi ciesielsko - zbrojarskiej obiektów mostowych
24P.U.H.P ELLWARTDDostawa piasku i pospółki
25Łukasz Jurkiewicz UsługiPkompleksowa rozbiórka budynków wraz z utylizacją
26PHU TELKOP Marcin Lutyński, Mieczysław Lutyński S.C.PKompleksowa realizacja prac związanych z wykonaniem: przebudowy, budowy teletechnicznego kanału technologicznego i usunięcia kolizji z istniejącymi sieciami teletechnicznymi dla etapu I i etapu II
27HYDROTECC - ANG Sp z o.o.PWykonanie izolacji natryskowej na powierzchniach pionowych podpór skrajnych obiektów mostowych i inżynierskich
28"Elektro Usługi" Zdzisław KarszniaPKompleksowa realizacja prac związanych z wykonaniem tymczasowych przyłączy energetycznych dla obiektów mostowych
29PERI Polska Sp. z o.o.DUDzierżawa oraz sprzedaż elementów deskowań ( szalunków, rusztowań)
30Kompania Górnicza Sp. z o.o.DDostawa kruszywa łamanego
31Goldbeck Comfort Sp. z o.o.DWykonanie i dostawa prefabrykowanych belek mostowych
32Transport i roboty ziemne Jakub SzczuckiPutrzymanie dróg dojazdowych
33AMAR I MAJ Sp. z o.o. Sp.k.DUWynajem ładowarki Manitou
34HTI BP Sp. z o.o.Ddostawa rur przepustowych typu GRP
35ULMA Construccion Polska S.A.U/Ddzierżawa oraz sprzedaż elementów deskowań, rusztowań i komponentów
36ZBRÓJSTAL Jarosław, Martyna Patryk Załuscy s.c.DPPrace ciesielsko-zbrojarskie obiekt PZDd-48
37Transport i Roboty Ziemne Jakub SzczuckiPWykonanie ul. Perłowej w m. Luzino
38Sklejka – Eko S.A.DDostawa sklejki do strukturyzacji betonu
39FH „SMĘTEK” Zdzisława SmętekDDostawa sklejki topolowej
40P.U.H. EL PROFESSIONAL SP. z o.o. Sp. k. oraz P.U.H. EL PROFESSIONAL Mariusz MaszotaPkompleksowa realizacja prac związanych z wykonaniem przebudowy i budowy oświetlenia drogowego , zasilania obiektów i usunięcia kolizji z istniejącymi sieciami teletechnicznymi dla Etapu I i II
41BUD-DRÓG Ryszard PłatekPkompleksowe wykonanie umocowań powierzchni skarp, rowów i ścieków oraz wykonanie zieleni drogowej za pomocą humusowania
42VERTICAL-PL Sp. z o.o.PPrace ciesielsko-zbrojarskie obiekt PZMz-47
43Zbych-Pol & Mobet Sp. z o.o.DNa wykonanie i dostawę prefabrykowanych przepustów drogowych
44Lafarge Cement S.A.DDostawa materiału CEM II/BV 32,5 R-HSR/NA
45AARSLEFF Sp. z o.o.PWykonanie wzmocnienia podłoża pod obiekty mostowe PZMz-38, PZMz-40, PZMz-47, PZMz-49, PZMz-51 w technologii wbijanych pali prefabrykowanych
46JBM FAMILY SP Z O.O.DDostawa tarcicy
47SIKA POLAND SP Z O.O.DDostawa taśm elastomerowych, taśm uszczelniających oraz odpowiedniego kleju
48DKM Obiekty Inżynierskie Dominik KłosPKompleksowe wykonanie obsługi ciesielsko - zbrojarskiej obiektów mostowych: WS-50 oraz PZDsz-53
49BEGRAN SP Z O.O.DDostawa krawężnika oraz kostki kamiennej
50Żwirowania Żywicki Ulenberg Spółka jawnaDDostawa mieszanki 0/16
51CONTINENTAL ROAD Sp. Jawna K. Majewski, K. MajewskaDDostawa hydraulicznego spoiwa drogowego
52„KRZYŚ” Krzysztof WiśniewskiPWykonanie kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, sieci gazowych, instalacji sanitarnych
53EKOTECH TRADE Sp. z o.o.DDostawa hydraulicznego spoiwa drogowego TEFRA 25
54KPRM INFRASTRUKTURA Sp. z o.o.PKompleksowa dostawa i montaż łożysk garnkowych
55„Krzyś” Krzysztof WiśniewskiPWykonanie zbiorników retencyjnych
56ANKRA SP. z o. o.DDostawa desek gzymsowych
57POLBRUK S.A.DDostawa krawężników, oporników, obrzeża i kostki brukarskiej
58JAR-BUD Jarosław StolcPWykonanie prac montażowych, ciesielsko-zbrojarskich oraz wykończeniowych przy budowie przepustu PZŁ-1
59PROMSTROJ Sp. z o.o.DPPrace budowlane na obiekcie WD-43
60M. Jobservice Sp z o.o.DPPrace zbrojarskie na obiekcie PZDd-48
61DUORS SP. Z O.O.Pkompleksowe wykonanie systemu zarządzania ruchem
62LARIX GARDEN Sp. z o. o.PKompleksowe wykonanie zieleni drogowej
63Transport i Roboty Ziemne Jakub SzczuckiPHałdowanie materiału przy użyciu sprzętu budowlanego.
64Zakład Usługowy "JANIAK' II Janusz JaniakPNajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską
65Usługi Sprzętowo-transportowe Mirosław JarzembińskiPNajem sprzętu budowlanego wraz z obsługa operatorską
66Transport ciężarowy usługi dźwigowe Janusz GarskiPNajem sprzętu budowlanego wraz z obsługa operatorską
67DWD Service Sp. z o.o.PKompleksowe wykonanie izolacji natryskowej
68 Transport i Roboty Ziemne Jakub Szczucki PTransport materiałów
69Usługi Ogólnobudowlane Leszek PiechowskiPWykonanie prac brukarskich
70DWD System Sp. z o.o.DDostawa wpustów, sączków mostowych i rur osłonowych GRP
71OKTAN Brzeski Grzenkowicz Sp. z o.o.DDostawa paliwa płynnego
72Griltex Polska Sp. z o.o.DDostawa folii wraz z geomembraną HDPE 8 mm oraz geotkaniną PP
73Usługi Ogólnobudowlane Leszek PiechowskiPWykonanie dróg dojazdowych
74PNV KONSTRUKCJE Sp. z o.o. Sp. k.PKompleksowe wykonanie obsługi ciesielsko-zbrojarskiej dla obiektu PZMz-51
75PEBIT Piotr WotzkaDDostawa materiału w postaci taśm uszczelniających, kleju do spoin oraz mleczka wapiennego
76M5F Sp. z o.o.PKompleksowa realizacja prac związanych z wykonaniem magazynu soli
77F.H.U. "Leśniewski" Sławomir LeśniewskiU/DProdukcja i dostawa stopni skarpowych wykonanych z betonu klasy min. C25/30 F150 AX1/AX2
78KONSTRUKCJE ŻELBETOWE Sp. z o.o. ŻELBET SIUTA Sp.k.DPPrace zbrojarskie na obiekcie PZGd-41
79Viacon Polska Sp. z o.o.DDostawa przepustów z rur stalowych spiralnie karbowanych typu HELCor
80Transport i Roboty ziemne Jakub Szczucki PWykonanie wykopu otwartego przy obiekcie WD-52
81MMG LOGISTIC Sp. z o.o.DPPrace zbrojarskie polegające na montażu stali zbrojeniowej na obiektach PZMz-31, PZMz-32, PZMz-38, PZMz-40, PZMz-51
82TBM Systems Sp. z o. o. Sp. k.PKompleksowa realizacja prac związanych z wykonaniem sprężania obiektów inżynierskich
83Zakład Robót Ogólnobudowlanych Stanisław RepińskiPKompleksowe wykonanie Obwodu Utrzymania Drogowego
84Transport i Roboty ziemne Jakub SzczuckiPBudowa platformy roboczej pod palownice
85AMAR I MAJ Sp. z o.o Sp.k.PNajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską (ładowarka MANITOU)
86Ryszard Płatek BUD-DRÓGPWykonanie zasypek mostowych na obiektach PZDd-48, PZMz-36, WS-37
87VIACON POLSKA Sp. z o.o.DDostawa biodegradowalnej siatki z włókien kokosowych
88Zakład Prefabrykacji Barkoczyn Sp. z o. o.DWyprodukowanie i dostawa ścieku trapezowego
89BUDOWNICTWO-W Sp. z o.o. Sp.k.DDostawa geotkaniny
90GEOSET s.c.PWykonanie dokumentacji technicznej, montaż inklinometrów i profilometrów wraz z pomiarem na budowie Trasy S6
91P.H.U. "Leśniewski" Sławomir LeśniewskiDWyprodukowanie i dostawa prefabrykowanych ścian oporowych typu L
92Usługi Ogólnobudowlane Leszek PiechowskiPWykonanie prac brukarskich
93Lafarge Kruszywa i Beton S.A.DDostawa wypełniacza wapiennego do produkcji MMA
94ERING Daniel DoeringPWykonanie prac brukarskich
95Transport i Roboty Ziemne Jakub SzczuckiPNajem sprzętu budowlanego
96Firma Handlowo-Usługowa KRZYŚ Krzysztof Wiśniewski PNa kompleksową realizację prac związanych z wykonaniem drenażu
97MSP ENGINEERING Sp, z o.o.PKompleksowe wykonanie, dostawa i montaż balustrad
98EXTREA S.A.DDostawa kotew talerzowych kap chodnikowych ocynkowanych
99POLOCHEM Wojciech MisiurnyDDostawa środka adhezyjnego
100SIWIK Intertrade Sp. z o. o.Ddostawa ciężkiego oleju opałowego
101Transport i Roboty Ziemne Jakub SzczuckiPNajem sprzętu budowlanego.
102OLAN Południe Sp. z o.o.PUsługa skropienia warstw konstrukcyjnych.
103Entrim Sp. z o.o.Pwykonanie zasypek fundamentowych, odwodnienia zasypki przyczółka za pomocą rurki drenarskiej DN150z HDPE oraz odwodnienia zasypki przyczółka z użyciem maty drenarskiej obiektów inżynierskich PZMz-38, MS-39, PZMz-40, PZGd-41, WS-50, PZMz-51, WD-52 oraz PZDsz-53.
104BUD-DRÓG Ryszard PłatekPwykonanie zasypek fundamentowych, odwodnienia zasypki przyczółka za pomocą rurki drenarskiej DN150z HDPE oraz odwodnienia zasypki przyczółka z użyciem maty drenarskiej obiektów inżynierskich PZMz-31, PZMz-32, PZMz-49, WD-43, WD-35, PZM-44 (częściowo) oraz WD-43 (częściowo).
105 PHU JAR-BUD Jarosław StolcPwykonanie zasypek fundamentowych, odwodnienia zasypki przyczółka za pomocą rurki drenarskiej DN150z HDPE oraz odwodnienia zasypki przyczółka z uzyciem maty drenarskiej obiektów inżynierskich PZMz-46A, PZMz-47, PZMz-49, WD-46.
106FREZDROG Kazimierz Gaweł, Barbara Gaweł Sp. j.PFrezowanie nawierzchni bitumicznych
107LOTOS PALIWA Sp. z o.o.DDostawa lekkiego oleju napędowego
108METALZBYT Sp. z o.o.DZakup drobnych materiałów na potrzeby budowy
109BSU Sp. z o.o. Sp.k..PNajem sprzętu wraz z operatorem
110Stump-Franki Sp. z o.o.PWykonanie wzmocnienia podłoża pod częścią drogową
111STAL-BUD Sp. z o.o.DDostawa kotew talerzowych CH04
112Lafarge Cement S.A. - podwykonawca Stump Franki (DD)DWyprodukowanie i dostawa mieszanek betonowych
113STALER MARKET Sp. z o.o. - podwykonawca Stump Franki (DD)DWykonanie i dostawa koszy zbrojeniowych
114Opportunity 66 Sp.z.o.o Sp. k. (DP)PNa obsługę ciesielsko – zbrojarską
115MAKAX Sp. z o. o..Uudostępnienie/najem pracowników
116Albert HintzUudostępnienie/najem pracowników
117Kamil Pecio LogisticsUNa wynajem sprzętu budowalnego z operatorem
118Gospodarstwo Rolne Bożena Mielczarek / LARIX GardenDDzakup roślin
119PROPONTIS Przemysław MarczakUKompleksowe wykonanie projektu technologicznego posadowienia rusztowań dla obiektu MS-39
120HUFGARD POLSKA Sp. z o.o.DDostawa zapraw
121PM BUDOWNICTWO Paweł MisterkaPWynajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską
122FUH Krzyś Krzysztof WiśniewskiPNa kompleksową budowę przyłącza wodociągowego FI 40mm do budynku nastawni PKP
123PHU Libra s.c. W.W. KrzyżanowscyPWykonanie przebudowy linii SRK wraz z wykonaniem przepięcia linii na obiekcie inżynierskim WD-34
124Konsorcjum Solid Security Sp. z o.o. - ASISTNET Sp. z o.o.UŚwiadczenie usług ochrony
125MAT BUD Mosty Sp. z o.o.Sp.kUUdostępnienie/najem pracowników
126F.H.U Leśniewski Sławomir LeśniewskiUWykonanie i dostawa prefabrykowanych ścian oporowych typu L
127Effector Sp. z o. o.UWykonanie projektów tymczasowej organizacji ruchu oraz wdrożenie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu
128Saferoad RRS Polska Sp. z o.o.PDostawa i montaż barier drogowych i mostowych
129STALMONTAŻ Sp.j. Stanisław Berak, Grzegorz PasekDPPrace zbrojarskie
130Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe OL-TRANS (PD. LAFARGE)UWytworzenie mieszanki betonowej
131RETTENMAIER Polska Sp. z o.o.DDostawa środka stabilizującego
132GEOEKSPERT Sp. z o.o.PMontaż profilometrów oraz reperów talerzowych
133Firma Usługowa KOPTECH Krzysztof CzubakPUsługa transportowa
134Firma Usługowa KOPTECH Krzysztof CzubakPNajem sprzętu budowlanego
135BUD-DRÓG Ryszard PłatekPWynajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską
136Przedsiębiorstwo Drogowe BRUKER s.c. J. Malarecki, B. MalareckiPWynajem grupy bitumicznej do prac związanych z układaniem mieszanki mineralno asfaltowej
137HUFGARD POLSKA Sp. z o.o.DDostawa zapraw
138Entrim Sp. z o.o.PWykonanie odciążenia obiektu inżynierskiego PZDsz-53
139Aspekt Laboratorium Sp. z o.o.PWykonanie projektu wraz z przeprowadzeniem badań, opracowaniem wyników i wniosków końcowych próbnego obciążenia statycznego i dynamicznego w zakresie przekrojów podporowych i osiadań podpór, na obiektach inżynierskich WD-34, WD35, MS-39, WD-43, WD-46, WD-52 i PZGd-48
140EUROCONTRACT Sp. z o.o.PRealizacja robót związanych z budową studni głębinowej oraz likwidacją istniejącej studni będącej w kolizji z drogą DD0a w Godętowie
141INTERASPHALT Sp. z o.o.PKompleksowa realizacja prac związanych z wykonaniem nawierzchni z asfaltu lanego
142AL-FREZ Marian GawełPFrezowanie nawierzchni bitumicznych
143Usługi Ogólnobudowlane Leszek PiechowskiPWynajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską
144PHU Paweł StepieńPUsługa transportowa
145MD Technologie Wykonawstwo Sp. z o.o.PWykonanie nawierzchni chemoutwardzanej, hydrofobizacji oraz zabezpieczenia antykorozyjnego betonu
146BH Group Hubert GołębiowskiPRealizacja robót związanych z wykonaniem tymczasowych barier wodnych w postaci wałków z betonu (brewek) zabezpieczających skarpy (wraz z odpływami do rowu)
147P.H.U. DRAGON Iwona ŁukaszukPWynajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską
148COLAS Polska Sp. z o.o.PKompleksowe wykonanie ciągów pieszo-rowerowych
149MAXITO Sp. z o.o. Sp.k.DDDostawa paneli akustycznych przeźroczystych i przeciwolśnieniowych
150MR CAT Sp z o.o. Sp.k.PWykonanie ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych
151TARCOPOL Sp. z o.o.PKompleksowe wykonanie dylatacji poliuretanowej POLYFLEX Advanced PU PA 15
152AST SP. z o.o.PWykonanie prac brukarskich na obiektach inżynierskich PZM-49, PZDsz-53, PZŁ-1, PZŁ-3
153Usługi Ogólnobudowlane Leszek PiechowskiPWykonanie prac brukarskich na obiektach inżynierskich PZM-42, PZMz-44, PZMz-45, PZMz-45A, PZDd-48, WD-43, WD-46
154P.H.U M-R-B Therm inż. Mateusz BudzińskiPKompleksowe wykonanie ogrodzenia drogi S6 w parametrach H=2,4m, H=1,2m dla furtek i bram w km 12+000-14+958
155KLIR Sp. z o.o.- podwykonawca Zakładu Robót Ogólnobudowlanych Stanisław RepińskiDPWykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku biurowo-socjalnym oraz warsztatowym oraz dostawę, montaż oraz okablowanie detekcji c.o. w budynku warsztatowym
156Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FALCOSS Piotr OssowskiPkompleksowe wykonanie montażu ogrodzenia drogi S6 w parametrach H=2,4m, H=1,2m dla bram, płotków herpetologicznych montowanych do ogrodzenia i wolnostojących oraz wykonanie przejść przez rowy w km 12+000-14+958 nitka lewa
157F.U. OSKAR Bartosz FialDPwynajem sprzętu wraz z obsługą operatorską
158SIATMAR Marek JankiewiczDwyprodukowanie i dostawa słupów naciągowych oraz podpór łamanych wraz z akcesoriami
159Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.Pkompleksowe wykonanie, dostawę i montaż oznakowania poziomego termoplastycznego strukturalnego, termoplastycznego gładkiego oraz cienkowarstwowego.
160PLANETA RECYKLING SP. Z O.O.Pudostepnienie sprzętu budowlanego: mieszalnik mobilny WIRTGEN KMA 200, ładowarka kołowa wraz z obsługą operatorską oraz dodatkowo silos na cement
161Giera Znaki Drogowe sp.j Pdostawa i montaż oznakowania pionowego
162TERAGRO Piotr MościbrockiPkompleksowe wykonanie ogrodzenia drogi S6 w parametrach H=2,4m, H=1,2m dla furtek i bram oraz płotków herpetologicnych montowanych do ogrodzenia i wolnostojących w km 9+500-12+000
163MIRGOT Kubala BartłomiejDPmontaż, demontaż barier energochłonnych, elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie niezbędnych robót instalacyjnych
164ZARBUD s.c. Sylwester Zarębski, Rafał ZarębskiDPmontaż, demontaż barier energochłonnych, elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie niezbędnych robót instalacyjnych
165BEGRAN SP Z O.O.Ddostawa kostki kamiennej oraz krawężnika
166TO&GA Sp. z o.o.PWwykonanie prac ogólnobudowlanych
167Usługi Ogólnobudowlane Leszek PiechowskiPWwynajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską
168SAT Sp. z o. o.Pwynajem sprzętu budowalnego wraz z obsługą operatorską
169AST SP. z o.o.Pkompleksowe wykonanie profilowania stożków oraz ułożenie umocnienia podatnego z wykorzystaniem maty polimerowej wraz z kotwieniem maty, rozgarnięciem i ułożeniem humusu na stożkach obiektów mostowych
170BRIDGER Sp. z o.o.Dwyprodukowanie i dostawa desek gzymsowych polimerobetonowych
171Firma Usługowa KOPTECH Krzysztof CzubakPrealizacja usługi transportowej
172Firma Budowlana ZBROPOL Leopold KwapiszDPwykonanie prac zbrojarskich na obiektach WD-34, MS-39, PZM-40 oraz PZMz-41
173AMAR I MAJ Sp. z o.o. Sp.k.DPwynajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską
174STAL-BUD Sp. z o.o.Pkompleksowe wykonanie, dostawę i montaż balustrad
175 PHU EL PROFESSIONAL (LIDER KONSORCJUM)Pkompleksowe wykonanie dwóch punktów oświetleniowych wzdłuż ul. Ofiar Stutthofu w Luzinie oraz jednego przy przepompowni zlokalizowanej przy drodze D7 w Luzinie
176 TERAGRO Piotr MościbrockiPkompleksowe wykonanie ogrodzenia drogi S6 w parametrach h=2,4m, h=1,2m dla furtek i bram oraz płotków herpetologicznych montowanych do ogrodzenia i wolnostojących w km 4+600 - 10+000.
177 Griltex Polska Sp. z o.o.Ddostawa geokompozytu GXP DREN WTX 7 PLUS
178Żwirowania Żywicki Ulenberg Spółka jawnaDdostawa materiału
179Lafarge Kruszywa i Beton S.A.Ddostawa wypełniacza wapiennego
180F.H.U KRZYŚ Krzysztof WiśniewskiPkompleksowe wykonanie ogrodzenia i utwardzenie terenu przepompowni ścieków przy drodze D7 w Luzinie
181BEGRAN SP Z O.O.Ddostawa kostki kamiennej oraz krawężnika
182ELWOZ ECO Sp. z o.o. Uwykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów
183PHU EL PROFESSIONAL (LIDER KONSORCJUM)Pkompleksowe wykonanie systemu telewizji dozorowej CCTV oraz KD wraz z dokumentacją powykonawczą na terenie OUD
184BALMORA Andrzej CzupryńskiPwykonanie likwidacji dwóch przejazdów kolejowo-drogowych
185Usługi Ogólnobudowlane Leszek PiechowskiPwykonanie schodów przy zatoczce autobusowej oraz roboty dodatkowe
186B2 Sp. z o.o.Pkompleksowy montaż łożysk garnkowych, modułowych urządzeń dylatacyjnych i wykonanie rektyfikacji
187P.U.H. EL PROFESSIONAL Sp. z o.o. (konsorcjum)Pna kompleksową budowę stacji transformatorowej słupowej SN/nN typu STRS-20/400-K-12/15, przyłącza kablowego SN-3 x XRUHAKXs 1x70 mm2 dł. 483/515 m oraz dozbrojenie istniejącego słupa KMpgo-15/E20 na terenie Obwodu Utrzymania Drogowego
188M-Company Michał TempskiPusługa transportowa
189P.H.U. ARWIT Arkadiusz WickiPkompleksowe rozplantowanie nadmiaru humusu
190NDI S.A.Pwynajem grypy bitumicznej do prac związanych z układaniem mieszanki mineralno-asfaltowej
191IREN UPS Sp. z o.o.Una udostępnienie/najem pracowników
192P&K Paulina LitowiecUna udostępnienie/najem pracowników
193SIATMAR Marek JankiewiczDwyprodukowanie i dostawa ocynkowanych elementów ogrodzenia
194Teragro Piotr MościbrockiPna kompleksowe rozplantowanie nadmiaru humusu pozyskane z odhumusowania dróg dojazdowych i obiektów mostowych oraz skarpowanie wzdłuż Trasy Zasadniczej, na terenach płaskich w km 7+800 - 9+200
195IREN UPS Sp. z o.o.Una udostępnienie/najem pracowników
196JGN Jakub NowakPkompleksowe wykonanie prac porządkowych wraz z utylizacją odpadów, na terenie placu budowy, przy wykorzystaniu pracowników fizycznych oraz sprzętu budowlanego
197Mibau Sp z o.o.Ddostawa kruszywa
198LOOK-SYS Łukasz Licheniak - Podwykonawca DUORSDPkompleksowe wykonanie i montaż tablic pryzmatycznych
199KOP-DAR Dariusz CzubakPwynajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską
200OAT Sp. z o.o.Pkompleksowe wykonanie czynności dylatacyjnych wraz z wypełnieniem na terenie Obwodu Utrzymania Drogowego.
201POLBRUK S.A.Ddostawa galanterii betonowej
202JGN Jakub NowakPkompleksowe wykonanie koszenia traw wzdłuż trasy zasadniczej S6 w km 4+600-14+957,97
203JGN Jakub NowakPna kompleksowe wykonanie prac związanych pielęgnacją zieleni (traw) wraz z koszeniem, wzdłuż Trasy Zasadniczej S6 w km 4+600-14+957,97 (tereny płaskie, skośne, teren OUD, pas rozdziału, drogi serwisowe), w trzech okresach wegetacyjnych.
204Lafarge Cement S.ADna dostawę betonu
205PROAGRO Eugeniusz HentoszPwykonanie hydrosiewu

Liczba odwiedzin: 105551
Ostatnia aktualizacja: 24.05.2023 r.
Projekt i wykonanie: M2 Studio